1ste Zuunse Foor in Zilverlinde

ZUUN: – Vrijdagnamiddag had in Zilverlinde en Meander de 1ste “Zuunse Foor plaats”.
2014-08-29-Zuunse-Foor (10)
Rond 15 uur zat de zaal al afgeladen vol. Gelukkig was het buiten droog zodat men ook daar enkele extra tafels kon plaatsen.
De sfeer zat er goed in er werd luid meegezongen met de liedjes die Rudi Tastenoe bracht.
En een jarige als Okra Negenmanneke voorzitter André Mousti kreeg natuurlijk door de hele zaal een verjaardagsliedje aangeboden.
Verder kon men er een spelletjesparcours volgen langs verschillende volksspelen. En ja hier en daar hielden grootouders wedstrijd met hun kleinkinderen om toch maar de hoogste score te behalen.
Velen schuifden ook aan om een vers gebakken Brusselse wafel te halen.
Het werd een heel gezellige namiddag die velen voor herhaling vatbaar vonden.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Infovergadering waterbeheersingsproject Zuunbeek

2014-04-27-Zuunbeek_04SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners uit op donderdag 4 september 2014 om 20.00 uur voor een infovergadering over het “waterbeheersingsproject Zuunbeek” waarin de geplande maatregelen in detail worden voorgesteld.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), beheerder van de Zuunbeek en het gemeentebestuur plannen een herinrichting van de Zuunbeek tussen de C Leunensstraat en de Brabantsebaan met als voornaamste doelen:
– extra bergingscapaciteit tegen wateroverlast;
– ecologisch herstel Zuunbeek;
– verhoging landschappelijke waarde Zuunbeek.

2010-11-19-zuunbeek-31Welkom in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 op donderdag 4 september 2014 om 20.00 uur.
En op 22 september om 20 uur organiseert de Milieuraad een open-milieuraad:
Advies over de herinrichting van de Zuun.
.
Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
27/04/2014 – Stroomgebiedbeheerplannen in openbaar onderzoek
28/04/2014 – hermeandering van de Zuun
17/04/2013 – VMM automatiseert stuwen Zuunbeek
18/11/2010 – Leeuwse Natuurvrienden pleiten voor snelle realisatie beekherstel en hermeandering Zuunbeek
14/11/2010 – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

VLOT Vlaanderen mobiliteitsprojecten in het centrum van het land

VLAAMS-BRABANT:: – Onder de noemer Vlot Vlaanderen engageren de provincie Vlaams-Brabant, De Lijn, NMBS en AWV zich om samen te informeren over de mobiliteitsprojecten die zij plannen voor de komende jaren.
Alle info over investeringen in mobiliteit in de rand vind je vanaf nu op www.vlotvlaanderen.be

Ben Weyts, Vlaams minister voor Mobiliteit, Tom Dehaene, gedeputeerde Vlaams-Brabant, Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant,  Dirk Verdickt, stafdienst GEN/RER en  ir. Tim Lonneux, afdelingshoofd Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Ben Weyts, Vlaams minister voor Mobiliteit, Tom Dehaene, gedeputeerde Vlaams-Brabant, Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant, Dirk Verdickt, stafdienst GEN/RER en ir. Tim Lonneux, afdelingshoofd Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant


IN DE FILE STAAN IS ACHTERUITGAAN
Soms kan een efficiënte verplaatsing niet anders gemaakt worden dan met de wagen. Chauffeurs hebben recht op veilige wegen met een voldoende capaciteit.
WAT IS NODIG?
De Brusselse ring herinrichten.
Het sluipverkeer op secundaire en lokale wegen ontmoedigen en het verkeer terugbrengen op de hoofdwegen waar het thuishoort.
Slimme maatregelen die zorgen voor een betere spreiding van het verkeer.
WAT IS BEZIG?
Het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant bereidt de herinrichting voor van de zone Zaventem van de Brusselse Ring. Hoofdrijbanen en de parabelrijbanen worden van elkaar gescheiden. De werken worden verwacht in 2015.
Hetzelfde geldt voor de noordelijke zone van de Brusselse Ring. Daar zijn de werken gepland in 2016.
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) werkt aan de infrastructuur voor dynamische verkeerssignalisatie.

KWALITATIEF OPENBAAR VERVOER TREKT AAN
In Straatsburg, Bordeaux en Zürich is het evident: stipt en comfortabel openbaar vervoer. Het draagt in belangrijke mate bij tot een toename van de levenskwaliteit en een afname van het autogebruik in die regio’s. Pendelaars moeten kunnen rekenen op performant openbaar vervoer.
WAT IS NODIG?
Het Gewestelijk ExpresNet, of kortweg GEN, uitvoeren.
Stipt openbaar vervoer, afgestemd op andere vervoersmodi.
Hoogwaardige sneltrams naar Brussel.
WAT IS BEZIG?
De NMBS voert het GEN en garandeert vanaf december 2014 vier treinen per uur naar Brussel tijdens de spits.
De NMBS laat meer treinen rijden naar de Luchthaven Zaventem.
De Lijn is bezig met de voorbereiding van drie sneltramlijnen die in 2020 operationeel worden:
Sneltram
Ringtram
Luchthaventram

FIETSEN IS FILEVRIJ
Ruim 36 % van de Vlamingen woont op minder dan 7,5 km van het werk. Toch pendelt slechts 14,7% met de fiets of te voet naar het werk. In Kopenhagen komt 37% met de fiets naar het werk en tegen 2015 moet dit 50% zijn. Ook bij ons moeten we meer mensen op de fiets krijgen. Dit kan door te zorgen voor kwalitatieve fietspaden en comfortabele en aantrekkelijke voorzieningen zoals fietsstallingen.
WAT IS NODIG?
Het aantal fietsers in de Brusselse regio moet tegen 2020 van 4% naar 20% stijgen.
Meer, veilige en comfortabele fietsinfrastructuur moet verplaatsingen met de fiets aanmoedigen.
Fietssnelwegen tussen woongebieden en tewerkstellingsplekken maken van de fiets een gedegen concurrent voor de auto als woon-werkvervoersmiddel.
WAT IS BEZIG?
Provincie Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest tekenden een netwerk uit van 15 fietssnelwegen in de Brusselse regio (het FietsGEN).
Vier fietssnelwegen krijgen absolute prioriteit: de fietssnelweg Leuven-Brussel (langs de HST-spoorlijn), de fietssnelweg langs het kanaal tussen Vilvoorde en Halle, de fietssnelweg tussen Asse en Brussel en die tussen Vilvoorde en Mechelen. Delen ervan zijn al in gebruik, andere delen worden nog aangelegd of verbeterd.
O.a. in voorbereiding: de verbetering van de rechtlijnigheid van de HST-fietssnelweg ter hoogte van Kortenberg (wegwerken van de ‘knikjes’ waar de fietssnelweg moet afwijken van de spoorlijn), bouw fietsbrug over de Brusselse Ring tussen Diegem en Zaventem en de aanleg van het stuk fietssnelweg tussen Zellik en Brussel (i.s.m. gemeente Asse).
2014-08-29-Vlot-Vlaanderen-02
SLIMME INGREPEN MAKEN VERSCHIL
De congestietaks in Londen, rekeningrijden in Stockholm, telewerken, satellietkantoren, carpoolinitiatieven, experimenteren met mobiliteitsbudget,… Ook wij hebben de plicht om open te staan voor nieuwe, slimme ideeën.
WAT IS NODIG?
Dynamisch verkeersmanagement voor de Brusselse ring.
Mobiliteitsmanagement: het werken aan een mentaliteitswijziging
Mobiliteitsbudget: de vervoerswijzekeuze beïnvloedt de verloning.
Post jouw suggestie op http://www.facebook.com/vlotvlaanderen.

Vlaams-Brabantse politiediensten controleren extra in september

2009-01-29-bobVLAAMS-BRABANT: – In september zullen de politiediensten in Vlaams-Brabant extra controleren op rijden onder invloed en op het dragen van de gordel.

Het verkeersveiligheidsbeleid van de provincie Vlaams-Brabant pakt de belangrijkste ongevalsoorzaken aan. Daarom worden er, in samenwerking met de lokale en federale politiediensten, acties uitgevoerd die rijden onder invloed en rijden aan een overdreven of onaangepaste snelheid tegengaan.

Rijden onder invloed blijft immers een belangrijke onveiligheidsfactor. Bij 13,1% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel die zich in 2013 in Vlaams-Brabant voordeden was er sprake van alcoholintoxicatie.

veiligheidsgordelDaarnaast wordt ook de campagne ‘Bij mij ben je veilig‘ gevoerd om meer Vlaams-Brabanders te overtuigen om altijd de gordel te dragen als chauffeur of passagier in de auto.

‘Uit de gordeltellingen van 2012 door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) komt duidelijk naar voren dat er nog te weinig Vlaams-Brabanders de gordel dragen. Deze tellingen geven aan dat 85,8 % van de Vlaams-Brabanders de gordel draagt tegenover 89,2% van de Vlamingen en 86,4 % van de Belgen. Nochtans is het dragen van de gordel in de wagen een wettelijke verplichting. De gordel beschermt de inzittenden bij een ongeval. Zelfs een botsing aan lage snelheid, zoals 20 km/u, kan zonder gordel dodelijke gevolgen hebben’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

In september gaan de politiediensten ook extra controleren op de gordeldracht in zone 30.
Want in 2012 droeg 76,7% van de bestuurders in Vlaams-Brabant de gordel in zone 30. Dit is merkelijk minder dan op wegen met een hogere snelheidslimiet. Dit lage percentage kan verklaard worden doordat bestuurders het risico op een ongeval onderschatten

tijdelijke wijziging parcours bus 163 wegens werken

De-Lijn_omleidingenOUDENAKEN: – Vanaf maandag 1 september 2014 wijzigt tijdelijk het traject van de bussen van de Lijn 163 (Roosdaal – Lennik – Halle) wegens Rioleringswerken in de Brabantsebaan en werken op de Pelikaanberg en in de Frans Weyenbergstraat.

Niet-bediende haltes en alternatieven:
RITTEN VAN/UIT LEERBEEK, PAMEL EN LENNIK
– De haltes Sint-Laureins-Berchem – Weg naar Lennik, Kerk en Weg naar Halle worden niet bediend. Reizigers worden verwezen naar een tijdelijke halte in de Gaasbeekstraat ter hoogte van de Molenborrestraat.
– De haltes Sint-Laureins-Berchem – Brabants Trekpaard, Hazeveld en Oudenaken – Baasbergstraat worden niet bediend. Reizigers worden verwezen naar een tijdelijke halte in de Baasbergstraat ter hoogte van de Brabantsebaan.
– De haltes Oudenaken – Kerk, Rispen en Schamelbeek worden in de omgekeerde richting bediend. Door de omleiding komt de bus in de andere richting voorbij. Reizigers moeten dus aan de overkant van de straat de bus nemen!
– De halte Oudenaken – Brusselstraat wordt niet bediend. Reizigers worden verwezen naar de halte Oudenaken – Kerk.
– De haltes Oudenaken – De Pelikaan, Halle – Crispielstraat en Breedhout Kerk worden niet bediend. Reizigers worden verwezen naar Halle – Breedhout School.

RECHTSTREEKSE RITTEN VIA DE LENNIKSESTEENWEG
– De haltes Oudenaken – De Pelikaan, Halle – Crispielstraat en Breedhout Kerk worden niet bediend. Reizigers worden verwezen naar Halle – Breedhout School.
– De haltes Oudenaken – Weg naar Boeckhout, Elingen – Hallebaan en Kerk in de Hallebaan worden niet bediend. Reizigers worden verwezen naar de halte Elingen – Kerk in de Zwarte Molenstraat.

vanaf 1 september 2014 start nieuw seizoen Leeuwse Turnkring

2014-08-29-flyer-start-seizoen_leeuwse-turnkringSINT-PIETERS-LEEUW: – vanaf 1 september 2014 start het nieuwe seizoen van de Leeuwse Turnkring. Ze bieden een brede waaier aan turn- en dansvormen aan, dit met oog voor kwaliteit en toegankelijkheid voor iedereen.
Om kennis te maken kan u gebruik maken van 2 gratis proeflessen.

De Leeuwse Turnkring is in de eerste plaats een Turnkring waar iedereen op zijn/haar tempo en volgens zijn/haar niveau tot zijn/haar ontspanning kan komen. In functie van de leeftijd wordt een waaier aan disciplines aangeboden die zowel pure ontspanning omvat, als ook diegenen kan boeien die zich technisch wensen te vervolmaken.

Peuter- en kleuterturnen / Zumba / Streetdance / Artistieke Gym / GymFRIS voor andersvaliden / Trampoline & mini-trampoline

Meer info: www.leeuwseturnkring.be