Vlaams-Brabant heeft geen definitieve lijst van gemeenten die zouden worden afgekoppeld bij stroomschaarste

geen-ekectriciteit_black-out_stroompanneVLAAMS-BRABANT: – Naar aanleiding van de beroering in de pers benadrukt gouverneur Lodewijk de Witte dat er op dit moment geen definitieve lijst bestaat van gemeenten die zouden worden afgekoppeld bij stroomschaarste. Een noodplan dient om voorbereid te zijn op een noodsituatie die zich niet hoeft voor te doen als vandaag krachtige beslissingen worden genomen om stroomtekorten te vermijden.

Voorkomen is het belangrijkst
Vandaag is in de pers veel te doen over de mogelijke afschakeling van bepaalde landelijke gemeenten van het stroomnet. De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant benadrukt het belang van het zoeken naar oplossingen om dergelijke situatie te voorkomen.

gouverneurlodewijk-de-witteNiettemin worden er noodplannen opgemaakt om voorbereid te zijn op sommige noodsituaties. Daarom heeft het federale crisiscentrum een federaal noodplan opgemaakt voor situaties al een back-out tot een georganiseerde afschakeling van bepaalde zones van het elektriciteitsnetwerk. Gouverneur Lodewijk De Witte benadrukt dat – naar zijn inzichten – het risico op een totale black-out, waarbij de elektriciteit onvoorzien uitvalt voor een langere periode en voor een groter grondgebied, de afgelopen jaren niet is veranderd. Maar door de problemen met de kernreactoren (scheurtjes en sabotage) is het scenario voor mogelijke afschakeling weer actueel.

Een afschakeling is geen black-out
Een afschakeling is erg verschillend van een black-out.
Een afschakeling wordt vooraf gepland waardoor de betrokkenen geïnformeerd kunnen worden en maatregelen zullen kunnen treffen.
De afschakeling duurt enkele uren, wellicht tijdens de vooravond en avond.
Na een afschakeling verloopt een heropstart veel vlotter dan na een black-out.
Een afschakeling treft een kleiner, veelal landelijk gebied.
Doordat de afschakeling gebeurt voor een ruimer gebied dan bv. bij werken in de straat, kan ze ook een belangrijke impact hebben op openbare voorzieningen en verkeer. Daarom kan men terecht spreken van een crisissituatie waarvoor een actief beheer nodig is.
De overheid kan begeleidende maatregelen wel op voorhand plannen.

Federaal noodplan
Het nationaal noodplan elektriciteitspanne werd eind 2013 gefinaliseerd. Begin 2014 heeft de gouverneur de map ‘noodplanningsgids elektriciteitspanne’ overgemaakt aan de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten. Intussen werden de gemeenten al twee maal geactiveerd om na te denken over de risicopunten in hun gemeente, de industrie die in hun gemeente kan getroffen worden en de organisatie van een crisiscentrum in het geval van stroompanne. Drie op de vier gemeenten hebben intussen werk gemaakt van die risicoanalyse, nog voor deze stroomafkoppelingen in de pers kwamen. De diensten van de provinciegouverneur zijn dan weer volop bezig met de vertaling van het nationale noodplan naar een concreter provinciaal plan.

De fameuze lijst
In de pers circuleren verhalen over gemeenten die al dan niet op de lijst van af te koppelen gemeenten staan. Het klopt dat er een werkdocument is opgemaakt waarin sommige gemeenten (niet exhaustief voor alle gemeenten!) werden opgedeeld in zones die in meer of mindere mate in aanmerking zouden kunnen komen voor afkoppeling. Dit werkdocument werd tot op heden niet afgewerkt, noch goedgekeurd. Onder verantwoordelijkheid van de minister voor Binnenlandse Zaken wordt deze lijst momenteel geactualiseerd.

Doel is alleszins om voor de winterperiode een beslissing te hebben over de maatregelen, die ook te bespreken met de gemeenten en te communiceren naar de bevolking. Vandaag is er daardoor nog geen, meer concrete informatie beschikbaar.

Tot slot wenst Lodewijk De Witte te benadrukken dat als de nodige maatregelen nu al worden getroffen ter voorkoming van stroomtekorten, het noodplan stroompanne een noodplan kan blijven: een opsomming van maatregelen voor een situatie die zich gelukkig niet voordoet.

nieuw turnseizoen bij K Turnsport Verbroedering Ruisbroek

vereniging-in-de-kijker_k-turnsport-verbroedering-ruisbroekRUISBROEK: – Bij K. Turnsport Verbroedering Ruisbroek start in september een nieuw seizoen. Nieuwe leden zijn steeds welkom!
Dit seizoen hernemen ook de lessen trampoline op maandag en en Initiatie turnen op woensdagnamiddag.

Inschrijven?
Inschrijven kan rechtstreeks bij de trainers van elke sporttak. Vraag hen gerust naar een inschrijvingsformulier.
Inschrijven kan ook via de website om zo papier en tijd te besparen.
Tarieven?
Initiatieturnen in de Vrije Basisschool 60,00 €
1 discipline in de Sporthal 75,00 €
Extra discipline 5€/ discipline
Dit bedrag bedraagt het lidgeld van de eerste sporttak en de verzekering voor een volledig sportjaar (september – juni).
Wil je meerdere disciplines doen, dan rekenen we 5€ extra per discipline.
De betaling kan op volgende manieren – Cash bij de trainer – Overschrijving op onderstaand rekeningnummer met vermelding van de sporttakken en de na(a)m(en) van de deelnemers.
BE51 2100 1102 0262
Inlichtingen?
Voor inlichtingen kan je steeds onze website bezoeken: http://turnsport-verbroedering.spaces.live.com
Je kan ook steeds contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
tel: 02 331 09 13 (voorzitter turnkring) – @: k.turnsport-verbroedering-ruisbroek@hotmail.com
Twijfel je nog?
Kom dan zeker eens naar één van de trainingen en doe vrijblijvend mee!
Het sportjaar 2014 – 2015 start op 1 september 2014!

agenda: Zuunse Foor

2014-08-29-flyer-Zuunse-foorZUUN: – Het Lokaal Dienstencentrum Meander organiseert op vrijdag 29 augustus 2014 van 14.00 tot 18.00 uur voor jong en oud een “Zuunse Foor”.

Met volksspelen, live muziek met Rudi en eetkraampjes met wafels, maatjes, escargots en caracoles.

Lokaal Dienstencentrum Meander, Welzijnsweg 2 (inrit Jan Vanderstraetenstraat 273) in Zuun.

inschrijven cursus aanleg en onderhoud van poelen

2014-09-27-flyer_aanleg-onderhoud-poelenPAJOTTENLAND: – Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei organiseert op zaterdag 27 september 2014 van 9.00 tot 17.00 uur een cursus “aanleg en onderhoud van poelen” in Halle.

Heb je een poel en zit je met vragenover het onderhoud?
Groeit het wateroppervlak dicht of weet je geen raad met woekerende planten of troebel water?
Of zou je graag een nieuwe poel aanleggen maar je weet niet waar, hoe diep, hoe groot?

Rollin Verlinde (Inverde) legt je uit wat nodig is voor een gezonde, natuurlijke waterpartij. Na de middag ‘duiken’ we gezamenlijk in een poel om de theorie meteen om te zetten in praktijk.
Breng eventueel foto’s mee van je eigen poel om situaties en problemen te bespreken.
Maximaal 25 deelnemers. Details over programma en locatie krijg je bij inschrijven.
Locatie: Paviljoen Hallerbos -Vlasmarktdreef te Halle
Inschrijven verplicht € 5
www.planboommarter.bewww.pajot-zenne.be/poelen – info@pajot-zenne.be – 02 452 60 45