Huldiging Raymond Coudron 50 jaar schutter

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdag was de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan zeer vereerd en trots om het vijftigjarig schuttersschap van hun gildebroeder en roeper van de tweede wip Raymond Coudron te mogen vieren.

Huldiging van Raymond Coudron en Jeanine bosmans
Huldiging van Raymond Coudron en Jeanine Bosmans

Sportief is Raymond een begeesterd handboogschieter. Hij werd lid van de gilde in 1964. Raymond was daarbij niet beschaamd om af en toe een grote trofee mee naar huis te brengen. In 1965 werd hij Koning van het Pajottenland.
Twee jaar later, in 1967 schoot Raymond in Leeuw de Koningspanache naar beneden en werd Koning van de Sint-Sebastiaan Gilde.

Naast de vele sportieve momenten als schutter waren en zijn er ook de officiële momenten waarop de vaandel door Raymond wordt gedragen. In 1965 werd de vlag gewijd. Deze vlag werd officieel door toenmalig burgemeester Dekempeneer overhandigd aan Raymond. Sindsdien houdt Raymond het gildevaandel in bewaring en zorgt ervoor dat ze aanwezig is op alle officiële bijeenkomsten.

Vorig jaar werd Raymond reeds gevierd voor zijn 40-jarig roeperschap. Een taak die hij sinds 1972 plichtsbewust uitvoert. De Gilde kent Raymond in zijn taak van roeper als toonbeeld van correctheid, plichtsbewustheid en toewijding.

Deze slideshow vereist JavaScript.


De familie Coudron is een echte schuttersfamilie. Zijn broer Julien werd verleden jaar gevierd voor zijn 50 jaar schutter. Zijn kleinzoon Mathias schoot zich dit jaar tot koning. Men kan dus stellen dat kinderen, kleinkinderen, nonkels, neven en nichten, aangetrouwde familie, allemaal warm worden gemaakt om een boog in hun hand te nemen.
Het is niet voor niets dat meer dan 20 schutters van de Sint-Sebastiaan gilde iets te maken hebben met de familie Coudron-Bosmans.