13 augustus 2014 Start afbraak Wilgenhof

2013-04-15-wilgenhofSINT-PIETERS-LEEUW – Op woensdag 13 augustus 2014 starten de afbraakwerken van het gebouw Wilgenhof in centrum Leeuw.
De vermoedelijke duur van de afbraakwerken bedraagt ongeveer 2 maanden.

Tot 2011 bleef het gebouw bewoond met een 80-tal bewoners (zie artikel 09/11/11), die dan allen verhuisden naar WZC Zilverlinde in Zuun.

Net geen 40 jaar geleden namen de OCMW-diensten en de bewoners van het rusthuis hun intrek in het toenmalige nieuwe gebouw Wilgenhof. Het rust- en verzorgingstehuis Wilgenhof werd gebouwd in 1973. En nu, zoveel jaar later wordt het gebouw afgebroken en krijgt het terrein een voorlopige nieuwe bestemming als parking.

13 augustus 2014 start werken
Midden augustus zullen de afbraakwerken starten. Eerst wordt het gebouw ontmanteld en daarna gesloopt. De vermoedelijke duur bedraagt ongeveer 2 maanden. De aannemer stelt alles in het werk om de hinder voor de buurtbewoners en naburige scholen zo gering mogelijk te houden.
2013-06-21-slopen_Wilgenhof2
Einde oktober tijdelijke parking klaar
Aansluitend op de afbraakwerken zullen de gemeentelijke diensten in eigen beheer het terrein aanleggen als tijdelijke parking met een minimaal budget. De tijdelijke parking zal 118 plaatsen opleveren en kan gebruikt worden door de ouders van de kinderen van beide scholen, de bezoekers van onze vrijdagmarkt, de klanten van de handelaars aan de Rink, enzovoort.

Om de hinder voor de twee naburige scholen te beperken, werden afspraken gemaakt met de aannemer om het aan- en afrijden van vrachtwagens zoveel mogelijk te beperken tussen 9 uur en 15 uur. Op die manier worden de piekperiodes bij de start en het einde van de scholen vermeden, hetgeen de veiligheid ten goede komt”, zo geeft Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth nog mee.

Willen jullie een kijkje nemen in het nieuwe woonzorgcentrum?
21 september 2014 is er opendeurdag in WZC Zilverlinde in Zuun! Iedereen welkom.
We zijn fier op ons nieuw woonzorgcentrum. Het oude gebouw Wilgenhof voldeed niet meer aan de normen en was niet langer aangepast. Het gebouw staat nu al een tijd leeg en raakt in verval. De afbraak komt niets te laat…” Paul Defranc, OCMW-voorzitter.