Samenstelling en verdeling bevoegdheden Vlaamse Regering

Vlaams-parlement_halfrondVLAANDEREN: – Tijdens haar eerste vergadering na de eedaflegging in het Vlaams Parlement heeft de nieuwe Vlaamse Regering de titels en bevoegdheden officieel toegewezen.

  • De nieuwe Vlaamse Regering telt 9 ministers. Het gaat om:
  • Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  • Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
  • Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, FinanciĆ«n en Energie
  • Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
  • Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
  • Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en SportJoke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
  • Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel