agenda: Kermis Oudenaken 2014

2014-08-02-affiche-kermis-OudenakenOUDENAKEN:- Ruitervereniging De Leeuwse Ridders organiseert dit weekend opnieuw Kermis Oudenaken in de loodsen van Hubert Lemaire en Anita Pint in de Jan Vandersteenstraat.
Op zaterdag 2 augustus 2014 start het feest om 20 uur met een gezellig praat- en danscafé. Er worden speciale bieren geserveerd en er is een cavabar. In de andere loods is er om 22 uur de Red Hot Lion Party met cocktailbar en Zuipcup. Discobar Discovery zorgt er voor de muziek.
Op zondag 3 augustus is er vanaf 14 uur een fiets- en autozoektocht ten voordele van Kom op tegen Kanker. Vanaf 16 uur kunnen kinderen pony rijden, staat er een springkasteel en is er voor animatie gezorgd. Vanaf 17 uur kan er dan gesmuld worden van het varken aan ’t Spit. Zondagavond wordt er vanaf 22 uur een laatste keer gefeest tijdens Nen Oudenaakse Afsluiter.

gemeente Sint-Pieters-Leeuw nu ook op facebook

GEMEENTEHUIS_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw stapt mee in het facebook-verhaal. Vanaf vandaag kan u de gemeente volgen via de pagina ‘Gemeente Sint-Pieters-Leeuw’, op deze pagina wordt de communicatie gevoerd vanuit de communicatiedienst van de gemeente.

De facebookpagina zal een uitbreiding worden van de reeds bestaande communicatiekanalen. U vindt er voortaan berichten over het reilen en zeilen in de gemeente.
https://www.facebook.com/gemeenteSintPietersLeeuw

Een nieuw schooljaar in de Leeuwse Kunstacademie

2014-07-28-kunstacademie-folderSINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 2 september 2014 start het nieuwe schooljaar in de Leeuwse Kunstacademie: kinderen vanaf 6 jaar, jongeren, volwassenen met of zonder vooropleiding kunnen er terecht voor lessen waarnemingstekenen, tekenen naar levend model, schilderen, beeldhouwen, monumentale boetseerkunst en vele andere beeldende technieken.

Raadpleeg hier de nieuwe schoolbrochure met alle info omtrent het nieuwe schooljaar en inschrijvingen of vraag een exemplaar aan via kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op de infosessie op dinsdag 2 september 2014 om 18 uur in de kunstacademie.

Meer info: Leeuwse Kunstacademie
Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw – kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be

agenda: de schatten in het kasteel van Gaasbeek nog tot eind augustus

kasteel-GaasbeekGAASBEEK: – Vlieg heeft meer dan 200 schatkisten in musea, bibs, kastelen, op festivalterreinen en nog veel meer leuke plekken in Vlaanderen verstopt. Ook in de binnentuin van het Kasteel van Gaasbeek is er een schat verborgen! In de schatkist zit een bouwplan. Met dit bouwplan kan je een miniversie van jouw droomplekje ontwerpen.

Voor kinderen van 4 tot 7 jaar:
Het kasteel is in stukken uiteen gevallen! Zoek de torens, muren met kantelen en het poortgebouw. Ze brengen je dichter bij de schat.
vlieg-schatkistTip 1: het eerste stuk vind je in het onthaal. De andere vier stukken zijn verstopt in de binnentuin.
Tip 2: in, onder of op elk stukje is een foto te zien. Bekijk ze goed.
Tip 3: de foto leidt je telkens naar de volgende verstopplaats. Elke foto brengt je dichter bij de schat.
Tip 4: heb je de plaats gevonden? Zoek dan hier het mini-kasteel!
Tip 5: open nu het dak: daar vind je de laatste aanwijzing naar de schat!

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar:
Neem het plan bij de hand. Volg het uitgestippelde parcours en vervul de opdrachten. Je hebt vooral je ogen nodig om de code te vinden en zo de schatkist te openen.
Tip 1: volg het parcours van 1 tot 5.
Tip 2: zoek telkens welke foto van de 4 weergeeft wat er echt te zien is.
Tip 3: noteer het cijfer dat bij de juiste foto staat op je kaartje.
Tip 4: zoek hier het kleine, hoge venstertje in de muur.
Tip 5: neem een krukje om die laatste tip te lezen. Deze tip brengt je bij de schatkist!

Waar: Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek nog tot 31 augustus 2014. Meer info via: 02/5310130 – www.kasteelvangaasbeek.be
Prijs: het bezoek aan de binnentuin is gratis voor kinderen tot 12 jaar, ouders betalen € 1 p.p.

Pop-up koffie- en theehuis
Geniet na je bezoek in de binnentuin van het kasteel na met een lekker drankje en een zoet hapje in het Pop-up koffie- en theehuis!
Dagelijks van 14u tot 17u, maandag gesloten. Nog tot en met dinsdag 30 september 2014

agenda: Strapatzen 2014

2014-06-25-aankondiging-Strapatzen_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: -De gemeentediensten jeugd en cultuur ism toerisme organiseren dit jaar voor de derde keer StraPatZen, een uniek Gratis straattheaterfestival.
Op zaterdag 2 augustus 2014 bieden ze jong en oud kwaliteitsvolle acts uit binnen- en buitenland met straattheater, acrobaten, circuskunstenaars, krachtpatsers, muzikanten, … kortom alles wat je nodig hebt voor een bruisend volksfeest! Bij de kraampjes kan je terecht voor gerechten en dranken uit de wereldkeuken.

Strapatzen combineert artistieke kwaliteit met een hartelijke, gezinsvriendelijke sfeer.
de artistieke kwaliteit wordt gegarandeerd door een selectie van nationale en internationale artiesten die een brede en diverse waaier aan straatcapriolen van hoog niveau ten tonele brengen. Zaterdag 2 augustus in Sint-Pieters-Leeuw en zondag 3 augustus in Wambeek (Ternat).

Programma Sint-Pieters-Leeuw:
2014-06-25-strapatzen_2014_programma_Leeuw
Fietsparking
De organisatie wil bezoekers zo veel mogelijk stimuleren om met de fiets of te voet naar het festival te komen. Daarom voorziet de organisatie een extra fietsparking (Pastorijstraat) op het traject. De fietsparking op de parking van het gemeentehuis, aan de ingang van het Colomapark en aan de bibliotheek kunnen ook gebruikt worden.

Meer info: www.strapatzen.be

leuke ideekids kampen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vorige week had in Laekelinde twee leuke ideekids kampen plaats.
groepsfoto
voor kleuters … 1ste t.e.m. 3de kleuterklas was het een Week vol kleur.
Een creatieve en sportieve week waarin ze prachtige kunstwerken maakten en al zingend en dansend alle vrolijke kleuren van de regenboog ontdekten.
ochtendgym kampdans
De kinderen van het 1ste t.e.m. 6de leerja namen deel aan Ik koe van you zuivelkamp.
Ze volgden een glas melk van de koe tot in de koelkast. Een leerrijk kamp, waarbij ze ook nog eens heerlijke zuiveldessertjes maakten. het werd dus een boeiende kampweek, vol afwisseling.

Waterleeuwen op Belgische kampioensc​happen zwemmen

logo-waterleeuwenSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de eerste dag van de Belgische kampioenschappen behaalde Maarten Carremans, van de Leeuwse zwemclub Waterleeuwen, een bronzen medaille op de 50m vrije slag met een tijd van 25.14 en een verbetering van zijn persoonlijk record.

Ook alle besttijden van de andere deelnemende leeuwse zwemmers werden verbroken.
Wij wensen aan de zwemmers, trainers en ouders proficiat voor de behaalde resultaten

Stroomgebiedbeheerplannen in openbaar onderzoek

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. Gedurende zes maanden kan iedereen de plannen raadplegen op de website www.volvanwater.be en er op reageren via een digitaal inspraakformulier.
2014-07-26-GUP_S_P_L
De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast de beheerplannen voor de Vlaamse delen van de stroomgebieddistricten van Schelde en Maas, zijn er ook deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor Sint-Pieters-Leeuw relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe en wanneer het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt. U vindt er ook een wegwijsfolder en een overzicht van informatievergaderingen die in het najaar georganiseerd worden.

Meer informatie over het integraal waterbeleid staat op www.integraalwaterbeleid.be, waar u o.a. de nieuwe publicatie Integraal waterbeleid in Vlaanderen, samen voor een gestroomlijnd waterbeleid vindt.

2014-04-27-Zuunbeek_044B_E_296: Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie van bijkomende waterbergingscapaciteit in valleigebied van de Zuunbeek

Op de Zuunbeek komen nog een heel aantal vismigratieknelpunten voor. De belangrijkste zijn de verschillende stuwen 6554-060, 6554-120, 6554-140, 6554-090, 6554-070, 6554-070, 6554-100, 6554-160 op het afwaartse gedeelte van de Zuunbeek. Volgens de prioriteitenkaart vismigratie is de Zuunbeek een waterloop met prioriteit 2. Op waterlopen met prioriteit 2 moeten 50% van de knelpunten hersteld worden vóór 31 december 2015, 75% vóór 31 december 2021 en 100% vóór 31 december 2027. Ecologisch herstel van de Zuunbeek dient in samenhang te gebeuren met het creëren van extra waterbergingscapaciteit.
Vooral in de omgeving van Negenmanneke is wateroverlast een groot probleem.
Op het gedeelte van 1e categorie worden vier deelprojecten worden voorgesteld:

1) Volsembroek: realisatie gecontroleerd overstromings, hermeandering/structuurherstel Zuunbeek en aanpak verdroging.
2) Gaspeldoornbeek: te snelle vulling van wachtbekken vermijden, omleiden van Gaspeldoornbeek.
3) Heidries: herstel historische meanderende loop en behoud huidige loop.
4) Oude Zuun: herstel historische loop (Oude Zuun) en behoud huidige loop.
Het afstroomgebied van de Zuunbeek ligt in een sterk erosiegevoelige regio en structuurherstel van de waterloop dient zicht niet enkel te beperken tot maatregelen in de waterloop zelf. Er dient ook aandacht te gaan naar erosiebestrijdingsmaatregelen in de nabije omgeving van de waterlopen.
Initiatiefnemers Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

6_F_198: Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Zenne I te (Zennebeemden) Drogenbos / Ruisbroek / Beersel

In het kader van de Europese overstromingsrichtlijn heeft de VMM een studie laten uitvoeren ter onderbouwing van de overstromingsrisicobeheerplannen van de onbevaarbare waterlopen. Binnen deze studie werd een methodiek uitgewerkt om op basis van een risicoanalyse, maatregelen en acties ter vermindering van de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen te evalueren. De
resultaten van deze analyse dienden als basis voor het formuleren van de protectieve acties voor de SGBPII en de indeling in klasse I , II en III acties. Klasse I acties zijn de zogenaamde no-regret acties. Deze zijn kostenefficiënt onafhankelijk van andere (preventie en/of paraatheid) acties.
Klasse II zijn de acties die kostenefficiënt zijn maar enkel in combinatie met andere acties. Het al dan niet uitvoeren van die andere acties beïnvloedt de kostenefficiëntie van deze acties en bijgevolg zijn het geen no-regret acties maar is het mogelijk toch aangewezen om ze uit te voeren
in samenhang met die andere acties. Klasse III acties zijn acties die als niet kosten-efficiënt uit de analyse naar voor komen en voorlopig zeker niet uitgevoerd zullen worden. Ze werden alsnog opgenomen in de actielijsten omdat door veranderende omstandigheden (klimaatverandering,
landgebruiksverandering) de acties mogelijks toch op lange termijn kostenefficiënt kunnen worden.
De acties werden bewust niet in detail geformuleerd omdat de studie geen concrete (gedetailleerde) uitvoeringsplannen oplevert maar vooral richtinggevend de meest aangewezen beschermingsmaatregelen aangeeft om de overstromingsrisico’s op een kostenefficiënte wijze te verminderen . De resultaten zullen dienen als een wetenschappelijk onderbouwde vertrekbasis om de acties in samenspraak met lokale besturen en belanghebbenden, te selecteren en verder uit te werken en te verfijnen.

6_F_246: Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Zenne ter hoogte van Lot

In het kader van de Europese overstromingsrichtlijn heeft de VMM een studie laten uitvoeren teronderbouwing van de overstromingsrisicobeheerplannen van de onbevaarbare waterlopen. Binnen deze studie werd een methodiek uitgewerkt om op basis van een risicoanalyse, maatregelen en acties ter vermindering van de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen te evalueren. De
resultaten van deze analyse dienden als basis voor het formuleren van de protectieve acties voor de SGBPII en de indeling in klasse I , II en III acties. Klasse I acties zijn de zogenaamde no-regret acties. Deze zijn kostenefficiënt onafhankelijk van andere (preventie en/of paraatheid) acties.
Klasse II zijn de acties die kostenefficiënt zijn maar enkel in combinatie met andere acties. Het al dan niet uitvoeren van die andere acties beïnvloedt de kostenefficiëntie van deze acties en bijgevolg zijn het geen no-regret acties maar is het mogelijk toch aangewezen om ze uit te voeren
in samenhang met die andere acties. Klasse III acties zijn acties die als niet kosten-efficiënt uit de analyse naar voor komen en voorlopig zeker niet uitgevoerd zullen worden. Ze werden alsnog opgenomen in de actielijsten omdat door veranderende omstandigheden (klimaatverandering,
landgebruiksverandering) de acties mogelijks toch op lange termijn kostenefficiënt kunnen worden.
De acties werden bewust niet in detail geformuleerd omdat de studie geen concrete (gedetailleerde) uitvoeringsplannen oplevert maar vooral richtinggevend de meest aangewezen beschermingsmaatregelen aangeeft om de overstromingsrisico’s op een kostenefficiënte wijze te verminderen . De resultaten zullen dienen als een wetenschappelijk onderbouwde vertrekbasis om de acties in samenspraak met lokale besturen en belanghebbenden, te selecteren en verder uit te werken en te verfijnen.
Initiatiefnemers Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

6_H_022: Realisatie van beschermingsdijken langs de Lotbeek te Lot ter hoogte van de Laaklinde met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied

In het kader van de Europese overstromingsrichtlijn heeft de VMM een studie laten uitvoeren ter onderbouwing van de overstromingsrisicobeheerplannen van de onbevaarbare waterlopen. Binnen deze studie werd een methodiek uitgewerkt om op basis van een risicoanalyse, maatregelen en acties ter vermindering van de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen te evalueren. De
resultaten van deze analyse dienden als basis voor het formuleren van de protectieve acties voor de SGBPII en de indeling in klasse I , II en III acties. Klasse I acties zijn de zogenaamde no-regret acties. Deze zijn kostenefficiënt onafhankelijk van andere (preventie en/of paraatheid) acties.
Klasse II zijn de acties die kostenefficiënt zijn maar enkel in combinatie met andere acties. Het al
dan niet uitvoeren van die andere acties beïnvloedt de kostenefficiëntie van deze acties en bijgevolg zijn het geen no-regret acties maar is het mogelijk toch aangewezen om ze uit te voeren in samenhang met die andere acties. Klasse III acties zijn acties die als niet kosten-efficiënt uit de
analyse naar voor komen en voorlopig zeker niet uitgevoerd zullen worden. Ze werden alsnog opgenomen in de actielijsten omdat door veranderende omstandigheden (klimaatverandering, landgebruiksverandering) de acties mogelijks toch op lange termijn kostenefficiënt kunnen worden.
De acties werden bewust niet in detail geformuleerd omdat de studie geen concrete (gedetailleerde) uitvoeringsplannen oplevert maar vooral richtinggevend de meest aangewezen beschermingsmaatregelen aangeeft om de overstromingsrisico’s op een kostenefficiënte wijze te verminderen . De resultaten zullen dienen als een wetenschappelijk onderbouwde vertrekbasis om de acties in samenspraak met lokale besturen en belanghebbenden, te selecteren en verder uit te werken en te verfijnen.
Initiatiefnemers Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

2014-04-27-Zuunbeek_029_C_018: Organiseren & coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Zuunbeek

Organiseren gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Zuunbeek voor afstemming & win-win’s tussen de acties binnen en tussen de verschillende maatregelengroepenen om verdere acties/projecten te stimuleren/faciliteren.

Met het oog op het bekomen van een optimaal ecologisch herstel enerzijds en het bekomen van extra waterberging en een verbetering van de waterkwaliteit anderzijds, worden mogelijk ecologische herstelmaatregelen in de context van integrale projecten gerealiseerd. Het realiserenvan een integraal project houdt onder meer in dat:
– Het volledige gebied/waterlooptraject i.f.v. herstel wordt geëvalueerd
– De inspanningen van de verschillende betrokken beheerders gebundeld worden; dit betekent tevens een optimale afstemming met de lokale waterbeheerders die afhankelijk van het project en /of het gebied een belangrijke partner zijn
– De omgevingsfactoren (waterkwaliteit en aanwezigheid lozingspunten, …) als harde randvoorwaarden gelden
– Een combinatie van verschillende maatregelen (natuurlijke oevers, hermeandering, oplossen van vismigratieknelpunten…) wordt uitgevoerd t.b.v. een optimaal ecologisch herstel
– Het ecologisch herstel ook in functie staat van het creëren van extra waterbergingscapaciteit en het verbeteren van de waterkwaliteit
Regelmatig overleg met de betrokkenen, terreinbezoek en ontwerpstudies zijn onontbeerlijk voor een adequate realisatie van de projecten.
Doelstelling Draagvlak creëren voor , faciliteren en stimuleren van het integraal waterbeleid op het terrein in het kader van Integraal Project de Zuunbeek
Initiatiefnemers Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken

Samenstelling en verdeling bevoegdheden Vlaamse Regering

Vlaams-parlement_halfrondVLAANDEREN: – Tijdens haar eerste vergadering na de eedaflegging in het Vlaams Parlement heeft de nieuwe Vlaamse Regering de titels en bevoegdheden officieel toegewezen.

  • De nieuwe Vlaamse Regering telt 9 ministers. Het gaat om:
  • Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  • Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
  • Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
  • Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
  • Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
  • Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en SportJoke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
  • Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel

uitleendienst jeugd, sport,cultuur Sint-Pieters-Leeuw

2011-05-13-VLEZENBEEK_buurtdrink_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Erkende gemeentelijke sport-, jeugd- en culturele verenigingen evenals wijkcomité en een feitelijke vereniging uit Sint-Pieters-Leeuw kunnen heel wat materiaal lenen bij de gemeente.

Op de jongste gemeenteraad werd het uitleenreglement gecentraliseerde uitleendienst jeugd, sport,cultuur goedgekeurd.
In het bestuursakkoord is voorzien om de uitleendienst te centraliseren. In concreto kunnen aanvragers zich wenden tot één dienst: de cultuurdienst, sportdienst of jeugddienst of een aanvraagformulier downloaden op de gemeentelijke website. Er is slechts één dossierbeheerder per aanvraag.
Het materiaal wordt door de gebruiker zelf opgehaald in en teruggebracht naar het gemeentelijk magazijn, Pepingensesteenweg 250.
Levering tijdens kantooruren is mogelijk mits het betalen van een bijdrage.

Jeugddienst: – www.sint-pieters-leeuw.be/content/content/record.php?ID=380
Bij de jeugddienst kunnen momenteel springkastelen, groepstenten, partytenten, megafoon, speelparachutes, mobiele muziekinstallatie, ecobekers, veiligheidsvesten, reuzengezelschapsspelen, trektouw en educatieve spelen worden uitgeleend.

Sportdienst: – www.sint-pieters-leeuw.be/content/content/record.php?ID=419
Erkende gemeentelijke sport-, jeugd- en culturele verenigingen kunnen op de sportdienst terecht voor het uitlenen van sportmateriaal allerhande. Ook volkssporten en de spelreglementen zijn te bekomen.

Cultuurdienst: – www.sint-pieters-leeuw.be/content/content/record.php?ID=428
zalen, mobiel podium, panelen, stoelen, tafels, audio-visueel materiaal, party tent, borden, tassen, bestek,…

niemand blies positief dinsdag 22 juli

2014-07-15-zomer-bob-campagne_2014SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw heeft op dinsdag 22 juli 2014 op 3 verschillende locaties zomer BOB campagne gehouden.
Een 85 bestuurders werden gecontroleerd, geen enkele blies positief op alcohol!

Eén bestuurder testte wel positief op het verboden middel cannabis, vastgesteld door de speekseltest. Hij mag de komende 15 dagen te voet verder.

Snoeiwerken aan spoorwegbermen

2014-06-13-station-Ruisbroek_NMBS_sporen_02RUISBROEK: – Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, voert binnenkort nachtwerken uit op de spoorlijnen 96 (Brussel-Zuid – Quevy) en 106 (Lembeek – Clabecq) tussen de stopplaats Ruisbroek en de rue de Bruxelles in Tubeke. Het gaat hier om snoeiwerken aan de spoorwegbermen die worden uitgevoerd met een spoorkraan waaraan een mechanische maaier is bevestigd. Deze werken zijn noodzakelijk om de veiligheid te garanderen. Zo voorkomen we dat er bomen op de sporen vallen en verzekeren we de zichtbaarheid van de seinen en van naderende treinen.

Er zal gewerkt worden tijdens de nachten van donderdag 31 juli tot en met zondag 3 augustus en tijdens de nacht van zaterdag 16 augustus, telkens van 22.00 tot 6.00 uur. Het gaat om een mobiele werf die zich verplaatst. Dit betekent dat er niet elke nacht op dezelfde plaats wordt gewerkt.

We zijn ons bewust van de hinder die deze werken kunnen veroorzaken. Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de cel Info Buurtbewoners op het groene nummer 0800 55 000 (elke dag van 7.00 tot 22.00 uur) of per mail op info.projecten@infrabel.be.

ABBA-Midzomertoernooi 2014

RUISBROEK: – Tijdens het afgelopen verlengde 21-juli-weekend werd er op de voetbalpleinen van Ruisbroek het nodige uitgezweet; het jaarlijkse midzomertoernooi van zaalvoetbalclub ABBA vond er plaats onder een stralende zon, en bij tropische temperaturen. 20 mannenploegen en 5 vrouwenploegen speelden in afzonderlijke competitie verschillende wedstrijdjes in een gemoedelijke en sportieve sfeer.
Ook voor de vele supporters was er doorlopend muziek, eten en drinken.

WinaarsVrouwen
In de mannencompetitie won Batidas in een spannende finale van Buckie. Aan de rust stond het 1-1 gelijk,
en het was pas in de laatste minuten van de wedstrijd dat de ervaring van Batidas het verschil maakte, door in de laatste 2 minuten nog twee maal te scoren tegen het jeugdige Buckie.
In de vrouwencompetitie was het “Oh La La Fantastico” die het haalde van “Dames ’t Leeuwke.”
De nevencompetitie voor de ZuipCup werd met een verpletterende voorsprong gewonnen door SK Geire Zat.

De organisatie wenst alle deelnemers en bezoekers te bedanken om er zo’n aangenaam weekend van gemaakt te hebben.
Daarnaast zijn er nog de onontbeerlijke partners & sponsors, de vrijwilligers, de voetbalclub Negenmanneke en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zonder wie het niet mogelijk was geweest om zo’n evenement te organiseren.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Voor volgend jaar werd het extra-lange weekend van 18 en 19-juli al vastgelegd.
Meer informatie + foto’s van de voorgaande edities kunnen gevonden worden op de ABBA Facebook-pagina.

bron: Christophe Heymans

11 de jeugdhengelkamp in Ruisbroek

RUISBROEK: – Aan de Visvijvers van het sport –en recreatiecentrum AJ Braillard organiseert vissersclub De Gouden Braesem ism de sportdienst van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
voor de elfde maal een ‘jeugdhengelkamp’.
2014-07-23-hengelkamp_10
De 12 jonge deelnemers kregen bij aanvang van het kamp een volledig hengelpakket vanvissersclub De Gouden Braesem.

Ghisleen Dubois, voorzitter van Vissersclub De Gouden Braesem geeft ons uitleg over hoe de jeugdhengelweek eruit ziet.

Ghisleen Dubois: “ We beginnen ’s morgens om 10 uur met theorieles. Ze leren hoe je lijntjes maakt, hoe je er een haak aan maakt, hoe je er loodjes aanzet. Daarna leren we hoe ze moeten uitsmijten. Om hen dat aan te leren oefenen we met een tennisbal. We leren hen de tactiek om de tennisbal in een bak te gooien en zo eigenlijk het uitsmijten om te vissen aan te leren. Daarna oefenen we dan met een lijn met gewicht aan.
Na het middageten oefenen we dan aan de vijver. En daar gaan we dan vissen. Ik moet zeggen dit jaar doen ze dat tamelijk goed! We vissen vooral op Braesem.
Het is geweldig om die gasten hun gezicht te zien als ze hun eerste vis ophalen, dat is een plezier om te zien.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Na de jeugdhengel week zien ze regelmatig dat er zich jongeren aansluiten bij de vissersclub.

Diefstallen tijdens verlengd weekend

DIEFSTAL-INBRAAKSINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens het verlengde weekend gebeurden er verschillende inbraken in Sint-Pieters-Leeuw.

Inbraak in tuinhuis
Er werd overdag en bij afwezigheid van de bewoners ingebroken in een tuinhuis langsheen de Hoogstraat ; een hogedrukreiniger en grasmachine werden gestolen.

Diefstal autowielen
Tijdens de nacht werden de twee achterwielen van een personenwagen Skoda Octavia ontvreemd op een parking langsheen de Bezemstraat . Eén van de siervelgen werden eveneens gestolen.

Diefstal in woning
Na thuiskomst van verlengd weekend stelden de bewoners van een woning langsheen de Tuinwijk Zuun vast dat er ingebroken werd via een raam aan de achterzijde van hun woning.De volledige woning werd doorzicht.Diverse gameconsoles en cash geld werden gestolen.

inschrijven beachvolley petanque en kubbtornooi

2014-08-03-flyer_beachvolley-petanque-kubb_tornooiZUUN: – Volleybalclub Zuun organiseert op zondag 3 augustus 2014 zijn “beachvolley petanque en kubbtornooi”.

Met barbecue van 11 tot 20 uur, bar en springkasteel. Alles gaat door aan Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198

Voor het beachtornooi (3/3) kan je met max. 5 spelers inschrijven.
Voor de grastornooien (4/4) kan je met max. 8 spelers inschrijven.
Voor het petanquetornooi kan je met min. 2 en max. 3 spelers inschrijven.
Voor het Kubbtornooi kan je met min. 3 en max. 6 spelers inschrijven.
Inschrijvingsgeld voor Beach en Grastornooi is 20 euro.
Deze inschrijving wordt pas geregistreerd na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer 734-1960990-47 van VC ZUUN VZW met vermelding van de ploegnaam. Inschrijven kan tot één dag voor het tornooi of tot de reeksen volzet zijn.
Inschrijvingsgeld voor Petanque en Kubbtornooi is 5 euro/persoon. Inschrijven kan tot 1 uur voor de aanvang van het tornooi.
Aanvangsuren: Beach en Grastornooi : 9:00
Aanvangsuren: Petanque en Kubbtornooi : 13:00
Indien vragen, stuur een mailtje naar beach@vczuun.be – www.vczuun.be

inschrijven: picknick, wandeling en workshops Groen Ruisbroek

2014-08-13-flyer_picknick-groen-RuisbroekRUISBROEK: – Op woensdag 13 augustus 2014 kan je van 12.30 tot 16.00 uur terecht in Groen Ruisbroek aan Sporthal AJ Braillard.

PICKNICK – breng je eigen picknick en deken mee. Wij voorzien een drankje!
WORKSHOPS – voor kinderen: maken van nestkastjes en een insectenhotel.
WANDELING – voor de volwassenen een begeleide wandeling van ongeveer 1 uur.

Inschrijven kan via wijkteamruisbroek@sint-pieters-leeuw.be
Gelieve het aantal personen op te geven en dit zowel voor deelname aan de picknick, workshops en de gbegeleide wandeling. Inschrijvingen zijn beperkt.

10 de Ex-Change missie voor Guido Devillé

Guido DevilléSINT-PIETERS-LEEUW: – Bakker Guido Devillé uit Sint-Pieters-Leeuw gaat deze zomer voor de 10 de keer vrijwillig op missie voor ‘Ex-change Bakers for Afrika”.

Ex-change  is een organisatie die ontwikkelingslanden steunt, niet materieel maar die mensen naar ginder stuurt om opleiding te geven. Dat kunnen schrijnwerkers of loodgieters zijn en dus ook bakkers.

Guido Devillé : ” Voor de tiende keer vertrek in op missie voor Ex-Change “Bakers for Afrika”. Deze keer is het werkterrein Lomé, Togo.
2010-11-04-guidoDe twee keer dat ik op deze plaats, zelfde bakkerij ga.
Deze keer zal de opleiding vooral gaan over werkorganisatie, planning, stockbeheer,…

Momenteel zijn er drie bakkers op missie, Jan Vanderghote is op missie in Zuid Afrika en Guy Pauwels in Vietnam.
Als Coördinator van Bakers For Afrika ben ik fier dat ik de microbe heb kunnen doorgeven.
Ervaring delen met het zuiden bereikt zijn doel. Bij opvolging van de projecten is het leuk te zien dat het werk verder gaat.

Deze keer gaat ook mijn vrouw mee. Zij zal gedurende heel de tijd werkzaam zijn in een weeshuis http://jokotogo.com/project.html
Volgen kan via www.bloggen.be/bakker_guido_in_afrika

Chiro Negenmanneke vertrokken op Bivak

NEGENMANNEKE: – Deze middag vertrokken de leden van Chiro Negenmanneke met de trein in Ruisbroek naar hun bivak in Ieper.
2014-07-18-chiro-Negenmanneke_vertrek-kamp
Het mooie weer hebben ze reeds mee zodat ze er een spetterend verblijf kunnen van maken in hun tentenkamp.
Briefjes, kaartjes en postpakketten kunnen allemaal gestuurd worden naar:
Chiro Negenmanneke tav (naam van het kind/leiding)
Scoutsdomein ‘Lammerland’ – Bernikkewallestraat 4bis, 8902 Voormzele – Ieper

speelplein De Leeuwtjes viert kermis

SINT-PIETERS-LEEUW: – Week 3 van de speelpleinwerking in Sint-Pieters-Leeuw loopt ten einde, en daarmee ook het eerste deel van zomer 2014. Tijd voor een Reuze kermis feest op het speelplein.
2014-07-17-speelplein_Sint-Pieters-Leeuw_groepsfoto2014
Vandaag verzamelen alle kinderen in speelplein ’t Populiertje. Tal van activiteiten en spelletjes staan verspreid over het groot terrein.
De kinderen kunnen hun creativiteit botvieren in de knutselhoek. Wie een vriendje wil uitdagen, neemt het op bij één van de vele volk- en reuzespelen. Wie nog energie genoeg heeft, kan terecht op één van de springkastelen.
2014-07-17-speelplein_ (06)Een bloedhete dag: zonnemelk wordt gretig gesmeerd, waterspelletjes en een waterstand zorgen voor verkoeling.
Een suikerspinmachine stilt een laatste honger in de namiddag. Samengevat: een topdag op speelplein ‘De Leeuwtjes’ te Sint-Pieters-Leeuw.

Bart Keymolen, schepen voor Jeugd en Speelpleinwerking, kijkt tevreden toe: “De glimlach op de gezichten zegt meer dan genoeg. De zon is van de partij en iedereen geniet met volle teugen van deze speciale dag”. Bart Keymolen geeft nog mee: “Wie nog wil inschrijven voor het tweede deel van de speelpleinwerking, kan hiervoor contact opnemen met de jeugddienst. De speelpleinwerking stopt een weekje, maar van 28 juli tot 22 augustus zijn we weer van de partij.”

Zo’n 200 kinderen brengen een deel van hun vakantie door op speelplein de Leeuwtjes.
Waar de animatoren elke week rond een ander thema werken.

Wie meer info zoekt over speelplein ‘De Leeuwtjes’ kan terecht op www.sint-pieters-leeuw.be/speelpleinwerking of bij de jeugddienst, Lotstraat 8 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Deze slideshow vereist JavaScript.

waarschuwingsfase van het hitteplan

2014-07-17-hitteplanVLAANDEREN: – Er staan ons enkele dagen te wachten met temperaturen boven de dertig graden. De Vlaamse overheid kondigt daarom de waarschuwingsfase van het hitteplan af. De boodschap is duidelijk: bescherm je de volgende dagen goed tegen de hitte.

Schenk aandacht aan kwetsbare personen in uw omgeving.
baby’s, kleine kinderen, bejaarden,…

Voor een algeme folder en brochure over hittegolven: FOLDER HITTEPLAN-2014-FGOV

of via: www.zorg-en-gezondheid.be/Gezond-leven-en-milieu/Milieu-en-gezondheid/Voorzorgsmaatregelen-bij-hitte-en-ozon/

Officieel spreken we in België over een hittegolf als er vijf dagen na elkaar maximumtemperaturen boven de 25 graden bereikt worden, waarvan er drie zelfs boven de 30 graden gaan.

Op warme, zonnige zomerdagen is het verstandig zich in de eerste plaats te beschermen tegen de zon en voldoende te drinken.
Drink vóór u dorst hebt, en meer dan gewoonlijk (water, fruitsap, afgekoelde bouillon …), minstens 1,5 tot 2 liter per dag in rust.
Beperk lichamelijke inspanningen (bv. sportactiviteiten) of rust geregeld en drink voldoende (2 tot 4 glazen per uur).
Blijf binnen, maar houd de zon buiten. In de binnenlucht is er minder ozon dan in de buitenlucht.
Zoek de koelte op en/of koel uw lichaam regelmatig af (douche, bad, zwembad …).
Hou er rekening mee dat een ventilator die de warme lucht doet circuleren weinig of geen verkoeling brengt; een airconditioning doet dat wel.
Pas uw kleding aan: lichte kleding (katoen), helder van kleur, hoed of petje tegen de zon.
Bescherm u ook tegen zonnebrand met een zonnecrème.
Als u bepaalde geneesmiddelen neemt, informeer dan best op voorhand bij uw arts of apotheker of zij een negatief effect kunnen hebben op uw gezondheid gedurende een hitteperiode, en of de dosis aangepast moet worden.

agenda: Strapatzen op zaterdag 2 augustus 2014

SINT-PIETERS-LEEUW: -De gemeentediensten jeugd en cultuur ism toerisme organiseren dit jaar voor de derde keer StraPatZen, een uniek Gratis straattheaterfestival.
Op zaterdag 2 augustus bieden ze jong en oud kwaliteitsvolle acts uit binnen- en buitenland met straattheater, acrobaten, circuskunstenaars, krachtpatsers, muzikanten, … kortom alles wat je nodig hebt voor een bruisend volksfeest! Bij de kraampjes kan je terecht voor gerechten en dranken uit de wereldkeuken.
2014-06-25-aankondiging-Strapatzen_Sint-Pieters-Leeuw
Strapatzen combineert artistieke kwaliteit met een hartelijke, gezinsvriendelijke sfeer.
de artistieke kwaliteit wordt gegarandeerd door een selectie van nationale en internationale artiesten die een brede en diverse waaier aan straatcapriolen van hoog niveau ten tonele brengen. Zaterdag 2 augustus in Sint-Pieters-Leeuw en zondag 3 augustus in Wambeek (Ternat).

schepen van jeugd, Bart Keymolen: ” Over Strapatzen ben ik blij en trots. Blij omdat de voorbereidingen zeer vlot verlopen. De werkgroep verricht hier goed werk. Trots voor het hoge niveau van de programmatie die we gratis aan alle inwoners uit Leeuw en de streek kunnen aanbieden. Zo is dit gratis event ook toegankelijk voor wie het ‘niet breed heeft’. Dit mede danzij vzw De Rand, de provincie Vlaams-Brabant, gordelfestival en de inzet van meer dan 20 vrijwilligers, Leeuwse verenigingen,…  ”

Schepen van Cultuur, Jan Desmeth: “Zelf in deze voor gemeenten moeilijke tijden heeft het college er bewust voor gekozen om Strapatzen te blijven organiseren. Dit event kost 20.000 euro maar wij vinden dat het geld goed besteed is. Het is een laagdrempelig initiatief dat alle generaties aanspreekt en als we naar de bezoekcijfers van vorig jaar kijken, toen waren er zo’n 2000 bezoekers dan kost ons dit 10 euro per bezoeker die een hele avond cultuur meemaakt van een zeer hoog niveau.”

Eén van de topacts dit jaar wordt Eventi Verticali uit Italië met “Wanted”
2014-06-25-aankondiging-Strapatzen_wantedWANTED is een virtuele animatie in het echte leven! Een 2D-cartoon met 3D-helden. Aan een hoge kraan hangt een projectiescherm en twee acrobaten.
De videoprojecties, geïnspireerd op stripverhalen en videospelletjes uit de jaren 80, tonen verschillende landschappen en scenario’s waarmee de artiesten in interactie gaan.
In een voortdurende opeenvolging van nonsens en ‘coup de théâtre’ worden de twee hoofdrolspelers heen en weer gesmeten tussen spionage-scènes en acrobatische gevechten. Van Pac Man-doolhoven en Super Mario-decors tot een gewaagde ‘Mission Impossible’… een show om met ingehouden adem naar te kijken.

Programma Sint-Pieters-Leeuw:
2014-06-25-strapatzen_2014_programma_Leeuw
Fietsparking
De organisatie wil bezoekers zo veel mogelijk stimuleren om met de fiets of te voet naar het festival te komen. Daarom voorziet de organisatie een extra fietsparking (Pastorijstraat) op het traject. De fietsparking op de parking van het gemeentehuis, aan de ingang van het Colomapark en aan de bibliotheek kunnen ook gebruikt worden.

Meer info: www.strapatzen.be

 

11 zwartrijders op bussen De Lijn

De-Lijn_controleurs-controle-busSINT-PIETERS-LEEUW: – In het kader van de gezamelijke acties van controlediensten De Lijn en de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw werd op dinsdag 15 juli 2014 een actie gevoerd.

Er werden 21 bussen en 312 reizigers gecontroleerd. De controlediensten konden 11 inbreuken vaststellen, voornamelijk inzake het vervoersbewijs.

Omdat een busrit pas veilig en stressloos kan verlopen als de chauffeurs en de bussen in orde zijn, werden ook deze door de politie van Leeuw gecontroleerd. Allen hebben een ademtest dienen af te leggen en ja hoor, allen reden veilig, zonder alcohol in het lichaam.

Politie Sint-Pieters-Leeuw: “Nog een kleine tip als de controleurs van De Lijn opstappen : hou onmiddellijk uw vervoersbewijs klaar. Hebt u een abonnement op naam, gelieve dan ook uw identiteitskaart te tonen. Weet dat deze mensen bevoegd zijn om uw identiteitskaart te vragen. En hebt u geen vervoersdocument, ga dan niet lastig doen of treedt niet in discussie, want dan dienen onze diensten tussen te komen. En zeg nu zelf, als u er vanaf kan komen met een simpele administratieve boete van De Lijn of met een proces-verbaal voor het Parket en problemen met de politie, wat zou u kiezen?”

agenda: stikles zomerrokje deel 1

WZC-Zilverlinde_LDC-Meander_Zuun_Sint-Pieters-LeeuwZUUN: – Het Lokaal dienstencentrum Meander organiseert op dinsdag 29 juli 2014 om 13.30 uur een “stikles zomerrokje deel 1”.

Het is zomer, tijd om je blote benen te laten zien! En dat kan het beste in een mooi zelfgemaakt rokje. Het is een eenvoudig patroon, dus ook als beginneling kan je aan de slag. Wat breng je mee? Patroonpapier, stofschaar, speldjes, lintmeter en stof van 75cm lengte op 1,40m breed. Indien mogelijk ook je stikmachien. Stikken is plezant!

Wanneer: di 29/07/14 van 13:30 tot 16:30 ma 04/08/14 van 13:30 tot 16:30
Waar: Lokaal dienstencentrum Meander – Welzijnsweg (GPS: J. Vanderstraetenstr 273) 2 te Sint-Pieters-Leeuw
Info: LDC Meander 02 370 88 80 of wenke.peetroons@ocmwspl.be

zomer BOB campagne in Sint-Pieters-Leeuw

2014-07-15-zomer-bob-campagne_2014RUISBROEK: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw doet mee aan de zomer BOB campagne. Op verschillende dagen en uren houden ze korte alcoholcontroles in de gemeente.

– Maandag 14 juli hielden ze een alcoholcontrole in de Fabriekstraat tussen 15u30 en 16u15.
Er werden 13 voertuigen gecontroleerd en alle bestuurders bliezen “negatief”.

– Vandaag, dinsdag 15 juli was er in de namiddag een alcohol- en papierencontrole op de Bergensesteenweg. Hiervan zijn de resultaten nog niet gekend.

Zomer BOB campagne
De Zomer BOB campagne mikt vooral op mannen tussen 40 en 55 jaar omdat zij de grootste groep vertegenwoordigen van positief geteste bestuurders tijdens de controles. Ze moeten begrijpen dat rijden en drinken niet grappig is!

Voor deze campagne heeft het BIVV beslist om te werken met sympathieke bekendheden die bij het Bob-concept passen. Het grote publiek identificeert zich graag met bekende personen. Hun aanwezigheid op de affiches en in de radiospots zal zeker de aandacht trekken en de boodschap versterken!
http://ikbob.be/nl/campagne/zomercampagne-2014

agenda: Markske komt in september mee boeken kaften

2014-09-05-affiche-ezelsoor-boekenkaftdagSINT-PIETERS-LEEUW: – Noteer nu reeds in uw agenda: vrijdag 5 september 2014 GRATIS boekenkaftdag voor families met kinderen vanaf 6 jaar tot 12 jaar van 15u30 tot 19u30 in Zonnig Leven.
En dit jaar komt Markske mee boeken kaften!

Ik kaft/jij kaft/wij kaften
Kan je nog niet goed kaften? Dan zetten vrijwilligers je graag op weg om je boeken en schriftjes van kaftpapier te voorzien. Alle hulp van je familie is meer dan welkom, het is ten slotte de bedoeling dat je/jullie ZELF kaft(en). Scharen en plakband zijn beschikbaar.

Gratis
We stellen GRATIS vellen kaftpapier* en etiketten* beschikbaar. Goed voor het kaften van 12 normale schriftformaten. Aan de ingang ontvang je een reuzenetiket, in ruil voor een ingevuld etiket ontvangt elk schoolplichtig kind max. vijf vellen kaftpapier, één blanco vel kaftpapier en twaalf etiketten. *Tot uitputting voorraad.

Illustratoren maken jouw gekafte boek uniek
Lokaal talent voorziet de cover van je boek of schrift van een fijne tekening. Jouw saaiste boek of schrift wordt uniek!

Creatieve workshops*
Creatievelingen kunnen hier hun hart ophalen: je eigen gekaft schrift en etiket versieren, een bladwijzer maken…
*Tot uitputting voorraad

Vrijetijdsmarkt
Op de vrijetijdsmarkt kunnen gezinnen kennis maken met het vrijetijdsaanbod en de mogelijkheden om Nederlands te leren.

Randanimatie
Wie even genoeg heeft van al dat kaften, vindt afleiding met onze randanimatie.

Gezocht: vrijwillige kafters
Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, juffen, meesters… die vrijwillig willen meekaften.
Meld je bij jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Ezelsoor is een project van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en andere cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen. Ezelsoor is een samenwerking tussen het gemeentebestuur en Leeuwse verenigingen en partners.

agenda: Noenbeatz 2014

2014-07-19-noenbeatzVLEZENBEEK: Zaterdag 19 juli 2014 van 15:00 tot 03:00 ” Noenbeatz “.

Dj’s met live performance, Cocktails, Pasta’s, Zonneschijn & Happiness!
Sit back, relax en maak je klaar voor een nieuw avontuur, nieuwe glimlach en goede tijden op 19 juli 2014. Noenbeatz zal haar tweede aflevering op deze dag houden! Hetzelfde concept, meer ontzagwekkend, u bent van harte welkom!
website: https://www.facebook.com/events/667324760002087/

locatie: Zeypestraat 17 te Vlezenbeek.

agenda: LDC fietstocht in eigen streek

archieffoto
archieffoto

NEGENMANNEKE: – Dinsdag 15 juli 2014 Organiseert het Lokaal Dienstencentrum Negenhof om 13.30 uur een “fietstocht in eigen streek”.

Onze beenspieren trainen is altijd een goede zaak. Kom mee en werk aan je conditie in eigen streek. We verkennen de grensgemeentes van Sint-Pieters-
Leeuw met een tocht van ongeveer 30 kilometer op een rustig tempo. Op verzoek van onze fietsers werd een parcours uitgestippeld met weinig bergop.
We volgen onze baankapiteins Marcel en René.

Meer info over het Lokaal Dienstencentrum Negenhof:
St. Stevensstraat 62 – Tel: 02 332 59 53 – els.aerts@ocmwspl.be

Dolle dagen in Gaasbeek zorgen voor ongevallen in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW / LENNIK: – Afgelopen weekend waren het de Dolle Dagen van Gaasbeek. Een leuk evenement maar voor sommigen met een mindere afloop. Twee bezoekers van het evenement hebben afgelopen nacht ongevallen veroorzaakt in Sint-Pieters-Leeuw. Gelukkigen waren er geen andere partijen bij betrokken.
2014-07-07-ongeval-1 2014-07-07-ongeval-2
Een eerste ongeval had plaats op de Appelboomstraat omstreeks 02:30 uur. Eén voertuig verloor de controle over het stuur, raakte een woning, een verlichtingspaal en een omheining. Ter plaatse aangekomen werd overgegaan tot een alcoholtest. Deze resulteerde positief, het rijbewijs van de chauffeur werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken op bevel van het parket Halle-Vilvoorde.

Een tweede ongeval had plaats op de Pepingensesteenweg omstreeks 04:40 uur. Ook hier was er maar sprake van één voertuig. De bestuurder is vermoedelijk in slaap gevallen en ramde een verlichtingspaal. Hierdoor is het voertuig beginnen tollen en raakte dit zwaar beschadigd. De bestuurder kwam er vanaf met een hoofdwonde maar heeft het ziekenhuis reeds verlaten. Ook hier werd overgegaan tot een alcoholtest. Het resultaat was eveneens positief met een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor de termijn van 15 dagen tot gevolg.

Politie Sint-Pieters-Leeuw: `Wij benadrukken dat drinken en rijden niet samengaat. Ondanks de zomerbob periode moeten wij toch vaststellen dat de alcohol vaak in het spel is. Het fabeltje van: “ze gaan mij toch niet pakken,” is een gevaarlijk spel. U speelt niet alleen met uw eigen leven maar ook met dit van derden.`

Laat je plukken! Door het nieuwe plukteam Pajottenland & Zennevallei

laatjeplukkenPAJOTTENLAND: – Kom je er in het najaar niet toe om je hoogstamfruitbomen geplukt te krijgen? Een droevig zicht, al dat lekkere fruit dat aan de boom rot of op de grond valt. Geen nood, doe beroep op de helpende handen van het plukteam Pajottenland & Zennevallei!

Vrijwilligers komen je appels, peren, kersen… plukken en de oogst wordt netjes 50/50 verdeeld. Het Regionaal Landschap is momenteel op zoek naar boomgaarden die niet geplukt raken en naar vrijwilligers die dit willen doen. Op die manier wordt minder voedsel verspild en krijgen boomgaarden meer waardering als landschapselement.

Voorwaarden om beroep te doen het plukteam
Jij bepaalt uiteraard zelf welke fruitbomen je laat plukken.
Het plukteam werkt gratis maar krijgt 50% van de oogst mee.
Praktische afspraken onderling maken: ladders, periode…
Enkel voor (hoogstam-) boomgaarden in Pajottenland-Zennevallei
Boomgaard aanbieden via www.pajot-zenne.be/plukteam

Kandidaat plukkers gezocht
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei zoekt vrijwilligers die dit najaar fruit willen plukken bij particuliere eigenaars in ruil voor de helft van de oogst. Als plukker krijg je een korte opleiding over fruitpluk zodat je veilig en efficiënt kan werken. Let wel: de uiteindelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid liggen bij jou want je doet dit volledig op eigen initiatief als vrijwillige plukker. Meld je aan via http://www.pajot-zenne.be/plukteam.

Koesterburen in de boomgaard
Hoogstamboomgaarden zijn een ‘vijfsterrenhotel’ voor de natuur. Dieren vinden er voedsel, rust en nestplaats. Boomgaarden met hoogstamfruit zijn typisch voor het landschap van het Pajottenland en de zuidelijke Zennevallei. Vogels zoals de zanglijster kiezen hun zangpost in de hoge fruitbomen. Een steenuiltje huist in de holte van een oude boom. De bloesems vormen een stuifmeelbron voor vele insecten. Afgevallen fruit trekt vogels, vlinders en kleine zoogdieren aan.

Elfjuliviering 2014

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zondag had in coloma de Elfjuliviering, De Vlaamse feestdag, van de gemeete plaats.
2014-07-06-11juli-viering_01
In de voormiddag was filmregisseur Jan Verheyen gastspreker op de academische zitting. Tijdens de middag was er barbecue. En in de namiddag kwam er heel wat volk naar de tent in het Colomapark om mee te zingen met Zingelong, een concert met Nele Bauwens
2014-07-06-11juli-viering_02
De dag werd afgesloten met een optreden van Udo.

agenda: Hoebelbike 2014

2014-07-05-hoeebelbike_01VLEZENBEEK: – Het Hoebelbike-team staat voor de 18de editie van Hoebelbike en net zoals elk voorgaand jaar is het hun bedoeling om er opnieuw een top sportief treffen van te maken.

Jan Bennoot van Hebelbike vertelt:
Op sportief vlak breiden we op vrijdag de avond en nachttocht uit met keuze uit 2 afstanden namelijk 30km en 40km. De dagtochten op zondag 10 augustus 2014 bieden ook afstandenis er ook voor elk wat wils. Men kan kiezen tussen 30km 40km 55km 70km 85km

We zijn het de traditie stilaan ook verplicht om het extrasportieve mee in het daglicht te stellen en zo ook dit jaar. Buiten de stilaan befaamde doortocht door café De linde, een uitdagend stukje parcours dat wordt gebouwd op de terreinen van brouwerij Lindemans, het “huzaren”parkoers op de eigendommen van Inter Arbo is er een bijkomende doortocht door café Cheers in Lennik. Ook gaan we ons volgend jaar wagen aan livestream uitzendingen vanop het parkoers. Op een paar spectaculaire plaatsen zullen camera’s staan die beelden rechtstreeks naar de Baljuw hoeve sturen waar deze door de achterblijvers, de vroege aangelanden e.a. toeschouwers kunnen bekeken worden op de tv schermen aldaar aanwezig.
Een primeur als je het mij vraagt.

Verder gaan we ook het “bike”bier lanceren.
Dit bier wordt door een plaatselijke brouwer gebrouwd en werd reeds door het voltallige bestuur goedgekeurd!
2014-08-10-flyer-hoebelbikeVerder info is natuurlijk te vinden op onze website www.hoebelbike.be doch het volgende wil ik jullie alvast niet onthouden:

• Vrijdag 8 augustus 2014: Avond & Nachttocht.
o Afstand 30 & 40 km: 5€
Start: 18u – 22u

• Zondag 10 augustus 2014: dagtochten
o Afstand: 30 & 40 km 5€ (inschr 07u – 10u )
o Afstand: 55 km 6€ (inschr 07u – 10u)
o Afstand: 70km & 85km (inschr 07 u – 09u)
o Iedere deelnemer krijgt een goodiebag met heel wat leuke attentie’s

Inzamelen van taxussnoeisel te Sint-Pieters-Leeuw

2014-07-04-taxusSINT-PIETERS-LEEUW: – Taxus is belangrijk voor de aanmaak van medicijnen tegen borstkanker en baarmoederkanker. In Sint-Pieters-Leeuw kunnen inwoners voor de inzameling van taxussnoeisel beroep doen op de firma Bioagrico.

Mensen met een voldoende grote haag (40 m) kunnen hen vragen om de haag te komen snoeien. De betreffende haag moet jaarlijks gesnoeid zijn. Het moet gaan om de frisgroene, éénjarige twijgen en het snoeien moet plaatsvinden in de periode van 20 juni tot eind september. Je kan dit aanvragen via de website http://www.bioagrico.be of op het telefoonnummer 02 361 23 27. Bioagrico heeft bovendien een loods gelegen aan de Bergensesteenweg 415 in Halle waar mensen hun taxussnoeisel gratis kunnen afleveren. Het snoeisel dient van goede kwaliteit (enkel éénjarig snoeihout) en dagvers te zijn!”