Project bedrijvenzone Ruysbroeckveld

RUISBROEK: – Vanaf vandaag kunnen ondernemers beroep doen op de nieuwe bedrijvenzone Ruysbroeckveld in Sint-Pieters-Leeuw. Deze nieuwe zone moet ondernemers en ondernemingen, zowel klein als groot, stimuleren om hun beroepsactiviteiten in de regio te vestigen of uit te breiden. Dankzij de flexibele mogelijkheden kunnen geïnteresseerden in functie van hun behoeften zelf de oppervlakte bepalen van hun perceel met een minimum van 5.000 m².
2014-06-30-rusbroekveld_01
Momenteel worden alle terreinen binnen het plangebied gebruikt voor landbouw. Het plangebied strekt zich vandaag als een open vlakte uit van aan het Kanaal Brussel-Charleroi tot aan de Bergensesteenweg. Een aantal percelen van het plangebied sluiten aan op het kanaal. Langs het kanaal ligt naast een belangrijke ontsluitingsweg (Groot-Bijgaardenstraat) eveneens een alternatieve fietsverbinding. Verder langsheen de Edward de Baerdemaekerstraat en de Frans Baesstraat ligt de woonwijk Wilderveld. Vanuit deze straten zijn doorzichten naar het open gebied Ruysbroeckveld behouden. Het groene karakter van deze straten is een belangrijke troef.

Met een totale oppervlakte van bijna 8 hectare moet dit project meer ruimte bieden om te ondernemen en op korte termijn ook de werkgelegenheid in de regio stimuleren.

De bedrijvenzone houdt ook maximaal rekening met de omliggende woonzones en het behoud van de omliggende natuur. Door het voorzien van een ruime groenbuffer en een later aan te leggen parkzone wordt de bedrijvenzone maximaal ingepast in het landschap.
2014-06-30-rusbroekveld_02groenzone  . 2014-06-30-rusbroekveld_02-bedrijventerrein
De bedrijvenzone Ruysbroeckveld is opgedeeld in een aantal loten en het verkavelingsplan werd zo opgesteld dat de percelen beantwoorden aan de flexibele en wisselende ruimtebehoefte van bedrijven. De loten met een oppervlakte van circa 1.250 m² worden samengevoegd tot grotere gehelen met een minimale perceeloppervlakte van 5.000 m². Er is geen maximum perceeloppervlakte opgelegd.

Nog dit jaar zullen de infrastructuurwerken starten en afhankelijk van de weersomstandigheden zal de bedrijvenzone bouwrijp zijn vanaf midden 2015.

Voor meer informatie over de bedrijvenzone Ruysbroeckveld kan u terecht op: www.ruysbroeckveld.be

Bestel een pakket reflecterende rugzakhoezen voor een veilig jeugdkamp

2014-06-30-rugzakhoezenVLAAMS-BRABANT: – Jeugdorganisaties kunnen bij de provincie Vlaams-Brabant gratis reflecterende rugzakhoezen bestellen. Deze rugzakhoezen moeten de zichtbaarheid van jongeren op kamp of op weg naar een speelplein verbeteren. En zo ongevallen in het verkeer voorkomen.

De start van de zomervakantie is ook de start van de hoogdagen in het jeugdwerk. De jeugdbewegingen vertrekken op kamp, de speelpleinwerkingen openen hun deuren en allerlei vakantieactiviteiten zorgen voor een gevarieerd zomeraanbod. Zowel te voet als met de fiets zal je de komende weken groepen kinderen en jongeren tegenkomen. Op weg naar de kampplaats, op dropping of onderweg naar het bos in de buurt. Zorgen dat men gezien wordt op pad is dan van levensbelang.

We willen onze jeugdgroepen sensibiliseren over verkeersveiligheid en ons steentje bijdragen aan hun zichtbaarheid. Daarom kunnen Vlaams-Brabantse jeugdorganisaties een pakket reflecterende rugzakhoezen met een unieke tekening van Jeroom aanvragen. Brochures met de verkeersregels en tips voor wandelende of fietsende groepen én een spelfiche om met de begeleiding stil te staan bij hoe je veilig op stap kan gaan als jeugdgroep, vervolledigen het pakket’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor jeugd.

Een persoon met donkere kledij wordt in de dimlichten van een aankomende auto gezien tot op 20 meter, met heldere kledij tot op 50 meter en met reflecterend materiaal zelfs tot op 150 meter. Een auto die 90 km/u rijdt bij normale weersomstandigheden heeft 64 meter nodig om tot stilstand te komen.

Een fluo accessoire, zoals een reflecterende rugzakhoes, kan dus levens redden,’ aldus gedeputeerde Luc Robijns. ‘Een rugzakhoes is ook een goed alternatief voor fluo hesjes voor jeugdbewegingen die trektochten of avondactiviteiten doen. Een fluo hesje met daarover een rugzak heeft weinig effect. Rugzakhoezen zijn hiervoor een prefect alternatief.’

Jeugdorganisaties die zelf ook een pakket rugzakhoezen willen ontvangen, kunnen dit aanvragen via www.vlaamsbrabant.be/rugzakhoezen

KV Brucom Sp wil starten met veteranen ploeg

SINT-PIETERS-LEEUW: – logo_KV-Brucom-SportKV Brucom Sportief wil volgend seizoen starten met een leuke en sportieve veteranen ploeg (38+).

Jean-Claude De Geest: “Volgend seizoen organiseren Danny en ik een ploeg voor veteranen op KV Brucom. Er zijn ongeveer 15 matchen per jaar.
Wie zich geroepen voelt stuur mij dan zo vlug mogelijk een Email: jean.claude.de.geest@me.com
Het magische woord van deze tekst is “AMUSEREN“. ‘