Bron foto: Groen
Bron foto: Groen

VLAAMS-BRABANT: – Gedeputeerde Luc Robijns (Groen) legt zijn mandaat neer van gedeputeerde van de provincieraad Vlaams-Brabant.
Tie Roefs uit Kessel-Lo zal hem naar alle waarschijnlijkheid opvolgen.

Luc Robijns legt om persoonlijke redenen zijn mandaat als gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant neer. Hij blijft wel zetelen in de provincieraad.

Luc Robijns: ‘Ik zal niet helemaal van het politieke toneel verdwijnen. Als lid van de Groene fractie in de Provincieraad Vlaams-Brabant kan ik het beleid mee blijven inspireren en mijn opvolger bijstaan’.

Luc Robijns werd na de provincieraadsverkiezingen van november 2012 gedeputeerde in Vlaams-Brabant. Hij heeft de bevoegdheden milieu, duurzaamheid, milieuvergunningen, diversiteit, onthaalbureau en inburgering, jeugdbeleid, Hanenbos, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, informatica en informatieveiligheid en het provinciebedrijf VERA.

De groene fractie in de provincieraad draagt Tie Roefs voor als opvolger. De leden van de partij nemen daarover volgende week een beslissing.

Tie Roefs is 46 jaar. Ze studeerde geschiedenis van de oudheid aan de KU Leuven en internationale betrekkingen en politieke wetenschappen aan de UCL. Tie Roefs woont in Kessel-Lo en is moeder van drie kinderen. Als fractievoorzitter voor de groenen in de provincieraad werkte ze het voorbije anderhalf jaar al nauw samen met gedeputeerde Robijns.

Tie Roefs: “Het is jammer dat Luc vertrekt, maar ik respecteer zijn keuze. Het komt er nu op aan het groene beleid met volle overtuiging voort te zetten. We blijven ijveren voor een klimaatneutrale en duurzame provincie.

%d bloggers liken dit: