CC Coloma stelt jaarprogramma 2014 – 2015 voor

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op vrijdag 13 juni 2014 zullen alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw de brochure met het cultuuraanbod 2014 – 2015 in de bus krijgen.
Daarmee zet CC Coloma een nieuwe stap richting volwaardig gemeenschapscentrum.

2014-06-12-pc-voorstelling-cultuurbrochure_05
Cultuurfunctionaris Dennis Deneulin stelde het jaarprogramma 2014-2015 voor.
Dennis Deneulin : “Een aantal klassieke en wederkerende activiteiten moeten ervoor zorgen dat het opgebouwde publiek uit het verleden goed bediend en opnieuw uitgebreid wordt. Wij willen hen een aanbod blijven presenteren zoals ze dit van CC Coloma gewoon waren. Anderzijds bedienen we nu ook een tweede doelgroep, zijnde de lagereschoolkinderen met hun ouders en grootouders. Een aantal familievoorstellingen en een optreden van een Studio100 product “De Bende” tijdens de trekpaardendag springen daarbij zeker in het oog.”

Schepen van Cultuur Jan Desmeth feliciteerde het team met het geleverde werk, alsook de andere
gemeentelijke diensten, die al jaren hun bijdrage leveren. Deze brochure mag dan wel vooral gevuld
zijn met activiteiten van CC Coloma, ook het culturele aanbod dat de inwoners kunnen consumeren
vanuit andere diensten wordt in dezelfde brochure opgenomen.
2014-06-12-pc-voorstelling-cultuurbrochure_01 2014-06-12-pc-voorstelling-cultuurbrochure_02
Er werden drie innovaties voor dit seizoen toegelicht.
Voor de eerste keer gebruiken we bij elke activiteit de taalicoontjes van de Huizen van het Nederlands
en vzw De Rand. De iconen helpen anderstaligen bij het maken van een keuze uit het ruime aanbod
vrijetijdsinitiatieven in hun omgeving. Vzw De Rand gebruikt de iconen al enkele jaren bij hun voorstellingen. Het Huis van het Nederlands geeft een vorming aan alle organisaties die met de taaliconen willen werken. Als organisaties de iconen willen gebruiken moeten ze eerst de vorming volgen. Ook wij hebben deze vorming gevolgd. Het resultaat hiervan zie je in onze brochure.

De tweede belangrijke innovatie staat in het teken van “Cultuur naar mensen brengen”. Zo beperkt
CC Coloma zich niet langer tot het aanbieden van culturele activiteiten in de eigen infrastructuur, maar duikt ze zelf de wijken in. Twee optredens in de mooie kerk van Zuun, een eerste optreden in zaal Ons Huis in Ruisbroek en een optreden in de loods aan de Topstraat, zijn daarvan het bewijs.

Tenslotte start CC Coloma ook met twee projecten naast de klassieke optredens. Het graffiti- en
fotoproject om de stationsbuurt van Ruisbroek te verfraaien is het eerste gevolgd door een eigen musical van en voor jongeren van 15 tot 25 jaar.
2014-06-12-pc-voorstelling-cultuurbrochure_03 2014-06-12-pc-voorstelling-cultuurbrochure_03b
Jan Desmeth : “Ik ben zeer blij met de evolutie van het aanbod. Naast de klassiekers wordt nu ook gemikt op meer toegankelijke optredens. Dat kwam duidelijk naar voren in de bevraging, die we vorig jaar hebben gehouden bij het lanceren van de eerste brochure. Ik ben ook blij dat we de weg zijn ingeslagen om cultuur naar de mensen te brengen. Zo kunnen we naast Coloma en de Merselborre ook cultuur aanbieden in Zuun, Negenmanneke en Ruisbroek. We hopen dat dit stilaan mag aanslaan, zodat we dat in de toekomst nog kunnen uitbreiden. Ook blijvende “kunst in de straat” is belangrijk. De stationsbuurt van Ruisbroek met kunstfoto’s en graffiti verfraaien is een voorbeeld waar cultuur een steentje kan bijdragen aan een veel ruimere problematiek.”
2014-06-12-pc-voorstelling-cultuurbrochure_04
Vanaf maandag 23 juni 2014 om 10u kunnen tickets on-line gekocht worden via www.colomaspl.be.
Men kan ook tickets kopen aan de balie van de Openbare Bibliotheek, Rink 2 of in kasteel Coloma,
Depauwstraat.

Tweeëntwintig geseinde personen opgepakt bij grootschalige controleactie in Halle-Vilvoorde

federale-politieHALLE-VILVOORDE: – Op woensdag 11 juni 2014, tussen 15 en 23 uur, hebben de lokale en federale federale in het arrondisselent Halle-Vilvoorde gelijktijdige controles gehouden. Tijdens de actie EXIT zijn er ruim 400 personen en bijna 600 voertuigen aan een grondige controle onderworpen. Tweeëntwintig gecontroleerde personen waren geseind.

Deze actie was prioritair gericht tegen woninginbraken, homejackings en rondtrekkende dadergroeperingen en secundair naar (verkeers)criminaliteit in het algemeen. De actie kaderde binnen één van de doelstellingen van de federale politie zoals vermeld in het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015, namelijk de optimale geïntegreerde werking.

Negen van de vijftien politiezones in Halle-Vilvoorde namen deel aan deze controleactie, namelijk de zones Rode, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Pajottenland, Dilbeek, AMOW, VIMA, WOKRA en Druivenstreek. De lokale politiezones werden ondersteund door de Dienst luchtsteun van de federale politie, een drugs- en een speurhond.
De Federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde nam deel aan de actie met de inzet van één ploeg op het terrein. De Luchtvaartpolitie besteedde opnieuw aandacht aan het fenomeen van loondiefstallen op de luchthaven. De Spoorwegpolitie was dan weer met extra ploegen aanwezig in de stations in de regio.
De algemene coördinatie was in handen de Coördinatie- en steundirectie van de federale politie Halle-Vilvoorde.

Resultaten
In totaal zijn 596 voertuigen en 441 personen aan een grondige controle onderworpen. Er werden 22 geseinde personen aangetroffen (o.a. inzake opsporen verblijfplaats, verval van het recht tot sturen, drugs en Salduz 4). Er zijn geen gerechtelijke aanhoudingen verricht.

In de politiezone Rode reed een voertuig door bij een controle. De politiezone VIMA bood bijstand bij een achtervolging achter een gestolen voertuig vanuit Brussel. Het voertuig werd geïntercepteerd.
Met betrekking tot drugs werd een 20-tal gram cannabis en hasj aangetroffen.
Op het vlak van verkeer werden 6 voertuigen getakeld wegens niet verzekering en werden er 103 processen-verbaal/onmiddellijke inningen opgesteld inzake diverse verkeersovertredingen. Verder werden er 25 processen-verbaal van waarschuwing opgesteld inzake de technische eisen van voertuigen.

Er waren 667 negatieve alcoholcontroles, 2 positieve alcoholcontrole met inhouding van het rijbewijs gedurende 3 uur en 1 met inhouding rijbewijs van 6 uur.

Politionele inzet
Binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde werd een 102-tal extra politiemensen ingezet, met name 80 van de lokale politiekorpsen en 22 federale politieambtenaren.
In de toekomst zullen er ongetwijfeld gelijkaardige acties georganiseerd worden.

Gewapende overval op juwelierswinkel in winkelgalerij Cora

2014-06-11-corANDERLECHT: – Een gewapende overval vond vanmorgen rond 10.30 uur plaats bij een juwelierswinkel in winkelgalerij Cora te Anderlecht.

Volgens de politie stormden rond 10.30 uur tussen 2 en 4 gewapende mannen met kalasjnikovs de winkelgalerij in. Ze schoten in de lucht en enkele tientallen uitstalramen werden kapotgeslagen. Wat ze precies buitgemaakt hebben, is nog niet bekend.
Niemand raakte gewond bij de overval maar volgens getuigen ter plaatse was er op het moment van schiet incident veel paniek in de winkelgalerij.

Gedeputeer​de Luc Robijns legt mandaat neer

Bron foto: Groen
Bron foto: Groen

VLAAMS-BRABANT: – Gedeputeerde Luc Robijns (Groen) legt zijn mandaat neer van gedeputeerde van de provincieraad Vlaams-Brabant.
Tie Roefs uit Kessel-Lo zal hem naar alle waarschijnlijkheid opvolgen.

Luc Robijns legt om persoonlijke redenen zijn mandaat als gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant neer. Hij blijft wel zetelen in de provincieraad.

Luc Robijns: ‘Ik zal niet helemaal van het politieke toneel verdwijnen. Als lid van de Groene fractie in de Provincieraad Vlaams-Brabant kan ik het beleid mee blijven inspireren en mijn opvolger bijstaan’.

Luc Robijns werd na de provincieraadsverkiezingen van november 2012 gedeputeerde in Vlaams-Brabant. Hij heeft de bevoegdheden milieu, duurzaamheid, milieuvergunningen, diversiteit, onthaalbureau en inburgering, jeugdbeleid, Hanenbos, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, informatica en informatieveiligheid en het provinciebedrijf VERA.

De groene fractie in de provincieraad draagt Tie Roefs voor als opvolger. De leden van de partij nemen daarover volgende week een beslissing.

Tie Roefs is 46 jaar. Ze studeerde geschiedenis van de oudheid aan de KU Leuven en internationale betrekkingen en politieke wetenschappen aan de UCL. Tie Roefs woont in Kessel-Lo en is moeder van drie kinderen. Als fractievoorzitter voor de groenen in de provincieraad werkte ze het voorbije anderhalf jaar al nauw samen met gedeputeerde Robijns.

Tie Roefs: “Het is jammer dat Luc vertrekt, maar ik respecteer zijn keuze. Het komt er nu op aan het groene beleid met volle overtuiging voort te zetten. We blijven ijveren voor een klimaatneutrale en duurzame provincie.

agenda: Gordeltochten 2014

VLEZENBEEK: – Voor de 24ste opeenvolgende maal organiseert de Vlaamse Werkgroep “DE VREDE” v.z.w. – afdeling Vlezenbeek iedere woensdagavond vanaf 25 juni tot en met 3 september 2014 geleide fietstochten doorheen het Pajottenland en de Zennevallei.
2014-06-12-archieffoto-gordeltochten
Het parcours wordt met zorg uitgekozen. Hierbij zijn een mooie, rustige omgeving en veilige wegen prioritair. Dat men hierdoor al eens een stoffige veldweg onder de wielen krijgt moet men er wel bijnemen. De tochten starten telkens op het Vlezenbeekse Gemeenteplein om 18.45 u.

De afstand schommelt overwegend tussen 25 en 45 km en is derhalve ook geschikt voor minder geoefende fietsers. Overigens wordt er een gematigd tempo aangehouden zodat iedereen ten volle kan genieten van de uitstap. Na de tocht is de verleiding groot om de dorst te lessen op een plaatselijk terrasje. Ook onderweg, als de gelegenheid zich voordoet, stappen we even af om te genieten van het interieur van een plaatselijk kapelletje…
Ideaal om de streek, haar geschiedenis, haar monumenten en haar intieme plekjes te ontdekken…

Concreet Gordeltochten 2014:
– iedere woensdagavond om 18.45 u
– start : Gemeenteplein Vlezenbeek
– afstand : 25 à 40 km
– gemiddelde snelheid : 15 km/uur
– deelname : gratis
– fiets verkeerstechnisch helemaal in orde ( lichten !)
– periode : van 25 juni tot 3 september 2014
– Organisatie : Vlaamse Werkgroep “DE VREDE” vzw – afdeling Vlezenbeek
– Inlichtingen : Tel. 02/569.17.52 (na 20.00 u) of e-mail : jan.quinart@telenet.be

Nieuwe milieuvergunningsaanvraag Amacro schiet wijkvereniging Leefbaar De Witte Roos in het verkeerde keelgat

2014-06-11-bord-openbaar-onderzoekSINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – De firma Amacro (Lot) heeft een milieuvergunningsaanvraag lopen om vanaf 05:30 uur zware materialen aan te voeren.

De buurtbewoners van de wijk Witte Roos (Sint-Pieters-Leeuw) zeggen reeds jarenlang nachtelijke geluidsoverlast te hebben van de firma.
Dit bedrijf mag vanaf 05:30 u weliswaar ‘fijn materiaal’ (zoals uitgegraven bodem en stenen met grond) aanvoeren, maar alle rustverstorende activiteiten zijn verboden tussen 19 u en 07 u , ook op zaterdagen, zon- en feestdagen.

Boddengeen Desiderius, Voorzitter van de wijkvereniging “Leefbaar De Witte Roos” vertelt:
Niettegenstaande onze vele klachten bij politie, gemeentebesturen van Sint-Pieters-Leeuw en Beersel, Milieu-inspectie van de provincie, blijft dit bedrijf alle opgelegde normen en afspraken aan zijn laars lappen. Mogen de bevoegde overheden niet – of kunnen ze niet, of willen ze niet – optreden tegen deze inbreuken (die werden vastgesteld door een onafhankelijk en erkend studiebureau)? Spelen hogere belangen een rol? En betalen wij er de prijs voor? Mag men zo maar ongestraft onze levenskwaliteit blijven aantasten? Staat in onze Grondwet niet dat iedereen gelijk is voor de wet? Blijkbaar niet!! Dat de bevoegde overheden eindelijk eens hun verantwoordelijkheid opnemen en durven sancties te nemen tegen deze langdurige en duidelijke overtredingen.
Vele buren kunnen het voortdurend gemis van een goede nachtrust niet meer aan en lijden daardoor aan allerlei ziekten en ongemakken, hebben doktershulp en medicatie nodig. Meerdere personen zitten, door deze langdurige situatie in een diepe depressie en zijn de wanhoop nabij. Het is ook opmerkelijk dat in onze wijk vele huizen verkocht worden of te koop staan. Heel wat buren vluchten uit deze rustverstorende omgeving. Andere bewoners willen reageren en hebben beslist om samen een raadsman te consulteren en een gerechtelijke procedure op te starten. En dat Amacro van slechte wil is, stellen we vast doordat, ondanks al onze pogingen tot een constructief gesprek, elke dialoog blijft weigeren.
En omdat Amacro niet vlug verlegen is, hebben zij nu zelfs het lef om een aanvraag in te dienen, om ook vanaf 05:30 u ook zware materialen (betonpuin, mengpuin en overig steenpuin) te mogen aanvoeren!! Ze funderen hun aanvraag met allerlei beloftes (het afladen zaal steeds in een gesloten loods gebeuren, dat dit maximaal 10 kleine vrachtwagens zullen zijn, dat het puin zal verwerkt worden na 07 u, enz..). Maar de ondervinding leert ons wat de beloftes van deze firma waard zijn: niks, noppes, nothing, rien, nada!!! We zien deze nieuwe aanvraag dan ook als een nieuwe aanslag op een, reeds fel gestoorde, nachtrust en leefkwaliteit. We zullen dan ook niet nalaten om de gepaste acties te ondernemen.’