Politiezone Zennevallei start in 2016

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE / BEERSEL: – De nieuwe “Politiezone Zennevallei” bestaande uit de gemeenten Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zal officieel starten en operationeel zijn op 1 januari 2016.
2013-11-12-fusie-politiezones_Halle_Sint-Pieters-Leeuw_Beersel
Eind november 2013 verleenden de gemeenteraden van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw hun goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Deze gemeenteraadsbesluiten luidden een nieuwe fase in in het fusieverhaal tussen de 3 politiezones.
Hiermee werd namelijk het startschot gegeven voor de formele procedure tot fusie. Het is dan ook de hoogste tijd om de nieuwe politiezone officieel boven de doopvont te houden en haar een naam te geven. Op unaniem voorstel van de kerngroep burgemeesters en schepenen van de drie gemeenten gekozen voor de benaming “Politiezone Zennevallei”. Deze benaming zal op de eerste politieraad ter goedkeuring voorgelegd worden.

Het oprichten van een nieuwe politiezone houdt onder meer in dat er 2 Koninklijke Besluiten
genomen en gepubliceerd moeten worden. Het eerste is een KB tot ‘bepaling van het territoriale
ambtsgebied’, het tweede is een KB tot ‘instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone’.
Op 9 mei 2014 werd het eerste Koninklijk Besluit – het KB van 24 april 2014 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 29 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie
Vlaams-Brabant in politiezones – gepubliceerd. Met dit KB werd het territoriale ambtsgebied
van de nieuwe politiezone vastgelegd. Nu dient overgegaan te worden tot de verkiezing van de
politieraadsleden en de installatie van de politieraad van de politiezone Zennevallei. Eind juni
zal de verkiezing van de politieraadsleden plaatsvinden in de 3 betrokken gemeenteraden. De
politieraad zal – gegeven het bevolkingsaantal van de PZ Zennevallei – bestaan uit 21 leden (en de
3 burgemeesters) en zal onder meer verantwoordelijk zijn voor de voordracht van de korpschef,
de aanduiding van de secretaris en de bijzonder rekenplichtige, de goedkeuring van gedeelten
van het zonaal veiligheidsplan en het afsluiten van protocollen en convenanten voor de nieuwe
politiezone. In de politieraad zullen 8 leden zetelen uit de gemeenteraad van Halle, 7 uit die van Sint-Pieters-Leeuw en 6 uit die van Beersel. De eerste vergadering van de politieraad zal plaatsvinden op woensdag 3 september 2014.

Bovendien bestaat nu ook van ambtswege het politiecollege voor de nieuwe politiezone. Dit politiecollege – bestaande uit de 3 burgemeesters van de respectieve gemeenten – heeft vanochtend
zijn eerste vergadering gehouden. Burgemeester Dirk Pieters werd hierbij aangesteld als voorzitter
tot eind 2016. Burgemeester Vandaele neemt de fakkel van hem over en zal voorzitter zijn in 2017.
In 2018 treedt burgemeester Deconinck op als voorzitter van het politiecollege.

De politieraad en het politiecollege zullen hun vergaderingen houden in het gemeentehuis van
Sint-Pieters-Leeuw. Het is immers hier – in het politiegebouw aan de Pepingensesteenweg – dat de
administratieve hoofdzetel van de Politiezone Zennevallei gevestigd zal zijn.

Zoals reeds eerder werd meegedeeld, zal de Politiezone Zennevallei pas officieel starten en ‘operationeel zijn’ op 1 januari 2016. Het tweede Koninklijk Besluit, dat de nieuwe politiezone in
plaats stelt, kan dan ook pas in het voorjaar van 2016 worden verwacht. De Koning kan de nieuwe
politiezone immers pas instellen indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, zoals onder andere
het goedkeuren van de eindrekeningen van de vorige politiezones. Om een aantal praktische punten
uit te werken met betrekking tot de overgang van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-
Leeuw naar de nieuwe politiezone Zennevallei en om de juridische leemte tussen 1 januari 2016 en
de publicatie van het Koninklijk Besluit tot instelling van de lokale politie in de nieuwe politiezone met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 op te vullen, werd door het Technisch en Administratief Secretariaat van de minister van Binnenlandse Zaken voorgesteld om een protocolakkoord te laten goedkeuren tussen de betrokken gemeenten en de minister van Binnenlandse Zaken.
Het protocolakkoord werd voorbereid door de kerngroep en zal eind juni aan de respectieve gemeenteraden ter goedkeuring worden voorgelegd.

Terugblik op het 50ste schoolfeest Ave-Mariabasisschool

VLEZENBEEK: – Zaterdag 7 juni 2014 vierde de Ave-Mariabasisschool te Vlezenbeek haar 50ste schoolfeest.

Deze slideshow vereist JavaScript.


En het werd dit jaar een topeditie. Niet alleen de weergoden waren hen gunstig gezind, ook de massale opkomst van ouders, familie en vrienden zorgden voor een tropische en fantastische atmosfeer. Om 14.30 uur werd het startschot gegeven voor deze “Golden Party”. De 230 leerlingen en de 199 kleuters demonstreerden allemaal hun beste danspasjes in prachtige outfits op het grote podium in een tent van meer dan 1100 m2.
Als afsluiter van het schoolfeest mocht een special act, gebracht door hetvoltallige schoolteam, natuurlijk niet ontbreken. In de tent doken er hier en daar wat nonnetjes op en welgeteld één pater. Op het ritme van de Sister Act ging gans de tent uit de bol.

Op dinsdag 10 juni werden alle kinderen en het hele schoolteam , ter gelegenheid van het 50 ste schoolfeest, door de school getrakteerd op lekkere FRIETJES!!!! Dankzij hun inzet, creativiteit, vele oefensessies,…was het weer een reuze geslaagd feest.
2014-06-11-50ste-schoolfeest_frietjes_01
Directrice Valentine Decorte: ‘1964…50 jaar geleden …werd het nieuwe afdak op de speelplaats ingehuldigd met een optreden van de kinderen. Al snel werd het duidelijk dat ze met veel plezier een dansje brachten, het een gezellig samenzijn was en waar sociale contacten gelegd konden worden. Het schoolfeest op de speelplaats van de lagere school werd geboren maar de speelplaats werd door de grote opkomst van toeschouwers te klein.
Meneer pastoor stelde voor om eens een kijkje te nemen in de pastorietuin en te zien wat daar de mogelijkheden waren. Grond werd aangevoerd, rond de vijver kwam een omheining, toiletten werden gezet,…
1980…34 jaar geleden… ging het schoolfeest voor de eerste keer in de pastorietuin door. Het grasveld was dan wel groot genoeg maar de weersomstandigheden waren niet altijd optimaal. Elk jaar was het voor de kinderen een spannend en soms ook wel een teleurstellend moment. Organisatorisch ook niet altijd gemakkelijk want er moest wel eens verhuist worden naar de loods in de melkerij of de zaal Elysee. Zo kon het ook niet verder!
1991…23 jaar geleden …. kwam er voor het eerst een tent in de pastorietuin. Met de hulp van 5 sponsors werd de tent gefinancierd.
Vandaag kunnen we trots zeggen dat we een reuze feest hebben, in een reuze tent met reuze toffe mensen en die zorgen natuurlijk voor … een reuze sfeer.
Misschien hebben jullie het al opgemerkt …ook dit jaar werd de tent met 5 meter op 20 meter uitgebreid. Zo zie je maar …we blijven niet stilstaan, maar dit alles kunnen we zeker niet alleen en hebben we aan heeeel veeel mensen te danken!

agenda Feestevenement in Galmaarden Ontdek het nieuwe Wandelnetwerk Pajottenland

2014-06-15-flyer_feestevenement-wandelnetwerk-PajottenlandPAJOTTENLAND: Ontdek het grootste Wandelnetwerk van Vlaanderen tijdens het Feestevenement op zondag 15 juni 2014 in en rond het Baljuwhuis van Galmaarden.

Wandelen langs de nieuwe knooppunten – Koetsritten naar Trekpaardenmusum – Koesterburen: Ringmus, Markpad – Fotozoektocht Pajottenland van je bomen/dromen – Alle afstanden, met of zonder buggy – Koesterburenkermis en Vlaamse volksspelen – Streekproducten in de Baljuwtuin – Muziek en optredens in Kiosk…. Voor je hele gezin!

Zondag 15 juni 2014 van 13 tot 18 uur aan het Baljuwhuis, Kammeersweg 2 in het centrum van Galmaarden.

Bruegel trekt z’n wandelschoenen aan! Het nieuwe Wandelnetwerk Pajottenland telt meer dan 750 km bewegwijzerde trage wegen. Het bestaande wandelnetwerk in Gooik, Lennik, Pepingen en Roosdaal breidt uit naar Bever, Galmaarden, Herne en stukken van Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. En ook Geraardsbergen en Ninove in Oost-Vlaanderen doen mee. Meer info: www.pajot-zenne.be/expeditie