Provincie steunt techniek en gezondheid in onderwijs

provinciehuis_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het nieuwe reglement betreffende onderwijsinitiatieven ter ondersteuning van de speerpunten flankerend onderwijsbeleid goed. Dit reglement ondersteunt innovatieve projecten in het onderwijs.

Vlaams-Brabant is de jongste provincie van ons land. Het is een creatieve en dynamische regio. En dat willen we blijven. Want vernieuwing is de motor van ontwikkeling. En onderwijs is de ideale plaats om die vernieuwing aan te moedigen’, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs. ‘Daarom steunen we onderwijsinstellingen, leerkrachten en leerlingen die uitdagingen aangaan, inspelen op recente ontwikkelingen en problemen op een creatieve manier proberen op te lossen. Dit doen we met een subsidie die inspeelt op de speerpunten van ons onderwijsflankerend beleid: de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt met nadruk op techniek en armoede, gezonde voeding en de gezondheidskloof’.

Onderwijsinstellingen en verenigingen die een onderwijsinitiatief ontwikkelen dat ten goede komt aan scholen uit Vlaams-Brabant kunnen voor dit initiatief een subsidieaanvragen. De maximumbedragen zijn 2.500 euro voor individuele scholen en 5.000 euro voor verenigingen of samenwerkingsverbanden.

Het reglement gaat in op 30 juni 2014. De eerste uiterste indiendatum voor projecten die starten tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2015 is 15 september 2014.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/subsidies

tentoonstelling Glashelder in Kasteel Groenenberg

2014-05-19-dagpark_00VLEZENBEEK: – Kunst gaat hand in hand met natuur. Vandaar dat het Agentschap voor Natuur en Bos samen met Steven Fillet de tentoonstelling Glashelder organiseert waar je werken van Filip Casteels, Joke Devynck, Koen Fillet en Steven Fillet kan bewonderen. Glashelder is een tentoonstelling over kijken. Over hoe wij als toeschouwer kijken naar de natuur en de natuur der dingen.

De tentoonstelling kun je nog bezoeken tijdens de weekends van 24 en 25 mei, 31 mei en 1 juni en op 7 en 8 juni 2014 van 14 tot 18 uur in het prachtige decor van het kasteel van Groenenberg (Konijnestraat 172 in Vlezenbeek).
2014-05-19-dagpark_01 2014-05-19-dagpark_04
Willem Elias, decaan faculteit psychologie en educatie VUB en Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos openden vorig weekend de tentoonstelling.

Extra middelen voor cultuur in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw is door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor het eerst erkend als gemeenschapscentrum. Hierdoor ontvangt ze vanaf 2014 een jaarlijkse werkingstoelage voor huur cultuurwerking van 89.000 euro per jaar.
2014-05-20-Leeuw-Cultuur
Schepen voor Cultuur, Jan Desmeth: “Bij de start van deze bestuursperiode was het behalen van deze erkenning een doelstelling en prioriteit. Het zou ons immers in staat stellen om ons in te schrijven in de besparingsronde, waarbij we het met 10 procent minder werkingsmiddelen zouden doen en toch via deze extra middelen meer ambitie in het cultuurbeleid konden leggen. Het feit dat we definitief geslaagd zijn, maakt dat we op de ingeslagen weg om meer aan onze bevolking aan te bieden, verder kunnen werken.”

Sint-Pieters-Leeuw voldeed zonder problemen aan de infrastructurele voorwaarden om als gemeenschapscentrum erkend te worden. Dankzij het goed opgebouwde inhoudelijke dossier waarin het lokale cultuurbeleid wordt beschreven, voldoet de gemeente nu ook aan de tweede belangrijke voorwaarde.

Schepen voor financiën, Jos Speeckaert: “Zoals elke gemeente moesten ook wij in de budgetten snoeien om een financieel evenwicht te bekomen. Om met de beschikbare middelen toch dezelfde dienstverlening te kunnen garanderen, moet onze gemeente op zoek naar andere middelen. Het is van groot belang dat we onze verenigingen die aan vrijetijdsbesteding doen (cultuur, jeugd, sport, toerisme), voldoende ondersteuning kunnen blijven geven. In dat kader zullen deze extra middelen zeker welkom zijn om een uitgebreid cultuuraanbod aan onze inwoners te kunnen bieden.

Zie ook ons artikel van 30 april 2014: Sint-Pieters-Leeuw stapt in decreet Lokaal Cultuurbeleid

agenda: Baesbergwandeling

2014-05-20-flyer-baesbergwandelingOUDENAKEN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw organiseert op zondag 25 mei 2014 om 14.30 een mooie landschapswandeling (6km.) door Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem, Hogebossen en de Hemelrijkstraat, op zoek naar voorjaartsbloeiers.

Afspraak om 14.30 uur in het Hazeveld (langs Brabantsebaan).
Trek je wandelschoenen aan (laarzen na regen) en neem een flesje water mee. We sluiten af met een drankje aan de Baesberg (kerkweg)
Gids: Geert Wauters 0475/512021