agenda: CTS Lente Concert 2014

2014-05-20-affiche-lente-concertSINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 20 mei 2014 om 19.30 uur neemt de jaarlijkse “Lente Concert” van de Internationale Hogeschool voor Protestantse Theologie “Continental Theological Seminary” in de grote kapel in de Kasteelstraat 48, 1600 Sint-Pieters-Leeuw plaats.

Voor dit Lente Concert konden we deze jaar “The Vanguard Singers and Band” uit Costa Mesa, California USA. Het is een groep van 35 jonge mensen uit de Verenigde Staten. Zij zingen vooraal moderne internationale kerk music en gospel.

Toegang is vrij. Iedereen is hartelijk welkom!

jaarverslag politiezone Sint-Pieters-Leeuw 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – De politiezone Sint-Pieters-Leeuw heeft zijn jaarverslag van 2013 toegelicht. Opvallend is dat het aantal woninginbraken in 2013 is gedaald met 11,5% ten opzichte van 2012.

De top vijf van gerechtelijke feiten in Sint-Pieters-Leeuw bestaat uit woninginbraken, diefstallen uit voertuigen, diefstallen in handelszaken, vandalisme en intrafamiliaal geweld.
2014-05-18-politie-jaaroverzicht_2013_01
Dieven sloegen vorig jaar 239 keer toe in Sint-Pieters-Leeuw. In de rest van het arrondissement waren er een vijfde meer meldingen dan het jaar voordien.
De politie ziet het aandeel pogingen wel toenemen. In 89 gevallen gaat het om pogingen, in 150 andere gevallen raakten de inbrekers binnen.

Korpschef Crispel. “Net daarom vind ik diefstalpreventie zo belangrijk. Als je de burgers kan uitleggen hoe ze het beste hun woning kunnen beveiligen, kan je al veel voorkomen. We hebben mensen in huis die advies geven. Als er een inbraak gebeurt dan zal onze ploeg bij de vaststellingen meteen controleren of er sporen kunnen opgenomen worden. Binnen de 24 uur wordt dat sporenonderzoek uitgevoerd. Nadien komt ook de wijkagent langs om eventuele vragen te beantwoorden van de slachtoffers of om hen te helpen als ze extra maatregelen willen nemen.
We kunnen nu wel een daling voorleggen maar de afgelopen maanden zit het aantal diefstallen opnieuw in de lift. Vooral de inbraken in tuinhuisjes en scholen zijn weer toegenomen. Sinds eind vorig jaar noteerden we al zeventien diefstallen in scholen’

Om de scholen te helpen, organiseert de politie op 11 juni een mini-seminarie voor de scholen van de gemeente. Daar zullen specialisten vertellen hoe men schoolgebouwen inbraakveiliger kan maken.

Burgemeester Luc Deconinck: ‘Een extra hulpmiddel in de bestrijding van criminaliteit kan de installatie zijn van camera’s met nummerplaatherkenning ANPR. Eind dit jaar hopen we de eerste camera te kunnen installeren.

SP.A Sint-Piete​rs-Leeuw tegen stijging tarieven buitenscho​olse kinderopva​ng

David-Van-VoorenSINT-PIETERS-LEEUW: SP.A Afdeling Sint-Pieters-Leeuw is tegen de geplande stijging van de tarieven van de buitenschoolse kinderopvang in Sint-Pieters-Leeuw.

David Van Vooren: ‘Vanaf volgend schooljaar wil het Leeuwse Gemeentebestuur (N-VA/CD&V) de ouderbijdragen voor de buitenschoolse kinderopvang fors verhogen. De bijdrage voor de voorschoolse opvang stijgt van 0,50 euro naar 1 euro per begonnen halfuur. Het middagtoezicht zal vanaf september 0,35 euro kosten (nu 0,25 euro). Ook de avondopvang en de opvang op woensdagmiddag en tijdens schoolvakanties worden duurder.

Op een volledig schooljaar kan de factuur voor deze prijsstijgingen zwaar doorwegen.
2014-05-18-bron-spa-tabel
SP.A Sint-Pieters-Leeuw berekende de kostprijs van deze voorstellen voor verschillende types gezinnen en situaties.

· * Voor een kind dat enkel gebruik maakt van het middagtoezicht stijgt de kostprijs per schooljaar van 36 euro naar 50 euro (+40%)

· * Een kind dat gebruik maakt van het middag- en avondtoezicht (45 minuten) betaalt 86 euro meer (van 252 euro naar 338 euro)(+34%)

· * Een broer en zusje die gebruik maken van het middagtoezicht en het toezicht op woensdagnamiddag (tot 16u) betalen vanaf volgend schooljaar 200 euro meer (van 342 euro naar 542 euro) (+58%)

SP.A vindt dergelijke prijsverhogingen onaanvaardbaar. Steeds meer gezinnen zullen moeilijkheden krijgen om de schoolfactuur te betalen. Ouders moeten hun werkplanning aanpassen om de kosten voor de opvang niet te hoog te laten oplopen. Werkzoekende of deeltijds werkende ouders worden ontmoedigd om voltijds aan de slag te gaan bij gebrek aan betaalbare opvang.

De prijsverhoging wordt besproken op de gemeenteraad van 22 mei 2014. SP.A roept de sociaal voelende gemeenteraadsleden van alle partijen op om dit voorstel te verwerpen. Betaalbaar onderwijs en kinderopvang zijn basisrechten waaraan niet mag worden geraakt.

Eerste editie van het Groot Leeuws Festival

RUISBROEK: – Heel wat mensen kwamen zaterdag afgezakt naar Zaal Ons Huis in Ruisbroek voor de eerste editie van “Groot Leeuws Festival”.
2014-05-17-leeuws-festival_01
Er waren optredens van Danny Appolloni, SchlagerDJ, DJ Bavo, John Horton, Jeason, Benny Michiels én Yves Segers .
Dit allemaal integraal voor het goede doel; Kim Schoonjans een meisje uit Ruisbroek die aan haar rolstoel gebonden is.
2014-05-17-leeuws-festival_04 2014-05-17-leeuws-festival_03
Organisator : Bart Anneessens : ‘Het toont nogmaals aan dat het Vlaamse levenslied blijft leven in onze gemeente, we danken dan ook iedereen die aanwezig was en bouwen verder aan komende editie die op 16 augustus zal doorgaan.’
2014-05-17-leeuws-festival_05 2014-05-17-leeuws-festival_06