Controle in horecazaken Sint-Pieters-Leeuw

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdagavond 10 mei 2014 voerde de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw samen met de Federale overheidsdiensten Sociale Zaken controle uit in zeven horecazaken in de gemeente.

De diensten van RVA, Toezicht Sociale Wetten, RSZ en Inspectie Werk en Sociale Economie stelden 6 inbreuken vast op basis van zwartwerk; verder werd er nog een overtreding vastgesteld m.b.t. illegale arbeid en niet in regel zijnde sociale documenten voor deeltijdse arbeid.
Deze gezamenlijke controles worden op regelmatige basis herhaald. De lokale politie richt zich naast de bijstand aan de inspecteurs Sociale Zaken op illegalen. Tijdens de controle van vorige zaterdag werden er geen illegalen aangetroffen.

Oplossing in de maak voor fileprobleem Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW / ANDERLECHT: – De Bergensesteenweg in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kampt al enkele jaren met een fileprobleem. Na de komst van enkele grote warenhuizen, zoals meubelgigant IKEA, is de dagelijkse file nog toegenomen. Maar na constructief overleg tussen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en IKEA is een oplossing in de maak, waardoor het verkeer in de toekomst vlotter kan doorstromen op deze Brusselse gewestweg.

Eerste schepen Jos Speeckaert, Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels en schepen van Openbare Werken Bart Keymolen
Eerste schepen Jos Speeckaert, Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels en schepen van Openbare Werken Bart Keymolen

Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Vervoer: “Dankzij de goede samenwerking met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de schepenen is een oplossing in het verschiet voor de fileproblematiek langs de N6. In overleg met IKEA plannen we er een verbreding van de rijbaan. IKEA heeft zich daarbij principieel bereid verklaard om een stuk grondafstand te doen over de hele lengte van haar site. Momenteel start de tweevaksbaan (inclusief busbaan) net voor de verkeerslichten. Maar door deze tweevaksbaan verder door te trekken, kunnen er liefst 500 wagens extra per uur doorstromen naar de Ring of naar de nabijgelegen transitparking Ceria. Positief is dat met deze maatregel ook het sluipverkeer op de kleinere wegen vermindert. Een win-winsituatie dus!”
2014-04-25-Bergensesteenweg_file_Ikea_02 2014-04-25-Bergensesteenweg_file_Ikea_03
Bart Keymolen (CD&V), schepen van Openbare Werken van Sint-Pieters-Leeuw: “We danken de Minister om dit dossier ter harte te nemen. Na onze constructieve vergadering op het kabinet, raakte dit belangrijke dossier in een stroomversnelling. Samen met de voorziene maatregelen die we plannen op het Vlaamse gedeelte van de Bergensesteenweg zou dit toch een aanzienlijke verbetering van de doorstroming moeten betekenen. We hopen dat hiermee het ergste fileleed achter de rug is.
2014-04-25-Bergensesteenweg_file_Ikea_01 2014-05-05-busbaan_bergensesteenweg_file-rat_01
Momenteel wordt de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning volop voorbereid door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bedoeling is om deze vergunning eind dit jaar binnen te halen, zodat de eigenlijke werkzaamheden begin 2015 kunnen plaatsvinden.
2014-05-05-busbaan_Bergensesteenweg_N6_03 2014-05-05-busbaan_Bergensesteenweg_N6_02
Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van mobiliteit Jan Desmeth :” Sinds maart 2013 hebben we contacten gelegd met de aanpalende bedrijven zoals Ikea, Delhaize, Mediamarkt, enz. Zij hebben mee aan de kar getrokken en gezorgd dat we sindsdien goed hebben kunnen samenwerken met Brussel. Ik wil hen bedanken voor hun bijdrage.”

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste afgelopen maandag om op woensdag 24 september 2014 een infoavond voor de Leeuwse Bevolking te houden. Deze zal in Info Leeuw van juni en september worden aangekondigd.

Jan Desmeth:” we zijn inderdaad vol vertrouwen dat we in juni de laatste puzzelstukjes kunnen leggen, zodat we in september onze inwoners in detail kunnen informeren. Er zullen immers drie fasen zijn. Eerst de grootste blokkering aan Ikea op Brussels grondgebied oplossen. Dit is hetgeen we samen met Mobiel Brussel, Ikea en het kabinet hebben uitgewerkt en collega Grouwels vandaag heeft gecommuniceerd. Fase twee zullen verbeteringswerken op Leeuws grondgebied zijn, vooral van het postkantoor tot aan de gewestgrens. Fase drie zal dan de brug over het kanaal zijn. Zo is onze integrale aanpak voorzien voor wat voor ons op vlak van mobiliteit vanaf dag één onze hoofdprioriteit was. Er zal nog hard gewerkt moeten worden, maar ik ben blij dat de doorbraak in zicht is.

agenda: Zestig jaar kaarskensprocessie Sint-Laureins-Berchem

2014-05-14-archieffoto2013_kaarskensprocessieSINT-LAUREINS-BERCHEM: – Zestig jaar geleden, in 1954, werd de kaarskensprocessie voor het eerst uitgestuurd naar aanleiding van een door Rome uitgeroepen Maria-jaar. Sindsdien trekt men elk jaar op 31 mei door de landelijke wegen en langs de eeuwenoude kapelletjes van Sint-Laureins-Berchem.
De laatste jaren groeide de processie uit tot een heus evenement waarbij de kerk prachtig wordt versierd en de optocht steeds meer sympathisanten lokt.

Traditiegetrouw wordt de processie opgeluisterd door de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia uit Sint-Pieters-Leeuw, de ruiters van De Leeuwse Ridders en het zangensemble Akkoord uit Vlezenbeek.

Dit jaar vindt de eucharistieviering in de Sint-Laurentiuskerk plaats op zaterdag 31 mei om 20 uur, gevolgd door de processie een uur later. Na de processie kunnen we genieten van Bourgondische lekkernijen uit onze streek. Plaats van afspraak is het Molenborre-centrum, waar er wordt nagepraat bij streekbieren en de ondertussen bekende kramiek met ‘ballekens’.

Foto van de stichters “Mariacomiteit” uit 1964 bij de viering van de tiende verjaardag van de kaarskensprocessie.
Foto van de stichters “Mariacomiteit” uit 1964 bij de viering van de tiende verjaardag van de kaarskensprocessie.