Protestwandeling tegen de Tractorsluizen in Rattendaal en Sobbroek

VLEZENBEEK: Vrijdagavond hield het actiecomité tegen de betonblokken een protestwandeling langs de tractorsluizen.
2014-05-09-protestactie-tractorsluis_01

Woordvoerder Jean-Pierre de Leener doet het hele verhaal van het actiecomité:
De Voorgeschiedenis
Op woensdag 26 maart overhandigden wij een petitie met 725 handtekeningen aan het NVA-CD&V-bestuur van Sint-Pieters-Leeuw met de vraag om niet over te gaan tot het plaatsen van tractor- sluizen op de Herdeweg,Domstraat en Puttenberg en in plaats daarvan te kiezen voor een algemene zone 50 in de wijken Rattendaal en Sobbroek met plaatselijk een beperking tot 30 km/u op de meest gevaarlijke plekken.
Het antwoord: wij kunnen onmogelijk politie in zetten om dit te handhaven en zien geen andere mogelijkheden dan het plaatsen van
De gemeenteraad van 27 maart keurde meerderheid tegen oppositie de tractorsluizen goed.
Petitie niet erg overtuigend? Toch wel.
In de wandelgangen deelde schepen Jan Desmeth ons mee dat hij de adressen van de petitie had gechekt en dat slechts 56,5 % uit de wijken Rattendaal en Sobbroek afkomstig waren. Nogal logisch denken wij. Eén van de belangrijkste redenen voor de actie was immers dat onze handels- en land- en tuinbouwbedrijven niet meer bereikt zullen kunnen worden door onze klanten uit Vlezenbeek, Anderlecht, enz….
Wij blijven er dan ook bij dat meer dan 90 % van de ondertekenaars direct nadeel zullen ondervinden.

Blokken zijn enige mogelijkheid om sluipverkeer in de Domstraat te vermijden. Onjuist.
De eigen ondervinding tijdens de weken voorafgaand aan de beslissing is :
1.Dat behalve de Domstraat in Vlezenbeek het doorgaand verkeer niet van die aard is dat dergelijke ingrijpende maatreglen noodzakelijk zijn (sinds de Groenstraat afgesloten werden Steenbergstraat éénrichtingsverkeer werd)
2,Dat het probleem in de Domstraat zich niet over de hele dag maar s’morgens tussen 7 en 9 en s’avonds tuusen 17.30 en 18.30 u waar niet het aantal voertuigen maar vooral de snelheid van sommige chauffeurs zorgt voor gevaar.
Schepen Jan Desmeth betwist dit en schermt met tellingscijfers van de gemeente uitgevoerd door een studiebureau waaruit blijkt dat de Domstraat het probleem vormt. Wij hebben van onze kant niet alleen geteld, wij hebben ook en vooral met alle voorbijkomende chauffeurs gepraat om te peilen naar hun bestemming. Het resultaat was dat er tussen 9 en 17 geen probleemvormend sluipverkeer is in de bewuste straten.
Bijkomende observaties in de voormiddag tussen 7 en 8,30 u: vooral plaatselijkverkeer van en naar scholen en werk bepalen de hoeveelheid wagens in de Domstraat en Klein-Nederstraat.
Wij komen tot het besluit dat om een 3 -uur durend probleem in één straat op te lossen 8 nieuwe doodlopende straten worden
Wij hebben echt geen 5 maanden testfase en evaluatievergaderingen nodig om te begrijpen dat de instelling van een zone 50(en op plaatsen bijvb de Domstraat 30) met politiecontrole een betere oplossing is.
Een onbemande camera kost relatief veel geld maar kon ook gehuurd of geleast worden voor bijvb een testperiode van 5 maanden en kan bovendien nog elders ingezet worden.
Blokken zijn zinloos en hinderen de locale economie
De gemeentelijke oplossing betekent
1,Economisch nadeel voor het Korenveld als restaurant,In de Kiek als café ,Tuincentrum Meert, Deco-Dekens,Roland Van Obbergen , Banden Meert door het wegvallen van klanten als gevolg van onbereikbaarheid
2,Economisch nadeel voor de thuisverkopende boeren en tuinders: Crispel(witloof e a groenten), Basteleus(grondwitloof),Vanderschueren-Plees(aardbeien ,witloof), De Leener (Biogroenten en fruit),Coppye(spruiten)
3,Economisch nadeel en door het verplicht omrijden voor de inwoners
4,Economisch nadeel voor alle landbouwers en tuinders met percelen in en rond de blokken: alleen met een tractor, fiets of te voet kan je nog door. Een tractor met beestenwagen, plantmachine, balenpers,…. Een pikdorser, hakselaar moet rondrijden ….. Naar de dieren of vruchten gaan kijken: te voet , met de fiets, tractor of rondrijden.
5,Bijkomende uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling door het verplicht omrijden met alle voertuigen.
6,Achteruitgang van het sociaal weefsel dat zeer hecht is tussen de wijken Rattendaal en Sobbroek; “De nieuwe muur” die wordt opgetrokken zorgt ervoor dat je alleen nog te te voet of met de fiets bij familie en vrienden geraakt
7,Hulpdiensten komen nu dikwijls al te laat. Het zal er niet op verbeteren. De blokken worden doodskisten wanneer het op minuten
Dit is geen duurzame oplossing waarin economie, leefmilieu en het sociale elkaar vinden.
Intussen zijn de blokken aangelegd
De week na Pasen werden de blokken door de gemeentediensten aangelegd. In de holle weg “Puttenberg” werd liefst 12 kubieke meter beton gegoten om er bovenop een blok van 70 cm breed op te leggen .
De blok die verlaagd zou worden aangelegd om vrachtwagens doorgang te laten werd te hoog aangelegd. Vrachtwagens kunnen dus niet door. Er moet dus een stuk afgeslepen worden .
Onze appreciatie: niet doordacht, slecht uitgevoerd en vooral zinloos om het probleem van de Domstraat op te lossen
Wij die dachten dat de Lokale Economie (incl land- en tuinbouw) belangrijk was voor het NVA-CD&V bestuur zijn eraan voor de moeite. De schepen van Landbouw en Lokale Ekonomie hoorden wij niet in het hele verhaal. Integendeel zij zwegen en stemden mee met de NVA.


UPDATE: Reactie van Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth:
‘Twee weken geleden hebben we de boomstructuur aangelegd.
Tevens werd de bewegwijzering naar de handelaars aangebracht als flankerende maatregel, zodat deze handelaars voortaan zichtbaar zijn vanaf het hoofdwegennet.Zoals afgesproken zullen we dit concept in oktober 2014 evalueren. Wij krijgen vele stille aanmoedigingen van bewoners uit het gebied, die blij zijn dat de veiligheid, leefbaarheid en levenskwaliteit is teruggekeerd.
Anderzijds zijn er ook tegenstanders. Wij hebben de ontvangen petitie tegen de boomstructuur ernstig geanalyseerd. Wij telden 344 handtekeningen op een totaal van 619 (of 65 %) van mensen, die helemaal niet in dat gebied wonen (waarvan 28 % zelfs inwoners van andere gemeenten). Van Zonneweelde en Jagersdal, die binnen het gebied liggen, maar vlakbij het hoofdwegennet, telden we 159 handtekeningen (of 26%).
Desondanks willen wij in dialoog blijven gaan met zowel de voor- als tegenstanders.
Daarom zullen we met het College een initiatief nemen om in juni 2014 een eerste keer samen te komen met een delegatie van zowel voor- als tegenstanders, al was het maar om de evaluatie van oktober samen voor te bereiden. We willen een grondig gesprek voeren over de doelstellingen en voorstellen van elkeen, met de ervaringen van de eerste twee maanden. Het bestuur heeft tot deze test niet zomaar voor het plezier beslist, maar wel omdat de huidige situatie onleefbaar is voor wie er woont. Doordat het probleem zich de hele dag door stelt (zie grafiek), kunnen we niet met dynamische oplossingen werken.
Ook dit concept moet dus minstens een eerlijke kans krijgen. ‘