Verklaring van het burgemeesteroverleg Toekomstforum Halle-Vilvoorde

HALLE-VILVOORDE / SINT-PIETERS-LEEUW: De burgemeesters van Halle-Vilvoorde wensen de volgende Vlaamse regering bijzondere aandacht besteedt aan de specifieke problematiek waarmee de Rand ( en bij uitbreiding Halle-Vilvoorde) in versneld tempo wordt geconfronteerd.
2014-05-09_34-burgemeesters_01 2014-05-09_34-burgemeesters_02
Indien onze regio haar eigenheid wil behouden – een economisch sterke Vlaamse en gastvrije regio – dan zal een doortastend beleid nodig zijn. In dat kader dringen de burgemeesters aan op een fundamentele versterking van het beleid voor de brede Vlaamse rand in Halle-Vilvoorde. De aanbevelingen ter zake staan duidelijk geformuleerd in het streekcharter Haviland, het Streekpact Resoc, en de centrumnota Resoc. Deze aanbevelingen worden onderschreven door de beleidsorganen van Haviland en Resoc en genieten een brede consensus in Halle-vilvoorde en in de provincie Vlaams-Brabant. De Burgemeesters engageren zich om deze aanbevelingen permanent onder de aandacht te houden en als eisenbundel te verdedigen naar andere overheden toe.
2014-05-09_34-burgemeesters_03 2014-05-09_34-burgemeesters_04
In het bijzonder genieten de 4 volgende punten de hoogste prioriteit:

1) De burgemeesters wensen het sluitend engagement van de volgende Vlaamse-Regering dat de historisch gegroeide achterstand in het arrondissement Halle-Vilvoorde op het vlak van de noodzakelijke welzijnszorgvoorzieningen op korte termijn wordt ingelopen. vooral op het vlak van kinderopvang, het welzijnswerk, de seniorenzorg, de jeugdbijstand, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg blijft Halle-Vilvoorde sterk onderbedeeld in vergelijking met de andere Vlaamse Regio’s. Halle-Vilvoordemoet worden beschouwd als een volwaardige regio in een volwaardige provincie.
Dit impliceert dat tijdens de komende legislatuur het niveau van welzijnsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde het niveau van het gemiddelde in andere provincies moet bereiken.

2) De burgemeesters benadrukken het grote belang van het lokale beleidsniveau om de forse demografische groei in de Rand – vooral tengevolge de uitdeinende hoofdstad – op een goede manier op te vangen. De lokale besturen uit de Rand en de stad Halle staan voor toenemende uitdagingen op het vlak van noodzakelijkevoorziening zoals kinderopvang, onderwijscapaciteit, sportvoorzieningen, inburgering- en integratiebeleid,… Deze forse groei creërt een probleemsituatie die vergelijkbaar is met deze van grote stedelijke agglomeraties.
Daarom pleiten de burgemeesters van Halle-Vilvoorde voor een voorafname van het gemeentefonds naar analogie met de voorafname die bestaat ten behoeve van de kustgemeenten ter ondersteuning van hun specifieke uitdagingen.
Concreet wensen de burgemeesters een versterking van het Gemeentefonds om een voorafname ten belope van 1,3%van het Gemeentefonds te voorzien voor de versterking van de Randgemeenten en Halle. Er dient bovendien extra ondersteuning te komen voor alle andere gemeenten uit Halle-Vilvoorde.

3) De burgemeesters wensen dat de komende Vlaamse regering zich engageert om de specifieke centrumfunctie van de steden Vilvoorde en Halle te erkennen.
De Stad Halle neemt een belangrijke centrumfunctie op en heeft een belangrijke symboolwaarde voor het Vlaamse karakter van onze regio onder meer door zijn ligging tussen Brussel en Wallonië. Zonder de instrumenten waarover de Vlaamse centrumsteden beschikken – zoals extra middelen voor de VDAB, een justitiehuis, flankerend onderwijsbeleid,… – dregt deze symboolwaarde uitgehold te worden.
De burgemeesters vragen een duidelijk engagement van de komende vlaamse Regering om Vilvoorde en Halle de erkenning te geven die ze nodig hebben om de vlaamse eigenheid van de regio te vrijwaren.

4)De burgemeesters wijzen er op dat de mobiliteitsproblematiek van Halle-Vilvoorde gevolgen heeft voor het hele land.
Ze vragen een doortastende en geïntegreerde aanpak van de hogere overheden én een intergemeentelijke mobiliteitsplanning om ze gebiedsgericht en op maat van verschillende regio’s in Halle-Vilvoorde te realiseren.
Daarbij dient werk gemaakt te worden van de onderlinge afstemming van verschillende vervoersmiddelen (trein, tram, bus, auto) en het gezamelijk managen van verkeerstromen, vrachtroutes, sluipverkeer en parkeerproblemen.

2014-05-09_34-burgemeesters_05De burgemeesters engageren zich om deze verklaring voor de verkiezingen aan te kaarten bij hun partij-instanties met het verzoek om dit mee te nemen naar de onderhandelingen voor de volgende vlaamse regering.
De burgemeesters zullen deze voorstellen bovendien spontaan overmaken aan de onderhandelaars van de toekomstige Vlaamse Regering.

agenda: Feest op het plein 3

Agenda_VlezenbeekVLEZENBEEK: Zondag 18 mei 2014 vanaf 15 uur organiseert De Koninklijke Fanfare De Ware Eendracht uit Vlezenbeek zijn 3de editie van “Feest op het plein”.

De Koninklijke Fanfare De Ware Eendracht uit Vlezenbeek nodigt muzikale gasten uit en treedt aan het einde van de namiddag ook zelf op! We beloven u een heerlijke namiddag muziek met een hapje en een drankje. Bij mooi weer gaat dit alles buiten door op het plein voor De Merselborre. Bij regen brengen we hetzelfde programma, maar dan in de concertzaal van De Merselborre.
Wanneer: zondag 18 mei 2014 van 15:00 tot 18:00
Waar: De Merselborre – Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek
Prijs: Gratis

inschrijven: Workshop ambachteli​jk brood bakken

2014-05-09-archieffoto_workshop-brood-bakken_houtoven_01VLEZENBEEK: – Bakhuis La Source in Vlezenbeek organiseert op woensdag 14 mei 2014 om 17.30 uur een workshop ambachteli​jk brood bakken.

Het bakken van brood in een houtgestookte oven spreekt iedereen wel aan en roept dikwijls herinneringen van vroeger op. Wil je het zelf eens meemaken?Dan kan je zeker inschrijven op onze open workshop, al dan niet met vrienden, collega’s of familie. Je wordt hartelijk ontvangen met een aperitief en hapje.

2014-05-09-archieffoto_workshop-brood-bakken_houtoven_02Na een korte inleiding over de eigenheid van het bakken in een houtoven, een omschrijving van de basisingrediënten en het bewerkingsproces gaat iedereen zelf aan de slag. Tussendoor is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en om kennis te maken met je bak-collega’s waarbij een drankje en broodje niet ontbreken. Na afloop van de workshop – die ongeveer vier uur in beslag neemt – krijgt iedereen natuurlijk zijn zelf gebakken brood mee naar huis.

Om praktische redenen beperken we het aantal deelnemers tot 15.  Deelnameprijs bedraagt 40 euro per persoon, inbegrepen aperitief, twee drankjes en belegde broodjes tijdens de workshop, en het brood. Wij starten stipt om 17.30h, vanaf 17.00h kan je bij ons al terecht.

Vooraf inschrijven (tot 12 mei) is noodzakelijk en kan per mail via info@bakhuislasource.be. Dan bezorgen we je alle nodige informatie voor de overschrijving. Bakhuis La Source, Lenniksebaan 1050 te Vlezenbeek.