Cursus Pajottenland en muurbordjes voor Pajotse ambassadeurs

PAJOTTENLAND: – Maandagavond organiseerde Pajottenland+ voor de ondernemers die het Pajottenlandmerk gebruiken een snelcursus over de regio. Aansluitend ontvingen zij de titel ‘ambassadeur van het Pajottenland’. Ze ontvingen eveneens een muurbordje om aan hun bedrijf op te hangen. Dit gebeurt voor de eerste maal in onze regio.
2014-04-28-Pajotse-ambassadeurs
Ook waren een aantal b&b-uitbaters en restaurateurs die producten van de cvba ‘Lekkers uit het Pajottenland’ gebruiken en serveren, aanwezig om deel te nemen aan deze cursus.

Jos Huwaert, Pajottenland+: ‘ Het doel is om hen informatie te bezorgen over de streek. De meeste producenten ontvangen groepen op hun bedrijf. Met deze info zullen ze hun bezoekers niet alleen wegwijs maken in hun bedrijf, maar ze ook nuttige en leuke informatie over onze mooie streek kunnen meegeven. Vlaamse De ondernemers die hier vanavond naar dit netwerkmoment komen, of naar ‘de les’ komen, ontvangen een muurbordje om op hun bedrijfslocatie op te hangen. Hiermee tonen ze hun verbondenheid met hun streek en is het ook duidelijk dat zij streven naar afzet in eigen regio. Ze willen het principe van de ‘korte keten’ op het terrein toepassen..

Dirk en Geert Lindemans
Dirk en Geert Lindemans

Dirk Lindemans: ‘Ik geloof dat geen enkel bedrijf zo verankerd is met de streek als onze brouwerij. Niet alleen op vlak van productie maken we gebruik van de typische Pajotse lucht voor de natuurlijke ingisting van onze lambiek, ook historisch zijn we vergroeid met deze regio. Denk maar aan het verhaal van ’t Serclaes die hier vermoord werd en waaraan de hoeve-brouwerij destijds haar naam aan had te danken: Hof ter Kwade Wegen (zie ook https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/40682 ) . Rechtover de brouwerij loopt trouwens nog een holle veldweg met de naam “Kwadewegenstraat”.

Niet alleen de brouwerij, ook onze familie is verweven met Vlezenbeek en andere gemeenten van het Pajottenland. We zijn enerzijds dankbaar om wat het Pajottenland ons geeft en heeft gegeven en anderzijds fier dat we de rijkdom van de Pajotse natuur (typische microflora), cultuur (oa verband tussen Bruegel, lambiek en het Pajottenland) en geschiedenis (oa ’t Serclaes) kunnen uitdragen naar de rest van de wereld.

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei heeft een project lopen waar zij ook ondernemers wensen bij te betrekken, namelijk een ‘hart voor koesterburen’. Ook dit werd kort voorgesteld.

2014-04-28-Pajotse-ambassadeurs-02Jos Huwaert, Pajottenland+: ‘Tot nu hebben 17 producenten uit het Pajottenland en de Zennevallei ervoor gekozen om het Pajottenlandmerk te gebruiken. Zij voldoen aan enkele criteria waarbij ‘streekgebonden’ het belangrijkste is, maar er is ook het ambachtelijke, authentieke,… Ze volgen ook minstens een netwerkmoment per jaar. Dit jaar is dit de ‘snelcursus Pajottenland’. Deze ondernemers betalen jaarlijks een bijdrage van 75 euro. ‘

Hiervoor ontvangen ze een aantal zaken die vanuit onze projectwerking voor hen werden/worden uitgewerkt:

het gebruik van het Pajottenlandmerk op de gecertificeerde producten
het Pajottenlandmerk ophangen in hun zaak en gebruiken op hun website
een muurbordje met de vermelding ‘ambassadeur van het Pajottenland’ om in de zaak op te hangen
promotiemateriaal: affiches voor productcategorie(en), prikkers voor kaas,…
promomateriaal met Pajottenlandmerk ontvangen tegen sterk verminderde prijzen: wiebelaars voor winkelrekken, vleesprikkers, productstickers, glazen, …
in 2014 deelname aan de opendeurdag bij Pajotse bedrijven, het ‘ambassadeursevenement’. Hieraan koppelt Pajottenland+ een promotiecampagne met artikels, persmoment, promotie via PenZine (30.000 ex), en zo meer
een informatief/promotioneel luik op de website www.pajottenland.be
een artikel in de Pajottenkrant (verspreiding 50.000 ex)
uitnodigingen voor andere streekevenementen of streekbeurzen, evenementen,…waar Pajottenland+ aan meewerkt of die aan Pajottenland+ worden bezorgd elke merkgebruiker kan aansluiten bij de cvba ‘Lekkers uit het Pajottenland’

De 17 producenten die het Pajottenlandmerk gebruiken:

 • Domein De Kluizen – Affligem
 • Koolzaadproducten Hof Ter Vrijlegem – Asse
 • Beverse Kaashoeve – Bever
 • Fruit en fruitsappen De Fruitburght – Bever
 • Fruit Ronald Vanbiervliet – Bever
 • Valentino Chocolatier – Dilbeek
 • Chocolaterie De Parel – Gooik
 • Fruit en fruitsappen Luc en Lea Billens – Gooik
 • Geuzestekerij De Cam – Gooik
 • Hoeveslagerij De Lingeren – Gooik
 • Honing en fruit Frans Vanden Bosch – Herne
 • Hoevezuivel Waterhof – Lennik
 • Huis Vossen – Lennik
 • Charcuterie Roosdaal – Roosdaal
 • Brouwerij Lindemans – vlezenbeek
 • Witloof en groenten Rudi Basteleus – Sint-Pieters-Leeuw
 • Kruidenkwekerij Duizendblad – Ternat

De 9 producenten die lid zijn van de cvba ‘Lekkers uit het Pajottenland’:

 • Koolzaadproducten Hof Ter Vrijlegem – Asse
 • Beverse Kaashoeve – Bever
 • Fruit en fruitsappen De Fruitburght – Bever
 • Valentino Chocolatier – Dilbeek
 • Hoeveslagerij De Lingeren – Gooik
 • Hoevezuivel Waterhof – Lennik
 • Brouwerij Lindemans – Vlezenbeek
 • Witloof en groenten Rudi Basteleus – Sint-Pieters-Leeuw
 • Kruidenkwekerij Duizendblad – Ternat

Wat brengt de toekomst?

Pajottenland+ werkt de laatste jaren nauwer samen met Regionaal Landschap P&Z en Toerisme P&Z.
Beide organisaties hebben intussen ook het Pajottenlandmerkbeeld in het logo van hun organisatie
opgenomen. Ook de Streekgidsen P&Z hebben recent de stap gezet. Dit is een teken dat steeds meer streekwerkers ‘vanuit hun basiswerking’ de positieve aspecten zien van een sterk merk. En een merk wordt pas sterk als velen dit gaan gebruiken. Maar het gebruik moet wel op goede fundamenten steunen. Dit betekent dat de gebruikers samen achter de waarden van de streek staan, en achter het juiste gebruik van het streekmerk.

Jos Huwaert, Pajottenland+: ‘ Natuurlijk vormen ook ondernemers die het merk gebruiken een belangrijke groep in de streeksamenwerking. De bedoeling van Pajottenland+ is om hen in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen, vooral met acties, activiteiten, evenementen en verkoopkansen. Door samenwerking van ondernemers en organisaties, kunnen we allen samen het Pajottenland en de Zennevallei de komende jaren beter op de kaart zetten. Dit moet leiden tot behoud van onze streekeigenheid en kansen voor de lokale economie en plattelandseconomie. Deze ondernemers zullen kansen putten uit de streekeigenheid en de streekkwaliteit. Daarom is het ook logisch dat Pajottenland+ in de toekomst ook zelf zal inzetten op de streekidentiteit, het merk en de merkgebruikers.

Vlaams-Brabant ondertekent als eerste provincie de samenwerkingsovereenkomst met de Regionale Landschappen

VLAAMS-BRABANT: – Dinsdagvoormiddag ondertekende de provincie Vlaams-Brabant de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de 5 Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen. Hiermee bekrachtigt de provincie Vlaams-Brabant, als eerste Vlaamse provincie, de samenwerking nieuwe stijl met de regionale landschappen.
2014-04-29-ondertekening_provincie_RLPZ
Tot en met 2013 was het Vlaams Gewest bevoegd voor de erkenning, subsidiëring en opvolging van alle Vlaamse regionale landschappen. Deze bevoegdheid werd, als gevolg van de interne Vlaamse staatshervorming, overgeheveld naar de provincies.
Dankzij dit samenwerkingsmodel zorgen de regionale landschappen voor meer mooie natuurplekjes en een versterkte streekeigen landschapsinkleding ten voordele van inwoners, recreanten en toeristen en de fauna en flora.
2014-04-29-ondertekening_provincie_RLPZ-03 2014-04-29-ondertekening_provincie_RLPZ-02

De ondertekening gebeurde door Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur, Stephan Bogaerts, voorzitter van het Regionaal Landschap Dijleland, Jozef De Borger, voorzitter van het Regionaal Landschap Groene Corridor, Julien Delaure, voorzitter van het Regionaal Landschap Noord Hageland, Marc Wijnants, voorzitter van het Regionaal Landschap Zuid Hageland, en Gunther Coppens, voorzitter van het Regionaal Landschap Pajottenland&Zennevallei deze samenwerkingsovereenkomst.

100 jaar Groote Oorlog: Broodzakkenactie in de regio Pajottenland Zennevallei

logo_14-18_PAJOTTENLAND-ZENNEVALLEI_WO1REGIO: – Begin 2014 ging het project ‘Pajottenland Zennevallei 14-18’ officieel van start om 100 jaar Groote Oorlog te herdenken (www.pajotzenne14-18.be). Aan de hand van collectie- en verhalendagen wordt nu op zoek gegaan naar interessante objecten, beelden en verhalen uit de regio. Om deze collectiedagen in de aandacht te brengen, start Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei vanaf 8 mei met een grootschalige broodzakkenactie. Wie een brood koopt, krijgt er een bijzondere lokale getuigenis uit de Groote Oorlog bij!

Maar liefst 90.000 broodzakken zullen in ongeveer 75 bakkers uit de regio verspreid worden. Op de verpakking maak je kennis met bijzondere foto’s of objecten die het relaas vertellen van de Eerste Wereldoorlog in onze regio. Het zijn voorbeelden van de voorwerpen en verhalen waar de erfgoedcel naar op zoek is. Zo ontdek je de laatste brief die Rodenaar Jaak Heymans van het front vol goede moed naar zijn familie schreef. Drie dagen later sneuvelt hij… Op één van de andere broodzakken prijkt dan weer een foto van de gemeenteschool in Strijland met een bedanking voor de Amerikaanse hulp. Heel wat andere interessante foto’s, maar ook medailles, brieven en verhalen van het dagelijkse leven moeten zich nog op zolders, in schuiven en kasten en vooral in de hoofden van mensen bevinden.

2014-04-28-broodzakkenactieElke broodzak is daarom eveneens een uitnodiging voor één van de collectiedagen die in mei en juni zullen plaatsvinden. Op deze collectiedagen wil erfgoedcel Pajottenland Zennevallei lokaal beeldmateriaal, herinneringen, verhalen en objecten over de Groote Oorlog verzamelen. Het materiaal zal gebruikt worden in een tentoonstelling en op een website voor scholen. Alles wordt gedigitaliseerd en voor iedereen beschikbaar gesteld via de erfgoeddatabank http://www.erfgoedplus.be. Uiteraard krijgt iedereen die langskomt, zijn object meteen weer mee naar huis!

Heb jij boeiende verhalen uit WOI? Kom langs op één van de collectiedagen:

zaterdag 17 mei 2014 van 14u – 17u, CC De Ploter, Ternat; zaterdag 24 mei van 10u – 13u, bibliotheek de Wolfsput, Dilbeek; zaterdag 31 mei van 10u – 13u, ontmoetingscentrum Ter Loo, Pepingen; zondag 15 juni van 14u – 17u, In de Verzekering tegen de Grote Dorst, Lennik

Vlaams-Brabant: Bouwvoorschriften digitaal raadpleegbaar

2014-04-28-waterlopenVLAAMS-BRABANT: – Voortaan is alle planologische informatie van de provincie Vlaams-Brabant digitaal beschikbaar via het nieuwe provinciale geoloket Ruimtelijke Ordening.

Wie op zoek is naar de bouwvoorschriften die gelden op een bepaald perceel, kan vanaf nu terecht op het nieuwe geoloket van de provincie Vlaams-Brabant’, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. ‘Het geoloket voor ruimtelijke ordening bundelt alle bestemmingsinformatie op kaart zodat het een eerste hulpmiddel is om te achterhalen welke plannen gelden op een bepaalde plaats. De gemeentelijke, provinciale én gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en BPA’s zijn samen gebracht in 1 loket. Waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht. Het is ook bijvoorbeeld mogelijk om te kijken of een bepaald perceel in overstromingsgevoelig gebied gelegen is zonder dat men daarvoor naar het gemeente- of provinciehuis moet gaan. We bieden hiermee zeer toegankelijk informatie aan, zowel aan burgers als aan professionelen’.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/geoloketten

hermeandering van de Zuun

ZUUN: Tijdens de viering van 25 jaar natuurgebied Oude Zuun werd ook bekend gemaakt dat de gemeente hoopt om de Zuunbeek in 2016 te laten hermeanderen. 
Het gebied van de Zuun is namelijk één van de 19 strategische projecten van de De Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
2014-04-27-Gunther-Coppens_toekomstplannen_Zuunbeek
Gunther Coppens, schepen van Leefmilieu: ‘Vandaag, anno 2014, is de Zuun nog steeds bepalend voor Sint-Pieters-Leeuw; Met recht en rede mag de Zuunbeek de groene long van Sint-Pieters-Leeuw genoemd worden. De Zuun maakt onze gemeente blauw-groen, houdt onze gemeente open en aantrekkelijk.
Maar is er nog toekomst voor onze Zuun?
2014-04-27-oude-lewe_1995-zuun_zuunIn de uitgave van 1995 van ons tijdschrift van de werkgroep voor streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw, beter bekend als Lewe, las ik het volgende: “de Zuunbeek weer tot leven weken is zeker geen gemakkelijke klus. De gekanaliseerde nieuwe Zuunbeek moet uit haar keurslijf en waarom op plaatsen niet terug kronkelen? De mens moet uit zijn fouten leren en ze soms ook rechtzetten. Het zal echter een hele opgave zijn om ecologische, economische en sociale belangen (bv overstromingen) te verzoenen.” Sindsdien is heel wat werk verzet. Als je alle studies op elkaar legt die ter voorbereiding van deze ambitie zijn gemaakt, kom je ongeveer tot een goeie veertig centimeter hoogte.

2014-04-27-Zuunbeek_02Ik ben daarom vandaag, 19 jaar na het verwoorden van deze ambitie, bijzonder blij om toch al een tipje van de sluier te mogen oplichten met betrekking tot de toekomst van de Zuun. Na alle inspanningen van de afgelopen decennia zijn we er vorig jaar in geslaagd om het gebied van de Zuun als één van de 19 strategische projecten van de De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) te laten optekenen. Dit was van cruciaal belang om de hermeandering van de Zuun, de heraanleg van de gaspeldoornbeek, de verhoging van de buffercapaciteit van het Zuungebied met maar liefst 2.5 en de verdere uitbreiding van het gebied van de Oude Zuun op de agenda te krijgen.
Enkele weken, dagen geleden is er een overeenkomst tussen VLM en VMM gesloten. Beide instanties zijn tot een akkoord gekomen over de prijs voor de grondenbank die tot doel zal hebben om de toekomstplannen voor de Zuun te kunnen realiseren.

Dat betekent dat in de loop van dit jaar en volgend jaar het ontwerp van de verschillende 4 fasen van de werken aan de Zuunbeek zullen worden uitgetekend, de nodige vergunningen zullen worden aangevraagd en de nodige gronden zullen worden verworven om in 2016 met de eigenlijke werken te starten. In de loop van dit en
volgend jaar zullen we hierover nog meer nieuws brengen. Vandaag kan ik alleen uitzien op een positieve toekomst. ‘


2013-03-28-shopping-Pajot_openingIdee leeft om Zuun naast Redevco site terug bovengronds te brengen.

Burgemeester Luc Deconinck vertelde tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van 25 jaar Oude Zuun dat men bezig is met plannen uit te tekenen waar men de Zuun hopelijk terug kan openleggen voorbij de Bergensesteenweg, het stuk tussen de Redevco site (= Shopping Pajot) en de oude Michelin site.

2014-04-27-25jaar-oude-Zuun- (09)Luc Deconinck: ‘ Er is daar nog een stuk waar geen gebouwen staan en we denken eraan om langs die weg achter de Redevco site de Zuun bovengronds te kunnen brengen. Dat zijn natuurlijk plannen die nu nog maar in eerste denkfase en ontwerp fase zitten maar die realistisch zijn. Men heeft vroeger ook gedacht om het over het terrein van Redevco te doen maar dwars door het gebouw is niet zo simpel. Ik denk dat de piste met een kleine omweg dat die wel realistisch en haalbaar is en nu ook in een studie die bezig is wordt dit als de optie naar voor
geschoven. U weet natuurlijk, plannen dat duurt lang maar eens dat het in de plannen zit zijn we op goeie weg.’

Zie ook ons artikel: 25 jaar natuurgebied Oude Zuun (27/04/2013).

controleactie De Lijn: 10 zwartrijders werden betrapt

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – In het kader van de gezamelijke acties van controlediensten De Lijn en de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw werd op maandag 28/04/14 tussen 7u00 en 9u00 een actie gevoerd op de lijn 170 Brussel – Halle.

De plaats van controle was Joseph Depauwstraat 2. Op de 25 gecontroleerde bussen werden door de controledienst van de Lijn 702 reizigers gecontroleerd op betalend reizen.
Slechts 10 passagiers bleken in overtreding te zijn en kregen een proces- verbaal uitgeschreven.