Sint-Pieters-Leeuw stapt in decreet Lokaal Cultuurbeleid

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Het nieuwe decreet Lokaal Cultuurbeleid (2012) van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege zet meer gemeenten ertoe aan ondersteuning te vragen om hun cultuurambities in te vullen. Het nieuwe decreet zorgde voor een aangroei van 39 nieuwe erkenningen waaronder Sint-Pieters-Leeuw.
Sedert de start van deze regeerperiode in 2009 waren al 34 gemeenten in het decreet ingestapt. Globaal kunnen de LCB-gemeenten samen rekenen op 94,9 miljoen euro.

DE-MERSELBORRE_Vlezenbeek_Sint-Pieters-Leeuw COLOMAKASTEEL_Sint-Pieters-Leeuw

Via het decreet Lokaal Cultuurbeleid (LCB) kunnen lokale besturen steun krijgen voor de werking van bibliotheken, erkende cultuurcentra en het gemeentelijke cultuurbeleid. Wie instapt in het decreet LCB krijgt gedurende zes jaar een jaarlijkse subsidie.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten gemeenten minstens beschikken over een minimum aan culturele infrastructuur, een ondersteuningsbeleid voor verenigingen en belanghebbenden betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan. Dat garandeert een lokaal gedragen cultuurbeleid dat aansluit bij de lokale noden. De gemeenten kunnen de impulssubsidie van de Vlaamse overheid inzetten voor het bevorderen van de cultuurparticipatie, cultuureducatie, vrijwilligers en het verenigingsleven.

Het doel van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege was om meer gemeenten te motiveren om in te stappen in het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Het nieuwe decreet van 2012 behield de sterkten van het vorige, knipte in de planlasten en maakte nog meer maatwerk mogelijk. Die ingreep heeft geloond.

Begin dit jaar deden de lokale besturen via hun meerjarenplan hun aanvragen. Resultaat: 39 nieuwe gemeenten werden erkend voor hun (algemeen) gemeentelijk cultuurbeleid waaronder Sint-Pieters-Leeuw. Daarnaast krijgen drie gemeenten de erkenning en steun voor een nieuw cultuurcentrum. Hetzelfde gebeurt met een nieuwe bibliotheek.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Het lokale niveau is essentieel wanneer we het over cultuurparticipatie hebben. Ik heb dan ook bewust de budgetten voor lokaal cultuurbeleid gevrijwaard. Tegelijk ben ik verheugd dat er nog altijd nieuwe besturen de kaart van cultuur trekken. Dat wil zeggen dat zij lokaal investeren in de nodige culturele infrastructuur, en hun verenigingen en vrijwilligers ondersteunen.”

De nieuwe gemeenten in Vlaams-Brabant zijn:Affligem, Boortmeerbeek, Boutersem, Hoegaarden, Keerbergen, Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem.

OCMW en gemeente Sint-Pieters-Leeuw slaan handen in elkaar voor tewerkstelling

SINT-PIETERS-LEEUW: – Onlangs werd de samenwerkingsovereenkomst voor de tewerkstelling van art. 60§7 tussen OCMW en gemeente ondertekend. Met deze overeenkomst willen OCMW en gemeente kansen geven aan mensen met leefloon of equivalent leefloon. Kansen, door het aanbieden van werk.
Deze vorm van tewerkstelling bestaat al langer. Het is een vorm van maatschappelijke dienstverlening, waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen. Het doel is om deze personen terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces.

Burgemeester Luc Deconinck en OCMW-voorzitter Paul Defranc.
Burgemeester Luc Deconinck en OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Het geeft mensen de kans ervaring op te doen in het werkveld in de hoop dat ze nadien in het normale arbeidscircuit terecht kunnen.” aldus burgemeester Luc Deconinck.

Op dit ogenblik werd al een art. 60§7 tewerkgesteld in een van de gemeentelijke diensten. Naast de tewerkstelling is er ook ruimte voor het volgen van cursussen Nederlands en andere vormingen met het oog op het behalen van een diploma.

De samenwerkingsovereenkomst zal nog verder worden uitgebreid met plaatsen voor tewerkstelling in de groendienst en onderhoud.

Het aantal leefloners stijgt de laatste jaren. Met deze mogelijke tewerkstellingsvorm geven we mensen perspectief.” OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Resultaten alcoholcontrole Ruisbroek

ALCOHOLCONTROLERUISBROEK: – Zaterdagavond 26 april 2014 heeft de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw een alcohol- en drugscontrole uitgevoerd in de Fabriekstraat tussen 21u00 en 23u30.

Er werden 37 voertuigen gecontroleerd:
– 36 bestuurders waren negatief.
– 1 bestuurder blies positief (0,70 mg/LL).
– 1 bestuurder reageerde negatief op de drugtest.
– 1 onmiddelijke inning werd opgesteld i.v.m. het niet naleven van de kinderbeveiliging.
– 1 Pv werd opgesteld voor het rijden zonder rijbewijs.

Inschrijven: Mini-Tennisstage

RTC_logo_Ruisbroek-tennis-clubRUISBROEK: – De Ruisbroekse Tennisclub organiseert in het weekend van OH Hemelvaart een “Mini-Tennisstage” voor kinderen en jeugd van 6 jaar tot 18 jaar op hun terreinen te Ruisbroek.
.

Ruisbroekse-Tennisclub-terreinen– van donderdag 29 mei tot zaterdag 31 mei 2014
– 9h00 tot 12h00 en 13h00 tot 16h00 – picknick meebrengen

Alle info + inschrijvingen via de trainers
of via e-mail h.haentjens@skynet.be .
Dan kunnen wij alle praktische regelingen afhandelen!

locatie: naast Sporthal A.J. Braillard , Wandelingstraat 54.

agenda: Blue and White 2014

2014-05-03-affiche-blue-whiteSINT-PIETERS-LEEUW:- zaterdag 3 mei 2014 vanaf 21.00 uur organiseert Volleybalclub Zuun zijn “Blue and White” party.

DJ’s
– JEANMEISTER (21.00 – 23.00)
– KONKRETE KAOS (23.00 – 01.00)
– DOUBLE D (01.00 – 03.00)

VVK € 3 – ADK € 5
locatie: Laekelinde, Lotstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw