Aardbeienjogging op 8 juni 2014 in een nieuw kleedje

VLEZENBEEK: – Dit jaar vindt de 32ste editie van de Vlezenbeekse Aardbeienjogging plaats op zondag 8 juni 2014, Pinksterzondag.
Voor onze sportieve bewoners en heel veel joggers uit het Pajottenland is het steeds een dag om naar uit te kijken. Ook dit jaar kan de vereniging weer beroep doen op een 60-tal enthousiaste medewerkers en talrijke sponsors, zonder wie dit groots sportevenement niet kan doorgaan. Maar er zijn ook heel wat nieuwigheden.
2013-06-09-aardbeienjogging_04

Jan Quinart vertelt er ons meer over:

Omdat onze samenleving met grote snelheid verandert, en de informatie- en communicatietechnologie in alle geledingen van de maatschappij oprukt, kon onze Aardbeienjogging niet achterblijven.

Joggers gaan lopen voor de fun. Sommigen dagelijks, anderen minstens één maal per week. Om zich van hun conditie te vergewissen willen joggers maar al te graag hun tijden kennen. De Aardbeienjogging is zo’n ijkpunt in het leven van de lange afstandsloper. Reeds meer dan 30 jaar is de omloop (quasi) ongewijzigd, nl. rondjes van 7 km met inbegrip van enkele offroad wegjes en nijdige hellingen oftewel kuitenbijters. Vanaf de eerste editie werd een uitslag bekend gemaakt die de tijden aangaf , en dit voor alle deelnemers. Voor de techneuten onder onze lezers : in de jaren 80 gebeurde de input en de verwerking, op een dbase III programma. Sinds de jaren ‘90 werd overgegaan op een performanter Access programma. Met de groei van het aantal deelnemers tot meer dan zeshonderd werd de input de laatste jaren uitgevoerd door 3 teams van 2 personen. Dit werk dient zeer secuur te gebeuren en dit terwijl, letterlijk, de klok tikt. De tijdsopname van de deelnemers werd tot vorig jaar, en dit sinds de eerste editie, uitgevoerd door een ingehuurde firma. Nadat de deelnemers aangekomen zijn werden in het database programma ook de tijden ingevoerd, alweer een taak voor enkele heel geconcentreerde personen. Doordat de mensen van de tijdsopname vorig jaar met hun activiteiten stopten was het moment aangekomen om de Aardbeienjogging te gaan aanpassen aan de nieuwe tijd.

Webgebaseerde tijdsregistratie
Sinds meer dan een jaar broedden enkele bestuursleden op het verbeteren van het ingave- en verwerkingssysteem. Hulp werd er buiten de vereniging gevonden bij Carl Anckaert die een webgebaseerd programma ontwikkelde voor de tijdsopname. Van elke deelnemer die in juni over de aankomstlijn zal lopen wordt het borstnummer ingetikt. Dit nummer wordt direct aan de tijd gelinkt en opgeslagen, via het internet, op een server. Met behulp van een paar laptop computers zal het geheel van de input verwezenlijkt worden en kunnen de inputteams van vroeger ingezet worden voor andere taken.

2014-06-08-affiche_32ste-aardbeienjoggingOnline inschrijving
Een andere vernieuwing is de activering van de website www.aardbeienjogging.be door er vanaf dit jaar een online inschrijving aan toe te voegen. Webontwikkelaar Bert Nys gaf onze website een nieuw en professioneel kleedje waardoor ook inschrijvingen mogelijk werden. De inschrijving via de website versnelt het inschrijvingsproces voor de start van de wedstrijd. De deelnemer dient alleen nog bij aankomst te betalen en het nummer kan direct aan de jogger uitgereikt worden.
Om de online inschrijving te promoten krijgt de internaut-jogger een korting op het inschrijvingsbedrag, nl. 5 euro via voorinschrijving i.p.v. 6 euro bij het ter plaatse inschrijven.

Facebook
Tot slot is de Aardbeienjogging ook aanwezig op Facebook. Op dit ogenblijk zijn er reeds tientallen volgers die de Aardbeienjogging een warm hart toedragen en die o.a. kunnen genieten van foto’s van vorige edities. Kom gerust eens kijken en zet er je bevindingen, foto’s en tips gerust bij. Het zal duidelijk zijn dat uit deze ingrepen belangrijke voordelen voortvloeien : minder personeel nodig voor de tijdsregistratie, snellere en meer accurate uitslagen en een modernere sfeer.

De Werkgroep is ervan overtuigd dat met deze initiatieven een grote stap gezet is om de Aardbeienjogging een extra impuls te geven waardoor de wedstrijd nog vele jaren kan plaatsvinden.

Zie ook ons artikel van vorig jaar bij de 31ste editie met foto- en videoreportage – klik hier

Voorstelling Park West Neerpede

BRUSSEL / DILBEEK / VLEZENBEEK: – De Vlaamse en Brusselse overheid stelden dinsdag in Neerpede (naast Yeti Ski) een ambitieus project voor om dit gebied uit te werken als groen bruggenhoofd tussen hoofdstad en platteland: ‘Park West’ met een richtplan dat als doel heeft om de site aantrekkelijker te maken voor ruimte voor recreatie, natuur, water, duurzame landbouw, streekproducten…
Het gebied loopt vanuit Anderlecht over in Sint-Anna-Pede en Vlezenbeek.

2014-04-29-natuurgebied_Neerpede_02 2014-04-29-natuurgebied_Neerpede_03
Op termijn moet het één natuurdomein van 25 vierkante kilometer groot worden. Zowel aan de Vlaamse kant als in Brussel is er al landbouw, recreatie en natuurgebied. Dat gaan ze nu samen ondersteunen en verder uitbouwen. En er komt op termijn ook een groot park om te fietsen en wandelen.

Dit gebied heeft zijn landelijk karakter lange tijd weten te bewaren, maar door de aanleg van de ring, een industriezone, winkelcentrum, het Erasmusziekenhuis en sportterreinen is de site echter ingrijpend gewijzigd’, aldus Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck. ‘In eerste instantie willen de gewesten de grote landschappelijke structuurelementen in het gebied versterken door het typische landschap te herstellen, zal dit een toeristische troef worden. Dit efficiënte ecologische netwerk moet de verschillende natuurgebieden in de drie valleien met elkaar verbinden zodat de biodiversiteit kan versterkt worden. We willen er ook een gewestelijke vrijetijds- en recreatiepool ontwikkelen met aandacht voor wandelroutes en sport- en spelactiviteiten. Dit zal geconcentreerd worden in een nieuw park dat de naam ‘Park West’ moet krijgen.’
Zowel VLM als het Brussels gewest beseffen dat het hier om een visie, een plan gaat dat nog moet gerealiseerd worden. ‘Maar deze studie moet meer worden dan een verzameling fraaie wensdromen en plansuggesties. Daarom willen we binnen afzienbare termijn tot concrete verwezenlijkingen komen’, zegt Toon Denys, gedelegeerd bestuurder van VLM. ‘Gezien de positieve ervaringen en de dynamiek die de gezamenlijke studie al heeft teweeg gebracht bij de projectpartners, verwacht ik een positief resultaat.’

Cursus Pajottenland en muurbordjes voor Pajotse ambassadeurs

PAJOTTENLAND: – Maandagavond organiseerde Pajottenland+ voor de ondernemers die het Pajottenlandmerk gebruiken een snelcursus over de regio. Aansluitend ontvingen zij de titel ‘ambassadeur van het Pajottenland’. Ze ontvingen eveneens een muurbordje om aan hun bedrijf op te hangen. Dit gebeurt voor de eerste maal in onze regio.
2014-04-28-Pajotse-ambassadeurs
Ook waren een aantal b&b-uitbaters en restaurateurs die producten van de cvba ‘Lekkers uit het Pajottenland’ gebruiken en serveren, aanwezig om deel te nemen aan deze cursus.

Jos Huwaert, Pajottenland+: ‘ Het doel is om hen informatie te bezorgen over de streek. De meeste producenten ontvangen groepen op hun bedrijf. Met deze info zullen ze hun bezoekers niet alleen wegwijs maken in hun bedrijf, maar ze ook nuttige en leuke informatie over onze mooie streek kunnen meegeven. Vlaamse De ondernemers die hier vanavond naar dit netwerkmoment komen, of naar ‘de les’ komen, ontvangen een muurbordje om op hun bedrijfslocatie op te hangen. Hiermee tonen ze hun verbondenheid met hun streek en is het ook duidelijk dat zij streven naar afzet in eigen regio. Ze willen het principe van de ‘korte keten’ op het terrein toepassen..

Dirk en Geert Lindemans
Dirk en Geert Lindemans

Dirk Lindemans: ‘Ik geloof dat geen enkel bedrijf zo verankerd is met de streek als onze brouwerij. Niet alleen op vlak van productie maken we gebruik van de typische Pajotse lucht voor de natuurlijke ingisting van onze lambiek, ook historisch zijn we vergroeid met deze regio. Denk maar aan het verhaal van ’t Serclaes die hier vermoord werd en waaraan de hoeve-brouwerij destijds haar naam aan had te danken: Hof ter Kwade Wegen (zie ook https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/40682 ) . Rechtover de brouwerij loopt trouwens nog een holle veldweg met de naam “Kwadewegenstraat”.

Niet alleen de brouwerij, ook onze familie is verweven met Vlezenbeek en andere gemeenten van het Pajottenland. We zijn enerzijds dankbaar om wat het Pajottenland ons geeft en heeft gegeven en anderzijds fier dat we de rijkdom van de Pajotse natuur (typische microflora), cultuur (oa verband tussen Bruegel, lambiek en het Pajottenland) en geschiedenis (oa ’t Serclaes) kunnen uitdragen naar de rest van de wereld.

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei heeft een project lopen waar zij ook ondernemers wensen bij te betrekken, namelijk een ‘hart voor koesterburen’. Ook dit werd kort voorgesteld.

2014-04-28-Pajotse-ambassadeurs-02Jos Huwaert, Pajottenland+: ‘Tot nu hebben 17 producenten uit het Pajottenland en de Zennevallei ervoor gekozen om het Pajottenlandmerk te gebruiken. Zij voldoen aan enkele criteria waarbij ‘streekgebonden’ het belangrijkste is, maar er is ook het ambachtelijke, authentieke,… Ze volgen ook minstens een netwerkmoment per jaar. Dit jaar is dit de ‘snelcursus Pajottenland’. Deze ondernemers betalen jaarlijks een bijdrage van 75 euro. ‘

Hiervoor ontvangen ze een aantal zaken die vanuit onze projectwerking voor hen werden/worden uitgewerkt:

het gebruik van het Pajottenlandmerk op de gecertificeerde producten
het Pajottenlandmerk ophangen in hun zaak en gebruiken op hun website
een muurbordje met de vermelding ‘ambassadeur van het Pajottenland’ om in de zaak op te hangen
promotiemateriaal: affiches voor productcategorie(en), prikkers voor kaas,…
promomateriaal met Pajottenlandmerk ontvangen tegen sterk verminderde prijzen: wiebelaars voor winkelrekken, vleesprikkers, productstickers, glazen, …
in 2014 deelname aan de opendeurdag bij Pajotse bedrijven, het ‘ambassadeursevenement’. Hieraan koppelt Pajottenland+ een promotiecampagne met artikels, persmoment, promotie via PenZine (30.000 ex), en zo meer
een informatief/promotioneel luik op de website www.pajottenland.be
een artikel in de Pajottenkrant (verspreiding 50.000 ex)
uitnodigingen voor andere streekevenementen of streekbeurzen, evenementen,…waar Pajottenland+ aan meewerkt of die aan Pajottenland+ worden bezorgd elke merkgebruiker kan aansluiten bij de cvba ‘Lekkers uit het Pajottenland’

De 17 producenten die het Pajottenlandmerk gebruiken:

 • Domein De Kluizen – Affligem
 • Koolzaadproducten Hof Ter Vrijlegem – Asse
 • Beverse Kaashoeve – Bever
 • Fruit en fruitsappen De Fruitburght – Bever
 • Fruit Ronald Vanbiervliet – Bever
 • Valentino Chocolatier – Dilbeek
 • Chocolaterie De Parel – Gooik
 • Fruit en fruitsappen Luc en Lea Billens – Gooik
 • Geuzestekerij De Cam – Gooik
 • Hoeveslagerij De Lingeren – Gooik
 • Honing en fruit Frans Vanden Bosch – Herne
 • Hoevezuivel Waterhof – Lennik
 • Huis Vossen – Lennik
 • Charcuterie Roosdaal – Roosdaal
 • Brouwerij Lindemans – vlezenbeek
 • Witloof en groenten Rudi Basteleus – Sint-Pieters-Leeuw
 • Kruidenkwekerij Duizendblad – Ternat

De 9 producenten die lid zijn van de cvba ‘Lekkers uit het Pajottenland’:

 • Koolzaadproducten Hof Ter Vrijlegem – Asse
 • Beverse Kaashoeve – Bever
 • Fruit en fruitsappen De Fruitburght – Bever
 • Valentino Chocolatier – Dilbeek
 • Hoeveslagerij De Lingeren – Gooik
 • Hoevezuivel Waterhof – Lennik
 • Brouwerij Lindemans – Vlezenbeek
 • Witloof en groenten Rudi Basteleus – Sint-Pieters-Leeuw
 • Kruidenkwekerij Duizendblad – Ternat

Wat brengt de toekomst?

Pajottenland+ werkt de laatste jaren nauwer samen met Regionaal Landschap P&Z en Toerisme P&Z.
Beide organisaties hebben intussen ook het Pajottenlandmerkbeeld in het logo van hun organisatie
opgenomen. Ook de Streekgidsen P&Z hebben recent de stap gezet. Dit is een teken dat steeds meer streekwerkers ‘vanuit hun basiswerking’ de positieve aspecten zien van een sterk merk. En een merk wordt pas sterk als velen dit gaan gebruiken. Maar het gebruik moet wel op goede fundamenten steunen. Dit betekent dat de gebruikers samen achter de waarden van de streek staan, en achter het juiste gebruik van het streekmerk.

Jos Huwaert, Pajottenland+: ‘ Natuurlijk vormen ook ondernemers die het merk gebruiken een belangrijke groep in de streeksamenwerking. De bedoeling van Pajottenland+ is om hen in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen, vooral met acties, activiteiten, evenementen en verkoopkansen. Door samenwerking van ondernemers en organisaties, kunnen we allen samen het Pajottenland en de Zennevallei de komende jaren beter op de kaart zetten. Dit moet leiden tot behoud van onze streekeigenheid en kansen voor de lokale economie en plattelandseconomie. Deze ondernemers zullen kansen putten uit de streekeigenheid en de streekkwaliteit. Daarom is het ook logisch dat Pajottenland+ in de toekomst ook zelf zal inzetten op de streekidentiteit, het merk en de merkgebruikers.

Vlaams-Brabant ondertekent als eerste provincie de samenwerkingsovereenkomst met de Regionale Landschappen

VLAAMS-BRABANT: – Dinsdagvoormiddag ondertekende de provincie Vlaams-Brabant de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de 5 Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen. Hiermee bekrachtigt de provincie Vlaams-Brabant, als eerste Vlaamse provincie, de samenwerking nieuwe stijl met de regionale landschappen.
2014-04-29-ondertekening_provincie_RLPZ
Tot en met 2013 was het Vlaams Gewest bevoegd voor de erkenning, subsidiëring en opvolging van alle Vlaamse regionale landschappen. Deze bevoegdheid werd, als gevolg van de interne Vlaamse staatshervorming, overgeheveld naar de provincies.
Dankzij dit samenwerkingsmodel zorgen de regionale landschappen voor meer mooie natuurplekjes en een versterkte streekeigen landschapsinkleding ten voordele van inwoners, recreanten en toeristen en de fauna en flora.
2014-04-29-ondertekening_provincie_RLPZ-03 2014-04-29-ondertekening_provincie_RLPZ-02

De ondertekening gebeurde door Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur, Stephan Bogaerts, voorzitter van het Regionaal Landschap Dijleland, Jozef De Borger, voorzitter van het Regionaal Landschap Groene Corridor, Julien Delaure, voorzitter van het Regionaal Landschap Noord Hageland, Marc Wijnants, voorzitter van het Regionaal Landschap Zuid Hageland, en Gunther Coppens, voorzitter van het Regionaal Landschap Pajottenland&Zennevallei deze samenwerkingsovereenkomst.

100 jaar Groote Oorlog: Broodzakkenactie in de regio Pajottenland Zennevallei

logo_14-18_PAJOTTENLAND-ZENNEVALLEI_WO1REGIO: – Begin 2014 ging het project ‘Pajottenland Zennevallei 14-18’ officieel van start om 100 jaar Groote Oorlog te herdenken (www.pajotzenne14-18.be). Aan de hand van collectie- en verhalendagen wordt nu op zoek gegaan naar interessante objecten, beelden en verhalen uit de regio. Om deze collectiedagen in de aandacht te brengen, start Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei vanaf 8 mei met een grootschalige broodzakkenactie. Wie een brood koopt, krijgt er een bijzondere lokale getuigenis uit de Groote Oorlog bij!

Maar liefst 90.000 broodzakken zullen in ongeveer 75 bakkers uit de regio verspreid worden. Op de verpakking maak je kennis met bijzondere foto’s of objecten die het relaas vertellen van de Eerste Wereldoorlog in onze regio. Het zijn voorbeelden van de voorwerpen en verhalen waar de erfgoedcel naar op zoek is. Zo ontdek je de laatste brief die Rodenaar Jaak Heymans van het front vol goede moed naar zijn familie schreef. Drie dagen later sneuvelt hij… Op één van de andere broodzakken prijkt dan weer een foto van de gemeenteschool in Strijland met een bedanking voor de Amerikaanse hulp. Heel wat andere interessante foto’s, maar ook medailles, brieven en verhalen van het dagelijkse leven moeten zich nog op zolders, in schuiven en kasten en vooral in de hoofden van mensen bevinden.

2014-04-28-broodzakkenactieElke broodzak is daarom eveneens een uitnodiging voor één van de collectiedagen die in mei en juni zullen plaatsvinden. Op deze collectiedagen wil erfgoedcel Pajottenland Zennevallei lokaal beeldmateriaal, herinneringen, verhalen en objecten over de Groote Oorlog verzamelen. Het materiaal zal gebruikt worden in een tentoonstelling en op een website voor scholen. Alles wordt gedigitaliseerd en voor iedereen beschikbaar gesteld via de erfgoeddatabank http://www.erfgoedplus.be. Uiteraard krijgt iedereen die langskomt, zijn object meteen weer mee naar huis!

Heb jij boeiende verhalen uit WOI? Kom langs op één van de collectiedagen:

zaterdag 17 mei 2014 van 14u – 17u, CC De Ploter, Ternat; zaterdag 24 mei van 10u – 13u, bibliotheek de Wolfsput, Dilbeek; zaterdag 31 mei van 10u – 13u, ontmoetingscentrum Ter Loo, Pepingen; zondag 15 juni van 14u – 17u, In de Verzekering tegen de Grote Dorst, Lennik

Vlaams-Brabant: Bouwvoorschriften digitaal raadpleegbaar

2014-04-28-waterlopenVLAAMS-BRABANT: – Voortaan is alle planologische informatie van de provincie Vlaams-Brabant digitaal beschikbaar via het nieuwe provinciale geoloket Ruimtelijke Ordening.

Wie op zoek is naar de bouwvoorschriften die gelden op een bepaald perceel, kan vanaf nu terecht op het nieuwe geoloket van de provincie Vlaams-Brabant’, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. ‘Het geoloket voor ruimtelijke ordening bundelt alle bestemmingsinformatie op kaart zodat het een eerste hulpmiddel is om te achterhalen welke plannen gelden op een bepaalde plaats. De gemeentelijke, provinciale én gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en BPA’s zijn samen gebracht in 1 loket. Waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht. Het is ook bijvoorbeeld mogelijk om te kijken of een bepaald perceel in overstromingsgevoelig gebied gelegen is zonder dat men daarvoor naar het gemeente- of provinciehuis moet gaan. We bieden hiermee zeer toegankelijk informatie aan, zowel aan burgers als aan professionelen’.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/geoloketten