Groen en sp.a verontwaardigd over jacht op ontsnapte herten in Vlezenbeek

2014-05-25-herVLEZENBEEK: – Onlangs ontsnapten  in Vlezenbeek acht tamme herten. Vier dieren werden met een net gevangen. Voor de andere dieren vaardigde Burgemeester Luc Deconinck een politiebesluit uit om deze te doden. Drie dieren werden intussen neergeschoten. Op het laatste dier wordt nog jacht gemaakt. Gemeenteraadsleden Jenny Sleeuwaegen (Groen) en Guy Jonville (sp.a) reageren verontwaardigd.

We zijn het ermee eens dat de herten moeten worden gevangen”, vertelt Guy Jonville. “We vinden het echter onbegrijpelijk dat er nauwelijks inspanningen werden geleverd om deze dieren op een diervriendelijke manier te vangen”. “Er bestaan heus wel andere manieren om een hert te vangen dan het dood te schieten”, vult Jenny Sleeuwaegen aan. “ Je kan die dieren perfect vangen met netten of door ze met verdovende pijlen te beschieten. Nadien kan dan een gepast onderkomen worden gezocht”.

2014-04-25-guy-en-JennyOok de motivatie voor het doden van de herten kan op weinig begrip rekenen van Groen en sp.a. “Een groep van nauwelijks vier dieren wordt als een ‘kudde’ bestempeld, wat de onterechte indruk geeft van een grote, bedreigende groep. Ik denk dat de jacht op die dieren even risicovol is als de dieren zelf. Het waren bovendien jonge, nog niet geslachtsrijpe dieren, waardoor er op korte termijn geen risico was voor een snelle aangroei van deze groep. Als voornaamste reden voor de jacht haalt de Burgemeester de mogelijke schade aan landbouwgewassen aan, maar dat is een drogreden. De eigenaar van de dieren is gekend. Eventuele schade kan op de eigenaar verhaald worden. Nee, dit is nog maar eens een voorbeeld van het gebrek aan aandacht voor dierenwelzijn door het Leeuwse gemeentebestuur”, besluit Sleeuwaegen.

Federale politie te paard als versterking in de strijd tegen inbraken te Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw kreeg de voorbije weken diverse malen bijstand van een ploeg te paard van de Federale Politie in de strijd tegen de vele tuinhuisdiefstallen. Zij werden en zullen in de nabije toekomst regelmatiger ingezet worden in en rond de deelgemeente Vlezenbeek om op zoek te gaan naar aanknopingspunten of sporen in de strijd van de lokale politie tegen de verdachten.
22014-04-25-cavalerie_02
Politiezone Leeuw: ‘Uit de informatie kon immers bepaald worden dat de wijze waarop de feiten gepleegd werden , een grondige terreinkennis vergden. De verdachten zijn letterlijk onzichtbaar voor onze patrouillerende ploegen en moeten dus waarschijnlijk voorafgaandelijk aan de feiten de plaats verkend hebben. De kennis van vluchtwegen en eventuele schuil – en bergplaatsen is te frappant. Wij zijn er van overtuigd dat zij veel gebruik maken van de vele veldwegjes die er in Vlezenbeek en omgeving zijn. Teruggevonden buit in een veld te Lennik, net over de grens bevestigt deze stelling alleen maar.

2014-04-25-cavalerie_01Spijtig genoeg hebben de patrouilles tot op de dag van vandaag nog geen echt resultaat of aanknopingspunt opgeleverd. Toch willen wij blijven samenwerken met onze partners van de Federale Politie te paard en zullen dergelijke patrouilles verder gezet worden.
Ook als burger en inwoner kan u ons helpen door verdachte zaken te melden. Zelfs als wandelaar of fietser kan je zaken zien die misschien belangrijk kunnen zijn voor het verder onderzoek.’

Tenslotte zullen de ploegen van de Federale politie te paard in de volgende weken en maanden ook in andere wijken en deelgemeentes zichtbaar aanwezig zijn.

Alle nuttige inlichtingen kunnen gemeld worden op tel. 02 371 22 28 van de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw.
De politie vraagt elke verdachte handeling onmiddellijk te melden op bovenvermeld telefoonnummer of “101”.

Parkeerstudie N6 en parkeeronderzoek handelskern Negenmanneke

NEGENMANNEKE: – Op de gemeenteraad van donderdagavond werd bestek voor het uitvoeren van een parkeerstudie voor de N6 en een parkeeronderzoek voor de handelskern in het Negenmanneke goedgekeurd.

Voor: NV-A, CD&V, Vlaams-Belang, PF (= 25 stemmen) – onthoudingen (=0) – tegen: Open VLD, Sp.a en Groen (= 5 stemmen).
2014-04-25-parkeerstudie
Op de gemeenteraad werd een lastenboek goedgekeurd om de porkeerstudie voor het Negenmanneke, zowel het centrum als het gedeelte langsheen de N6, aan te besteden. De resultaten van de studie zouden klaar moeten zijn voor de gemeentelijke commissie Mobiliteit van woensdag 18 juni 2014.
Aanleiding voor deze studie was een samenkomst met de handelaars van het Negenmanneke in de raad voor lokale economie waar het parkeerprobleem werd aangekaart. In deze wijk is de meeste concentratie van kleinhandelszaken.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “De afgelopen vijftien maanden hebben we inderdaad niet stil gezeten om hef grootste mobiliteitsprobleem van onze gemeente aan te pakken, zijnde ‘de Bergensesteenweg’. Samen met alle bevoegde instanties, bedrijven en studiebureaus hebben we steeds betere contacten gelegd met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De parkeerstudie past in de toekomstvisie rond de Bergensesteenweg en zal uitgevoerd worden voor het volledige gebied van de handelskern in het centrum van het Negenmanneke en de omliggende straten. Heel bewust wordt dit gebied doorgetrokken tot de Bergensesteenweg tussen de Brusselbaan en de Albert Van Cothemstraat, zodat men maximaal een verschuiving van het probleem vermijdt en het hele gebied in kaart kan brengen.
De studie zal maximaal 30.000 euro kosten en zal ook oplossingen voorstellen. Voor de versterking van de handelskern Negenmanneke zijn er toelagen voorzien met een maximumbedrag van 12.500 euro.