gemeenteraad 24 april 2014

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 24 april 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

Deze avond had een korte gemeenteraad plaats in het gemeentehuis.

002 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting in de wijk Hoge Paal – goedkeuring offerte.
De openbare verlichting in de wijk Hoge Paal is zeer verouderd. Deze moet vervangen worden door een moderne LED-verlichting die zuiniger in gebruik is. Volgens de offerte van Iverlek bedragen de kosten 75.818,97 (incl. 21 % btw) ten laste van de gemeente. Zonder meerkost is het mogelijk de voorgestelde armaturen ’s nachts te dempen. Dit zal een bijkomende besparing opleveren. De offerte van Iverlek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2014-04-24-voetpaden-aan-gemeentehuis-01003 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting omgeving site gemeentehuis – goedkeuring offertes.
De openbare verlichting rond het gemeentehuis en de bijhorende parking is zeer verouderd. Deze moet vervangen worden door een moderne LED-verlichting die zuiniger in gebruik is. Aangezien er beslist werd om een studie uit te voeren over de uitbreidingsmogelijkheden van het gemeentehuis, worden de armaturen onder de luifel niet vervangen. Volgens de offertes van Iverlek bedragen de kosten in totaal 72.605,91 euro (incl. 21 % btw) ten laste van de gemeente. De offertes van Iverlek worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tevens werd op de gemeenteraad de slechte staat van de voetpaden aan het gemeentehuis aangehaald. Deze zullen hersteld worden.
.

004 Telenet – ondergronds brengen kabelnet in de Beemdstraat – goedkeuring offerte.
Telenet wil het kabelnet in het bebouwd gedeelte van de Beemdstraat ondergronds te brengen.
De gemeenteraad keurde reeds eerder het dossier goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet volgt de wijzigingen van het elektriciteitsnet. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten 9.955,17 euro (btw is n.v.t.). De offerte van Telenet wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

005 Telenet – ondergronds brengen kabelnet in de L.A. Schockaertstraat – goedkeuring offerte.
Telenet wil het kabelnet in het deel van de L.A. Schockaertstraat tussen de Pastoor Vendelmansstraat en de Stokerijstraat ondergronds brengen. De gemeenteraad keurde reeds eerder het dossier goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet volgt de wijzigingen van het elektriciteitsnet. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten 28.255,24 (btw is n.v.t.). De offerte van Telenet wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

006 Parkeerstudie N6 en parkeeronderzoek handelskern Negenmanneke – wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden.
Het bestek voor het uitvoeren van een parkeerstudie voor de N6 en een parkeeronderzoek voor de handelskern in het Negenmanneke wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Deze studie wordt geraamd op 30.000 euro (incl. btw).

012 Eensluidend afschrift van het schorsingsbesluit van de gouverneur in verband met de raadsbeslissing van 30 januari 2014 houdende het afsluiten van een dading met de kerkfabriek inzake het eigendomsrecht van de pastorie van Vlezenbeek – kennisgeving.
Het schorsingsbesluit van de gouverneur van 31 maart 2014 in verband met de raadsbeslissing van 30 januari 2014 betreffende het afsluiten van een dading met de kerkfabriek van Vlezenbeek voor het eigendomsrecht van de pastorie van Vlezenbeek wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. Het punt zal ter beslissing geagendeerd worden aan de gemeenteraad van 22 mei 2014.

013 Beleidscontract CLB 2014-2020 – goedkeuring contract en opdracht tot ondertekening.
Op 31 augustus 2014 loopt het beleidscontract tussen de gemeentelijke basisscholen en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) ten einde. De gemeenteraad heeft in zitting van 12 december 2013 beslist om het contract op te zeggen zodat de directies meer ruimte kregen om te onderhandelen.
Met het CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd voor de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020 over een nieuw beleidscontract onderhandeld. Zo wordt in het nieuwe contract duidelijk opgenomen dat de jaarlijkse evaluatie gebeurt in het bijzijn van de directeur van het centrum. Het beleidscontract wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

alcoholcontrole 23 april 2014

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hield op woensdag 23 april 2014 tussen 16u00uur en 23u00 werd op drie locaties een verkeerscontrole uitgevoerd met bijzondere aandacht voor het sturen onder invloed van alcohol en/of andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

De controles werden uitgevoerd op de volgende locaties:
Vlezenbeek – Vlezenbeeklaan ter hoogte van het kerkhof tussen 16u00 en 18u00 – 51 voertuigen werden gecontroleerd:
– 1 Persoon legde een positieve ademtest af (P – 0.40mg/LL) Zijn rijbewijs werd voor de duur van zes uur ingehouden
– 1 persoon was niet in regel met de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs

Bergensesteenweg ter hoogte van kilometerpaal 10.5 tussen 19u00 en 21u00 – 44 voertuigen gecontroleerd
– 1 persoon stuurde tijdens de periode van een verval en legde een positieve ademtest af (A – 0.33mg/LL)
– 1 persoon kon geen geldig verzekeringsdocument voorleggen en zijn voertuig werd in beslag genomen
– 2 personen waren niet in regel met de technische keuring
– 1 persoon testte positief op cannabis. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15dagen
– 1 persoon bleek geseind voor de betekening van een ontzetting van het recht tot sturen

Ruisbroek – Spoorwegstraat ter hoogte van de parking tussen 21u15 en 23u00 – 27 voertuigen gecontroleerd
– 2 personen waren niet in regel met de technische keuring

verkiezingen 2014: Regionaal mobiliteitsdebat Pajottenland & Zennevallei

verkiezingen-stemmen-potloodREGIO: – Mobiliteit is wellicht de grootste bekommernis van de mensen van onze regio en is dus een belangrijk verkiezingsthema.
Daarom werd door de Stuurgroep Mobiliteit van ACW -ACV Groot- Halle vertegenwoordigers van de beleidspartijen bijeen gebracht om te debatteren over de regionale mobiliteit.

.
2014-04-24-mobiliteitsdebat_01
Dominiek Gilles , onderzoeker bij het IDM van U Gent toonde eerst een algemeen beeld van de mobiliteit in Vlaanderen.
Dit debat vond plaats in zaal Simmebrug te Buizingen met : Tom Dehaene (CD&V) Gedeputeerde Vlaams-Brabant, Irina De Knop (Open VLD) Burgemeester Lennik, Vlaams volksvertegenwoordigerLuc Deconinck (N-VA) Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw , Jenny Sleewaegen (Groen) gemeenteraadslid Sint-Pieters-Leeuw) enTom Troch (Sp.a) Eerste schepen Londerzeel. Moderator was Geert Vanhassel (RingTV).
2014-04-24-mobiliteitsdebat_02 2014-04-24-mobiliteitsdebat_03
2014-04-24-mobiliteitsdebat_042014-04-24-mobiliteitsdebat_05

Wie vanuit Halle naar Anderlecht moet heeft een lijdensweg af te leggen tussen pakweg de Belle-Vue en de Ikea. Maar ook elders loopt het aardig vast : neem nu hartje Lennik dat al het verkeer te slikken krijgt dat vanuit het Pajottenland naar Brussel wil. En wat verderop loopt het helemaal vast aan de toegangspoort tot Brussel op de Lennikse Baan of de Postweg. En dan hebben we het nog niet gehad over de A8 of de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Kortom  we geraken er niet meer uit.

-Kunnen er in de regio nog enkele infrastructurele aanpassingen gebeuren om dit te bewerkstelligen ? Welke ?

-Heeft het beleid sommige problemen niet in de hand gewerkt ? Een voorbeeld : een verbreding van de Ring heeft weinig zin als er megaprojecten langs die Ring worden opgestart : NEO, het nieuwe Heizelstadion, Uplace in Machelen, …. Het effect van een verbreding wordt meteen teniet gedaan. Maar ook lokaal doet dit fenomeen zich voor : men moet geen verkeersdeskundige te zijn om te weten dat de inplanting van een IKEA aan de toegangspoort van Brussel in combinatie met een busbaan gegarandeerd ‘stilstand’ ging opleveren. Moet het beleid niet wat vaker twee keer nadenken over de verkeersimpact van bepaalde beslissingen ?
-Vraag is : kan die verkeersknoop nog wel ontward worden ?

-Fileprobleem veroorzaakt ook heel wat sluipverkeer. Hoe kunnen we daar de leefbaarheid garanderen. Sint-Pieters-Leeuw doet dat bijvoorbeeld vrij drastisch door die straten af te sluiten met een sluis waardoor enkele landbouwvoertuigen er nog door kunnen. Dat zal onder meer gebeuren in de buurt van de Brusselbaan, de Postweg en de Lenniksebaan Lennik staat dan weer vol bloembakken waar menigeen al is tegen geknald, … Zijn de inwoners daar zelf ook wel tevreden mee ?

-Het GEN moet meer mensen op het openbaar vervoer krijgen. Gaat dat GEN, als het ooit eens gerealiseerd wordt, ook slagen in zijn opzet ? Want anderzijds zien we dat De Lijn haar aanbod in dunbevolkte gebied afbouwt. Je moet maar eens van pakweg Bogaarden of Oetingen of Strijtem naar Brussel geraken met het openbaar vervoer.

-Vroeger liepen de tramverbinding vanuit Brussel door tot in Halle en tot in het Pajottenland. Heel vaak hadden die een eigen bedding. Maar die boerentrams hebben we afgeschaft voor zogenaamde goedkopere bussen.

-Moet openbaar vervoer niet goedkoper : ticket van Halle naar Brussel kost 7 euro.

-FietsGEN lijkt een succes, uit recente tellingen aan het jaagpad in Ruisbroek blijkt dat al vanuit onze regio dagelijks 500 mensen naar Brussel fietsen. Fietspaden laten echter nog veel te wensen over… neem nu Halle : aan het HH Hartcollege (park) is er geen fietspad, aan het Don Boscoinstiutuut is er geen fietspad, ….

-Ook in de kleinere dorpen zijn er doorgaans geen fietspaden.
-Hoe mensen beter motiveren om de fiets te gebruiken, veel kleine verplaatsingen gebeuren nog te vaak met de wagen.

Besluit : Er is niet één oplossing, wel deeloplossingen op verschillende niveau’s maar ook bij alle bedrijven en bij alle burgers.

agenda: Aperitiefconcert met Trio Cassiman

2013-05-07-Colomakasteel_Sint-Pieters-Leeuw_lenteSINT-PIETERS-LEEUW: – Zondag 4 mei 2014 om 11.00 uur nodigt de Daenskring alle muziekliefhebbers uit voor het jaarlijks aperitiefconcert. Dit jaar speelt op de Rosezolder van het Colomakasteel het Trio Cassiman.

Emmy, Jean -Jacques en Guido Cassiman, een zus en twee broers blikken met oude folksongs, negro spirituals en eigen nummers van Guido terug op hun rijk gevulde carrière. Daarnaast laten ze ons ook even proeven van hun nieuwe cd “ Benevolente”.Bassist Marc Van Garsse zorgt voor een mooie omlijsting van hun samenzang.
Vele muziekliefhebbers waren blij verrast dat het trio er terug staat en de Daenskring is dan ook gelukkig ze op 4 mei te kunnen presenteren in het Colomakasteel.
Kaarten vooraf: 8 euro, aperitief inbegrepen. Kassa 10 euro.
Reserveren bij de Daenskring 02/356.20.36 of 02/380.29.59 ook bij het bestuur van de meewerkende verenigingen, De Gezinsbond en Markant.

agenda: Fietsers steken koppen bij elkaar

fietsersbond_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Wil je ook graag een fietsvriendelijker Sint-Pieters-leeuw? Deel je ervaring en kom naar de “Fietsers steken koppen bij elkaar avond” op dinsdag 29 april 2014 om 19.30 uur in café De Grove. Ben je een dagelijkse, recreatieve, woon-werk, woon-winkel of woon-school fietser, iedereen welkom.

Sint-Pieters-Leeuw heeft de laatste jaren vast wel aandacht gehad voor fietsverkeer. Maar Leeuw is zeker geen modelgemeente wat fietsbeleid betreft. En daar willen Veerle Van Dromme en Raf De Ryck iets aan doen. Dagelijks binnensmonds morren heeft geen zin, samen er iets proberen aan te doen wel.

Tijdens “Fietsers steken koppen bij elkaar in Leeuw” wordt uitgelegd hoe fietsers op het gemeentelijk beleid kunnen wegen en wordt getoetst of nog mensen de handen uit de mouwen willen steken om Leeuw fietsvriendelijker te maken. Veerle en Raf willen graag een Fietsersbondafdeling Sint-Pieters-Leeuw opstarten.

Info: Veerle Van Dromme gsm 0494 341 669 – Raf De Ryck gsm 0476 488 562
Praktisch: dinsdag 29 april – 19.30 u in cafe De Grove – Jan Vanderstraetenstraat 157, 1600 Sint-Pieters-Leeuw