Koesterburen en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei zorgen voor meer natuur en landschap aan de Oude Postweg

SINT-LAUREINS-BERCHEM / PAJOTTENLAND: – In de Oude Postweg van Sint-Laureins-Berchem gingen twee buren samen aan de slag als “koesterburen – landschapsbouwers” om een weide om te vormen tot groene parel: het werd meteen het grootste project van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei dit plantseizoen!
2014-04-16-RLPZ_omgevormde-weide_Oude-Postweg
Tijdens dit plantseizoen zorgde Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei met alle projecten samen voor : 1,7 kilometer hagen, 4640 m² houtkant, 600 m² bloemenweiden, 183 hoogstamfruitbomen en 81 bomen!
RLPZ tovert stevige groene cijfers uit zijn hoed. De voorbije maanden hebben ze samen met inwoners, gemeenten, ProNatura en partners hard gewerkt aan meer natuur en landschap in de hele regio.
Fiere eigenaars en Koesterburen kunnen er nu nog intenser genieten van streekeigen landschappelijk erfgoed.

2014-04-16-Oude-postweg-2_bomenplanDirecteur RLPZ, Alwin Loeckx: We willen mensen meer betrekken bij de natuur, door bijvoorbeeld privé-gronden om te toveren tot groene parels.” Elk jaar krijgen we veel aanvragen binnen, maar elk jaar focussen we zones of thematische insteek. Dit jaar ligt de focus in onze projecten vooral op hoogstamfruitbomen waaraan dit project in Sint-Laureins-Berchem ruimschoots voldoet.
RLPZ bied gratis advies, maakt een plan, zorgt voor ongeveer 70% subsidies voor de uitvoerkost zodat de eigenaar zelf maar een 30% hoeft te betalen.
We werken ook  samen met bedrijven uit de buurt. We zoeken elk jaar naar een goedkope, sociale en efficiënte partner, zo kwamen we bij ProNatura terecht om de werken uit te voeren
.”

Erfgoed RLPZ, Anneleen Vanderputten: Hier aan de Oude Postweg hebben we een totaal project gerealiseerd.
Alle factoren van Regionaal Landschap komen hier aan bod. Er werden 80 streek fruitbomen geplant, een meidoornhaag, een houtkant een klaverveld tegen onkruid, een veekering in de weide die later door dieren zal onderhouden worden en een linden rij langs de straatkant.’
2014-04-16-RLPZ_Oude-Postweg-anim

Koesterbuur, Katleen Bury: “Dit project heeft ons als buren veel dichter bij elkaar gebracht, er was veel cohesie. Ook de medewerkers van ProNatura die hier alles aangelegd hebben verdienen een pluim. Je zag dat ze fier op hun werk waren en dat merk je ook aan het resultaat‘.

Koesterbuur, Ruben Vanheste: ‘ We bevinden ons hier aan het kasteel van Gaasbeek, daarom vond ik het belangrijk dat er streekeigen planten gebruikt werden. Ik heb ondertussen zelf reeds een snoeicursus gevolgd al zal ik in het begin nog wel wat raad kunnen gebruiken.

Gouverneur schorst beslissing voor afsluiten dading met kerkfabriek Vlezenbeek

pastorij-VLEZENBEEK_sint-pieters-leeuwVLEZENBEEK: – Tijdens de raadszitting van 30 januari 2014 besloot de gemeenteraad een dading  (= overeenkomst) af te sluiten met de kerkfabriek van Vlezenbeek. Deze dading zou het jarenlange geschil in verband met het eigendomsrecht van de pastorij in Vlezenbeek beëindigen. Het eigendomsrecht zou aan de Kerkfabriek toekomen, maar de gemeente zou de pastorij onmiddellijk voor 60 jaar in erfpacht nemen.
Op klacht van de Open Vld-fractie heeft de gouverneur van Vlaams-Brabant dit besluit nu geschorst.

Het schorsingsbesluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de raadszitting van 24 april. Het gemeentebestuur beschikt nu over een termijn van 60 dagen om te beslissen welk gevolg er aan het schorsingsbesluit zal gegeven worden, namelijk: handhaving, wijziging of intrekking van de geschorste beslissing. Deze beslissing zal geagendeerd worden aan de gemeenteraad van 22 mei.

Luc-DECONINCK_burgemeester_Sint-Pieters-LeeuwBurgemeester Luc Deconinck: “We zijn verwonderd dat het besluit werd geschorst, temeer daar we ook vooraf advies gevraagd hadden aan de diensten van het Agentschap Binnenlands Bestuur. We gaan nu de beslissing van de gouverneur onderzoeken. De gemeenteraad van 22 mei zal dan definitief beslissen. Het is jammer dat ondertussen de jarenlange onzekerheid en leegstand blijft voortduren.”
.

Zie ook ons artikel van 23/02/2014 : Gemeentebestuur en Kerkfabriek bereiken een akkoord over pastorij Vlezenbeek


2014-02-03-klj-containers_tuin-pastorij-vlezenbeek_02 pastorie-Vlezenbeek_achterzijde
2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwKathleen D’Herde fractievoorzitter Open Vld: ‘ Inderdaad de gouverneur is ons gevolgd in ons standpunt ivm. de pastorie van Vlezenbeek. We hadden klacht ingediend om volgende redenen:

  1. Deze dading is een duidelijke verarming van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Op dit moment doet men vrijwillig afstand van eigendom. De gemeente heeft in het verleden steeds alle werken uitgevoerd en miljoenen kosten betaald aan dit gebouw, zoals oa. de dakwerken in 2003.
  2. Daarenboven voorziet het gemeentebestuur voor de komende jaren bovenop de afstand ook nog eens € 500.000 renovatiewerken voor een gebouw waar ze geen eigenaar van is.
  3. Deze dading brengt geen definitieve oplossing, maar verschuift het probleem naar 2074. In tussentijd gaat het gemeentebestuur wel kosten doen aan een gebouw dat geen eigendom is. Het gaat hier dus om een verarming van elke Leeuwenaar.
  4. In het dossier is nergens enige juridische verantwoording te vinden voor deze dadingovereenkomst.
  5. Daarenboven is er meerdere malen sprake van belangenvermenging in dit dossier.

We stellen vast dat er achterliggende redenen moeten zijn voor de opmaak van deze dading, want de zaak zou in Hoger Beroep reeds voorkomen op 24 februari 2014, dat werd op vraag van het college van Burgemeester en Schepenen uitgesteld.

Dus het excuus dat daarmee een einde komt aan de zaak die nog jaren kan duren, is onjuist. Men heeft er zelf voor gezorgd dat er nog geen uitspraak is.

Open Vld heeft de voorbije jaren steeds positieve oplossingen proberen te zoeken voor de invulling van de pastorie. Zo is er in het verleden meerdere malen overleg geweest om de KLJ een onderdak te geven, maar was de kerkfabriek en Parochie van Vlezenbeek hier steeds tegen.
De dading zou dus zeker voor de KLJ geen oplossing hebben geboden, zoals de huidige meerderheid nu laat doorschijnen. ‘

verkiezingen 2014: 23 april 2014 mobiliteitsdebat Zennevallei en Pajottenland

verkiezingen-stemmen-potloodREGIO:- In de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014 heeft er op woensdag 23 april een groot mobiliteitsdebat plaats over de Zennevallei en Pajottenland.

Afspraak om 20u in zaal Simmebrug in Buizingen (d’Exaerdestraat, 48)
Want toegegeven : langer blijven stilstaan in onze dorpen en steden is niet langer een optie. Het belooft dus een pittig debat te worden met veel vragen en hopelijk ook verhelderende antwoorden!

Nemen deel aan dit debat : Luc Deconinck (N-VA, burgemeester S.-P.-Leeuw), Tom Dehaene (CD&V, gedeputeerde Vlaams-Brabant), Irina De Knop (Open VLD, Vlaams volksvertegenwoordiger & burgemeester Lennik), Hermes Sanctorum (Groen, Vlaams volksvertegenwoordiger), Tom Troch (sp.a, voorzitter sp.a Vlaams-Brabant)
De inleiding gebeurt door Dominique Gillis (UGent)
Moderator: Geert Vanhassel
Het debat is een initiatief van ACW-ACV Halle-Vilvoorde

Geef dieven geen kans

DIEFSTAL-INBRAAKSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw, bijgestaan door studenten van de politieschool hebben dinsdag 15 april 2014 op diverse grote parkings een nieuwe actie “klinkentrekken” uitgevoerd. Deze acties kaderen in haar project om het aantal diefstallen uit voertuigen te doen dalen.

Politie Sint-Pieters-Leeuw: ‘Tijdens deze actie werden 70 voertuigen gecontroleerd en werd alweer vastgesteld hoe nonchalant sommige eigenaars zijn. Voertuigen worden niet afgesloten achtergelaten op de parkings en kostbare voorwerpen worden zomaar zichtbaar achtergelaten in het voertuig. In dergelijke omstandigheden lijkt het alsof een potentiële dief zich in een speeltuin bevindt.
De lokale politie vraagt met aandrang om zo veel mogelijk het voertuig af te sluiten en voorwerpen als GPS, fototoestel en handtassen niet zichtbaar in het voertuig achter te laten. Dit kan u als burger en ons als politiedienst een enorme dienst bewijzen.’

Nog enkele tips om dieven geen kans te geven: https://besafe.ibz.be/Publications/Voorkom%20diefstal%20uit%20je%20auto%20!.pdf