stadsradio Halle pakt zes weken uit met Rendez-Vous

REGIO: – ‘Rendez-vous’ telt af naar de finale van de 59-ste editie van het Eurovisiesongfestival op Stadsradio Halle op 105.6Fm.

Stef Demol, Tonia en Geert Vanhassel

Zes weken, zes zaterdagen : telkens vanaf 14u !
Wie waren de voorbije zes decennia de betere Belgen, de grootste sterren, de opvallendste eendagsvliegen, de extreemste buitenbeentjes en de meest verwoede deelnemers.
Stef Demol & Geert Vanhassel draaien ze allemaal op een rij vanaf zaterdag 5 april 2014 in Rendez-vous. Op smaak gebracht met de leukste anekdotes, strafste weetjes en laatste nieuwtjes.
En op zaterdag 10 mei draaien we jullie 50 leukste Eurosong hits in de ‘Rendez-vous top 50’. Mis deze afspraak niet op Stadsradio Halle en op Eurosong.be !
Rendez-vous : zes weken, zes zaterdagen : telkens vanaf 14u !

Op zaterdag 05 april keren we Tonia uit Sint-Pieters-Leeuw terug naar 1966, zij behaalde toen de vierde plaats met ‘Un peu de poivre’.

Meer info of luister live via: www.stadsradio.be

Eindrapport haalbaarheidsstudie cultuurzaal zuidwestrand levert verrassende conclusie op

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Lennik belastten in oktober 2013 de School van Gaasbeek, onder leiding van cultuurexpert Hugo De Greef, met een studieopdracht naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een bovengemeentelijk cultuurcentrum. Deze studie werd gefinancierd door minister Geert Bourgeois, bevoegd voor de Vlaamse rand.
Vandaag overhandigde Hugo De Greef het eindrapport aan beide gemeentebesturen, alsook aan Mark Andries, kabinetschef van minister Geert Bourgeois. Hij deed dat in de Merselborre in deelgemeente Vlezenbeek. Daarna presenteerde hij de conclusies van de uitvoerige studie aan het talrijk opgekomen publiek.

2014-04-01-haalbaarheidsstudie_10
Hefboom om heropwaardering van dichtst bevolkte gebied te verwezenlijken.

De conclusies zijn enigszins verrassend. De studie beveelt de bouw van een Cultuur- en Congrescentrum (CCC) aan in de stationsomgeving van Ruisbroek.
De studie ziet de bouw als een invulling van het flankerend beleid van het Ruimtelijk Structuurplan “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) dat door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd in december 2011.Dit flankerend beleid van het VSGB duidde drie gebieden aan in de Vlaamse Rand, waar de Vlaamse Regering prioritair maatregelen wil nemen om de nadelige gevolgen van de oprukkende stad tegen te gaan. Maatregelen ter bevordering van mobiliteit, wonen, lokale economie, integratie in de Vlaamse rand, jeugd, samenleving, … worden er aanbevolen.
2014-04-01-haalbaarheidsstudie_02
2014-04-01-haalbaarheidsstudie_03 2014-04-01-haalbaarheidsstudie_04

Hugo De Greef verduidelijkt: “Wij adviseren om een volledige herinrichting van de stationsomgeving van Ruisbroek te realiseren met als de centrale pool en belangrijke hefboom het Cultuur- en Congrescentrum. Als aanleiding voor een project van kernvernieuwing, is dit immers een perfecte invulling van het gewenste flankerend beleid en de doelstellingen dat de Vlaamse Regering beoogt.”

De studie concludeert dat een dergelijk CCC een meerwaarde en opwaardering zal betekenen voor de hele omgeving. Het zal de participatie van de bevolking in de zuidelijke kanaalzone van het VSGB (deze bevat Negenmanneke, Zuun, Ruisbroek, Drogenbos en Lot) bevorderen omwille van de nabijheid. Met een Vlaamse culturele instelling op die specifieke locatie, zal ook de integratie bevorderd worden omdat men er duidelijk aangeeft dat men op die plek in Vlaanderen en niet meer in Brussel is.

Hugo De Greef: “Wij bevelen een samenwerking aan tussen alle betrokken partners om het hele plan vorm te geven. Naast de gemeente en de Vlaamse Gemeenschap wil men graag de NMBS, Waterwegen en Zeekanaal, vzw De Rand, VOKA en privé partners voor kleine handelszaken en horeca bij het project betrekken. Op die manier kan men na deze explorerende studie de volgende stap zetten en overgaan naar een ontwerpend onderzoek. Naast het voorbereiden van een ontwerp moet het ook duidelijkheid brengen over de maximale inbreng van privé en andere partners in de financiering van het project.

2014-04-01-haalbaarheidsstudie_05 2014-04-01-haalbaarheidsstudie_01b
Gezien een project van die omvang duidelijk de mogelijkheden van de gemeenten overstijgt, beveelt de studie aan dat de Vlaamse Regering het voortouw zou nemen. Uiteindelijk past deze investering ook in de opdracht die de Vlaamse Regering geeft aan de Vlaamse Kunstinstellingen om maximaal aan spreiding te doen. Het kunstendecreet wil haar jaarlijkse budget van circa 100 miljoen euro sterker inzetten op bereikbaarheid. Naar het publiek gaan komt daar aan tegemoet. Dit zal uiteraard voer zijn voor de volgende regering.
Indien een volgende Vlaamse regering het advies van de studie niet volgt, rolt de bal in het kamp van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. De gemeente moet dan beslissen of ze een kleiner project wil realiseren, met een jaarlijkse werkingssubsidies als Cultuurcentrum Categorie C. Voor de bouw daarvan beveelt de studie twee locaties aan: ofwel de stationsbuurt van Ruisbroek (zoals voor het CCC) ofwel het terrein tussen de Bergensesteenweg en de gemeentelijke basisschool Het Populiertje.

Het gemeentebestuur zal de studie nu grondig onderzoeken en dan haar standpunt bepalen.