Sint-Pieters-Leeuw stapt in decreet Lokaal Cultuurbeleid

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Het nieuwe decreet Lokaal Cultuurbeleid (2012) van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege zet meer gemeenten ertoe aan ondersteuning te vragen om hun cultuurambities in te vullen. Het nieuwe decreet zorgde voor een aangroei van 39 nieuwe erkenningen waaronder Sint-Pieters-Leeuw.
Sedert de start van deze regeerperiode in 2009 waren al 34 gemeenten in het decreet ingestapt. Globaal kunnen de LCB-gemeenten samen rekenen op 94,9 miljoen euro.

DE-MERSELBORRE_Vlezenbeek_Sint-Pieters-Leeuw COLOMAKASTEEL_Sint-Pieters-Leeuw

Via het decreet Lokaal Cultuurbeleid (LCB) kunnen lokale besturen steun krijgen voor de werking van bibliotheken, erkende cultuurcentra en het gemeentelijke cultuurbeleid. Wie instapt in het decreet LCB krijgt gedurende zes jaar een jaarlijkse subsidie.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten gemeenten minstens beschikken over een minimum aan culturele infrastructuur, een ondersteuningsbeleid voor verenigingen en belanghebbenden betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan. Dat garandeert een lokaal gedragen cultuurbeleid dat aansluit bij de lokale noden. De gemeenten kunnen de impulssubsidie van de Vlaamse overheid inzetten voor het bevorderen van de cultuurparticipatie, cultuureducatie, vrijwilligers en het verenigingsleven.

Het doel van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege was om meer gemeenten te motiveren om in te stappen in het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Het nieuwe decreet van 2012 behield de sterkten van het vorige, knipte in de planlasten en maakte nog meer maatwerk mogelijk. Die ingreep heeft geloond.

Begin dit jaar deden de lokale besturen via hun meerjarenplan hun aanvragen. Resultaat: 39 nieuwe gemeenten werden erkend voor hun (algemeen) gemeentelijk cultuurbeleid waaronder Sint-Pieters-Leeuw. Daarnaast krijgen drie gemeenten de erkenning en steun voor een nieuw cultuurcentrum. Hetzelfde gebeurt met een nieuwe bibliotheek.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Het lokale niveau is essentieel wanneer we het over cultuurparticipatie hebben. Ik heb dan ook bewust de budgetten voor lokaal cultuurbeleid gevrijwaard. Tegelijk ben ik verheugd dat er nog altijd nieuwe besturen de kaart van cultuur trekken. Dat wil zeggen dat zij lokaal investeren in de nodige culturele infrastructuur, en hun verenigingen en vrijwilligers ondersteunen.”

De nieuwe gemeenten in Vlaams-Brabant zijn:Affligem, Boortmeerbeek, Boutersem, Hoegaarden, Keerbergen, Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem.

OCMW en gemeente Sint-Pieters-Leeuw slaan handen in elkaar voor tewerkstelling

SINT-PIETERS-LEEUW: – Onlangs werd de samenwerkingsovereenkomst voor de tewerkstelling van art. 60§7 tussen OCMW en gemeente ondertekend. Met deze overeenkomst willen OCMW en gemeente kansen geven aan mensen met leefloon of equivalent leefloon. Kansen, door het aanbieden van werk.
Deze vorm van tewerkstelling bestaat al langer. Het is een vorm van maatschappelijke dienstverlening, waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen. Het doel is om deze personen terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces.

Burgemeester Luc Deconinck en OCMW-voorzitter Paul Defranc.
Burgemeester Luc Deconinck en OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Het geeft mensen de kans ervaring op te doen in het werkveld in de hoop dat ze nadien in het normale arbeidscircuit terecht kunnen.” aldus burgemeester Luc Deconinck.

Op dit ogenblik werd al een art. 60§7 tewerkgesteld in een van de gemeentelijke diensten. Naast de tewerkstelling is er ook ruimte voor het volgen van cursussen Nederlands en andere vormingen met het oog op het behalen van een diploma.

De samenwerkingsovereenkomst zal nog verder worden uitgebreid met plaatsen voor tewerkstelling in de groendienst en onderhoud.

Het aantal leefloners stijgt de laatste jaren. Met deze mogelijke tewerkstellingsvorm geven we mensen perspectief.” OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Resultaten alcoholcontrole Ruisbroek

ALCOHOLCONTROLERUISBROEK: – Zaterdagavond 26 april 2014 heeft de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw een alcohol- en drugscontrole uitgevoerd in de Fabriekstraat tussen 21u00 en 23u30.

Er werden 37 voertuigen gecontroleerd:
– 36 bestuurders waren negatief.
– 1 bestuurder blies positief (0,70 mg/LL).
– 1 bestuurder reageerde negatief op de drugtest.
– 1 onmiddelijke inning werd opgesteld i.v.m. het niet naleven van de kinderbeveiliging.
– 1 Pv werd opgesteld voor het rijden zonder rijbewijs.

Inschrijven: Mini-Tennisstage

RTC_logo_Ruisbroek-tennis-clubRUISBROEK: – De Ruisbroekse Tennisclub organiseert in het weekend van OH Hemelvaart een “Mini-Tennisstage” voor kinderen en jeugd van 6 jaar tot 18 jaar op hun terreinen te Ruisbroek.
.

Ruisbroekse-Tennisclub-terreinen– van donderdag 29 mei tot zaterdag 31 mei 2014
– 9h00 tot 12h00 en 13h00 tot 16h00 – picknick meebrengen

Alle info + inschrijvingen via de trainers
of via e-mail h.haentjens@skynet.be .
Dan kunnen wij alle praktische regelingen afhandelen!

locatie: naast Sporthal A.J. Braillard , Wandelingstraat 54.

Aardbeienjogging op 8 juni 2014 in een nieuw kleedje

VLEZENBEEK: – Dit jaar vindt de 32ste editie van de Vlezenbeekse Aardbeienjogging plaats op zondag 8 juni 2014, Pinksterzondag.
Voor onze sportieve bewoners en heel veel joggers uit het Pajottenland is het steeds een dag om naar uit te kijken. Ook dit jaar kan de vereniging weer beroep doen op een 60-tal enthousiaste medewerkers en talrijke sponsors, zonder wie dit groots sportevenement niet kan doorgaan. Maar er zijn ook heel wat nieuwigheden.
2013-06-09-aardbeienjogging_04

Jan Quinart vertelt er ons meer over:

Omdat onze samenleving met grote snelheid verandert, en de informatie- en communicatietechnologie in alle geledingen van de maatschappij oprukt, kon onze Aardbeienjogging niet achterblijven.

Joggers gaan lopen voor de fun. Sommigen dagelijks, anderen minstens één maal per week. Om zich van hun conditie te vergewissen willen joggers maar al te graag hun tijden kennen. De Aardbeienjogging is zo’n ijkpunt in het leven van de lange afstandsloper. Reeds meer dan 30 jaar is de omloop (quasi) ongewijzigd, nl. rondjes van 7 km met inbegrip van enkele offroad wegjes en nijdige hellingen oftewel kuitenbijters. Vanaf de eerste editie werd een uitslag bekend gemaakt die de tijden aangaf , en dit voor alle deelnemers. Voor de techneuten onder onze lezers : in de jaren 80 gebeurde de input en de verwerking, op een dbase III programma. Sinds de jaren ‘90 werd overgegaan op een performanter Access programma. Met de groei van het aantal deelnemers tot meer dan zeshonderd werd de input de laatste jaren uitgevoerd door 3 teams van 2 personen. Dit werk dient zeer secuur te gebeuren en dit terwijl, letterlijk, de klok tikt. De tijdsopname van de deelnemers werd tot vorig jaar, en dit sinds de eerste editie, uitgevoerd door een ingehuurde firma. Nadat de deelnemers aangekomen zijn werden in het database programma ook de tijden ingevoerd, alweer een taak voor enkele heel geconcentreerde personen. Doordat de mensen van de tijdsopname vorig jaar met hun activiteiten stopten was het moment aangekomen om de Aardbeienjogging te gaan aanpassen aan de nieuwe tijd.

Webgebaseerde tijdsregistratie
Sinds meer dan een jaar broedden enkele bestuursleden op het verbeteren van het ingave- en verwerkingssysteem. Hulp werd er buiten de vereniging gevonden bij Carl Anckaert die een webgebaseerd programma ontwikkelde voor de tijdsopname. Van elke deelnemer die in juni over de aankomstlijn zal lopen wordt het borstnummer ingetikt. Dit nummer wordt direct aan de tijd gelinkt en opgeslagen, via het internet, op een server. Met behulp van een paar laptop computers zal het geheel van de input verwezenlijkt worden en kunnen de inputteams van vroeger ingezet worden voor andere taken.

2014-06-08-affiche_32ste-aardbeienjoggingOnline inschrijving
Een andere vernieuwing is de activering van de website www.aardbeienjogging.be door er vanaf dit jaar een online inschrijving aan toe te voegen. Webontwikkelaar Bert Nys gaf onze website een nieuw en professioneel kleedje waardoor ook inschrijvingen mogelijk werden. De inschrijving via de website versnelt het inschrijvingsproces voor de start van de wedstrijd. De deelnemer dient alleen nog bij aankomst te betalen en het nummer kan direct aan de jogger uitgereikt worden.
Om de online inschrijving te promoten krijgt de internaut-jogger een korting op het inschrijvingsbedrag, nl. 5 euro via voorinschrijving i.p.v. 6 euro bij het ter plaatse inschrijven.

Facebook
Tot slot is de Aardbeienjogging ook aanwezig op Facebook. Op dit ogenblijk zijn er reeds tientallen volgers die de Aardbeienjogging een warm hart toedragen en die o.a. kunnen genieten van foto’s van vorige edities. Kom gerust eens kijken en zet er je bevindingen, foto’s en tips gerust bij. Het zal duidelijk zijn dat uit deze ingrepen belangrijke voordelen voortvloeien : minder personeel nodig voor de tijdsregistratie, snellere en meer accurate uitslagen en een modernere sfeer.

De Werkgroep is ervan overtuigd dat met deze initiatieven een grote stap gezet is om de Aardbeienjogging een extra impuls te geven waardoor de wedstrijd nog vele jaren kan plaatsvinden.

Zie ook ons artikel van vorig jaar bij de 31ste editie met foto- en videoreportage – klik hier

Voorstelling Park West Neerpede

BRUSSEL / DILBEEK / VLEZENBEEK: – De Vlaamse en Brusselse overheid stelden dinsdag in Neerpede (naast Yeti Ski) een ambitieus project voor om dit gebied uit te werken als groen bruggenhoofd tussen hoofdstad en platteland: ‘Park West’ met een richtplan dat als doel heeft om de site aantrekkelijker te maken voor ruimte voor recreatie, natuur, water, duurzame landbouw, streekproducten…
Het gebied loopt vanuit Anderlecht over in Sint-Anna-Pede en Vlezenbeek.

2014-04-29-natuurgebied_Neerpede_02 2014-04-29-natuurgebied_Neerpede_03
Op termijn moet het één natuurdomein van 25 vierkante kilometer groot worden. Zowel aan de Vlaamse kant als in Brussel is er al landbouw, recreatie en natuurgebied. Dat gaan ze nu samen ondersteunen en verder uitbouwen. En er komt op termijn ook een groot park om te fietsen en wandelen.

Dit gebied heeft zijn landelijk karakter lange tijd weten te bewaren, maar door de aanleg van de ring, een industriezone, winkelcentrum, het Erasmusziekenhuis en sportterreinen is de site echter ingrijpend gewijzigd’, aldus Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck. ‘In eerste instantie willen de gewesten de grote landschappelijke structuurelementen in het gebied versterken door het typische landschap te herstellen, zal dit een toeristische troef worden. Dit efficiënte ecologische netwerk moet de verschillende natuurgebieden in de drie valleien met elkaar verbinden zodat de biodiversiteit kan versterkt worden. We willen er ook een gewestelijke vrijetijds- en recreatiepool ontwikkelen met aandacht voor wandelroutes en sport- en spelactiviteiten. Dit zal geconcentreerd worden in een nieuw park dat de naam ‘Park West’ moet krijgen.’
Zowel VLM als het Brussels gewest beseffen dat het hier om een visie, een plan gaat dat nog moet gerealiseerd worden. ‘Maar deze studie moet meer worden dan een verzameling fraaie wensdromen en plansuggesties. Daarom willen we binnen afzienbare termijn tot concrete verwezenlijkingen komen’, zegt Toon Denys, gedelegeerd bestuurder van VLM. ‘Gezien de positieve ervaringen en de dynamiek die de gezamenlijke studie al heeft teweeg gebracht bij de projectpartners, verwacht ik een positief resultaat.’