Sint-Pieters-Leeuw stapt in decreet Lokaal Cultuurbeleid

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Het nieuwe decreet Lokaal Cultuurbeleid (2012) van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege zet meer gemeenten ertoe aan ondersteuning te vragen om hun cultuurambities in te vullen. Het nieuwe decreet zorgde voor een aangroei van 39 nieuwe erkenningen waaronder Sint-Pieters-Leeuw.
Sedert de start van deze regeerperiode in 2009 waren al 34 gemeenten in het decreet ingestapt. Globaal kunnen de LCB-gemeenten samen rekenen op 94,9 miljoen euro.

DE-MERSELBORRE_Vlezenbeek_Sint-Pieters-Leeuw COLOMAKASTEEL_Sint-Pieters-Leeuw

Via het decreet Lokaal Cultuurbeleid (LCB) kunnen lokale besturen steun krijgen voor de werking van bibliotheken, erkende cultuurcentra en het gemeentelijke cultuurbeleid. Wie instapt in het decreet LCB krijgt gedurende zes jaar een jaarlijkse subsidie.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten gemeenten minstens beschikken over een minimum aan culturele infrastructuur, een ondersteuningsbeleid voor verenigingen en belanghebbenden betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan. Dat garandeert een lokaal gedragen cultuurbeleid dat aansluit bij de lokale noden. De gemeenten kunnen de impulssubsidie van de Vlaamse overheid inzetten voor het bevorderen van de cultuurparticipatie, cultuureducatie, vrijwilligers en het verenigingsleven.

Het doel van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege was om meer gemeenten te motiveren om in te stappen in het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Het nieuwe decreet van 2012 behield de sterkten van het vorige, knipte in de planlasten en maakte nog meer maatwerk mogelijk. Die ingreep heeft geloond.

Begin dit jaar deden de lokale besturen via hun meerjarenplan hun aanvragen. Resultaat: 39 nieuwe gemeenten werden erkend voor hun (algemeen) gemeentelijk cultuurbeleid waaronder Sint-Pieters-Leeuw. Daarnaast krijgen drie gemeenten de erkenning en steun voor een nieuw cultuurcentrum. Hetzelfde gebeurt met een nieuwe bibliotheek.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Het lokale niveau is essentieel wanneer we het over cultuurparticipatie hebben. Ik heb dan ook bewust de budgetten voor lokaal cultuurbeleid gevrijwaard. Tegelijk ben ik verheugd dat er nog altijd nieuwe besturen de kaart van cultuur trekken. Dat wil zeggen dat zij lokaal investeren in de nodige culturele infrastructuur, en hun verenigingen en vrijwilligers ondersteunen.”

De nieuwe gemeenten in Vlaams-Brabant zijn:Affligem, Boortmeerbeek, Boutersem, Hoegaarden, Keerbergen, Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem.

OCMW en gemeente Sint-Pieters-Leeuw slaan handen in elkaar voor tewerkstelling

SINT-PIETERS-LEEUW: – Onlangs werd de samenwerkingsovereenkomst voor de tewerkstelling van art. 60§7 tussen OCMW en gemeente ondertekend. Met deze overeenkomst willen OCMW en gemeente kansen geven aan mensen met leefloon of equivalent leefloon. Kansen, door het aanbieden van werk.
Deze vorm van tewerkstelling bestaat al langer. Het is een vorm van maatschappelijke dienstverlening, waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen. Het doel is om deze personen terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces.

Burgemeester Luc Deconinck en OCMW-voorzitter Paul Defranc.
Burgemeester Luc Deconinck en OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Het geeft mensen de kans ervaring op te doen in het werkveld in de hoop dat ze nadien in het normale arbeidscircuit terecht kunnen.” aldus burgemeester Luc Deconinck.

Op dit ogenblik werd al een art. 60§7 tewerkgesteld in een van de gemeentelijke diensten. Naast de tewerkstelling is er ook ruimte voor het volgen van cursussen Nederlands en andere vormingen met het oog op het behalen van een diploma.

De samenwerkingsovereenkomst zal nog verder worden uitgebreid met plaatsen voor tewerkstelling in de groendienst en onderhoud.

Het aantal leefloners stijgt de laatste jaren. Met deze mogelijke tewerkstellingsvorm geven we mensen perspectief.” OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Resultaten alcoholcontrole Ruisbroek

ALCOHOLCONTROLERUISBROEK: – Zaterdagavond 26 april 2014 heeft de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw een alcohol- en drugscontrole uitgevoerd in de Fabriekstraat tussen 21u00 en 23u30.

Er werden 37 voertuigen gecontroleerd:
– 36 bestuurders waren negatief.
– 1 bestuurder blies positief (0,70 mg/LL).
– 1 bestuurder reageerde negatief op de drugtest.
– 1 onmiddelijke inning werd opgesteld i.v.m. het niet naleven van de kinderbeveiliging.
– 1 Pv werd opgesteld voor het rijden zonder rijbewijs.

Inschrijven: Mini-Tennisstage

RTC_logo_Ruisbroek-tennis-clubRUISBROEK: – De Ruisbroekse Tennisclub organiseert in het weekend van OH Hemelvaart een “Mini-Tennisstage” voor kinderen en jeugd van 6 jaar tot 18 jaar op hun terreinen te Ruisbroek.
.

Ruisbroekse-Tennisclub-terreinen– van donderdag 29 mei tot zaterdag 31 mei 2014
– 9h00 tot 12h00 en 13h00 tot 16h00 – picknick meebrengen

Alle info + inschrijvingen via de trainers
of via e-mail h.haentjens@skynet.be .
Dan kunnen wij alle praktische regelingen afhandelen!

locatie: naast Sporthal A.J. Braillard , Wandelingstraat 54.

agenda: Blue and White 2014

2014-05-03-affiche-blue-whiteSINT-PIETERS-LEEUW:- zaterdag 3 mei 2014 vanaf 21.00 uur organiseert Volleybalclub Zuun zijn “Blue and White” party.

DJ’s
– JEANMEISTER (21.00 – 23.00)
– KONKRETE KAOS (23.00 – 01.00)
– DOUBLE D (01.00 – 03.00)

VVK € 3 – ADK € 5
locatie: Laekelinde, Lotstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw

Aardbeienjogging op 8 juni 2014 in een nieuw kleedje

VLEZENBEEK: – Dit jaar vindt de 32ste editie van de Vlezenbeekse Aardbeienjogging plaats op zondag 8 juni 2014, Pinksterzondag.
Voor onze sportieve bewoners en heel veel joggers uit het Pajottenland is het steeds een dag om naar uit te kijken. Ook dit jaar kan de vereniging weer beroep doen op een 60-tal enthousiaste medewerkers en talrijke sponsors, zonder wie dit groots sportevenement niet kan doorgaan. Maar er zijn ook heel wat nieuwigheden.
2013-06-09-aardbeienjogging_04

Jan Quinart vertelt er ons meer over:

Omdat onze samenleving met grote snelheid verandert, en de informatie- en communicatietechnologie in alle geledingen van de maatschappij oprukt, kon onze Aardbeienjogging niet achterblijven.

Joggers gaan lopen voor de fun. Sommigen dagelijks, anderen minstens één maal per week. Om zich van hun conditie te vergewissen willen joggers maar al te graag hun tijden kennen. De Aardbeienjogging is zo’n ijkpunt in het leven van de lange afstandsloper. Reeds meer dan 30 jaar is de omloop (quasi) ongewijzigd, nl. rondjes van 7 km met inbegrip van enkele offroad wegjes en nijdige hellingen oftewel kuitenbijters. Vanaf de eerste editie werd een uitslag bekend gemaakt die de tijden aangaf , en dit voor alle deelnemers. Voor de techneuten onder onze lezers : in de jaren 80 gebeurde de input en de verwerking, op een dbase III programma. Sinds de jaren ‘90 werd overgegaan op een performanter Access programma. Met de groei van het aantal deelnemers tot meer dan zeshonderd werd de input de laatste jaren uitgevoerd door 3 teams van 2 personen. Dit werk dient zeer secuur te gebeuren en dit terwijl, letterlijk, de klok tikt. De tijdsopname van de deelnemers werd tot vorig jaar, en dit sinds de eerste editie, uitgevoerd door een ingehuurde firma. Nadat de deelnemers aangekomen zijn werden in het database programma ook de tijden ingevoerd, alweer een taak voor enkele heel geconcentreerde personen. Doordat de mensen van de tijdsopname vorig jaar met hun activiteiten stopten was het moment aangekomen om de Aardbeienjogging te gaan aanpassen aan de nieuwe tijd.

Webgebaseerde tijdsregistratie
Sinds meer dan een jaar broedden enkele bestuursleden op het verbeteren van het ingave- en verwerkingssysteem. Hulp werd er buiten de vereniging gevonden bij Carl Anckaert die een webgebaseerd programma ontwikkelde voor de tijdsopname. Van elke deelnemer die in juni over de aankomstlijn zal lopen wordt het borstnummer ingetikt. Dit nummer wordt direct aan de tijd gelinkt en opgeslagen, via het internet, op een server. Met behulp van een paar laptop computers zal het geheel van de input verwezenlijkt worden en kunnen de inputteams van vroeger ingezet worden voor andere taken.

2014-06-08-affiche_32ste-aardbeienjoggingOnline inschrijving
Een andere vernieuwing is de activering van de website www.aardbeienjogging.be door er vanaf dit jaar een online inschrijving aan toe te voegen. Webontwikkelaar Bert Nys gaf onze website een nieuw en professioneel kleedje waardoor ook inschrijvingen mogelijk werden. De inschrijving via de website versnelt het inschrijvingsproces voor de start van de wedstrijd. De deelnemer dient alleen nog bij aankomst te betalen en het nummer kan direct aan de jogger uitgereikt worden.
Om de online inschrijving te promoten krijgt de internaut-jogger een korting op het inschrijvingsbedrag, nl. 5 euro via voorinschrijving i.p.v. 6 euro bij het ter plaatse inschrijven.

Facebook
Tot slot is de Aardbeienjogging ook aanwezig op Facebook. Op dit ogenblijk zijn er reeds tientallen volgers die de Aardbeienjogging een warm hart toedragen en die o.a. kunnen genieten van foto’s van vorige edities. Kom gerust eens kijken en zet er je bevindingen, foto’s en tips gerust bij. Het zal duidelijk zijn dat uit deze ingrepen belangrijke voordelen voortvloeien : minder personeel nodig voor de tijdsregistratie, snellere en meer accurate uitslagen en een modernere sfeer.

De Werkgroep is ervan overtuigd dat met deze initiatieven een grote stap gezet is om de Aardbeienjogging een extra impuls te geven waardoor de wedstrijd nog vele jaren kan plaatsvinden.

Zie ook ons artikel van vorig jaar bij de 31ste editie met foto- en videoreportage – klik hier

Voorstelling Park West Neerpede

BRUSSEL / DILBEEK / VLEZENBEEK: – De Vlaamse en Brusselse overheid stelden dinsdag in Neerpede (naast Yeti Ski) een ambitieus project voor om dit gebied uit te werken als groen bruggenhoofd tussen hoofdstad en platteland: ‘Park West’ met een richtplan dat als doel heeft om de site aantrekkelijker te maken voor ruimte voor recreatie, natuur, water, duurzame landbouw, streekproducten…
Het gebied loopt vanuit Anderlecht over in Sint-Anna-Pede en Vlezenbeek.

2014-04-29-natuurgebied_Neerpede_02 2014-04-29-natuurgebied_Neerpede_03
Op termijn moet het één natuurdomein van 25 vierkante kilometer groot worden. Zowel aan de Vlaamse kant als in Brussel is er al landbouw, recreatie en natuurgebied. Dat gaan ze nu samen ondersteunen en verder uitbouwen. En er komt op termijn ook een groot park om te fietsen en wandelen.

Dit gebied heeft zijn landelijk karakter lange tijd weten te bewaren, maar door de aanleg van de ring, een industriezone, winkelcentrum, het Erasmusziekenhuis en sportterreinen is de site echter ingrijpend gewijzigd’, aldus Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck. ‘In eerste instantie willen de gewesten de grote landschappelijke structuurelementen in het gebied versterken door het typische landschap te herstellen, zal dit een toeristische troef worden. Dit efficiënte ecologische netwerk moet de verschillende natuurgebieden in de drie valleien met elkaar verbinden zodat de biodiversiteit kan versterkt worden. We willen er ook een gewestelijke vrijetijds- en recreatiepool ontwikkelen met aandacht voor wandelroutes en sport- en spelactiviteiten. Dit zal geconcentreerd worden in een nieuw park dat de naam ‘Park West’ moet krijgen.’
Zowel VLM als het Brussels gewest beseffen dat het hier om een visie, een plan gaat dat nog moet gerealiseerd worden. ‘Maar deze studie moet meer worden dan een verzameling fraaie wensdromen en plansuggesties. Daarom willen we binnen afzienbare termijn tot concrete verwezenlijkingen komen’, zegt Toon Denys, gedelegeerd bestuurder van VLM. ‘Gezien de positieve ervaringen en de dynamiek die de gezamenlijke studie al heeft teweeg gebracht bij de projectpartners, verwacht ik een positief resultaat.’

Cursus Pajottenland en muurbordjes voor Pajotse ambassadeurs

PAJOTTENLAND: – Maandagavond organiseerde Pajottenland+ voor de ondernemers die het Pajottenlandmerk gebruiken een snelcursus over de regio. Aansluitend ontvingen zij de titel ‘ambassadeur van het Pajottenland’. Ze ontvingen eveneens een muurbordje om aan hun bedrijf op te hangen. Dit gebeurt voor de eerste maal in onze regio.
2014-04-28-Pajotse-ambassadeurs
Ook waren een aantal b&b-uitbaters en restaurateurs die producten van de cvba ‘Lekkers uit het Pajottenland’ gebruiken en serveren, aanwezig om deel te nemen aan deze cursus.

Jos Huwaert, Pajottenland+: ‘ Het doel is om hen informatie te bezorgen over de streek. De meeste producenten ontvangen groepen op hun bedrijf. Met deze info zullen ze hun bezoekers niet alleen wegwijs maken in hun bedrijf, maar ze ook nuttige en leuke informatie over onze mooie streek kunnen meegeven. Vlaamse De ondernemers die hier vanavond naar dit netwerkmoment komen, of naar ‘de les’ komen, ontvangen een muurbordje om op hun bedrijfslocatie op te hangen. Hiermee tonen ze hun verbondenheid met hun streek en is het ook duidelijk dat zij streven naar afzet in eigen regio. Ze willen het principe van de ‘korte keten’ op het terrein toepassen..

Dirk en Geert Lindemans
Dirk en Geert Lindemans

Dirk Lindemans: ‘Ik geloof dat geen enkel bedrijf zo verankerd is met de streek als onze brouwerij. Niet alleen op vlak van productie maken we gebruik van de typische Pajotse lucht voor de natuurlijke ingisting van onze lambiek, ook historisch zijn we vergroeid met deze regio. Denk maar aan het verhaal van ’t Serclaes die hier vermoord werd en waaraan de hoeve-brouwerij destijds haar naam aan had te danken: Hof ter Kwade Wegen (zie ook https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/40682 ) . Rechtover de brouwerij loopt trouwens nog een holle veldweg met de naam “Kwadewegenstraat”.

Niet alleen de brouwerij, ook onze familie is verweven met Vlezenbeek en andere gemeenten van het Pajottenland. We zijn enerzijds dankbaar om wat het Pajottenland ons geeft en heeft gegeven en anderzijds fier dat we de rijkdom van de Pajotse natuur (typische microflora), cultuur (oa verband tussen Bruegel, lambiek en het Pajottenland) en geschiedenis (oa ’t Serclaes) kunnen uitdragen naar de rest van de wereld.

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei heeft een project lopen waar zij ook ondernemers wensen bij te betrekken, namelijk een ‘hart voor koesterburen’. Ook dit werd kort voorgesteld.

2014-04-28-Pajotse-ambassadeurs-02Jos Huwaert, Pajottenland+: ‘Tot nu hebben 17 producenten uit het Pajottenland en de Zennevallei ervoor gekozen om het Pajottenlandmerk te gebruiken. Zij voldoen aan enkele criteria waarbij ‘streekgebonden’ het belangrijkste is, maar er is ook het ambachtelijke, authentieke,… Ze volgen ook minstens een netwerkmoment per jaar. Dit jaar is dit de ‘snelcursus Pajottenland’. Deze ondernemers betalen jaarlijks een bijdrage van 75 euro. ‘

Hiervoor ontvangen ze een aantal zaken die vanuit onze projectwerking voor hen werden/worden uitgewerkt:

het gebruik van het Pajottenlandmerk op de gecertificeerde producten
het Pajottenlandmerk ophangen in hun zaak en gebruiken op hun website
een muurbordje met de vermelding ‘ambassadeur van het Pajottenland’ om in de zaak op te hangen
promotiemateriaal: affiches voor productcategorie(en), prikkers voor kaas,…
promomateriaal met Pajottenlandmerk ontvangen tegen sterk verminderde prijzen: wiebelaars voor winkelrekken, vleesprikkers, productstickers, glazen, …
in 2014 deelname aan de opendeurdag bij Pajotse bedrijven, het ‘ambassadeursevenement’. Hieraan koppelt Pajottenland+ een promotiecampagne met artikels, persmoment, promotie via PenZine (30.000 ex), en zo meer
een informatief/promotioneel luik op de website www.pajottenland.be
een artikel in de Pajottenkrant (verspreiding 50.000 ex)
uitnodigingen voor andere streekevenementen of streekbeurzen, evenementen,…waar Pajottenland+ aan meewerkt of die aan Pajottenland+ worden bezorgd elke merkgebruiker kan aansluiten bij de cvba ‘Lekkers uit het Pajottenland’

De 17 producenten die het Pajottenlandmerk gebruiken:

 • Domein De Kluizen – Affligem
 • Koolzaadproducten Hof Ter Vrijlegem – Asse
 • Beverse Kaashoeve – Bever
 • Fruit en fruitsappen De Fruitburght – Bever
 • Fruit Ronald Vanbiervliet – Bever
 • Valentino Chocolatier – Dilbeek
 • Chocolaterie De Parel – Gooik
 • Fruit en fruitsappen Luc en Lea Billens – Gooik
 • Geuzestekerij De Cam – Gooik
 • Hoeveslagerij De Lingeren – Gooik
 • Honing en fruit Frans Vanden Bosch – Herne
 • Hoevezuivel Waterhof – Lennik
 • Huis Vossen – Lennik
 • Charcuterie Roosdaal – Roosdaal
 • Brouwerij Lindemans – vlezenbeek
 • Witloof en groenten Rudi Basteleus – Sint-Pieters-Leeuw
 • Kruidenkwekerij Duizendblad – Ternat

De 9 producenten die lid zijn van de cvba ‘Lekkers uit het Pajottenland’:

 • Koolzaadproducten Hof Ter Vrijlegem – Asse
 • Beverse Kaashoeve – Bever
 • Fruit en fruitsappen De Fruitburght – Bever
 • Valentino Chocolatier – Dilbeek
 • Hoeveslagerij De Lingeren – Gooik
 • Hoevezuivel Waterhof – Lennik
 • Brouwerij Lindemans – Vlezenbeek
 • Witloof en groenten Rudi Basteleus – Sint-Pieters-Leeuw
 • Kruidenkwekerij Duizendblad – Ternat

Wat brengt de toekomst?

Pajottenland+ werkt de laatste jaren nauwer samen met Regionaal Landschap P&Z en Toerisme P&Z.
Beide organisaties hebben intussen ook het Pajottenlandmerkbeeld in het logo van hun organisatie
opgenomen. Ook de Streekgidsen P&Z hebben recent de stap gezet. Dit is een teken dat steeds meer streekwerkers ‘vanuit hun basiswerking’ de positieve aspecten zien van een sterk merk. En een merk wordt pas sterk als velen dit gaan gebruiken. Maar het gebruik moet wel op goede fundamenten steunen. Dit betekent dat de gebruikers samen achter de waarden van de streek staan, en achter het juiste gebruik van het streekmerk.

Jos Huwaert, Pajottenland+: ‘ Natuurlijk vormen ook ondernemers die het merk gebruiken een belangrijke groep in de streeksamenwerking. De bedoeling van Pajottenland+ is om hen in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen, vooral met acties, activiteiten, evenementen en verkoopkansen. Door samenwerking van ondernemers en organisaties, kunnen we allen samen het Pajottenland en de Zennevallei de komende jaren beter op de kaart zetten. Dit moet leiden tot behoud van onze streekeigenheid en kansen voor de lokale economie en plattelandseconomie. Deze ondernemers zullen kansen putten uit de streekeigenheid en de streekkwaliteit. Daarom is het ook logisch dat Pajottenland+ in de toekomst ook zelf zal inzetten op de streekidentiteit, het merk en de merkgebruikers.

Vlaams-Brabant ondertekent als eerste provincie de samenwerkingsovereenkomst met de Regionale Landschappen

VLAAMS-BRABANT: – Dinsdagvoormiddag ondertekende de provincie Vlaams-Brabant de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de 5 Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen. Hiermee bekrachtigt de provincie Vlaams-Brabant, als eerste Vlaamse provincie, de samenwerking nieuwe stijl met de regionale landschappen.
2014-04-29-ondertekening_provincie_RLPZ
Tot en met 2013 was het Vlaams Gewest bevoegd voor de erkenning, subsidiëring en opvolging van alle Vlaamse regionale landschappen. Deze bevoegdheid werd, als gevolg van de interne Vlaamse staatshervorming, overgeheveld naar de provincies.
Dankzij dit samenwerkingsmodel zorgen de regionale landschappen voor meer mooie natuurplekjes en een versterkte streekeigen landschapsinkleding ten voordele van inwoners, recreanten en toeristen en de fauna en flora.
2014-04-29-ondertekening_provincie_RLPZ-03 2014-04-29-ondertekening_provincie_RLPZ-02

De ondertekening gebeurde door Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur, Stephan Bogaerts, voorzitter van het Regionaal Landschap Dijleland, Jozef De Borger, voorzitter van het Regionaal Landschap Groene Corridor, Julien Delaure, voorzitter van het Regionaal Landschap Noord Hageland, Marc Wijnants, voorzitter van het Regionaal Landschap Zuid Hageland, en Gunther Coppens, voorzitter van het Regionaal Landschap Pajottenland&Zennevallei deze samenwerkingsovereenkomst.

100 jaar Groote Oorlog: Broodzakkenactie in de regio Pajottenland Zennevallei

logo_14-18_PAJOTTENLAND-ZENNEVALLEI_WO1REGIO: – Begin 2014 ging het project ‘Pajottenland Zennevallei 14-18’ officieel van start om 100 jaar Groote Oorlog te herdenken (www.pajotzenne14-18.be). Aan de hand van collectie- en verhalendagen wordt nu op zoek gegaan naar interessante objecten, beelden en verhalen uit de regio. Om deze collectiedagen in de aandacht te brengen, start Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei vanaf 8 mei met een grootschalige broodzakkenactie. Wie een brood koopt, krijgt er een bijzondere lokale getuigenis uit de Groote Oorlog bij!

Maar liefst 90.000 broodzakken zullen in ongeveer 75 bakkers uit de regio verspreid worden. Op de verpakking maak je kennis met bijzondere foto’s of objecten die het relaas vertellen van de Eerste Wereldoorlog in onze regio. Het zijn voorbeelden van de voorwerpen en verhalen waar de erfgoedcel naar op zoek is. Zo ontdek je de laatste brief die Rodenaar Jaak Heymans van het front vol goede moed naar zijn familie schreef. Drie dagen later sneuvelt hij… Op één van de andere broodzakken prijkt dan weer een foto van de gemeenteschool in Strijland met een bedanking voor de Amerikaanse hulp. Heel wat andere interessante foto’s, maar ook medailles, brieven en verhalen van het dagelijkse leven moeten zich nog op zolders, in schuiven en kasten en vooral in de hoofden van mensen bevinden.

2014-04-28-broodzakkenactieElke broodzak is daarom eveneens een uitnodiging voor één van de collectiedagen die in mei en juni zullen plaatsvinden. Op deze collectiedagen wil erfgoedcel Pajottenland Zennevallei lokaal beeldmateriaal, herinneringen, verhalen en objecten over de Groote Oorlog verzamelen. Het materiaal zal gebruikt worden in een tentoonstelling en op een website voor scholen. Alles wordt gedigitaliseerd en voor iedereen beschikbaar gesteld via de erfgoeddatabank http://www.erfgoedplus.be. Uiteraard krijgt iedereen die langskomt, zijn object meteen weer mee naar huis!

Heb jij boeiende verhalen uit WOI? Kom langs op één van de collectiedagen:

zaterdag 17 mei 2014 van 14u – 17u, CC De Ploter, Ternat; zaterdag 24 mei van 10u – 13u, bibliotheek de Wolfsput, Dilbeek; zaterdag 31 mei van 10u – 13u, ontmoetingscentrum Ter Loo, Pepingen; zondag 15 juni van 14u – 17u, In de Verzekering tegen de Grote Dorst, Lennik

Vlaams-Brabant: Bouwvoorschriften digitaal raadpleegbaar

2014-04-28-waterlopenVLAAMS-BRABANT: – Voortaan is alle planologische informatie van de provincie Vlaams-Brabant digitaal beschikbaar via het nieuwe provinciale geoloket Ruimtelijke Ordening.

Wie op zoek is naar de bouwvoorschriften die gelden op een bepaald perceel, kan vanaf nu terecht op het nieuwe geoloket van de provincie Vlaams-Brabant’, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. ‘Het geoloket voor ruimtelijke ordening bundelt alle bestemmingsinformatie op kaart zodat het een eerste hulpmiddel is om te achterhalen welke plannen gelden op een bepaalde plaats. De gemeentelijke, provinciale én gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en BPA’s zijn samen gebracht in 1 loket. Waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht. Het is ook bijvoorbeeld mogelijk om te kijken of een bepaald perceel in overstromingsgevoelig gebied gelegen is zonder dat men daarvoor naar het gemeente- of provinciehuis moet gaan. We bieden hiermee zeer toegankelijk informatie aan, zowel aan burgers als aan professionelen’.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/geoloketten

hermeandering van de Zuun

ZUUN: Tijdens de viering van 25 jaar natuurgebied Oude Zuun werd ook bekend gemaakt dat de gemeente hoopt om de Zuunbeek in 2016 te laten hermeanderen. 
Het gebied van de Zuun is namelijk één van de 19 strategische projecten van de De Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
2014-04-27-Gunther-Coppens_toekomstplannen_Zuunbeek
Gunther Coppens, schepen van Leefmilieu: ‘Vandaag, anno 2014, is de Zuun nog steeds bepalend voor Sint-Pieters-Leeuw; Met recht en rede mag de Zuunbeek de groene long van Sint-Pieters-Leeuw genoemd worden. De Zuun maakt onze gemeente blauw-groen, houdt onze gemeente open en aantrekkelijk.
Maar is er nog toekomst voor onze Zuun?
2014-04-27-oude-lewe_1995-zuun_zuunIn de uitgave van 1995 van ons tijdschrift van de werkgroep voor streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw, beter bekend als Lewe, las ik het volgende: “de Zuunbeek weer tot leven weken is zeker geen gemakkelijke klus. De gekanaliseerde nieuwe Zuunbeek moet uit haar keurslijf en waarom op plaatsen niet terug kronkelen? De mens moet uit zijn fouten leren en ze soms ook rechtzetten. Het zal echter een hele opgave zijn om ecologische, economische en sociale belangen (bv overstromingen) te verzoenen.” Sindsdien is heel wat werk verzet. Als je alle studies op elkaar legt die ter voorbereiding van deze ambitie zijn gemaakt, kom je ongeveer tot een goeie veertig centimeter hoogte.

2014-04-27-Zuunbeek_02Ik ben daarom vandaag, 19 jaar na het verwoorden van deze ambitie, bijzonder blij om toch al een tipje van de sluier te mogen oplichten met betrekking tot de toekomst van de Zuun. Na alle inspanningen van de afgelopen decennia zijn we er vorig jaar in geslaagd om het gebied van de Zuun als één van de 19 strategische projecten van de De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) te laten optekenen. Dit was van cruciaal belang om de hermeandering van de Zuun, de heraanleg van de gaspeldoornbeek, de verhoging van de buffercapaciteit van het Zuungebied met maar liefst 2.5 en de verdere uitbreiding van het gebied van de Oude Zuun op de agenda te krijgen.
Enkele weken, dagen geleden is er een overeenkomst tussen VLM en VMM gesloten. Beide instanties zijn tot een akkoord gekomen over de prijs voor de grondenbank die tot doel zal hebben om de toekomstplannen voor de Zuun te kunnen realiseren.

Dat betekent dat in de loop van dit jaar en volgend jaar het ontwerp van de verschillende 4 fasen van de werken aan de Zuunbeek zullen worden uitgetekend, de nodige vergunningen zullen worden aangevraagd en de nodige gronden zullen worden verworven om in 2016 met de eigenlijke werken te starten. In de loop van dit en
volgend jaar zullen we hierover nog meer nieuws brengen. Vandaag kan ik alleen uitzien op een positieve toekomst. ‘


2013-03-28-shopping-Pajot_openingIdee leeft om Zuun naast Redevco site terug bovengronds te brengen.

Burgemeester Luc Deconinck vertelde tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van 25 jaar Oude Zuun dat men bezig is met plannen uit te tekenen waar men de Zuun hopelijk terug kan openleggen voorbij de Bergensesteenweg, het stuk tussen de Redevco site (= Shopping Pajot) en de oude Michelin site.

2014-04-27-25jaar-oude-Zuun- (09)Luc Deconinck: ‘ Er is daar nog een stuk waar geen gebouwen staan en we denken eraan om langs die weg achter de Redevco site de Zuun bovengronds te kunnen brengen. Dat zijn natuurlijk plannen die nu nog maar in eerste denkfase en ontwerp fase zitten maar die realistisch zijn. Men heeft vroeger ook gedacht om het over het terrein van Redevco te doen maar dwars door het gebouw is niet zo simpel. Ik denk dat de piste met een kleine omweg dat die wel realistisch en haalbaar is en nu ook in een studie die bezig is wordt dit als de optie naar voor
geschoven. U weet natuurlijk, plannen dat duurt lang maar eens dat het in de plannen zit zijn we op goeie weg.’

Zie ook ons artikel: 25 jaar natuurgebied Oude Zuun (27/04/2013).

controleactie De Lijn: 10 zwartrijders werden betrapt

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – In het kader van de gezamelijke acties van controlediensten De Lijn en de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw werd op maandag 28/04/14 tussen 7u00 en 9u00 een actie gevoerd op de lijn 170 Brussel – Halle.

De plaats van controle was Joseph Depauwstraat 2. Op de 25 gecontroleerde bussen werden door de controledienst van de Lijn 702 reizigers gecontroleerd op betalend reizen.
Slechts 10 passagiers bleken in overtreding te zijn en kregen een proces- verbaal uitgeschreven.

omleiding schoolbus De Lijn 573 vanaf 29 april 2014

De-Lijn_omleidingenVLEZENBEEK / ITTERBEEK: – Wegens Aquafinwerken in de Rollestraat en de Roomstraat in Itterbeek en in de IJsbergstraat in Schepdaal zal De Lijn Schoolbus 573 Schepdaal – Vlezenbeek – Halle vanaf dinsdag 29 april 2014 plaatselijk laten omrijden.

Niet-bediende haltes en alternatieven:

 • De halte Sint-Anna-Pede – Isabellastraat wordt vervangen door een tijdelijke halte in de IJsbergstraat ter hoogte van de Akkerstraat.
 • De halte Vlezenbeek – Pedestraat wordt vervangen door een tijdelijke halte op de Lenniksebaan ter hoogte van de Doylijkstraat.

De werken van Aquafin kaderen in de aanleg van de collector Neerpedebeek die al enkele maanden aan de gang zijn.

25 jaar natuurgebied Oude Zuun

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw vierden zondagnamiddag “25 jaar natuurgebied Oude Zuun”.
Dit werd gevierd met de inhuldiging van nieuwe infopanelen en inwandeling van een nieuw perceel.

Geert Cromphout - conservator Zuunvallei, Luc Deconinck - burgemeester en Gunther Coppens -schepen van Leefmilieu
Geert Cromphout – conservator Zuunvallei, Luc Deconinck – burgemeester en Gunther Coppens -schepen van Leefmilieu

De Oude Zuun wordt al 25 jaar beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden. Ieder jaar moet er volgens een goedgekeurd natuurbeheersplan gemaaid, gehooid, gesnoeid,… worden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met lokale landbouwers en de professionele terreinploeg van Natuurpunt. Sinds meer dan 15 jaar helpen ook Leeuwse scholen actief mee aan het natuurbeheer (project Educatief Natuurbeheer van de provincie Vlaams-Brabant).
2014-04-27-25jaar-oude-Zuun- (33)
Natuurgebied Zuunvallei
Dit stukje Zuunvallei ontleent zijn naam aan een afgesneden “Oude” Zuunmeander.
De hooi- en weilanden van de Oude Zuun behoren tot de meest waardevolle van de hele streek.
Deze vochtige hooilanden verschillen duidelijk van andere moderne landbouwweiden door hun bloemenrijkdom. Planten zoals bosbies, Veldrus dotterbloem wijzen bovendien op de aanwezigheid van kwelwater of opstuwend grondwater. Sinds 1989 werkt Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden aan de bescherming van het mooie landschap rond de oude en de nieuwe Zuunbeek. Om de natuurrijkdom te bewaren beheert Natuurpunt het gebied door te hooien en begrazen.
In 2013 breidde het natuurgebied fors uit met een populoerenbos. Om het natte gebied te herstellen werd het bos gerooid en omgevormd tot een ruig weiland.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Na het officiële gedeelte werd er gewandeld met deskundige uitleg van Geert Cromphout,conservator Zuunvallei, in niet-publiek toegankelijke delen van het mooie en jarige natuurgebied Oude Zuun.

Meer info: http://www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

voetbaluitslagen 27 april 2014

voetbal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoDe voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2013-2014
VK Borchtlombeek – SK Leeuw 1-4
KHO Huizingen – KV Zuun 0-2
KV Brucom Sportief – Kapelle SP     Forfait –

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2013-2014
SK Leeuw B -VK Borchtlombeek 2-0
KVC Linkebeek – KV Zuun B 5-0
KSV Alsemberg – SK Vlezenbeek 2-2
FC Negenmanneke – VC Groot Dilbeek B 3-0

Dames 2de provinciale B – Prov. Brabant – 2013-2014
SK Leeuwinnen – FC Vorst     – forfait

1ste plaats voor Starkids en Ministars

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag behaalden de Starkids en Ministars van Dance O’ Mania de eerste plaats bij hun laatste danswedstrijd van het seizoen, de Dance Cup in Berlare.
2014-04-27-starkids_eerste-plaats
2014-04-27-_eerste-plaats
2014-10-05-affiche-hotel-dance-o-mania_versie2Deze danswedstrijd behoort tot een van de vier wedstrijden van het danscircuit van de GymnastiekFederatie.
De starkids wonnen trouwens al de wedstrijden waaraan ze dit seizoen hebben deelgenomen.

Kristel Bijns: ‘Voor deze eerste plaats moesten we echt knokken, want  het niveau lag zeer hoog vandaag.  Dit was onze laatste wedstrijd en nu gaan we volop trainen voor onze grote show die doorgaat het eerste weekend van oktober.’

Dance O’Mania is de wedstrijdgroep, binnen de Leeuwse Turnkring, die in 2000 het levenslicht zag.
Deze groep bestaat uit de starkids, ministars en superstars.

Meer info: www.leeuwseturnkring.be

3 auto’s accidenteel uitgebrand op winkel parking Bergensesteenweg

2014-04-26-archieffoto_Basic-FitSINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdagnamiddag brandden 3 wagens accidenteel uit op een winkel parking aan de Bergensesteenweg.

Commissaris Christian Steens: ‘Een bestuurder die van een carwash kwam hoorde een raar geluid aan de motor van zijn wagen. Om zich te vergewissen wat er gebeurde parkeerde hij zich op de parking van enkele winkels (n.v.d.r. Action, DSM keukens, Basic Fit en Ixina ). Daar vloog het voertuig in brand en ontplofte. Door de ontploffing vatte ook 2 naastgelegen wagens vuur. De brandweer van Halle kwam snel ter plaatse. Het betreft hier dus een accidenteel uitbranding van wagens.’

Droomwedstrijd voor verenigingen

knijp_eens_in_mijn_arm_logoVLAAMS-BRABANT: – Elke jeugd-, sport- of sociaal-culturele vereniging, beweging of vormingsinstelling voor volwassenen die actief is in Vlaams-Brabant kan tot 30 juni 2014 een droom inzenden.

De provincie Vlaams-Brabant vindt het belangrijk dat zowel lokale als regionale afdelingen aan de wedstrijd kunnen deelnemen. Heeft u met uw jeugd-, sport- of sociaal-culturele vereniging een reeds lang gekoesterde droom en bent u actief in Vlaams-Brabant?
Die droom kan nu misschien werkelijkheid worden. Omschrijf de droom van uw vereniging in maximaal 100 woorden.

Alles kan. We sluiten op voorhand niks uit, maar enkele voorbeeldjes kunnen u misschien wat op weg zetten naar het type dromen waar wij voor vallen (maar laat dat vooral uw verbeelding niet beperken).
Stel dat u bijvoorbeeld …

 • een samenwerkingsverband wenst tot stand brengen met de lokale migrantenverenigingen om ook de allochtone senioren te bereiken.
 • een systeem wil bedenken waarbij leiding uit verschillende verenigingen voor een dagje op “Erasmus” zou kunnen gaan bij een andere vereniging, om goede ideeën op te doen.
 • droomt van een actieve supporterswerking die samen met het bestuur activiteiten opzet en de ploeg ondersteunt in de geest van fairplay en sportiviteit.
 • ervan droomt buurtbewoners te betrekken bij het beheer van het natuurgebied tijdens een zomerwerkkamp voor jong en oud. Dit moet tijdens een slotfeest eindigen in een charter en in plaatselijke natuurgebiedambassadeurs.
 • fantaseert over een systeem waarbij u uw diensten als jeugdbeweging aan de buren kunt aanbieden en in ruil sponsoring krijgt voor uw kamp, of in hun zwembad kunt gaan zwemmen.
 • droomt van een toneelopvoering met de eigen leden waarbij slechts 500 eenvoudige woorden in het Nederlands worden gebruikt, om zo anderstaligen op een prettige manier laten kennismaken met de cultuur van de Nederlandstalige verenigingen in de gemeente.
 • een draaiboek wil uitwerken voor het leiden van de sportclub zodat nieuwe bestuursleden een houvast hebben om mee te kunnen starten en dat ervoor zorgt dat de kennis en ervaring van vertrekkende bestuursleden niet verloren gaat.
 • droomt van een echt muziekfestivalletje waar artiesten met een handicap een gelijkwaardige plaats op de affiche krijgen.

knijp_eens_in_mijn_arm_logo-2De droom wordt in maximum 100 woorden geformuleerd en ingezonden via het online inschrijfformulier op www.vlaamsbrabant.be/knijp.

Inschrijven kan tot 30 juni 2014.
In de zomer van 2014 vindt de selectie plaats van genomineerden die een ‘dreamfixer’ winnen.
In september 2014 volgt dan de bekendmaking van de geselecteerden en starten we de droomprojecten.
Tussen september 2014 en september 2015 doorlopen de dreamfixers met de genomineerden het traject om de droom te helpen realiseren.
In oktober 2015 volgt dan de bekendmaking van de hoofdwinnaar, die bovenop de realisatie van zijn of haar droom ook nog een stevig reisbudget wint.

Ikea Anderlecht was tijdelijk afgesloten door politie

ANDERLECHT: – Zaterdagavond was er even groot politie-alarm bij Ikea aan de Bergensesteenweg in Anderlecht.
Het veiligheidspersoneel van de winkel vermoedde dat een man met een wapen de winkel had betreden.
De politie kwam massaal ter plaatse. De vermeende verdachte bleek bij interceptie een boormachine op zak te hebben.
Nadat duidelijk werd dat het om een misverstand ging werd de winkel terug vrij gegeven.
2014-04-26-politie-ikea-ingang-afgesloten

Steun het Leeuwse Rode Kruis koop een sticker

SINT-PIETERS-LEEUW: – De vrijwilligers van het Rode Kruis van Sint-Pieters-Leeuw kregen bij hun jaarlijkse stickerverkoop zaterdagnamiddag de steun van Geert Vanhassel, presentator en journalist bij Ring TV.

Ring-tv presentator Geert Vanhassel verkoopt mee stickers aan de Makro.
Ring-tv presentator Geert Vanhassel verkoopt mee stickers aan de Makro.

2014-04-26-stickerverkoop-Rode-Kruis_02De sticker kost 5 euro en met de opbrengst kunnen de vrijwilligers van de lokale afdeling hun dagelijkse werking financieren. je kan de stickers  nog kopen tot 8 mei 2014.

Door een sticker te kopen zorg je er dus mee voor dat de Rode Kruisafdeling van Sint-Pieters-Leeuw altijd paraat is om mensen in nood te helpen!
Verder doen ze aan sociale hulpverlening, geven eerstehulpopleidingen, investeren in materiaal en in opleidingen voor hun vrijwilligers. Zo zijn ze altijd paraat!

Dit jaar siert het stripfiguur Jommeke de sticker. Kinderen zijn nog altijd even dol op de held met het strooien dakje.

En ook het Jeugd Rode Kruis van Sint-Pieters-Leeuw hielp vandaag stickers te verkopen.
Zij hielden in verscheidene straten een huis aan huis verkoop van de leuke stickers

agenda: 30ste Lewe-Tocht

logo_Wandelclub_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – vzw Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw (B 028) organiseert zijn 30ste Lewe-Tocht op zondag 4 mei 2014.

Afstanden: 5, 11, 16, 20, 25 en 31 km
Men kan starten vanaf 08.00 tot 15.00 uur aan zaal Centrum Menisberg 7 te Huizingen.

Heuvelend parcours. Alle afstanden gaan door het Provinciedomein Huizingen met zijn kronkelende rotspaden. Langere afstanden gaan door het Hallerbos
Als je de 11, 16, 20, 25 of 31 km wandelt, heb je het geluk te kunnen wandelen door de vallei van de Molenbeek, met langs haar oevers massa’s subtiel geurende daslook. Daarvoor ben je dan al door het Begijnenbos en de Solheide getrokken, met eveneens heel wat lentebloeiers.
De 5 km blijft in het Provinciaal Domein van Huizingen en kan men genieten van al het moois dat dit park te bieden heeft.
De 16, 25 en 31 km maken een bijkomende lus langs landelijke, glooiende wegen richting Alsemberg met de Herisemmolen als blikvanger.
De mooiste plekjes van de omgeving zijn verwerkt tot een harmonisch geheel, waar elke wandelaar en natuurliefhebber naar hartenlust kan van genieten!
Info: Yvan Persoons(02/306.01.84) en Doris Vandervale(02/377.68.15).
 

Groen en sp.a verontwaardigd over jacht op ontsnapte herten in Vlezenbeek

2014-05-25-herVLEZENBEEK: – Onlangs ontsnapten  in Vlezenbeek acht tamme herten. Vier dieren werden met een net gevangen. Voor de andere dieren vaardigde Burgemeester Luc Deconinck een politiebesluit uit om deze te doden. Drie dieren werden intussen neergeschoten. Op het laatste dier wordt nog jacht gemaakt. Gemeenteraadsleden Jenny Sleeuwaegen (Groen) en Guy Jonville (sp.a) reageren verontwaardigd.

We zijn het ermee eens dat de herten moeten worden gevangen”, vertelt Guy Jonville. “We vinden het echter onbegrijpelijk dat er nauwelijks inspanningen werden geleverd om deze dieren op een diervriendelijke manier te vangen”. “Er bestaan heus wel andere manieren om een hert te vangen dan het dood te schieten”, vult Jenny Sleeuwaegen aan. “ Je kan die dieren perfect vangen met netten of door ze met verdovende pijlen te beschieten. Nadien kan dan een gepast onderkomen worden gezocht”.

2014-04-25-guy-en-JennyOok de motivatie voor het doden van de herten kan op weinig begrip rekenen van Groen en sp.a. “Een groep van nauwelijks vier dieren wordt als een ‘kudde’ bestempeld, wat de onterechte indruk geeft van een grote, bedreigende groep. Ik denk dat de jacht op die dieren even risicovol is als de dieren zelf. Het waren bovendien jonge, nog niet geslachtsrijpe dieren, waardoor er op korte termijn geen risico was voor een snelle aangroei van deze groep. Als voornaamste reden voor de jacht haalt de Burgemeester de mogelijke schade aan landbouwgewassen aan, maar dat is een drogreden. De eigenaar van de dieren is gekend. Eventuele schade kan op de eigenaar verhaald worden. Nee, dit is nog maar eens een voorbeeld van het gebrek aan aandacht voor dierenwelzijn door het Leeuwse gemeentebestuur”, besluit Sleeuwaegen.

Federale politie te paard als versterking in de strijd tegen inbraken te Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw kreeg de voorbije weken diverse malen bijstand van een ploeg te paard van de Federale Politie in de strijd tegen de vele tuinhuisdiefstallen. Zij werden en zullen in de nabije toekomst regelmatiger ingezet worden in en rond de deelgemeente Vlezenbeek om op zoek te gaan naar aanknopingspunten of sporen in de strijd van de lokale politie tegen de verdachten.
22014-04-25-cavalerie_02
Politiezone Leeuw: ‘Uit de informatie kon immers bepaald worden dat de wijze waarop de feiten gepleegd werden , een grondige terreinkennis vergden. De verdachten zijn letterlijk onzichtbaar voor onze patrouillerende ploegen en moeten dus waarschijnlijk voorafgaandelijk aan de feiten de plaats verkend hebben. De kennis van vluchtwegen en eventuele schuil – en bergplaatsen is te frappant. Wij zijn er van overtuigd dat zij veel gebruik maken van de vele veldwegjes die er in Vlezenbeek en omgeving zijn. Teruggevonden buit in een veld te Lennik, net over de grens bevestigt deze stelling alleen maar.

2014-04-25-cavalerie_01Spijtig genoeg hebben de patrouilles tot op de dag van vandaag nog geen echt resultaat of aanknopingspunt opgeleverd. Toch willen wij blijven samenwerken met onze partners van de Federale Politie te paard en zullen dergelijke patrouilles verder gezet worden.
Ook als burger en inwoner kan u ons helpen door verdachte zaken te melden. Zelfs als wandelaar of fietser kan je zaken zien die misschien belangrijk kunnen zijn voor het verder onderzoek.’

Tenslotte zullen de ploegen van de Federale politie te paard in de volgende weken en maanden ook in andere wijken en deelgemeentes zichtbaar aanwezig zijn.

Alle nuttige inlichtingen kunnen gemeld worden op tel. 02 371 22 28 van de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw.
De politie vraagt elke verdachte handeling onmiddellijk te melden op bovenvermeld telefoonnummer of “101”.

Parkeerstudie N6 en parkeeronderzoek handelskern Negenmanneke

NEGENMANNEKE: – Op de gemeenteraad van donderdagavond werd bestek voor het uitvoeren van een parkeerstudie voor de N6 en een parkeeronderzoek voor de handelskern in het Negenmanneke goedgekeurd.

Voor: NV-A, CD&V, Vlaams-Belang, PF (= 25 stemmen) – onthoudingen (=0) – tegen: Open VLD, Sp.a en Groen (= 5 stemmen).
2014-04-25-parkeerstudie
Op de gemeenteraad werd een lastenboek goedgekeurd om de porkeerstudie voor het Negenmanneke, zowel het centrum als het gedeelte langsheen de N6, aan te besteden. De resultaten van de studie zouden klaar moeten zijn voor de gemeentelijke commissie Mobiliteit van woensdag 18 juni 2014.
Aanleiding voor deze studie was een samenkomst met de handelaars van het Negenmanneke in de raad voor lokale economie waar het parkeerprobleem werd aangekaart. In deze wijk is de meeste concentratie van kleinhandelszaken.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “De afgelopen vijftien maanden hebben we inderdaad niet stil gezeten om hef grootste mobiliteitsprobleem van onze gemeente aan te pakken, zijnde ‘de Bergensesteenweg’. Samen met alle bevoegde instanties, bedrijven en studiebureaus hebben we steeds betere contacten gelegd met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De parkeerstudie past in de toekomstvisie rond de Bergensesteenweg en zal uitgevoerd worden voor het volledige gebied van de handelskern in het centrum van het Negenmanneke en de omliggende straten. Heel bewust wordt dit gebied doorgetrokken tot de Bergensesteenweg tussen de Brusselbaan en de Albert Van Cothemstraat, zodat men maximaal een verschuiving van het probleem vermijdt en het hele gebied in kaart kan brengen.
De studie zal maximaal 30.000 euro kosten en zal ook oplossingen voorstellen. Voor de versterking van de handelskern Negenmanneke zijn er toelagen voorzien met een maximumbedrag van 12.500 euro.

gemeenteraad 24 april 2014

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 24 april 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

Deze avond had een korte gemeenteraad plaats in het gemeentehuis.

002 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting in de wijk Hoge Paal – goedkeuring offerte.
De openbare verlichting in de wijk Hoge Paal is zeer verouderd. Deze moet vervangen worden door een moderne LED-verlichting die zuiniger in gebruik is. Volgens de offerte van Iverlek bedragen de kosten 75.818,97 (incl. 21 % btw) ten laste van de gemeente. Zonder meerkost is het mogelijk de voorgestelde armaturen ’s nachts te dempen. Dit zal een bijkomende besparing opleveren. De offerte van Iverlek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2014-04-24-voetpaden-aan-gemeentehuis-01003 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting omgeving site gemeentehuis – goedkeuring offertes.
De openbare verlichting rond het gemeentehuis en de bijhorende parking is zeer verouderd. Deze moet vervangen worden door een moderne LED-verlichting die zuiniger in gebruik is. Aangezien er beslist werd om een studie uit te voeren over de uitbreidingsmogelijkheden van het gemeentehuis, worden de armaturen onder de luifel niet vervangen. Volgens de offertes van Iverlek bedragen de kosten in totaal 72.605,91 euro (incl. 21 % btw) ten laste van de gemeente. De offertes van Iverlek worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tevens werd op de gemeenteraad de slechte staat van de voetpaden aan het gemeentehuis aangehaald. Deze zullen hersteld worden.
.

004 Telenet – ondergronds brengen kabelnet in de Beemdstraat – goedkeuring offerte.
Telenet wil het kabelnet in het bebouwd gedeelte van de Beemdstraat ondergronds te brengen.
De gemeenteraad keurde reeds eerder het dossier goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet volgt de wijzigingen van het elektriciteitsnet. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten 9.955,17 euro (btw is n.v.t.). De offerte van Telenet wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

005 Telenet – ondergronds brengen kabelnet in de L.A. Schockaertstraat – goedkeuring offerte.
Telenet wil het kabelnet in het deel van de L.A. Schockaertstraat tussen de Pastoor Vendelmansstraat en de Stokerijstraat ondergronds brengen. De gemeenteraad keurde reeds eerder het dossier goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet volgt de wijzigingen van het elektriciteitsnet. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten 28.255,24 (btw is n.v.t.). De offerte van Telenet wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

006 Parkeerstudie N6 en parkeeronderzoek handelskern Negenmanneke – wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden.
Het bestek voor het uitvoeren van een parkeerstudie voor de N6 en een parkeeronderzoek voor de handelskern in het Negenmanneke wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Deze studie wordt geraamd op 30.000 euro (incl. btw).

012 Eensluidend afschrift van het schorsingsbesluit van de gouverneur in verband met de raadsbeslissing van 30 januari 2014 houdende het afsluiten van een dading met de kerkfabriek inzake het eigendomsrecht van de pastorie van Vlezenbeek – kennisgeving.
Het schorsingsbesluit van de gouverneur van 31 maart 2014 in verband met de raadsbeslissing van 30 januari 2014 betreffende het afsluiten van een dading met de kerkfabriek van Vlezenbeek voor het eigendomsrecht van de pastorie van Vlezenbeek wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. Het punt zal ter beslissing geagendeerd worden aan de gemeenteraad van 22 mei 2014.

013 Beleidscontract CLB 2014-2020 – goedkeuring contract en opdracht tot ondertekening.
Op 31 augustus 2014 loopt het beleidscontract tussen de gemeentelijke basisscholen en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) ten einde. De gemeenteraad heeft in zitting van 12 december 2013 beslist om het contract op te zeggen zodat de directies meer ruimte kregen om te onderhandelen.
Met het CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd voor de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020 over een nieuw beleidscontract onderhandeld. Zo wordt in het nieuwe contract duidelijk opgenomen dat de jaarlijkse evaluatie gebeurt in het bijzijn van de directeur van het centrum. Het beleidscontract wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

alcoholcontrole 23 april 2014

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hield op woensdag 23 april 2014 tussen 16u00uur en 23u00 werd op drie locaties een verkeerscontrole uitgevoerd met bijzondere aandacht voor het sturen onder invloed van alcohol en/of andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

De controles werden uitgevoerd op de volgende locaties:
Vlezenbeek – Vlezenbeeklaan ter hoogte van het kerkhof tussen 16u00 en 18u00 – 51 voertuigen werden gecontroleerd:
– 1 Persoon legde een positieve ademtest af (P – 0.40mg/LL) Zijn rijbewijs werd voor de duur van zes uur ingehouden
– 1 persoon was niet in regel met de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs

Bergensesteenweg ter hoogte van kilometerpaal 10.5 tussen 19u00 en 21u00 – 44 voertuigen gecontroleerd
– 1 persoon stuurde tijdens de periode van een verval en legde een positieve ademtest af (A – 0.33mg/LL)
– 1 persoon kon geen geldig verzekeringsdocument voorleggen en zijn voertuig werd in beslag genomen
– 2 personen waren niet in regel met de technische keuring
– 1 persoon testte positief op cannabis. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15dagen
– 1 persoon bleek geseind voor de betekening van een ontzetting van het recht tot sturen

Ruisbroek – Spoorwegstraat ter hoogte van de parking tussen 21u15 en 23u00 – 27 voertuigen gecontroleerd
– 2 personen waren niet in regel met de technische keuring

verkiezingen 2014: Regionaal mobiliteitsdebat Pajottenland & Zennevallei

verkiezingen-stemmen-potloodREGIO: – Mobiliteit is wellicht de grootste bekommernis van de mensen van onze regio en is dus een belangrijk verkiezingsthema.
Daarom werd door de Stuurgroep Mobiliteit van ACW -ACV Groot- Halle vertegenwoordigers van de beleidspartijen bijeen gebracht om te debatteren over de regionale mobiliteit.

.
2014-04-24-mobiliteitsdebat_01
Dominiek Gilles , onderzoeker bij het IDM van U Gent toonde eerst een algemeen beeld van de mobiliteit in Vlaanderen.
Dit debat vond plaats in zaal Simmebrug te Buizingen met : Tom Dehaene (CD&V) Gedeputeerde Vlaams-Brabant, Irina De Knop (Open VLD) Burgemeester Lennik, Vlaams volksvertegenwoordigerLuc Deconinck (N-VA) Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw , Jenny Sleewaegen (Groen) gemeenteraadslid Sint-Pieters-Leeuw) enTom Troch (Sp.a) Eerste schepen Londerzeel. Moderator was Geert Vanhassel (RingTV).
2014-04-24-mobiliteitsdebat_02 2014-04-24-mobiliteitsdebat_03
2014-04-24-mobiliteitsdebat_042014-04-24-mobiliteitsdebat_05

Wie vanuit Halle naar Anderlecht moet heeft een lijdensweg af te leggen tussen pakweg de Belle-Vue en de Ikea. Maar ook elders loopt het aardig vast : neem nu hartje Lennik dat al het verkeer te slikken krijgt dat vanuit het Pajottenland naar Brussel wil. En wat verderop loopt het helemaal vast aan de toegangspoort tot Brussel op de Lennikse Baan of de Postweg. En dan hebben we het nog niet gehad over de A8 of de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Kortom  we geraken er niet meer uit.

-Kunnen er in de regio nog enkele infrastructurele aanpassingen gebeuren om dit te bewerkstelligen ? Welke ?

-Heeft het beleid sommige problemen niet in de hand gewerkt ? Een voorbeeld : een verbreding van de Ring heeft weinig zin als er megaprojecten langs die Ring worden opgestart : NEO, het nieuwe Heizelstadion, Uplace in Machelen, …. Het effect van een verbreding wordt meteen teniet gedaan. Maar ook lokaal doet dit fenomeen zich voor : men moet geen verkeersdeskundige te zijn om te weten dat de inplanting van een IKEA aan de toegangspoort van Brussel in combinatie met een busbaan gegarandeerd ‘stilstand’ ging opleveren. Moet het beleid niet wat vaker twee keer nadenken over de verkeersimpact van bepaalde beslissingen ?
-Vraag is : kan die verkeersknoop nog wel ontward worden ?

-Fileprobleem veroorzaakt ook heel wat sluipverkeer. Hoe kunnen we daar de leefbaarheid garanderen. Sint-Pieters-Leeuw doet dat bijvoorbeeld vrij drastisch door die straten af te sluiten met een sluis waardoor enkele landbouwvoertuigen er nog door kunnen. Dat zal onder meer gebeuren in de buurt van de Brusselbaan, de Postweg en de Lenniksebaan Lennik staat dan weer vol bloembakken waar menigeen al is tegen geknald, … Zijn de inwoners daar zelf ook wel tevreden mee ?

-Het GEN moet meer mensen op het openbaar vervoer krijgen. Gaat dat GEN, als het ooit eens gerealiseerd wordt, ook slagen in zijn opzet ? Want anderzijds zien we dat De Lijn haar aanbod in dunbevolkte gebied afbouwt. Je moet maar eens van pakweg Bogaarden of Oetingen of Strijtem naar Brussel geraken met het openbaar vervoer.

-Vroeger liepen de tramverbinding vanuit Brussel door tot in Halle en tot in het Pajottenland. Heel vaak hadden die een eigen bedding. Maar die boerentrams hebben we afgeschaft voor zogenaamde goedkopere bussen.

-Moet openbaar vervoer niet goedkoper : ticket van Halle naar Brussel kost 7 euro.

-FietsGEN lijkt een succes, uit recente tellingen aan het jaagpad in Ruisbroek blijkt dat al vanuit onze regio dagelijks 500 mensen naar Brussel fietsen. Fietspaden laten echter nog veel te wensen over… neem nu Halle : aan het HH Hartcollege (park) is er geen fietspad, aan het Don Boscoinstiutuut is er geen fietspad, ….

-Ook in de kleinere dorpen zijn er doorgaans geen fietspaden.
-Hoe mensen beter motiveren om de fiets te gebruiken, veel kleine verplaatsingen gebeuren nog te vaak met de wagen.

Besluit : Er is niet één oplossing, wel deeloplossingen op verschillende niveau’s maar ook bij alle bedrijven en bij alle burgers.

agenda: Aperitiefconcert met Trio Cassiman

2013-05-07-Colomakasteel_Sint-Pieters-Leeuw_lenteSINT-PIETERS-LEEUW: – Zondag 4 mei 2014 om 11.00 uur nodigt de Daenskring alle muziekliefhebbers uit voor het jaarlijks aperitiefconcert. Dit jaar speelt op de Rosezolder van het Colomakasteel het Trio Cassiman.

Emmy, Jean -Jacques en Guido Cassiman, een zus en twee broers blikken met oude folksongs, negro spirituals en eigen nummers van Guido terug op hun rijk gevulde carrière. Daarnaast laten ze ons ook even proeven van hun nieuwe cd “ Benevolente”.Bassist Marc Van Garsse zorgt voor een mooie omlijsting van hun samenzang.
Vele muziekliefhebbers waren blij verrast dat het trio er terug staat en de Daenskring is dan ook gelukkig ze op 4 mei te kunnen presenteren in het Colomakasteel.
Kaarten vooraf: 8 euro, aperitief inbegrepen. Kassa 10 euro.
Reserveren bij de Daenskring 02/356.20.36 of 02/380.29.59 ook bij het bestuur van de meewerkende verenigingen, De Gezinsbond en Markant.

agenda: Fietsers steken koppen bij elkaar

fietsersbond_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Wil je ook graag een fietsvriendelijker Sint-Pieters-leeuw? Deel je ervaring en kom naar de “Fietsers steken koppen bij elkaar avond” op dinsdag 29 april 2014 om 19.30 uur in café De Grove. Ben je een dagelijkse, recreatieve, woon-werk, woon-winkel of woon-school fietser, iedereen welkom.

Sint-Pieters-Leeuw heeft de laatste jaren vast wel aandacht gehad voor fietsverkeer. Maar Leeuw is zeker geen modelgemeente wat fietsbeleid betreft. En daar willen Veerle Van Dromme en Raf De Ryck iets aan doen. Dagelijks binnensmonds morren heeft geen zin, samen er iets proberen aan te doen wel.

Tijdens “Fietsers steken koppen bij elkaar in Leeuw” wordt uitgelegd hoe fietsers op het gemeentelijk beleid kunnen wegen en wordt getoetst of nog mensen de handen uit de mouwen willen steken om Leeuw fietsvriendelijker te maken. Veerle en Raf willen graag een Fietsersbondafdeling Sint-Pieters-Leeuw opstarten.

Info: Veerle Van Dromme gsm 0494 341 669 – Raf De Ryck gsm 0476 488 562
Praktisch: dinsdag 29 april – 19.30 u in cafe De Grove – Jan Vanderstraetenstraat 157, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

lichte vrachtwagen klem aan Tunnel

RUISBROEK: – Woensdagmiddag reed de chauffeur van een lichte vrachtwagen zijn dak aan flarden aan de tunnel van het station van Ruisbroek.
Dit ondanks de aanwezige waarschuwingsborden beperkte doorgang hoogte 2.50 meter.
Buurtbewoners zijn door de jaren heen de tel kwijt van het aantal vrachtwagens die de waarschuwingsborden negeren en zich klem rijden.
2014-04-23-klem-tunnel-Ruisbroek
De lichte vrachtwagen negeerde blijkbaar de verkeersborden en reed zich vast tegen de veiligheidsbalk die net voor de tunnel hangt om zwaarder onheil in de tunnel te voorkomen.
2014-04-23-klem-aan-tunnel