Nieuwe dienst Maatschappelijke Veiligheid opgericht

GEMEENTEHUIS_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft dit jaar de nieuwe dienst Maatschappelijke Veiligheid opgericht.
Deze dienst wil lokale leefbaarheids- en veiligheidsproblemen voorkomen en beperken.

De dienst Maatschappelijke Veiligheid richt zich met name op:

  • de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes);
  • het wijkteam van Ruisbroek;
  • burenbemiddeling;
  • wijkwerking door het oprichten van buurtraden;
  • het uitbouwen en beheren van de evenementencel;
  • het uitbouwen en beheren van het vrijwilligersloket;
  • de toekomstige gemeenschapswachten.

Diensthoofd: Tom Pardaens, T 02 371 63 18
Administratief medewerkster: Kristel Vanakker, T 02 371 22 93
maatschappelijkeveiligheid@sint-pieters-leeuw.be
wijkteamruisbroek@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/maatschappelijkeVeiligheid

mindermobielencentrale

2010-05-30-opendeur-03-DIENSTENCENTRA-PAVILJOENTJESINT-PIETERS-LEEUW: -Het ocmw van Sint-Pieters-Leeuw paste de tarieven van zijn Minder Mobielen Centrale aan. Voor wie vaak van de vervoerdienst gebruik maakt, wordt het goedkoper.

De mindermobielencentrale van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw heeft in samenwerking met Taxistop vzw haar werking en tarieven aangepast zodat mensen aan een voordelig tarief met vrijwilligers in een comfortabele auto verplaatst kunnen worden naar de gevraagde bestemming.

• Elke klant betaalt lidgeld. Een alleenstaande betaalt € 10 voor een heel jaar en € 5 voor een half jaar (vanaf 1 juli). Een koppel betaalt € 15 voor een heel jaar en € 7,50 voor een half jaar (vanaf 1 juli).
• Iedere klant ontvangt een lidkaart en betaalt € 0,30 per gereden kilometer te rekenen vanaf de woonplaats van de vrijwilliger.
• Iedere klant betaalt € 0,50 per rit als administratieve kost.

Enkele cijfers
De vrijwilligers van de mindermobielencentrale van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw rijden samen gemiddeld 5.650 kilometer per maand. In 2013 werden er meer dan 67.800 km gereden. Dit is goed voor gemiddeld 197 ritten en 71 geholpen klanten per maand. Tot op heden worden al deze kilometers gereden dankzij 7 enthousiaste vrijwilligers.

Graag meer informatie? Contacteer de thuiszorgdienst van het OCMW!

Jolien Coppens, Beleidsmedewerker Thuiszorg OCMW Sint-Pieters-Leeuw
02 371 03 54 – jolien.coppens@ocmwspl.be


Ben je op zoek naar een vrijwilligersactiviteit?

Zie je het zitten om je enkele uren per week in te zetten voor andere senioren en hulpbehoevenden van Sint-Pieters-Leeuw met mobiliteitsproblemen?
Of werk je liever aan een onthaal?
Of ben je graag creatief en zie je het zitten om mee te helpen bij de activiteiten van het woonzorgcentrum? Je kan ook meehelpen tijdens de maaltijden.
We zoeken ook nog iemand voor de bar in ’t Paviljoentje.
Er zijn zoveel mogelijkheden!
Graag meer weten?
Neem contact op met de diensten van het OCMW, 02 371 03 40 of via ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

gemeente koopt grond aan Pelikaanberg om er een bufferbekken aan te leggen

2014-03-31-pelikaanberg-bufferbekkenSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 1 maart 2012 heeft de gemeenteraad het ontwerpdossier goedgekeurd. Het ontwerp voorziet in de aanleg van een bufferbekken om het hemelwater van de Pelikaanberg tijdelijk te bufferen vooraleer het geloosd wordt in de Zuunbeek (2de categorie-beheerder is de provincie). Rekening houdend met de beperkte capaciteit van de beek wordt hierdoor stroomafwaartse wateroverlast vermeden. Dit bufferbekken is voorzien in het weideland gelegen op de hoek Pelikaanberg/Frans Weyenbergstraat.

Dit perceel is eigendom van de kerkfabriek Sint-Martinus Halle en wordt tevens verpacht.
De kerkfabriek verzet zich niet tegen de inname, maar wees er in haar schrijven van 3 maart 2014 op dat, volgens de wetgeving van toepassing op de organisatie en werking van de erkende erediensten, zij dient te verkopen aan een bedrag dat minstens dat van het schattingsverslag beloopt. Er is ook voorzien dat de pachter een kleinere vergoeding ontvangt.

Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Waterbeheer, Jos Speeckaert: ‘ De gevoeligheid van de overstromingen ligt uiteraard stroomafwaarts in Baasberg en verder in het bebouwde gedeelte in Zuun en Negenmanneke.
Door het bufferen van water bij hevige regenbuien kunnen wij gecontroleerd laten afvloeien zodat het risico op overstromingen fel vermindert.
Het is de bedoeling om de wachtvijver telkens helemaal leeg te laten lopen zodat hij bij zware regenval een maximum opvangcapaciteit heeft.
Tijdens de laatste gemeenteraad van 27 maart 2014 werd de aankoop van het bufferbekken voor een bedrag van 14000 euro goedgekeurd.
Om de wateroverlast in de gevoelige gebieden van de gemeente verder te verminderen is men momenteel bezig met de opmaak van een hydronautstudie; de eerste resultaten hiervan worden in augustus verwacht.
De gemeente heeft aan het studiebureau gevraagd om 3 dossiers prioritair te behandelen, namelijk de Postweg in Vlezenbeek (ter hoogte van de Groenstraat), de C. Leunensstraat en de capaciteit van de Lotbeek in de wijk “Witte Roos”. Deze 3 gebieden worden bij zware en plotse regenval altijd fel geimpacteerd.

agenda: Lentemarkt Lokaal dienstencentrum Negenhof 2014

2014-04-04-flyer-lentemarktNEGENMANNEKE: – De lente hangt in de lucht en dat gaat niet onopgemerkt voorbij in het lokaal dienstencentrum Negenhof. Naar jaarlijkse traditie waait begin april de lentesfeer binnen in het Negenhof.

donderdag 3 april 2014 van 14.30 tot 18.30 uur
vrijdag 4 april 2014 van 14.30 tot 18.30 uur

Talrijke kraampjes en kunstwerken van eigen bodem fleuren het dienstencentrum op. Een markt waar je terecht kan om geschenken te kopen voor Pasen, communies, moeder- en vaderdag. Je vind er de nieuwste creaties van kunstkring Pro arte en de cursisten van de tekenles.
Er is ook gelegenheid om te genieten van taart en belegde boterhammen en een gezellige babbel.