agenda: cursus elektrisch fietsen

2014-03-29-fiets_batterij-RUISBROEK: – Op Donderdag 3 april 2014 organiseert het Lokaal Dienstencentrum Paviljoentje ism OKRA Ruisbroek om 14.00 uur in “Ons Huis” een cursus elektrisch fietsen.

Deze cursus “vellig elektronisch fietsen” is deels theoretisch, maar we krijgen ook de kans om proefritjes te maken met een elektrische fiets.
Iedereen is welkom! Graag vooraf inschrijven!

Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje: Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek. 02 377 03 55
Kristel Dubois, centrumverantwoordelijke, kristel.dubois@ocmwspl.be

agenda: Lentewandeling Lindemans in Vlezenbeek

logo_de-vredeVLEZENBEEK: – Vlaamse Werkgroep “DE VREDE” vzw organiseert op zondag 13 april 2014 om 14.00 uur “Lentewandeling – Lindemans in Vlezenbeek”.

Jan Quinart van vzw De Vrede: ‘De familie Lindemans heeft in het verleden haar stempel gedrukt op de gemeente Vlezenbeek en doet dat nu nog steeds dank zij een bloeiende brouwerij van lekkere streekbieren. Maar de aanwezigheid van de Lindemansen te Vlezenbeek gaat reeds terug tot het begin van de 18de als Baljuw van het Nieuwe Land van Gaasbeek. Bij zijn overlijden in 1779 werd hij opgevolgd door zijn zoon Pieter Frans Lindemans.
2011-05-01-Brouwerij-Lindemans_Vlezenbeek_02Op 14 april 2014 zal het precies 200 jaar geleden zijn dat Pieter Frans LINDEMANS, de laatste baljuw van het Land van Gaasbeek en meier van Vlezenbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen overleden is. Zij grafsteen bevindt zich achteraan de kerk van Vlezenbeek.
Om deze verjaardag te herdenken organiseert de Vlaamse Werkgroep DE VREDE vzw op zondag 13 april een lentewandeling met als thema “Het geslacht Lindemans in Vlezenbeek”.

Tijdens deze zondagnamiddagwandeling gaan we op zoek naar wat er tastbaar is overgebleven van het geslacht Lindemans. U wandelt langs oude hoeven, grafstenen en grenspalen. Wist u dat Pieter Frans Lindemans, de laatste baljuw van het Land van Gaasbeek, door de Fransen beschouwd werd als de “gevaarlijkste man uit de omgeving” ? Het verhaal hierover en nog andere, spannende getuigenissen uit lang vervlogen tijden hoort u tijdens deze boeiende wandeltocht. Onderweg houden we halt voor een degustatie van een verfrissende pint aan de brouwerij in het aloude Kwadewegen.’

Concreet :
Datum : zondag 13 april 2014
Vertrek : 14 u Gemeenteplein Vlezenbeek
Einde : omstreeks 18 u terug aan het Gemeenteplein
Afstand : 8 à 9 km
Deelname : € 1 (leden) – € 2 (niet-leden)
Stevige wandelschoenen of laarzen zijn aangeraden
Info : jan.quinart@telenet.be – tel. 02/569.17.52

Verkeersmaatregelen Centrum Vlezenbeek starten uiterlijk bij begin nieuwe schooljaar

VLEZENBEEK: – Uiterlijk bij de start van het volgende schooljaar zal ook het zuidelijke deel van Dorp als eenrichtingsverkeer ingericht worden.

Het is wachten op een akkoord tussen een aantal landbouwers om een regeling te treffen rond de bereikbaarheid van hun akkers.
Als er geen akkoord is tegen 31 augustus 2014, wordt het eenrichtingsverkeer toch ingevoerd omdat tegen dan het noordelijk gedeelte van Dorp in alle geval verbreed wordt.

kleuterschool_Ave-Maria_Vlezenbeek_LaudinnestraatNaar aanleiding van de komst van de nieuwe kleuterschool Ave Maria in de Laudinnestraat en de gevolgen hiervan inzake de bereikbaarheid van het centrum, werd op 28 mei 2013  een bewonersvergadering georganiseerd voor de bevolking van Vlezenbeek centrum om na te gaan hoe de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in het centrum van Vlezenbeek zou kunnen worden geoptimaliseerd.

Samen met het gemeentestuur kwam een werkgroep van een twaalftal inwoners – zowel bewoners, handelaars als vertegenwoordigers van de school – een paar maal bij elkaar in het najaar van 2013. Zij formuleerden aanbevelingen aan het bestuur. De aanbevelingen werden besproken in de commissie mobiliteit van 13 februari 2014 en werden op de gemeenteraad van 27 maart 2014 unaniem goedgekeurd.
2014-03-2014-verkeer-centrum-Vlezenbeek

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “Onze metingen hebben duidelijk gemaakt dat 85 % van de auto’s de bovenkant van Dorp kiezen wanneer ze van de Vlezenbeeklaan het centrum inrijden. Als we binnenkort het zuidelijke deel van Dorp in eenrichtingsverkeer steken, zal de toename op het noordelijke gedeelte dus beperkt blijven tot 15 % extra verkeer. Dat is zeker aanvaardbaar. We kunnen dus zonder vrees voor verplaatsen van het probleem de veiligheid en doorstroming in het zuidelijke deel van Dorp verbeteren via dit eenrichtingsverkeer.

Er zijn echter een aantal landbouwers, die het zuidelijk deel van Dorp gebruiken om via de Beevaartweg, hun akkers te bereiken.
Aangezien het noordelijke deel redelijk smal is, was dit in het verleden steeds een probleem.
Op initiatief van schepen van landbouw Bart Keymolen zijn de betrokken landbouwers in overleg om onder elkaar een oplossing te vinden zodat ze via een andere kant (bijvoorbeeld via de Appelboomstraat of via de Vlezenbeeklaan) hun akkers kunnen bereiken. Aangezien tegen het einde van de zomervakantie het noordelijke gedeelte van Dorp in alle geval verbreed wordt (onder andere ook voor de schoolbus) zal ook bij het ontbreken van een akkoord tussen de landbouwers het eenrichtingsverkeer ingevoerd worden tegen 1 september 2014. In het slechtste geval kunnen de landbouwers dan ook langs de noordelijke kant omrijden, maar hopelijk is dat niet nodig.

Verder werden ook een aantal kleinere maatregelen besproken met de bewoners en ook beslist zoals een betere aanduiding bij het verlaten van de parking van de parochiezaal, een gehandicaptenplaats aan de kerk, het plaatsen van een paaltje in de Kleine Schreinweg, enzovoort.

Jan Desmeth : “Ik wil vooral de twaalf vrijwilligers vanuit de inwoners, handelaars en vertegenwoordigers van de school bedanken. Met hen als ervaringsdeskundigen hebben we goed van gedachten kunnen wisselen. Niet iedereen zat altijd direct op dezelfde golflengte, maar het bereikte resultaat werd gedragen na een goede uitwisseling van standpunten. Zij hebben mede hun nek uitgestoken en daarvoor komt hen alle lof toe.”