boomstructuur met sluipwerende maatregelen in binnengebied Brusselbaan – Postweg – Lenniksebaan

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad heeft donderdagavond beslist om de boomstructuur in te voeren in het binnengebied “Brusselbaan– Postweg – Lenniksebaan”, gedurende de 5 maanden durende testperiode. Men start in de 2de helft van april.
In oktober volgt de evaluatie.
.

Voor: NV-A en CD&V (= 16 stemmen)
Tegen: Open VLD, Groen, Sp.a, VL-Belang en PF (= 14 stemmen)

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth nam op de gemeenteraad ruim het woord om het project te verantwoorden.

Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Mobiliteit Jan Desmeth:“Deze maatregel is geen leuke maatregel, maar wel een oodzakelijke om de leefbaarheid en veiligheid in dat gebied te laten terugkeren.

De afgelopen 21 jaar – want de eerste maatregelen uit dit gebied dateren inderdaad van 1993 – hebben we steeds gezocht naar dè maatregel, die het sluipverkeer weert en geen enkel nadelig effect heeft.
Het was een legitieme zoektocht, maar spijtig genoeg heeft de ervaring ons geleerd dat deze wondermaatregel niet bestaat.
We moeten wel beseffen dat niets beslissen, ook een keuze is, ook een beslissing is. Het is de keuze voor het behoud van de bestaande toestand waarbij sommige inwoners elke dag meer dan 700 wagens voorbij hun deur krijgen, dit gedurende de hele dag lang en nog wel zes dagen op zeven.
De maatregelen, die genomen werden in 1993, 1995, 1997, 2004, 2006, 2010, 2012 en de laatste maatregel van 2013 hadden allemaal de bedoeling om het sluipverkeer te weren met een minimale hinder voor de bewoners, zoals bijvoorbeeld het alsmaar verder omrijden.
De ervaringen van de in totaal acht verschillende pogingen hebben aangetoond dat het probleem nooit werd opgelost, maar enkel werd verplaatst.De ene keer was straat X tevreden, maar had straat Y de nieuwe overlast.De volgende keer loste we het probleem van straat Y op, maar verschoof de hinder naar straat Z. En ja,…ook wij, als nieuwe bestuur, hebben dit gedaan met de maatregel van oktober vorig jaar. Na alle pogingen, analyses en metingen staat de gemeenteraad stilaan voor de keuze tussen twee alternatieven

Optie 1 : we aanvaarden het sluipverkeer van 700 wagens per dag, gedurende de hele dag en dit 6 dagen per week.
Dit is niet de visie van het gemeentebestuur.Wij zijn van oordeel dat 700 wagens per dag echt te veel zijn in deze rustige groene en landelijke long met haar smalle wegjes. De leefbaarheid en veiligheid moet in dit gebied kunnen terugkeren zodat ook de meer en meer agressieve opstootjes tot het verleden kunnen behoren.

Optie 2 : we stoppen met het vergroten van de omrijfactor en het verplaatsen van het probleem van de ene straat naar de andere en proberen de komende vijf maanden de boomstructuur uit. De boomstructuur is dè manier hoe je vandaag het binnengebied zou inrichten als je zou vertrekken van een wit blad. Deze opstelling en de impact ervan binnen en buiten het gebied wordt in oktober 2014 evalueren, in samenspraak met de bevolking!

2014-02-28-tractorsluisTijdens het overleg met landbouwers en handelaars uit het gebied, heeft het bestuur nog een paar aanpassingen, aangebracht met de bedoeling de hinder voor de inwoners van het betreffende gebied zoveel mogelijk te beperken.

1) twee van de vier tractorsluizen zullen 2 centimeter lager uitgevoerd worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat op de aangepaste hoogte 98 % van de wagens niet door kunnen rijden. Terwijl de meeste vrachtwagens, ook bijvoorbeeld de vuilniskar, er wel over kunnen. Dit is belangrijk om bepaalde bedrijven en landbouwers verder te kunnen bevoorraden.

2) De sluis in de Herdeweg werd 100 meter opgeschoven zodat bepaalde landbouwers met bepaalde machines, die niet over de tractorsluis kunnen,hun velden kunnen bereiken zonder te moeten omrijden. Daar waar dit mogelijk was, hebben we die aanpassingen doorgevoerd.

3) Tenslotte werd als flankerende matregel een betere bewegwijzering voorzien vanaf respectievelijk de Brusselbaan of de Postweg naar een aantal handelszaken, waar klanten zich tot aan het bedrijf begeven om producten te kopen of diensten te nuttigen. We denken dan aan horecazaken, tuincentra en/of streekproducten.

Wij begrijpen dat bepaalde inwoners in bepaalde onderdelen van het binnengebied het huidige sluipverkeer in hun straat aanvaardbaar vinden en niet onmiddellijk vragende partij zijn om deze boomstructuur in te voeren.
Als je bijvoorbeeld in een straat woont met “slechts 200 à 250 wagens per dag”, zie je niet onmiddellijk een reden tot deze ingreep. Maar wat als we dan enkel een maatregel nemen in het aanpalende gebied waar we 450 en 700 wagens tellen, dan komen die 700 wagens binnen de kortste keren in het gebied waar er nu maar 250 wagens zijn. Op dat moment zal het ook daar een probleem worden.”

Luc-DECONINCK_burgemeester_Sint-Pieters-LeeuwBurgemeester Luc Deconinck : “Daarom is het onze verantwoordelijk om het hele gebied als een geheel aan te pakken en niet langer straat per straat te denken. Met de boomstructuur hebben we een plan uitgewerkt dat de lusten en de lasten zoveel mogelijk spreidt over alle inwoners van het gebied. Zo kunnen we in oktober evalueren welke ervaringen deze boomstructuur heeft opgeleverd.

Wij willen trouwens de komende maanden – over de grenzen van meerderheid en oppositie heen – wel al nadenken over de wijze waarop deze evaluatie best kan verlopen. Maar laten we de boomstructuur met de flankerende maatregelen nu eerst een eerlijke kans geven.”
.

Jean Cornand, fractievoorzitter PF sprak na de uiteenzetting van Schepen Desmeth: ‘ Meneer de procureur een mooie speech. Maar als ik u zo hoor dan bellen de mensen als ze ziek zijn beter de vuilniswagen die over de tractorsluis kan rijden dan de hulpdiensten die moeten rondrijden‘.

De Open Vld fractie is er niet van overtuigd dat deze maatregelen de juiste keuze zijn voor deze problemen.

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwKathleen D’Herde,fractievoorzitter Open Vld: ‘Het is inderdaad zo dat een aantal inwoners, vooral die uit de Zone Zuid, wijk van de kant van de Brusselbaan, dat deze klagen over sluipverkeer. Maar om daarom zo ingrijpende maatregelen te nemen die meer tegenstand krijgen als bijval, vinden we ongehoord.
Deze maatregelen worden voorgesteld alsof ze alleen maar positieve resultaten zal opbrengen. Daar zijn wij echter niet van overtuigd.
Door de tractorsluizen in zone Zuid te plaatsen en dus de boom- en ringstructuur te creëren, zullen er ongetwijfeld veel kilometers meer gereden worden, doordat de plaatselijke bewoners zich ook moeten verplaatsen. Waar ze nu bv. maar 1 km moeten rijden om bij iemand op bezoek te gaan of een handelszaak in het gebied te bezoeken, zullen ze met de invoering van de maatregelen al snel 6 à 7 km meer moeten rijden. Dit in tijden dat iedereen de mond vol heeft van het milieu en de economische crisis, zijn deze maatregelen ongeoorloofd.

En dan is er nog de problematiek van de hulpdiensten. Iedereen weet dat het soms op enkele seconden aan kan komen tijdens een interventie, op leven en dood. Wel door deze maatregelen worden bepaalde straten in 2 gesneden en wat als de hulpdiensten de verkeerde kant inrijden. Er is ons reeds meegedeeld dat dit kan gecommuniceerd worden, maar we weten allemaal dat het dagelijkse kost is in Vlaanderen dat hulpdiensten door dergelijke maatregelen te laat ter plaatse aankomen.
En wie gaat he economisch verlies betalen van handelaars in het gebied die schade lijden door deze ingrepen?

Zie ook ons artikel: actie tegen tractorsluizen voor gemeenteraad

actie tegen tractorsluizen voor gemeenteraad

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voor de gemeenteraad donderdagavond hielden buurtbewoners een actie tegen de komst van 4 tractorsluizen aan Rattendaal en Sobroek.
2014-03-27-actie-tractorsluis (10)
Jean-Pierre De Leener van het actiecomité: ‘Sedert de “Blokkenactie”van 13 maart hebben we niet stilgezeten. Vandaag moet de gemeenteraad zich uitspreken over het al dan niet plaatsen van de blokken.
Intussen verzamelden wij meer dan 700 handtekeningen in de wijken Rattendaal en Sobroek.
De ondertekenaars vragen een algemene snelheidsbeperking van 50 km/u in de ganse zone met uiteraard de nodige politiecontrole en verbalisering.
We spraken ook met een aantal bewoners van de Domstraat en Zeypestraat die last hebben van het sluipverkeer. Voor hen zijn ook andere maatregelen ok. Het moeten niet noodzakelijk blokken worden.
Wij hopen dat de gemeenteraad de juiste beslissing zal nemen.’

Deze slideshow vereist JavaScript.


UPDATE: Zie ook ons artikel van na de gemeenteraad: boomstructuur met sluipwerende maatregelen in binnengebied Brusselbaan – Postweg – Lenniksebaan

jeugdboekenweek: jeugdauteur Patrick Lagrou op bezoek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de jeugdboekenweek nodigde de bibliotheek jeugdauteur Patrick Lagrou uit in het Colomakasteel voor de leerlingen van het 6de leerjaar.
2014-03-27-jeugdboekenweek-lagrou_0 2014-03-27-jeugdboekenweek-lagrou_1
Alle leerlingen van de 6de leerjaren van de Leeuwse scholen kwamen vandaag in 2 sessies tesamen in kasteel Coloma om de voorstelling ‘Klimaatreeks’ van Patrick Lagrou bij te wonen.
Patrick Lagrou is een bekende jeugdauteur die in
zijn klimaatreeks de dramatische gevolgen van de
opwarming van de aarde beschrijft.
2014-03-27-jeugdboekenweek-lagrou_42014-03-27-jeugdboekenweek-lagrou_4

Bergensesteenweg afgesloten door bommelding

SINT-PIETERS-LEEUW: – Wegens een bommelding iets voor 11 uur betreffende het fitness centrum Basic Fit is de N6,  Bergensesteenweg, afgesloten tussen Ruisbroeksesteenweg en Georges Wittouckstraat.
2014-03-27-bommelding_basic-fit
De naastliggende winkels Action, DSM keukens en Ixina werden eveneens ontruimd.

commissaris Christian Steens: ‘Een twintigtal werknemers is geëvacueerd naar en rusthuis in de buurt. De winkels zullen worden doorzocht op verdachte paketten en door een explosievenhond. Ook DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, is verwittigd en is onderweg. Pas als we zeker zijn dat alles ok is zullen we de Bergensesteenweg en de winkels terug vrijgeven.’
2014-03-27-bommelding_00 2014-03-27-bommelding_02

2014-03-27-bommelding_01UPDATE 12.40 uur: Normaal gezien wordt om 13.00 uur de Bergensesteenweg terug vrijgegeven. De explosievenhond heeft niets gevonden.

UPDATE 13.10 uur: Bergensesteenweg is terug vrij in beide rijrichtingen.

agenda: mossen-excursie

2009-10-12_20jaar-oude-zuun_walter-Gansemans-3SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 30 maart 2014 organiseren Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden een “Mossen-excursie” in natuurgebieden Baasberg en Oude Zuun.

Gids: Dirk De Beer (expert mossen) / Lieven Decrick – 0474/73.73.95
Samenkomst: 10u – ex-herberg “In de Blauw” – Brabantsebaan/Hoogstraat – St-Pieters-Leeuw
Middagpauze ten huize van Lieven Decrick
Niet vergeten: wandelschoenen of bij nat weer regenlaarzen, flesje water

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: Moedermonoloog door An Nelissen

2014-04-04-flyer_An-Nelissen_moedermonoloogVlezenbeek: Op vrijdag 4 april 2014 om 20 uur kan je in De Merselborre gaan kijken naar An Nelissen met de voorstelling ” Moedermonoloog “.

An Nelissen heeft een patent op succesvolle voorstellingen over belangrijke momenten in een vrouwenleven. Moedermonoloog bundelt 105 minuten uiterst herkenbare en daardoor juist hilarische situaties uit het dagelijkse leven van een moeder. Tegelijk is het haar meest persoonlijke show tot nu toe.

Voorverkoop 10 euro – kassa 12 euro
Meer info: 02 371 22 62 – cultuur@sint-pieters-leeuw.be

agenda: Carnaval Halle 2014

2014-03-31-affiche-carnaval-HalleHALLE: – Dit weekend heeft het grootste event van de Zennevallei plaats “Carnaval Halle”.

Halle staat op zijn kop op 29, 30 en 31 maart 2014. Het jaarlijkse carnaval is een van de grootste en kleurrijkste carnavalsfeesten van België en het mooiste carnavalfeest in Vlaanderen.

Elk jaar bouwen de Halse carnavalgroepen een nieuwe prachtige praalwagen, maken nieuwe kostuums en geven het beste van zichzelf tijdens de grote carnavalstoet op zondag.

ZATERDAG 29 MAART
15u11 Vertrek van de deuvelstoet vanop het Sisseplein te Essenbeek
16u33 Aankomst van de deuvelstoet op de Grote Markt
16u55 Brouwen van de prins en verwekken van het vrouwelijk schoon
18u11 Aankleden van de kleine vaantjesboer op de Beestenmarkt
22u33 Halle duikt in zijn eerste dolle nacht
2010-03-15-winnaars-carnaval-Halle-2010-de-mannen-van-de-metZONDAG 30 MAART
09u44 Kaarsofferande in de basiliek door de Gilles & Pierrots van Groot Halle
10u22 Pronkzitting in het historische stadhuis
11u44 Kaarsofferande in de St.-Rochuskerk door de Gilles & Paysannes van St.-Rochus
14u00 Vertrek van de reuze reclamestoet vanop St.-Rochus
14u33 Vertrek van de Carnavalstoet vanop St.-Rochus
Parcours: Nijvelsesteenweg – Sint- Rochusstraat – Willamekaai – Slingerweg – M. Senciestraat – Brusselsesteenweg – A. Demaeghtlaan – Ninoofsesteenweg – Melkstraat – Grote Markt – Basiliekstraat
15u11 Doortocht van de carnavalstoet over de Grote Markt
20u44 Vertrek van de grote vernieuwde lichtstoet, met doorlopende shows van de Halse carnavalgroepen
21u22 Aankomst van de lichtstoet op de Grote Markt
23u55 Verrassingsact op de Grote Markt
00u33 Halle duikt in zijn tweede dolle nacht
MAANDAG 31 MAART
10u11 Bezoek aan het Zonnig Huis, centrum Koekebeek & Ten Hove
18u44 Krottenworp op de Grote Markt, met als hoofdprijs de “gouden krot” t.w.v. € 500
18u44 Vertrek krottenmaandagstoet
21u33 Prijsuitreiking aan de Halse carnavalverenigingen
22u22 Monstervuurwerk vanop de Graankaai
23u11 Verbranding van carnaval 2014 op de Grote Markt door de Gilles & Pierrots van Groot Halle
23u33 Verrassingsact op de Grote Markt
00u11 Verbranding van carnaval 2014 in de Biezeweide door de Gilles & Paysannes van St.-Rochus
00u22 Halle duikt in zijn derde en laatste dolle nacht

De-Lijn_carnaval-HalleOok dit jaar leggen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en De Lijn een speciale carnavalbus in.

Dit jaar doet de bus ook Vlezenbeek en Ruisbroek aan.

Bekijk ons artikel hierover: http://sint-pieters-leeuw.eu/2014/03/02/leeuwse-carnavalbus-stopt-nu-ook-in-ruisbroek-en-vlezenbeek/

.

Meer info over Carnaval Halle: www.carnavalhalle.be en www.gruutemet.be

carnaval bij de boogschutters

SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar jaarlijkse traditie hield de Koninklijke schuttersgilde Sint Sebastiaan woensdag voor carnaval Halle haar carnaval schieting.
2014-03-27-carnaval-schuttershof_10
Een twintigtal leden kwamen verkleed naar het schuttershof.
Wat carnavalmuziek , het Leeuwse schuttersbier en een hotdog en de sfeer zat er weer goed in.

Deze slideshow vereist JavaScript.