zich verplaatsen in Brussel wordt moeilijk door aanwezigheid van de Amerikaanse president Barack Obama

SAMSUNG CAMERA PICTURESBRUSSEL: – Van dinsdag 25 maart (avond) tot woensdag 26 maart 2014 zal de President van de Verenigde Staten, Barack Obama, in België zijn en in Brussel logeren. Naast een verplaatsing naar Waregem, zal hij naar Justus Lipsius gaan voor een top EU-VSA. Op 26 maart zal hij in de Bozar in Brussel een conferentie geven. Tijdens zijn verplaatsingen gelden er strenge veiligheidsmaatregelen.

Door het bezoek van de Amerikaanse president  worden enkele verkeersassen afgesloten, en worden dus ook enkele tram- en buslijnen onderbroken of omgeleid op dinsdag 25 maart tussen 20.45 en 22 uur en op woensdag 26 maart tussen 8.30 en 20 uur.

VERKEER
Politie Brussel Hoofdstad – Elsene: ‘Op 25 maart in de avond maar vooral op 26 maart tijdens de gehele dag zal het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk zijn zich per voertuig te verplaatsen in Brussel.Belangrijke assen zullen verkeersvrij gemaakt worden. Het gaat ondermeer over de klassieke perimeter rond het Schumanplein, de kleine ring bovengronds tussen het Louizaplein en de Naamse poort en de omgeving van het Paleizenplein. Deze verkeersafsluitingen kunnen verscheidene uren duren.Het parkeren zal er eveneens verboden worden. De politie zal alle voertuigen (ook de fietsen) in de zone met parkeerverbod laten weghalen.
Die dag met de wagen naar Brussel komen wordt zeer sterk afgeraden. De metro en de treinen rijden normaal. Bepaalde buslijnen evenals de trams van de lijnen 92 en 93 zullen omgeleid worden. Het blijft nochtans sterk aangeraden het openbaar te nemen om zich op 25 en 26 maart te verplaatsen te Brussel.’

MIVB
De MIVB zal heel wat tram- en buslijnen moeten beperken of omleiden.
Bekijk het volledige overzicht via volgende link:
www.stib-mivb.be/travaux-werken.html?l=nl&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2008-05/WEB_Article_1210173939455.xml

VBS Zuun zamelt 1805 euro in voor Rainbow4kids tijdens walk for water

ZUUN: – Op vrijdag 21 maart nam de Sint-Lutgardis school uit Zuun deel aan de actie “walk for water“.Samen stappen in solidariteit met waterdragers in het Zuiden. Dat blijft de opzet van De Walk for Water.
Omdat kinderen een boekentas moeten dragen en geen water!
Omdat we spaarzaam moeten omspringen met het milieu!
Omdat dorst een onrecht is!
2014-03-21-VBS-Zuun_walk-for-water_11
De leerlingen van de Sint-Lutgardis school zochten sponsors en trokken vrijdag hun stapschoenen aan.
Onderweg droegen ze net als de kinderen in het Zuiden water met hen mee.
Wat waren ze blij dat ze het water eens konden doorgeven. Want dat was best een zware klus. Respect voor kinderen die dit elke dag doen.
Terug op school kregen ze nog een opdracht. Via buizen proberen al hun water in een ton te krijgen. Samen lukte hen dat wel.

Deze slideshow vereist JavaScript.


De opbrengst 1805 euro schenken ze aan juf Katrien en rainbow4kids.

Meer info: www.rainbow4kids.be

verscheidene inbraken in Sint-Pieters-Leeuw

DIEFSTAL-INBRAAKSINT-PIETERS-LEEUW: – Het voorbije weekend waren er verscheidene inbraken op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Nachtelijke inbraak in handelszaak
Er werd tijdens de nacht van zondag op maandag ingebroken in de lokale “Deli Traiteur” langsheen de Jozef Depauwstraat. Omstreeks 04.30 uur merkte een voorbijganger een viertal personen met kap over het hoofd uit de winkel komen en weglopen in de richting van Pauwke.

Er werd achteraf door de uitbater vastgesteld dat er diverse sloffen sigaretten werden ontvreemd. Een zoekactie in de buurt werd uitgevoerd met bijstand van naburige politiekorpsen doch leverde geen resultaat op. Een buurtonderzoek wordt ingesteld.

Inbraak in garageboxen in Ruisbroek
Tijdens de nacht van zondag op maandag werd er ingebroken in een tiental garageboxen in de Reystraat (Europawijk) te Ruisbroek. Op het eerste zicht werd, buiten de diefstal van de afstandsbediening, dewelke toegang geeft tot de gemeenschappelijke poort, niets gestolen uit de garageboxen.

Inbrakenplaag : Politiezone trekt aan de alarmbel!
De voorbije week werden opnieuw diverse diefstallen in woningen en tuinhuisjes gepleegd op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw in de omgeving van de Brusselbaan en aanpalende of verlengde straten evenals in de wijk Witte Roos.
Door de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw werden de afgelopen periode reeds verhoogde patrouilles ingezet dewelke al geleid hebben tot oppakken van diverse daders. Niettegenstaande alle genomen initiatieven, maatregelen en aanhoudingen levert dit geen enkel blijvend resultaat op.

Maandagochtend om 07.45 uur kreeg de lokale politie nog een melding van een verdacht voertuig BMW met vreemde nummerplaat in de wijk Rattendaal. Na patrouille in de omgeving werden een half uur later 2 zigeunermeisjes opgepakt langsheen de Postweg op de grens met Anderlecht. Zij werden voor verdere controle en nazicht bij de dienst vreemdelingenzaken meegenomen naar het commissariaat maar kregen enkel een betekening van een bevel van het grondgebied te verlaten gelet nog geen feiten konden gelinkt worden.
Wij vragen de bevolking om waakzaam te zijn en alle verdachte personen en handelingen te melden aan de lokale politie via 02/371.22.28 (08-18 u) of “101”.
Wij geven eveneens als tip mee om de voordeur van de woning tijdens de nacht of bij verlaten woning op dubbel slot te plaatsen.
Wij verwijzen ook naar de reeds verspreide technopreventieve tips of een advies van onze technopreventieve adviseur aan te vragen op tel.02/359.99.29 .

Provincie steunt vergroening van 4 scholen in Sint-Pieters-Leeuw

Gedeputeerde Luc Robijns met leerlingen aan insectenhotel
Gedeputeerde Luc Robijns met leerlingen aan insectenhotel

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant geeft 48.182,75 euro aan 19 scholen uit de provincie voor hun natuurprojecten. Vier van deze scholen liggen in Sint-Pieters-Leeuw

Via de subsidie ‘Natuur Op School’ ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant scholen die willen werken aan natuur-educatieve projecten op hun school.

We merken dat scholen steeds meer inzetten op een natuurlijke speel- en leeromgeving’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Spelen en aandacht voor natuur en biodiversiteit gaan hand in hand. Dit jaar is het centrale thema de bij. Want ze zijn de belangrijkste bestuivers van veel land- en tuinbouwgewassen. In totaal krijgen de scholen 48.182,75 euro voor deze projecten’.

Van de 19 Vlaams-Brabantse scholen die ‘Natuur Op School’-steun krijgen zijn er vier uit Leeuw :
– Gemeentelijke basisschool Den Top  1.272,14 euro – educatieve schooltuin
– Vrije Basisschool Jan Ruusbroec  2.977,72 euro – een educatieve schooltuin
– Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer  1.766,26 euro – een educatieve speelplaats
– Gemeentelijke basisschool ’t Populiertje  4.066,25 euro – een educatieve schooltuin

De subsidie is een ondersteuning van het Milieuzorg Op School (MOS)-programma. De provincie financiert tot 5.000 euro per school en tot 80 % van de werkelijke kosten.

Directies gemeentescholen Sint-Pieters-Leeuw op Internationale vorming te IJsland

2014-03-24-comeniusSINT-PIETERS-LEEUW: – Dankzij de subsidies van het Europese Comenius programma is het mogelijk dat de directies van de Leeuwse scholen naar IJsland zijn voor een opleiding ‘outdoor education’.

Het Europees Epos agentschap is vooral gekend van Erasmus projecten die het mogelijk maken voor studenten om in het buitenland te gaan studeren. Naast het programma voor studenten is er ook een nascholingsprogramma voor leerkrachten en lerarenopleiders. Dankzij Europese subsidie is het mogelijk om nascholingen in het buitenland te gaan volgen. Naast de opleiding is het ook mooi meegenomen om over de grenzen te kijken naar andere onderwijssystemen en kennis maken te met buitenlandse collega’s.
Europa subsidieert het volledig bedrag van de opleiding, transport en verblijfskosten.

Schepen van onderwijs, Gunther Coppens (GROEP T - Leuven Education College), Ingrid Borremans (directie Populiertje Zuun), Tineke Coeck (directie Wegwijzer Ruisbroek) en Hilde Van Onsem (directie Den Top Rink).
Schepen van onderwijs, Gunther Coppens (GROEP T – Leuven Education College), Ingrid Borremans (directie Populiertje Zuun), Tineke Coeck (directie Wegwijzer Ruisbroek) en Hilde Van Onsem (directie Den Top Rink).

De directies van de Leeuwse gemeentelijke scholen dienden samen met de schepen van Onderwijs, die tevens docent is in de lerarenopleiding, een aanvraag in en deze werd goedgekeurd. Zo volgen zij momenteel een cursus ‘Outdoor Education’ in IJsland.

Schepen van Onderwijs, Gunther Coppens: ‘Het is de bedoeling om de inhoud van de cursus trachten over te brengen naar onze scholen waar mogelijk. Een dergelijke cursus werkt altijd inspirerend om eens met een andere bril naar dingen die we vaak als evident beschouwen te kijken. Ik wil het principe van buitenonderwijs ook trachten naar mijn eigen leerpraktijk bij de toekomstige leerkrachten te brengen. Misschien kan deze eerste stap ook inspirerend werken naar de andere collega’s in de scholen van Sint-Pieters-Leeuw om zelf ook een interessante cursus te volgen en zich te laten inspireren door over het muurtje te kijken.
Maandagochtend beginnen we aan de cursus. In de voormiddag gaan we voor de theorie en in de namiddag voor de eerste lessen praktijk. Dinsdag gaan we een school bezoeken die werkt volgens de principes van outdoor education.
.’

Wie hen wil volgen kan dat op de blog http://buitenonderwijsijsland.blogspot.com/

Wie een financieringsmogelijkheid zoekt om een nascholing te volgen in het buitenland, is wellicht geïnteresseerd in deze Comenius-actie. Meer info hierover vind je op www.epos-vlaanderen.be Naast formele “cursussen” biedt deze Comenius actie ook mogelijkheden voor minder formele vormen van nascholing, zoals bvb. een korte stage meemaken in een buitenlandse firma of organisatie, of een paar weken meedraaien in een buitenlandse school.

agenda: Jeugdtoneel JANA & RUBEN

2014-03-29-affiche-jeugdwerking-toneelkring_jana-rubenRUISBROEK: – Jeugdwerking Toneelkring “Door Eigen Werk,Sterk” uit Ruisbroek brengt   “JANA & RUBEN“ van auteur Rita Van Gerven in een regie van Mark Geerts.

Vijftien jonge acteurs brengen een jeugdig liefdesverhaal met zowel spannende als ontroerende momenten.

vrijdag 28 maart 2014 om 20 uur
zaterdag 29 maart 2014 om 20 uur

Kaarten : 8 € tot 12 jaar : 5 €
Inlichtingen en reservaties: 0486 69 52 53 (tussen 19 en 20 uur) sandra.bossuyt@telenet.be
Zaal ” Ons Huis “, Fabriekstraat 9, 1601 Ruisbroek