Bergensesteenweg blijft 2 x 2 rijvakken in Brucom

2014-03-20-infoavond_wijk_Brucom_06SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond 20 maart 2014 werd in de raadzaal van het gemeentehuis een infoavond gehouden voor de inwoners van het gehucht Brucom. 

Bergensesteenweg blijft 2 x 2 rijvakken

Op het vlak van mobiliteit werd duidelijk dat het gewest afziet van haar vraag om de Bergensesteenweg tussen de Europalaan en de Alsembergsesteweg van 2 x 2 rijstroken terug te brengen naar 2 x 1 rijstrook met een middenvlak om af te slaan naar de bedrijven.

Op 8 december 2011 was dit agendapunt 15 in de commissie mobilitiet en Open werken:
Gezien het ontbreken van enige parkeervoorzieningen langsheen de Bergensesteenweg in het deelsegment Brukom, wordt voorgesteld een dossier bij de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid – PCV (afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant) in te dienen waarbij het deelsegment Brucom wordt heringericht conform de bepalingen van de streefbeeldstudie N6.’

2010-08-29-wegenwerken_N6-Alsembergsesteenweg_01
archieffoto

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “De gemeente bepleitte het behoud van 2 x 2 rijstroken en het maximaal benutten van de doorstromingscapaciteit op haar hoofdwegennet. De gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer bekijken nu de aanleg van een rond punt in Brucom en het verder sluiten van de middenberm ter hoogte van Luypaert, met een middeneilandje voor het overstekende voetgangersverkeer.”

– De autosluis, die in november 2013 definitief werd aangelegd en moet verhinderen dat vrachtwagens het terrein verlaten via de Tobie Swalusstraat, in plaats van via de Alsembergsesteenweg, is een succes. De aanleg van de definitieve sluis kon de goedkeuring van de inwoners van de wijk wegdragen.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: ‘ Richting Bergensesteenweg rijden er nu dagelijks 215 voertuigen door de autosluis, richting N6 280 voertuigen en dit zowel in de week als in het weekend wat dus betekend dat dit vooral de bewoners van de wijk zelf zijn. Met de autosluis verlaagde de gemiddelde snelheid van de voertuigen ook van 40 naar 30 km/uur.’

– Op termijn een nieuwe rotonde op de Bergensesteenweg  ter hoogte van de Europalaan.

– Voor de Pickéstraat, Millairstraat en Pijnbroekstraat: het sluipverkeer tegengaan door het hoofdwegennet goed te laten functioneren en dit kan bijvoorbeeld door de lichten aan Pauwke anders af te stellen en voor alle binnengebieden zoneborden te gebruiken en te herleiden tot “zone 50”.
De studie van de lichten aan Pauwke zou einde 2014 klaar zijn.

wegwijzer project 10 voor taal voor ons allemaal

RUISBROEK: – Op dinsdag 18 maart gingen de leerlingen van het vierde leerjaar van GBS Wegwijzer met hun juf naar het lokale dienstencentrum ’t Paviljoentje voor een crea-namiddag met enkele vrijwilligers.
2014-03-18-10voortaalvooronsallemaal_Wegwijzer_00
2014-03-18-10voortaalvooronsallemaal_Wegwijzer_02Tineke Coeck, directeur Wegwijzer: ‘ Deze activiteit kaderde in het programma ’10 voor taal voor ons allemaal’ waarbij de bewoners van Ruisbroek, jong en oud(er), een activiteit hebben om elkaar beter te keren kennen. Begin dit schooljaar bezochten ze al samen met de bus alle deelgemeenten van Sint-Pieters-Leeuw. Deze week stonden haken en timmeren op het programma. De haakgroep startte met het maken van een gsm-zakje en de timmergroep timmerde een figuur op een houten plankje die ze daarna versierde ze met wol.
Alle participanten hebben er met volle teugen van genoten.
2014-03-18-10voortaalvooronsallemaal_Wegwijzer_03 2014-03-18-10voortaalvooronsallemaal_Wegwijzer_01

geplande windmolen projecten in Sint-Pieters-Leeuw en Beersel moeten met elkaar rekening houden.

SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond 20 maart 2014 werd in de raadzaal van het gemeentehuis een infoavond gehouden voor de inwoners van het gehucht Brucom en vooral van de wijk Witte Roos. Het gemeentebestuur wou de inwoners na een goed jaar in de nieuwe legislatuur informeren over de stand van zaken van verschillende dossiers.
2014-03-20-infoavond_wijk_Brucom_02 2014-03-20-infoavond_wijk_Brucom_03
Van de 7 geplande windmolens langs het kanaal Brussel Charlerloi waarvoor er een procedure of aanvraag loopt zijn er op dit moment 4 voorzien op grondgebied Beersel en 3 op grondgebied Sint-Pieters-Leeuw.

Gereduceerde werking van de windmolens zou geluid en slagschaduw moeten oplossen.

Van de 7 aangevraagde windmolens door 3 verschillende exploitanten zijn er 2 definitief vergund.
Twee andere zijn geweigerd. Hiertegen is de aanvrager in beroep gegaan.

De drie windmolens van Ecopower werden vergund door de hogere overheid. Hier is de gemeente in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat één windmolen te dicht bij de wijk zou opgesteld worden.

Bij het project van Enervest heeft de deputatie geen milieuvergunning afgeleverd. Hiertegen ging Enervest in beroep. Uitspraak in mei.

Bij het project van Electrabel op het terrein van Nexans werd in de zomer van vorig jaar de vergunning afgeleverd. De kortst bijgelegen woning van wijk De Witte Roos ligt op 380 meter.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal een rechtszeker kader creëren qua geluid en slagschaduw. Zo mag de slagschaduw maximaal 8 uur per jaar bedragen en maximum 30 minuten per dag.
Voor de geluidsnorm is het volume de bepalende norm.
De eerste 2 jaar na installatie zullen bepalend zijn qua instellingen van de windturbines. Ook qua cumulerende effecten. Daarom is het mogelijk dat alle molens op gereduceerde modus zullen moeten draaien, dus niet op volle kracht.

Schepen voor Milieu Gunther Coppens: “De exploitanten zullen via modellering en meetcampagnes de windmolens in gereduceerde werking moeten zetten (tot zelfs stil leggen) om aan de normen van geluid en slagschaduw te voldoen. De tweede aanvrager moet rekening houden met de effecten van de eerste aanvrager, zodat het gecumuleerde effect nooit de normen kan overschrijden.”
Dit werd bevestigd door de aanwezige milieuinspecteur van de provincie.

Sint-Pieters-Leeuw laat hydronautstudie uitvoeren

2014-03-20-infoavond_wijk_Brucom_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Op een informatieavond voor de Wijk Brucom – De Witte Roos donderdagavond liet schepen Jos speeckaert weten dat de gemeente dit jaar een hydronautstudie laat uitvoeren om alle gevoelige gebieden van sint-Pieters-Leeuw in kaart te brengen.

Dankzij een hydronautstudie heeft de gemeente een inventarisatie van de aanwezige rioleringsnetten. Zo kan men nagaan welke impact nieuwe wegen of verkavelingen hebben op de bestaande waterinfrastructuur en welke ingrepen noodzakelijk zijn om overstromingen te voorkomen. Met het computermodel kan men ook verschillende simulaties uitvoeren.
De resultaten zouden eind 2014 bekend moeten zijn.

Daarna moet met de verschillende actoren: Provincie, Agentschap Natuur en Bos, VMM, vivaqua,.. tot een consensus gekomen worden en dienen er kredieten te worden voorzien en dan kan een ontwerp worden gemaakt.

archieffoto Uylenbroekstraat 2011
archieffoto Uylenbroekstraat 2011

Jos speeckaert, schepen van Waterbeheer: ‘Drie gevoelige gebieden in de gemeente zullen het eerst onderzocht worden. Eén daarvan is de wijk De Witte Roos. Daar wordt het regenwater geloosd in de Lotbeek, maar bij hevige regenval kan deze beek al dit water niet slikken.
De studie voor oa. De Uylenbroekstraat zou reeds tegen augustus 2014 gekend moeten zijn. Maar hou er rekening mee dat er niet meteen iets op het terrein verandert dit jaar. De Lotbeek is een provinciale beek, er moeten verschillende instanties geraadpleegd worden, kredieten vrij gemaakt worden,…
Een vertegenwoordiger van Aquafin vertelde dat men in Halle zo’n 5 jaar geleden een gelijkaardige studie uitvoerde.