agenda: Fietsatelier

2014-03-17-t-ei-fietsNEGENMANNEKE: – ‘T Ei organiseert een fiets-leer en doe-atelier op donderdag 27 maart  2014 (voor donderdag 20 maart zijn er nog een 3-tal plaatsen).

Dus wie met vragen zit over het basisonderhoud van zijn fiets, over de fiets zelf, over fietsverlichting, fietsmodellen, fietskledij, fietshoudingen, fietsbeveiliging, veilig rijden, kortom alle praktische zaken in verband met fietsen… schrijf in.

Afspraak om 19.00 uur in het atelier van Zennevelo, Brusselbaan 8 – Negenmanneke
Deelnameprijs: 5 euro
inschrijven: teiding@skynet.be

schrijf je in op BE-Alert

2014-03-14-be-alert-websiteBELGIË: – Het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken heeft een nieuw systeem om de bevolking te alarmeren bij noodsituaties: BE-Alert.
Elke burger zal gevraagd worden zich in te schrijven, om een bericht te kunnen ontvangen bij een noodsituatie via gsm of vaste telefoon.

Het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werkt aan de modernisering van de alarmeringskanalen.

BE-Alert is een nieuwe alarmeringstool dat ertoe strekt de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie sneller en duidelijker te verwittigen en zo goed mogelijk te informeren.

Met BE-ALERT, verschaft het Crisiscentrum eveneens een concrete en rechtstreekse hulp aan de bevoegde overheden door een geautomatiseerd en modern systeem voor de alarmering van de bevolking ter beschikking te stellen voor haar veiligheid.

Schrijf je in via: http://be-alert.be/nl/

Toerisme Pajottenland en Zennevallei stelt ambitieus meerjarenplan voor

PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Toerisme Pajottenland en Zennevallei stelde afgelopen weekend een ambitieus meerjarenplan voor in bezoekerscentrum De Lambiek te Beersel
2014-03-15-meerjarenplan_toerisme_Pajottenland_01
Met de ontmoetingsdag van vorig weekend wil het bestuur van Toerisme Pajottenland en Zennevallei alle actoren uit het toeristische veld samenbrengen om de uitdagingen van het toerisme voor onze regio in de komende jaren toe te lichten.
2014-03-15-meerjarenplan_toerisme_Pajottenland_022014-03-15-meerjarenplan_toerisme_Pajottenland_03
Voorzitter en schepen van toerisme van Sint-Pieters-Leeuw , Marleen De Kegel: “ We staan met de toerismewerking in onze streek op een keerpunt. Toerisme staat duidelijk op de agenda in onze gemeenten. Elke gemeente is zich bewust van haar toeristisch potentieel en er tevens van overtuigd dat door samen te werken een sterke bovenregionale promotie kan gevoerd worden.”

Eerst en vooral zet de vzw in op verdere digitalisering. In 2013 werd een online boekingsplatform in gebruik genomen. Men wil verder werk maken van het ombouwen van de website en vanaf 2015 zal de ontwikkeling van een toeristische applicatie voor mobiele media een prioriteit zijn.
2014-03-15-meerjarenplan_toerisme_Pajottenland_04 2014-03-15-meerjarenplan_toerisme_Pajottenland_05
Samen met Medialaan zal nog dit jaar een online toeristisch natraject ontwikkeld worden naar aanleiding van de VTM serie “Amateurs”. Deze serie brengt in het najaar het Pajottenland en de Zennevallei gedurende 9 weken prime time op het scherm in heel Vlaanderen en brengt onze streek en haar inwoners in beeld zoals ze is en zoals de Pajotten willen dat ze gezien wordt. Een reeks dus die de streek en unieke kans geeft om haar imago te versterken.

Toerisme Pajottenland en Zennevallei wil als partnerorganisatie samenwerken met alle organisaties of instanties die op een of andere manier betrokken zijn bij de werking van toerisme of een bepalende rol hebben bij het invullen van het merk “ Pajottenland-Zennevallei” in één of meerdere facetten.
Sinds 1 januari 2013 is Johan Vencken door de vzw aangsteld als manager om er een proactieve toerismemarketingorganisatie van te maken.

Meer info: www.toerisme-pajottenland.be
https://www.facebook.com/toerismepajottenlandzennevallei  –  https://twitter.com/VisitPajotZenne

agenda: Infoavond voor wijk Brucom – Witte Roos

2012-gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners en handelaars van de wijk Brucom/Witte Roos uit op een info- en inspraakavond op donderdag 20 maart om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Pastorijstraat 21 te Sint-Pieters-Leeuw).

De gemeent geeft toelichting bij een aantal thema’s zoals:
– Mobiliteit in de wijk.
– Wateroverlast: oorzaken en remedies.
– Milieu: situatie hinderlijke bedrijven.
– Ruimtelijke Ordening: PRUP woonwagens.

Na de uiteenzetting is er gelegenheid tot inspraak en voor vragen en suggesties via werkgroepen (één per thema).

Resultaat alcohol- en drugscontrole

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – De verkeersdienst van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw heeft een alcohol- en drugscontrole uitgevoerd in de nacht van 15 op 16 maart 2014 tussen 20u00 en 3u00 op volgende plaatsen:

– Controleplaats: Postweg 67 te VLEZENBEEK tussen 20u00 en 23u00:
Aantal gecontroleerde voertuigen: 50 voertuigen
Aantal ademtesten: 50, Aantal “Safe”: 49, Aantal “Alarm”: 0
Aantal “Positief”: 1 (> 0.35mg/LL)
Aantal speekseltesten: 6
Aantal postitieven: 2 (1 positief op canabis – 1 positief op canabis en cocaïne)
Bijkomende vaststellingen:
– 2 voertuigen getakeld wegens niet verzekering
– 1 PV niet verzekering – niet inschrijving – geen geldige keuring
– 1 PV niet verzekering – geen geldige keuring
– 1 PV rijden zonder rijbewijs

Controleplaats: Bergensesteenweg 747 te SINT-PIETERS-LEEUW tussen 1u00 en 3u00
Aantal gecontroleerde voertuigen: 29 voertuigen
Aantal ademtesten: 29, Aantal “Safe”: 26, Aantal “Alarm”: 1
Aantal “Positief”: 2 (max 0.45mg/LL)
Aantal speekseltesten: 1
Aantal postitieven: 1 (1positief op canabis)
Bijkomende vaststellingen:
– 1 voertuigen in beslag genomen wegens niet verzekering
– 1 PV niet inschrijving – kind niet vastgemaakt in kinderzit

In totaal werden er dus 3 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken op vraag van de Magistraat met dienst en werden er drie voertuig in beslag genomen wegens niet verzekering

Gemeenten maken zich klaar voor Week van de Opvoeding

logo_weekvandeopvoedingVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant steunt 52 gemeenten waaronder Sint-Pieters-Leeuw met een subsidie van 1.000 euro voor de organisatie van activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding.

Ondersteuning voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen is belangrijk. We weten uit ervaring dat dit het welzijn van onze kinderen vergroot ’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn. ‘Daarom ondersteunen we lokale partners die activiteiten organiseren voor ouders met kinderen tijdens de Week van de Opvoeding’.

Dat kan gaan om infoavonden, vormingen, een picknick of samenspeeldagen. Ouders, grootouders en kinderen doen samen iets.

De Week van de Opvoeding vindt plaats van 16 tot 23 mei 2014 en staat dit jaar in het teken van ‘opvoeden in beweging’.

agenda: 6 de Lentewandeling

2014-03-23-flyer-lentewandelingVLEZENBEEK: – Zondag 23 maart 2014 van 09.00 tot 15.00 uur organiseert KWB-Vlezenbeek voor de 6 maal hun jaarlijkse “Lentewandeling”  wandelcriterium 2014. Afstanden zijn 6 – 10 – 15 km. 

Vertrek aan GCC De Merselborre, Schaliestraat 2 te Vlezenbeek
Inschrijven vanaf 09.00 uur – 1,50 euro per deelnemer, KWB-leden en -12 jaar gratis.

Hierbij is niet alleen wandelen een must, maar kan u ook komen genieten van de lokale delicatessen (09.00 tot 18.00 uur). Een boterham met platte kaas of hesp, een pannenkoek met suiker of confituur, een gezonde tas soep, een stuk kriekentaart met koffie, een lekkere kriek, geuze of lambic,…