officiële opening van trainingsterrein voor diensthonden in Ruisbroek

RUISBROEK: – Achter sporthal A.J. Braillard in Ruisbroek is sinds kort een terrein ingericht om diensthonden van allerlei disciplines (waaronder politie, brandweer, …) extra op te leiden en te trainen. Dit terrein wordt gehuurd door de vzw Diensthondenvereniging Zennevallei en werd vrijdagnamiddag officieel geopend door burgemeester Luc Deconinck.
2014-03-14-diensthondenterrein_Ruisbroek_plechtige-opening
Kris Hemmeryckx, voorzitter van de vzw Diensthonden Vereniging Zennevallei vertelt.
Het was begin 2013 dat we onder impuls van commissaris mevr. Spitaels van de gerechtelijke federale politie te Brussel het initiatief hebben genomen om een oefenterrein op te richten waar politie, brandweer, civiele bescherming, militairen, kortom diensthonden met hun begeleiders, extra kunnen komen trainen buiten hun operationele uren. De dienstverlening van deze gemotiveerde hondengeleiders komt aan de bevolking zeker ten goede. Wetende dat deze personen belangeloos deze extra trainingen komen uitvoeren.
De eerste contacten werden gemaakt met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en konden we dit terrein huren. Hiervoor hebben we de vzw Diensthonden Vereniging Zennevallei opgericht. Zo beschikken wij over de nodige statuten en kunnen we onze leden verzekeren tegen ongevallen. Het grote voordeel van dit terrein is dat het 24 op 24 7 op 7 toegankelijk is voor de leden.

Burgemeester, Luc Deconinck: ‘Toen ik hoorde dat een nieuwe vzw Diensthonden Vereniging Zennevallei geïnteresseerd was in het terrein dat vroeger in gebruik was door een private hondenschool, was ik onmiddellijk enthousiast.
Het Colege van burgemeester en schepenen was ook snel overtuigd. Ten eerste willen we vrijwillige inzet zeker zoveel mogelijk steunen. Ten tweede zijn wij ook blij dat we op die wijze een steun kunnen geven aan een broodnodig initiatief. Brandweer, politie,civiele bescherming maken geregeld gebruik van speciaal opgeleide honden.
Diensthonden zijn belangrijk en kunnen levensreddend zijn. Voor de preventie, en ook voor de opsporing en het politiewerk zijn diensthonden heel belangrijk.
Ten derde zijn wij ook heel tevreden dat door deze school er een verhoogde aanwezigheid en sociale controle is op deze omgeving. Voor de buurt en de gebruikers van het sportcentrum is het goed dat politiemensen en brandweerlui intensief gebruik maken van het terrein. Het is dus zeker een win-win situatie. Moge de Diensthondenvereniging een grote bloei kennen en zich ontwikkelen tot een echte gespecialiseerde school.
Proficiat en dank aan de initiatiefnemers. En mogen we een langdurige vruchtbare samenwerking kennen.

Deze diashow vereist JavaScript.


Kris Hemmeryckx: ‘ Met enkele collega-hondengeleiders en vrienden begonnen we aan de opbouw van het terrein, dit alles met eigen middelen en en gelukkig met de medewerking van enkele sponsors. Momenteel wordt het terrein intensief gebruikt.
Het linkergedeelte van het terrein is uitgerust met verschillende behendigheidstoestellen, hierop kunnen de reddingshonden van de brandweer en Civiele bescherming zich voorbereiden om deel te nemen aan het toegangsexamen dat georganiseerd wordt door Binnelandse Zaken. Ook diensthonden van de politie maken van deze toestellen gebruik om de conditie en behendigheid van de hond op peil te houden of zelfs te verbeteren.
Bovendien staat op dit gedeelte een minituinhuisje dat zodanig is ontwikkeld dat het een groot hulpmiddel is om de jonge honden in opleiding te leren blaffen bij het vinden van een niet zichtbaar vermist persoon.
Aan de rechterzijde van het terrein vinden we de benodigde infrastructuur terug voor de patrouillehonden, we hebben er zelf een voertuig staan waarop kan getraind worden voor interceptie van een inzittende. Tevens kan dit voertuig gebruikt worden voor het trainen van de drugshonden.’

De firma Securail, die mee instaat voor de veiligheid en bewaking van de Belgische spoorwegen maakt eveneens gebruik van het terrein voor het organiseren van hun bijscholingen en examens.

Kris Hemmeryckx: ‘ We stellen vast dat er onder de verschillende disciplines heel wat informatie wordt gedeeld dat uiteindelijk het opleiden van een goede diensthond tot stand brengt.’

sporthal A.J. Braillard, Wandelingstraat 54 in Ruisbroek

Groen Ruisbroek stand van zaken na één maand

RUISBROEK: – Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en gemeente Sint-Pieters-Leeuw zijn half februari gestart om rond sporthal AJ Braillard een groene cluster te maken die open zal staan voor recreatie en natuurbeleving onder de noemer “Groen Ruisbroek”.
Na één maand is er al heel wat gebeurt op het terrein.

2014-03-14-Groen-Ruisbroek_01
Er wordt stevig verder gewerkt aan Groen Ruisbroek in ‘den beemd’: aanplant Moeraseiken en 28 laanbomen, frezen bloemenweide, aanvullen van de houtkanten, ruimen van vijverslib met kraan, uitzetten tracé van speelbos… Met dank aan de INL-teams (intergemeentelijke natuur- en landschapsteams van ProNatura met steun van de provincie).
2014-03-14-Groen-Ruisbroek_02 2014-03-14-Groen-Ruisbroek_03
2014-03-14-Groen-Ruisbroek_04 2014-02-10-groen-ruisbroek-plan-4
Zie ook ons artikel van 10/02/2014: verborgen Ruisbroekse natuurparel wordt heropgewaardeerd

terug inbraken in tuinhuisjes in wijk De Witte Roos

diefstal-uit-tuinhuisjesSINT-PIETERS-LEEUW: – In de wijk De Witte Roos werd er in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in twee tuinhuisjes.

De dieven forceerden op beide plaatsen het slot van het tuinhuisje. Er werd een fiets gestolen. De diefstal moet gepleegd zijn tussen 00.30 en 07.00 uur.

Ook in de nacht van dinsdag op woensdag was er reeds in twee tuinhuisjes ingebroken. Toen werden verscheidene fietsen gestolen.

103 snelheidsovertredingen

politie_snelheidscontroleSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 13 maart 2014 tussen 13u00 en 15u00 voerde de verkeersdienst van de politie van Sint-Pieters-Leeuw een verkeerscontrole met interceptie uit op de Brusselbaan binnen bebouwde kom.

Van de 420 gecontroleerde voertuigen reden er 103 te snel.
De hoogste opgemeten snelheid bedroeg 104 km/h

13 gerechtelijke aanhoudingen tijdens controleactie op Brussels openbaar vervoer

2013-12-05-Openbaar-Vervoer-BrusselBRUSSEL: – Gisteren, donderdag 13 maart 2014, vond er tussen 13 en 21 uur een grootschalige controleactie FIPA plaats op het openbaar vervoer in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Deze actie werd gecoördineerd door de Coördinatie- en steundirectie van de federale politie te Brussel. In totaal werden 11457 personen gecontroleerd. 583 onder hen konden geen geldig vervoersbewijs voorleggen (4,9%), 7 reizigers stonden geseind.

Met de steun van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden werden 120 politiemensen van de lokale en federale politie ingezet. Deze werden versterkt en/of bijgestaan door 100 veiligheidsmensen van de openbare vervoersmaatschappijen (MIVB, De Lijn, Securail en TEC). De dienst vreemdelingenzaken (DVZ) heeft eveneens een extra permanentie voorzien om de politiediensten sneller en adequater bij te staan.

11457 personen werden tijdens de actie gecontroleerd:
– 583 personen waren niet in het bezit van een geldig vervoersbewijs;
– 7 personen stonden geseind;
– 33 processen-verbaal werden opgesteld, 13 personen werden gerechtelijk aangehouden;
– er werden ook 9 inbeslagnames uitgevoerd, vooral voor verdovende middelen en verboden wapendracht;
– 15 personen werden administratief aangehouden, waarvan 13 voor illegaal verblijf.

agenda: info Brandveiligheid

ZUUN:- Op maandag 17 maart 2014 om 14.00 uur organiseert het Lokaal dienstencentrum Meander een infosessie over brandveiligheid.

Tijdens deze infosessie komt de preventieadviseur van de brandweer volgende punten toelichten: Hoe ontstaat een brand? Wat zijn de grootse gevaren voor brand in een woning? Wat kan je doen om een brand snel te ontdekken?Wat moet je doen wanneer er brand is en wat niet? Deze info is gratis.

Lokaal dienstencentrum Meander – Welzijnsweg (GPS: J. Vanderstraetenstr 273) 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Verbeteringswerken Pelikaanberg starten maandag 17 maart 2014

2014-03-01-PelikaanbergOUDENAKEN: – Op maandag 17 maart 2014 starten de verbeteringswerken aan de Pelikaanberg.

De wegenwerken zullen in 2 fases gebeuren.
De Pelikaanberg krijgt een nieuw wegdek. Bovendien worden de langverwachte fietspaden aangelegd, de ontbrekende schakel tussen Breedhout en Elingen. Op de top van de heuvel komen er “slimme” verkeerslichten om beurtelings verkeer mogelijk te maken.

Vanaf 17 maart start fase 1 aan de Pelikaanberg van zone Hallebaan tot Windmolenstraat. Tegelijkertijd start ook fase 1 van de werken aan de slagvijver, namelijk Baasbergstraat inclusief kruispunt tot en met het kruispunt Hazeveld.’

Bekijk ons uitgebreid artikel van 1 maart 2014: Werken Pelikaanberg starten half maart .

Omleidingen
Het verkeer komende van Halle naar Lennik wordt vanaf het kruispunt Lenniksesteenweg/Smisstraat (café The Beatles) afgeleid naar de Palokenstraat – Ninoofsesteenweg – Steenweg op Elingen – Lenniksesteenweg (richting Lennik). Voor de omleiding worden oranje aanwijzingsborden met opschrift “Lennik” gebruikt op minstens volgende kruispunten:
Lenniksesteenweg/Smisstraat
Ninoofsesteenweg/Palokenstraat
Ninoofsesteenweg/Steenweg op Elingen
Doornstraat/Lenniksesteenweg

Het verkeer komende van Lennik naar Halle wordt vanaf het kruispunt Lenniksesteenweg/Zwarte Molenstraat afgeleid naar de Zwarte Molenstraat – Postweg – Gemeenteplein Vlezenbeek. Daar staat al de blauwe bewegwijzering naar Halle. Voor de omleiding worden oranje aanwijzingsborden met opschrift “Halle” gebruikt op minstens volgende kruispunten:
Lenniksesteenweg/Zwarte Molenstraat
Zwarte Molenstraat/Gaasbeekstraat/Postweg
Postweg/Brabantsebaan
Postweg/Appelboomstraat (Vijfhoek)

Wijzigingen op buslijn 163 van De Lijn omwille van de werken:

De-Lijn_omleidingenLijn 163: Roosdaal – Lennik – Halle Vanaf 17/03/2014
* Ritten van/uit Leerbeek, Pamel en Lennik:
Niet-bediende haltes: Sint-Laureins-Berchem – Weg naar Lennik, Kerk, Weg naar Halle, Brabants trekpaard, Hazeveld, Oudenaken – Baasbergstraat, Schamelbeek Rispen en Oudenaken – Kerk richting Elingen.
Alternatief: een tijdelijke halte in de Gaasbeekstraat ter hoogte van de Molenborrestraat, de halte Oudenaken – Kerk in de Elingenstraat (richting Halle) en de halte Oudenaken – Kerk in de Gaasbeekstraat (richting Elingen).
* Rechtstreekse ritten via de Lenniksesteenweg:
Niet-bediende haltes: Oudenaken – De Pelikaan (op de Pelikaanberg), Oudenaken – Weg naar Boeckhout en Elingen – Kerk (op de Hallebaan).
Alternatief: de halte Oudenaken – De Pelikaan (in de Frans Waeyenbergstraat) en de halte Elingen – Kerk (in de Zwarte Molenstraat).
* Beperkte ritten vanuit Elingen naar Halle (richting Halle):
Niet-bediende haltes: Sint-Laureins-Berchem – Weg naar Lennik, Kerk, Weg naar Halle, Brabants trekpaard, Hazeveld, Oudenaken – Baasbergstraat, Schamelbeek, Rispen en Oudenaken – Kerk richting Elingen.
Alternatief: een tijdelijke halte in de Gaasbeekstraat ter hoogte van de Molenborrestraat en de halte Oudenaken – Kerk in de Elingenstraat (richting Halle).
* Beperkte ritten vanuit Buizingen naar Elingen (richting Elingen)
Niet-bediende haltes: Halle – Breedhout Kerk, Crispielstraat, Oudenaken – De Pelikaan (op de Pelikaanberg), Weg naar Boeckhout, Elingen – Hallebaan en Kerk in de Hallebaan.
Alternatief: de halte Halle – Breedhout School op de Lenniksesteenweg en de halte Elingen – Kerk in de Zwarte Molenstraat.

oproep verenigingen voor Herdenking Wereldoorlog I

logo_14-18_PAJOTTENLAND-ZENNEVALLEI_WO1SINT-PIETERS-LEEUW: – De herdenking van de Groote Oorlog valt niet meer weg te denken. Ook de gemeente Sint-Pieters-Leeuw is volop bezig met het plannen van een herdenkingsprogramma. Naast eigen initiatieven hoopt de gemeente ook verenigingen warm te maken om zelf aan de slag te gaan.

Wil jij samen met jouw vereniging werken rond de Groote Oorlog?
Laat het aan de gemeente dan weten.Zij kunnen je helpen met het vinden van een gepaste locatie en het voeren van promotie. Laat je creativiteit de vrije loop, er zijn genoeg mogelijkheden, denk maar aan een wandeling, een zoektocht, een daguitstap, een lezing, een quiz, een muziekoptreden, een toneelstuk en een gespreksavond.
Wie zin heeft om mee te helpen zoeken naar de geschiedenis van gesneuvelde Leeuwenaren of wie een eigen onderzoek uitvoert, mag eveneens contact opnemen met de dienst Erfgoed (T 02 371 22 62 – toerisme@sint-pieters-leeuw.be).

Het voorlopig herdenkingsprogramma vind je alvast op www.sint-pieters-leeuw.be/herdenkingWOI.