start restauratiefase 2: Sint-Pieter-en-Pauluskerk

2014-03-05-start-restauratiefase-2_Sint-Pieter-en-Pauluskerk_01SINT-PIETERS-LEEUW:- Aan de Sint-Pieter-en-Pauluskerk is men begonnen met het plaatsen van stellingen voor de start van de 2 de restauratiefase. Deze behelst de restauratie van de toren en Westgevel de werken zullen anderhalf jaar duren.
Tevens worden de bijzondere fresco’s van Georges De Geetere gerestaureerd.

In april 2013 gaf Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, een premie van 948.745,58 euro voor de tweede restauratiefase van de Sint-Pieterskerk aan de Rink in Sint-Pieters-Leeuw.

In deze fase wordt de toren grondig gerestaureerd. De laatgotische kerk is sinds 1938 beschermd. Samen met het ommuurde kerkhof is de kerk opgenomen in een beschermd landschap. In een vorige fase kwam het koor aan bod, in een derde en laatste fase zal het schip van de kerk en het interieur worden gerestaureerd.

.
Restauratie fase 2:
Tijdens deze restauratiefase wordt de 16de-eeuwse kalkzandstenen toren aangepakt. Daarbij zal zoveel mogelijk kalkzandsteen behouden blijven of vervangen worden door een identieke steen. De gevels worden gereinigd en verweerd voegwerk wordt verwijderd. Ook de houten dakconstructie krijgt een opknapbeurt, en de leien dakbedekking wordt vernieuwd. Het 19de-eeuwse glasraam wordt gerestaureerd en krijgt voorzetbeglazing. Tot slot wordt ook het uurwerk gerestaureerd.
2014-03-05-start-restauratiefase-2_Sint-Pieter-en-Pauluskerk_02

2014-03-05-start-restauratiefase-2_Sint-Pieter-en-Pauluskerk_04Architect Karel Breda: “De werken starten niks te vroeg, want de hoofdbalk van de draagstoel die de torenconstructie schraagt moet dringend hersteld worden. Het werk omvat naast de torenwerken tevens het volledige parement van de westbouw en de restauratie van het westelijk glasraam.
Bovendien worden ook de fresco’s van De Geetere in het transept gerestaureerd.

De eerste restauratie van het koor startte in augustus 2009.  De werken werden in 2011 opgeleverd binnen voorziene tijd en budget.
Het ontwerp van fase III, transept- en zijgevels en schipdak, is eveneens reeds afgerond.

expo mobiliteit van de kinderraad

SINT-PIETERS-LEEUW: – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en de Kinderraad van Sint-Pieters-Leeuw gingen samen aan de slag rond “mobiliteit”. Vandaag opende de burgemeester hun tentoonstelling in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw.
2014-03-05-KINDERRAAD_Sint-Pieters-Leeuw_mobilitijd_10
Als het van de kinderen van de kinderraad in Sint-Pieters-Leeuw afhangt mag er op vlak van mobiliteit best wel wat veranderen in ons land! Daarom gingen ze samen op zoek naar een antwoord op volgende vragen: Hoe zag het verkeer er vroeger uit? Welke oplossingen zijn er? En, waar moeten we in de toekomst naar toe? Ze lieten het niet enkel bij het uiten van hun kritiek maar gingen er ook artistiek mee aan de slag.

Voor hun tentoonstelling trokken ze foto’s van hun traject van thuis naar school en zagen ze dat er best wel wat mag veranderen. Ook gingen ze de straat op in Sint-Pieters-Leeuw en maakten street-art, artistieke kiekjes en stop-motion filmpjes waarin we hun mening uiten.
Burgemeester Luc Deconinck: ‘Buiten drie stop-motionfilmpjes maakten de kinderen van de kinderraad ook twee kunstwerken, een vliegend tapijt en een vliegtuig uit de toekomst als hun  ideale vervoermiddel .  Ze tonen eigenlijk hun visie over mobiliteit in de toekomst vanuit hun leefwereld. Boeiend om zien!

Deze slideshow vereist JavaScript.


De tentoonstelling “Mobiliteit” van de kinderraad is nog tot 11 maart te bezoeken op de kinderafdeling van de  de hoofdbibliotheek aan de Rink in Sint-Pieters-Leeuw.

Provincie investeert in duurzame milieu- en klimaatprojecten

provinciehuis_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde vorige week een nieuw subsidiereglement voor duurzame klimaat- en milieuprojecten goed. Het nieuwe reglement geeft aan gemeenten, scholen, middenveldorganisaties én bedrijven de kans om mee te werken aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de provincie. Jaarlijks wordt er gemiddeld 500.000 euro voorzien als hefboom voor lokale klimaat- en milieuprojecten.

Samenwerken aan duurzame provincie
In het verleden ondersteunde de provincie al diverse milieu – en afvalprojecten.
Maar we gaan nu onze middelen efficiënter en gebundeld inzetten. Het kernwoord is samenwerking’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘We gaan meer partners op een structurele manier samenbrengen om ideeën en projecten effectief te realiseren. Zo denken we bijvoorbeeld aan een bedrijf dat samen met een lokale sportclub en de gemeente de voetbalkantines gaat verduurzamen. Of een gemeente die samen met een lokale coöperatieve vzw en een school een oude watermolen heractiveert.

Subsidiepot als hefboom voor klimaat
Om deze projecten te realiseren, voorziet de provincie op jaarbasis gemiddeld een budget van 500.000 euro. ‘Grote projecten, waar verschillende partners aan samenwerken, kunnen tot 75% van hun projectkost gesubsidieerd krijgen,’ zegt gedeputeerde Luc Robijns. ‘De subsidiepot moet een hefboom zijn voor grotere klimaatprojecten zonder de kleinere initiatieven uit het oog te verliezen’. Elk projectvoorstel is waardevol en wordt objectief geëvalueerd.’

Een projectaanvrager kan tot 75.000 euro ontvangen voor een project dat 2 tot 3 jaar loopt.
De aanvragen voor dit jaar worden voor 1 augustus verwacht.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/subsidie-klimaatprojecten

Test gratis je nierwerking op 13 maart 2014

wereldnierdag_logoREGIO: – Op donderdag 13 maart 2014 is het Wereldnierdag . Die dag kunnen mensen in het Sint-Maria ziekenhuis van Halle een gratis test laten uitvoeren om hun risico op nierfalen na te gaan. Aansluitend wordt er een infomoment over chronische nierinsufficiëntie georganiseerd voor patiënten. Nefroloog Tine Keersmaekers, uroloog Ilse Dedobbeleer en diëtiste Sandra Renders zullen tijdens dit infomoment de patiënten toespreken.

Test Gratis je Nierwerking
In het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria in Halle (Ziekenhuislaan 100 – 1500 Halle www.sintmaria.be) kan je op donderdag 13 maart doorlopend van 13u tot 17u gratis laten nakijken of je een risico loopt op het ontwikkelen van nierproblemen. Een team van verpleegkundigen zal in de inkomhal van het ziekenhuis klaar staan om, bij wie dat wenst, de bloeddruk te controleren en een vragenlijstje te overlopen. Wie risicofactoren vertoont, wordt met een verwijsbrief doorverwezen naar zijn huisarts voor een urine- en bloedanalyse.

Infomoment Chronische Nierinsufficiëntie
Aansluitend bij de niertest zal er op donderdag 13 maart van 17u tot 18u een Infomoment ‘chronische Nierinsufficiëntie’ georganiseerd worden in het ziekenhuis van Halle. Tijdens dit infomoment zullen nefrologe Tine Keersmaekers, urologe Ilse Dedobbeleer en diëtiste Sandra Renders een presentatie geven aan patiënten over de symptomen van CNI, over medicatie die je vrij mag gebruiken bij nier- of blaasproblemen, over wat je beter wel / niet eet als patiënt en wat de mogelijkheden zijn bij een volledige nierblokkage, etc.

agenda: cursus Verwarmen met hout

inverde_logoVLEZENBEEK: – Inverde organiseert op maandag 10 maart 2014 van 09:30 tot 16:30 een workshop “Verwarmen met hout” in Domein Groenenberg.

Is verwarmen met hout wel goed voor het milieu? En voor je portefeuille? Hoe droog moet hout zijn om te kunnen stoken? Wat bestaat er ondertussen op het vlak van houtkachels en aanverwanten? En welke installatie is het best voor jouw woning. Tijdens deze cursus krijg je een duidelijk én milieubewust antwoord op al deze vragen. Verder leer je meer over verschillende soorten brandstof: houtblokken, chips en pellets. Je leert hoe het verbrandingsproces precies verloopt en welk afvalhout je beter links laat liggen. En met deze kennis haal je het beste rendement uit je brandhout.
Nergens in Vlaanderen zal je meer informatie vinden over verwarmen met hout dan hier, want de cursus bundelt informatie en ervaringen uit verschillende landen.

Prijs: € 30 (€ 18 voor studenten en werkzoekenden)
Reserveren: 02/658.24.94 info@inverde.be
Domein Groenenberg : Konijnestraat 172b, 1602 Vlezenbeek