Nieuwe dienst Maatschappelijke Veiligheid opgericht

GEMEENTEHUIS_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft dit jaar de nieuwe dienst Maatschappelijke Veiligheid opgericht.
Deze dienst wil lokale leefbaarheids- en veiligheidsproblemen voorkomen en beperken.

De dienst Maatschappelijke Veiligheid richt zich met name op:

  • de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes);
  • het wijkteam van Ruisbroek;
  • burenbemiddeling;
  • wijkwerking door het oprichten van buurtraden;
  • het uitbouwen en beheren van de evenementencel;
  • het uitbouwen en beheren van het vrijwilligersloket;
  • de toekomstige gemeenschapswachten.

Diensthoofd: Tom Pardaens, T 02 371 63 18
Administratief medewerkster: Kristel Vanakker, T 02 371 22 93
maatschappelijkeveiligheid@sint-pieters-leeuw.be
wijkteamruisbroek@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/maatschappelijkeVeiligheid

mindermobielencentrale

2010-05-30-opendeur-03-DIENSTENCENTRA-PAVILJOENTJESINT-PIETERS-LEEUW: -Het ocmw van Sint-Pieters-Leeuw paste de tarieven van zijn Minder Mobielen Centrale aan. Voor wie vaak van de vervoerdienst gebruik maakt, wordt het goedkoper.

De mindermobielencentrale van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw heeft in samenwerking met Taxistop vzw haar werking en tarieven aangepast zodat mensen aan een voordelig tarief met vrijwilligers in een comfortabele auto verplaatst kunnen worden naar de gevraagde bestemming.

• Elke klant betaalt lidgeld. Een alleenstaande betaalt € 10 voor een heel jaar en € 5 voor een half jaar (vanaf 1 juli). Een koppel betaalt € 15 voor een heel jaar en € 7,50 voor een half jaar (vanaf 1 juli).
• Iedere klant ontvangt een lidkaart en betaalt € 0,30 per gereden kilometer te rekenen vanaf de woonplaats van de vrijwilliger.
• Iedere klant betaalt € 0,50 per rit als administratieve kost.

Enkele cijfers
De vrijwilligers van de mindermobielencentrale van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw rijden samen gemiddeld 5.650 kilometer per maand. In 2013 werden er meer dan 67.800 km gereden. Dit is goed voor gemiddeld 197 ritten en 71 geholpen klanten per maand. Tot op heden worden al deze kilometers gereden dankzij 7 enthousiaste vrijwilligers.

Graag meer informatie? Contacteer de thuiszorgdienst van het OCMW!

Jolien Coppens, Beleidsmedewerker Thuiszorg OCMW Sint-Pieters-Leeuw
02 371 03 54 – jolien.coppens@ocmwspl.be


Ben je op zoek naar een vrijwilligersactiviteit?

Zie je het zitten om je enkele uren per week in te zetten voor andere senioren en hulpbehoevenden van Sint-Pieters-Leeuw met mobiliteitsproblemen?
Of werk je liever aan een onthaal?
Of ben je graag creatief en zie je het zitten om mee te helpen bij de activiteiten van het woonzorgcentrum? Je kan ook meehelpen tijdens de maaltijden.
We zoeken ook nog iemand voor de bar in ’t Paviljoentje.
Er zijn zoveel mogelijkheden!
Graag meer weten?
Neem contact op met de diensten van het OCMW, 02 371 03 40 of via ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

gemeente koopt grond aan Pelikaanberg om er een bufferbekken aan te leggen

2014-03-31-pelikaanberg-bufferbekkenSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 1 maart 2012 heeft de gemeenteraad het ontwerpdossier goedgekeurd. Het ontwerp voorziet in de aanleg van een bufferbekken om het hemelwater van de Pelikaanberg tijdelijk te bufferen vooraleer het geloosd wordt in de Zuunbeek (2de categorie-beheerder is de provincie). Rekening houdend met de beperkte capaciteit van de beek wordt hierdoor stroomafwaartse wateroverlast vermeden. Dit bufferbekken is voorzien in het weideland gelegen op de hoek Pelikaanberg/Frans Weyenbergstraat.

Dit perceel is eigendom van de kerkfabriek Sint-Martinus Halle en wordt tevens verpacht.
De kerkfabriek verzet zich niet tegen de inname, maar wees er in haar schrijven van 3 maart 2014 op dat, volgens de wetgeving van toepassing op de organisatie en werking van de erkende erediensten, zij dient te verkopen aan een bedrag dat minstens dat van het schattingsverslag beloopt. Er is ook voorzien dat de pachter een kleinere vergoeding ontvangt.

Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Waterbeheer, Jos Speeckaert: ‘ De gevoeligheid van de overstromingen ligt uiteraard stroomafwaarts in Baasberg en verder in het bebouwde gedeelte in Zuun en Negenmanneke.
Door het bufferen van water bij hevige regenbuien kunnen wij gecontroleerd laten afvloeien zodat het risico op overstromingen fel vermindert.
Het is de bedoeling om de wachtvijver telkens helemaal leeg te laten lopen zodat hij bij zware regenval een maximum opvangcapaciteit heeft.
Tijdens de laatste gemeenteraad van 27 maart 2014 werd de aankoop van het bufferbekken voor een bedrag van 14000 euro goedgekeurd.
Om de wateroverlast in de gevoelige gebieden van de gemeente verder te verminderen is men momenteel bezig met de opmaak van een hydronautstudie; de eerste resultaten hiervan worden in augustus verwacht.
De gemeente heeft aan het studiebureau gevraagd om 3 dossiers prioritair te behandelen, namelijk de Postweg in Vlezenbeek (ter hoogte van de Groenstraat), de C. Leunensstraat en de capaciteit van de Lotbeek in de wijk “Witte Roos”. Deze 3 gebieden worden bij zware en plotse regenval altijd fel geimpacteerd.

agenda: Lentemarkt Lokaal dienstencentrum Negenhof 2014

2014-04-04-flyer-lentemarktNEGENMANNEKE: – De lente hangt in de lucht en dat gaat niet onopgemerkt voorbij in het lokaal dienstencentrum Negenhof. Naar jaarlijkse traditie waait begin april de lentesfeer binnen in het Negenhof.

donderdag 3 april 2014 van 14.30 tot 18.30 uur
vrijdag 4 april 2014 van 14.30 tot 18.30 uur

Talrijke kraampjes en kunstwerken van eigen bodem fleuren het dienstencentrum op. Een markt waar je terecht kan om geschenken te kopen voor Pasen, communies, moeder- en vaderdag. Je vind er de nieuwste creaties van kunstkring Pro arte en de cursisten van de tekenles.
Er is ook gelegenheid om te genieten van taart en belegde boterhammen en een gezellige babbel.

Gewonde slechtvalk in Vlezenbeek

2014-03-30-slechtvVLEZENBEEK: – Zaterdag merkte Lieve De Kegel een gewonde en hulpeloze slechtvalk op in een weide in Vlezenbeek. Ze heeft het dier voor verzorging laten opnemen bij de Vogelbescherming van Anderlecht.

Toen Lieve De Kegel op zaterdag 29 maart haar paard wou binnen zetten merkte ze een grote, gewonde vogel op de grond.
De vogel slaagde er niet meer in om te vliegen en bleek zwaar gekwetst aan een vleugel. Het bleek een slechtvalk te zijn, een in onze streken uiterst zeldzame roofvogel met indrukwekkende snavel en krachtige klauwen.
Via Veeweyde werd vernomen dat er in Anderlecht ook een afdeling van de Vogelbescherming is, waarmee contact werd opgenomen. De vogel werd opgehaald en voor verzorging meegenomen.

bron: Piet Van Wanseele

agenda: cursus elektrisch fietsen

2014-03-29-fiets_batterij-RUISBROEK: – Op Donderdag 3 april 2014 organiseert het Lokaal Dienstencentrum Paviljoentje ism OKRA Ruisbroek om 14.00 uur in “Ons Huis” een cursus elektrisch fietsen.

Deze cursus “vellig elektronisch fietsen” is deels theoretisch, maar we krijgen ook de kans om proefritjes te maken met een elektrische fiets.
Iedereen is welkom! Graag vooraf inschrijven!

Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje: Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek. 02 377 03 55
Kristel Dubois, centrumverantwoordelijke, kristel.dubois@ocmwspl.be

agenda: Lentewandeling Lindemans in Vlezenbeek

logo_de-vredeVLEZENBEEK: – Vlaamse Werkgroep “DE VREDE” vzw organiseert op zondag 13 april 2014 om 14.00 uur “Lentewandeling – Lindemans in Vlezenbeek”.

Jan Quinart van vzw De Vrede: ‘De familie Lindemans heeft in het verleden haar stempel gedrukt op de gemeente Vlezenbeek en doet dat nu nog steeds dank zij een bloeiende brouwerij van lekkere streekbieren. Maar de aanwezigheid van de Lindemansen te Vlezenbeek gaat reeds terug tot het begin van de 18de als Baljuw van het Nieuwe Land van Gaasbeek. Bij zijn overlijden in 1779 werd hij opgevolgd door zijn zoon Pieter Frans Lindemans.
2011-05-01-Brouwerij-Lindemans_Vlezenbeek_02Op 14 april 2014 zal het precies 200 jaar geleden zijn dat Pieter Frans LINDEMANS, de laatste baljuw van het Land van Gaasbeek en meier van Vlezenbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen overleden is. Zij grafsteen bevindt zich achteraan de kerk van Vlezenbeek.
Om deze verjaardag te herdenken organiseert de Vlaamse Werkgroep DE VREDE vzw op zondag 13 april een lentewandeling met als thema “Het geslacht Lindemans in Vlezenbeek”.

Tijdens deze zondagnamiddagwandeling gaan we op zoek naar wat er tastbaar is overgebleven van het geslacht Lindemans. U wandelt langs oude hoeven, grafstenen en grenspalen. Wist u dat Pieter Frans Lindemans, de laatste baljuw van het Land van Gaasbeek, door de Fransen beschouwd werd als de “gevaarlijkste man uit de omgeving” ? Het verhaal hierover en nog andere, spannende getuigenissen uit lang vervlogen tijden hoort u tijdens deze boeiende wandeltocht. Onderweg houden we halt voor een degustatie van een verfrissende pint aan de brouwerij in het aloude Kwadewegen.’

Concreet :
Datum : zondag 13 april 2014
Vertrek : 14 u Gemeenteplein Vlezenbeek
Einde : omstreeks 18 u terug aan het Gemeenteplein
Afstand : 8 à 9 km
Deelname : € 1 (leden) – € 2 (niet-leden)
Stevige wandelschoenen of laarzen zijn aangeraden
Info : jan.quinart@telenet.be – tel. 02/569.17.52

Verkeersmaatregelen Centrum Vlezenbeek starten uiterlijk bij begin nieuwe schooljaar

VLEZENBEEK: – Uiterlijk bij de start van het volgende schooljaar zal ook het zuidelijke deel van Dorp als eenrichtingsverkeer ingericht worden.

Het is wachten op een akkoord tussen een aantal landbouwers om een regeling te treffen rond de bereikbaarheid van hun akkers.
Als er geen akkoord is tegen 31 augustus 2014, wordt het eenrichtingsverkeer toch ingevoerd omdat tegen dan het noordelijk gedeelte van Dorp in alle geval verbreed wordt.

kleuterschool_Ave-Maria_Vlezenbeek_LaudinnestraatNaar aanleiding van de komst van de nieuwe kleuterschool Ave Maria in de Laudinnestraat en de gevolgen hiervan inzake de bereikbaarheid van het centrum, werd op 28 mei 2013  een bewonersvergadering georganiseerd voor de bevolking van Vlezenbeek centrum om na te gaan hoe de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in het centrum van Vlezenbeek zou kunnen worden geoptimaliseerd.

Samen met het gemeentestuur kwam een werkgroep van een twaalftal inwoners – zowel bewoners, handelaars als vertegenwoordigers van de school – een paar maal bij elkaar in het najaar van 2013. Zij formuleerden aanbevelingen aan het bestuur. De aanbevelingen werden besproken in de commissie mobiliteit van 13 februari 2014 en werden op de gemeenteraad van 27 maart 2014 unaniem goedgekeurd.
2014-03-2014-verkeer-centrum-Vlezenbeek

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “Onze metingen hebben duidelijk gemaakt dat 85 % van de auto’s de bovenkant van Dorp kiezen wanneer ze van de Vlezenbeeklaan het centrum inrijden. Als we binnenkort het zuidelijke deel van Dorp in eenrichtingsverkeer steken, zal de toename op het noordelijke gedeelte dus beperkt blijven tot 15 % extra verkeer. Dat is zeker aanvaardbaar. We kunnen dus zonder vrees voor verplaatsen van het probleem de veiligheid en doorstroming in het zuidelijke deel van Dorp verbeteren via dit eenrichtingsverkeer.

Er zijn echter een aantal landbouwers, die het zuidelijk deel van Dorp gebruiken om via de Beevaartweg, hun akkers te bereiken.
Aangezien het noordelijke deel redelijk smal is, was dit in het verleden steeds een probleem.
Op initiatief van schepen van landbouw Bart Keymolen zijn de betrokken landbouwers in overleg om onder elkaar een oplossing te vinden zodat ze via een andere kant (bijvoorbeeld via de Appelboomstraat of via de Vlezenbeeklaan) hun akkers kunnen bereiken. Aangezien tegen het einde van de zomervakantie het noordelijke gedeelte van Dorp in alle geval verbreed wordt (onder andere ook voor de schoolbus) zal ook bij het ontbreken van een akkoord tussen de landbouwers het eenrichtingsverkeer ingevoerd worden tegen 1 september 2014. In het slechtste geval kunnen de landbouwers dan ook langs de noordelijke kant omrijden, maar hopelijk is dat niet nodig.

Verder werden ook een aantal kleinere maatregelen besproken met de bewoners en ook beslist zoals een betere aanduiding bij het verlaten van de parking van de parochiezaal, een gehandicaptenplaats aan de kerk, het plaatsen van een paaltje in de Kleine Schreinweg, enzovoort.

Jan Desmeth : “Ik wil vooral de twaalf vrijwilligers vanuit de inwoners, handelaars en vertegenwoordigers van de school bedanken. Met hen als ervaringsdeskundigen hebben we goed van gedachten kunnen wisselen. Niet iedereen zat altijd direct op dezelfde golflengte, maar het bereikte resultaat werd gedragen na een goede uitwisseling van standpunten. Zij hebben mede hun nek uitgestoken en daarvoor komt hen alle lof toe.”

Speelbos in den Beemd in Ruisbroek

RUISBROEK: – Den beemd in Ruisbroek is in volle verandering! Ruimte voor natuur, recreatie, kinderen, buurt, sport…
2014-03-28-speelbos_Den-Beemd_Ruisbroek_20
De groene tovenaars van de gemeentediensten en ProNatura/INL waren de voorbije week druk bezig met de natuurspeeltuigen van het speelbos aan te leggen, echte kunstwerken.
Wie gaat als eerste met het mooie lenteweer op ontdekkingstocht?

Deze slideshow vereist JavaScript.


Zie ook ons artikel van 10/02/2014: verborgen Ruisbroekse natuurparel wordt heropgewaardeerd
Het project ‘Groen Ruisbroek’ is een samenwerking met , RL Pajottenland&Zennevallei ProNatura en milieuraad Sint-Pieters-Leeuw met financiële steun van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM, quickwin Vlaamse Rand), Ruimte Vlaanderen (ARP, strategisch project Zuurstof voor de Zenne) en Provincie Vlaams-Brabant.

Opmaak RUP Wilderplein – princiepsbeslissing + goedkeuring lastenboek en aanstelling ontwerper.

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de agenda van de gemeenteraad van donderdagavond stond als agendapunt 025: Opmaak RUP Wilderplein – princiepsbeslissing + goedkeuring lastenboek en aanstelling ontwerper.

Na de intrekking van de definitieve aanvaarding van het RUP Wilderveld door de gemeenteraad en de vernietiging van het RUP door de Raad van State, dient voor de volgende zones een nieuw RUP opgemaakt te worden: site ‘Voetbalplein’ en site ‘Schindler’. De princiepsbeslissing voor de opmaak van het lastenboek en het lastenboek zelf wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Groen stemde tegen de andere partijen allen voor. Open-VLD had wel enkele bedenkingen.

Kathleen D’Herde,fractievoorzitter Open Vld: ‘In januari hebben we al een RUP goedgekeurd voor een naastgelegen gebied.Nu ligt het volgende RUP op tafel en is onze vraag: wat is nu eigenlijk het verschil met ervoor?
Het vorige RUP omvatte het volledige gebied en nu is dit opgedeeld in verschillende kleinere RUP’s. Maar de kern van de zaak blijft dezelfde: er wordt nu ook gebouwd op het voetbalterrein “de groene long” zoals het vroeger genoemd werd. Maar vermoedelijk zal het actie-comité daar nu niks meer over zeggen en zullen de ooievaars ook wel een andere verblijfplaats vinden.
De Open Vld fractie gaat akkoord met de opmaak van een RUP Wilderveld. Hoe dit zal ingevuld worden, zullen we op de voet volgen en we zullen ons over de invulling ervan ten gepaste tijden uitspreken.

fotoreportage carnaval Don-Bosco Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: Dit weekend heeft in Halle het grootste carnaval van de regio plaats. Traditie getrouw vieren heel wat Leeuwse scholen dit dan ook de vrijdag voor carnaval Halle.
2014-03-28-carnaval_Don-Bosco_Leeuw (6)
Don-Bosco Sint-Pieters-Leeuw kon deze voormiddag onder een stralende lentezon zijn optocht houden rond de kerk aan de Rink.
Een fotoreportage:

Deze slideshow vereist JavaScript.

politie verzegelt lompenbedrijf

politie_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw voerde donderdag 27 maart 2014 samen met de sociale inspectie een controle uit in een lompenbedrijf langsheen de Bergensesteenweg te Sint-Pieters-Leeuw.

Op het ogenblik van de controle waren er 9 arbeiders aan het werk.
De lokale politie trof er 5 illegalen aan dewelke voor verder onderzoek meegenomen werden naar het commissariaat. Na contactname met de dienst Vreemdelingenzaken kregen de 5 aangetroffen illegalen een bevel betekend om onmiddellijk het grondgebied te verlaten met inreisverbod van 2 jaar.

Door de sociale inspectie werden diverse inbreuken vastgesteld op illegale tewerkstelling, RSZ- en RVA-wetgeving en welzijn op het werk.
Er werd overgegaan tot voorlopige verzegeling van het bedrijf op basis van brand- en werkveiligheid.

Oprichting Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenterraad van donderdag 27 maart 2013 keurde de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf goed.
De oprichting betekent een overdracht van bevoegdheid voor de beleidsuitvoerende taken waarvoor het autonoom gemeentebedrijf wordt opgericht.

Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwEerste schepen, Jos Speeckaert:’Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft doorheen de jaren een sterke visie en beleidsstrategie met betrekking tot sportbeleving in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw ontwikkeld. In dat verband werden in het strategisch meerjarenplan een aantal strategische doelstellingen vastgelegd die niet alleen een beheersmatige maar vooral ook een beleidsmatige verzelfstandiging onderschrijven. De strategische doelstellingen hebben betrekking op sportverenigingen, toegankelijkheid en diversiteit en sportinfrastructuur.’

Middels dit autonoom gemeentebedrijf wenst de gemeente het vrijetijds-, ontmoetings- en ontspanningsleven in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw maximaal te organiseren en te ondersteunen. Met de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf wil de gemeente Sint-Pieters-Leeuw gebruik maken van de bedrijfsmatige aansturing en organisatie eigen aan een autonoom gemeentebedrijf.
sporthal_AJ_Braillard_Ruisbroek_Sint-Pieters-Leeuw kantine_SK-Leeuw_SINT-PIETERS-LEEUW

Wildersportcomplex Sint-Pieters-Leeuw

Jos Speeckaert:’Het autonoom gemeentebedrijf zal de naam Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw dragen en zal in eerste instantie de exploitatie van het sport- en recreatiecentrum “A.J. Braillard”, de voetbalkantine “” en het “Wildersportcomplex” tot doel hebben. Voorvermelde bedrijfsmatige aansturing en organisatie moeten leiden tot een soepelere werking (met snelle besluitvorming) en verhoogde efficiëntie in de aanwending van de financiële middelen van deze infrastructuren.’

De voordelen van externe verzelfstandiging voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kunnen als volgt worden samengevat:
– verhoogde transparantie
– verhoogd kostenbewustzijn
– het verlenen van autonomie en onafhankelijkheid in de uitvoering van de
– fiscale / financiële overwegingen
– samenwerking met de privésector

Jos Speeckaert:’Het is voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw financieel interessant om een autonoom gemeentebedrijf op te richten. Middels de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf kan de btw op de investeringen en exploitatiekosten m.b.t. het sport- en recreatiecentrum “A.J. Braillard” en de voetbalkantine “Laekelinde” zo’n 600.000 euro worden gerecupereerd. Ook kan de btw op toekomstige investeringen en toekomstige exploitatiekosten m.b.t. het “Wildersportcomplex” op die manier worden gerecupereerd. op jaarbasis zal dit een 60.000 euro zijn. Maar bij dit bedrag moet je wel de extra kosten aftrekken die het administratieve werk zal meebrengen om de dossiers op te volgen‘.

agenda:creatief paasatelier 2014

kunstacademie Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse Kunstacademie organiseert een creatief paasatelier van 14 tem. 18 april 2014 voor creatieve duizendpoten van 6 tot 12 jaar.

De kinderen zullen beeldhouwen, boetseren, schilderen, tekenen, een echte tentoonstelling opzetten,…

De vakantieateliers gaan dagelijks door van 9.00 tot 16.00 uur. Vóór en na afloop van de ateliers is er geen opvang voorzien.
De maximumbezetting per atelier is 40 kinderen.
Voor inschrijvingen mailt u best naar kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be en vermeldt u naam, adres

agenda:Voetbalstage KV Brucom Sp

2014-04-14-affiche-voetbalstageSINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de paasvakantie van 14 tem 18 april 2014 organiseert KV Brucom Sp een “Voetbalstage” voor spelers tussen 4 en 13 jaar (U5 – U14).

Trainingen tussen 9u en 15u30, opvang voorzien van 8u tot 17u30.
Onder begeleiding van gediplomeerde trainers zijn er 2 trainingen in de voormiddag en 1 activiteit in de namiddag (zwembeurt, tornooitjes,…). Vrijdag is er een uitstap voorzien.

Inschrijvingsgeld: 110e voor het 1ste kind, 90e voor het 2de kind, 80e voor het 3de kind van hetzelfde gezin. 3 warme maaltijden voorzien.

Inschrijven is mogelijk via de website: www.kvbrucomsp.be door daar op “Hier inschrijven” te klikken.

agenda: Info Generische geneesmiddelen

WZC-Zilverlinde_LDC-Meander_Zuun_Sint-Pieters-LeeuwZUUN: – Maandag 31 maart 2014 heeft in het Lokaal dienstencentrum Meander om 14.00 uur een infomoment over “Generische geneesmiddelen” plaats.

In België worden erg veel geneesmiddelen gebruikt. Dit weegt zwaar door op het budget voor de gezondheidszorgen, maar natuurlijk ook op de eigen portemonnee. Dit is zeker zo wanneer u dagelijks (verschillende) geneesmiddelen moet gebruiken. We kunnen echter al veel besparen door eenvoudig de prijs te vergelijken, want er bestaan immers grote prijsverschillen tussen gelijkwaardige producten.

Lokaal dienstencentrum Meander – Welzijnsweg (GPS: J. Vanderstraetenstr 273) 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Kerkenplan Sint-Pieters-Leeuw

2014-03-18-Sint-Pieters-Kerk_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw heeft 6 parochies en 7 kerken. Het Leeuwse Kerkenplan  dat nu op tafel ligt geeft zicht op de toekomst van de katholieke gebedshuizen in Sint-Pieters-Leeuw.

Vanuit de burgerlijke overheid, in de nota “Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk”, uit minister Bourgeois de wens dat op het lokale niveau in overleg tussen kerkelijke en gemeentelijke overheden een toekomstvisie over de kerken wordt ontwikkeld. Vanuit de kerkelijke overheid is dit ook de gelegenheid om de parochies te hervormen. Eén van deze hervormingen is dat de parochiegrenzen in de toekomst zullen samenvallen met de gemeentegrenzen. Pinksteren 2016 is de streefdatum om de “Pastorale zone Sint-Pieters-Leeuw” op te richten.
Hier zouden 3 hoofdkerken blijven, nl. de kerken van Sint-Pieters-Leeuw (Rink), Vlezenbeek en Zuun.
2014-03-23-sint-pieterskerk KERK_Zuun KERK_Vlezenbeek
Voor de andere 4 kerken; Ruisbroek, Negenmanneke, Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem is er eventueel gemengd gebruik mogelijk (misvieringen, huwelijken, begrafenissen maar ook tentoonstellingen, concerten en voordrachten) maar hierover moet nog wat denkwerk verricht worden tegen Pinksteren 2016. Veel hangt af van de dynamiek van de plaatselijke parochie en het kerkfabriek.

Voor wat betreft het medegebruik verwerpt het bisdom elke vorm van medegebruik van de algehele kerk.
Vanuit de gemeenschap zijn er tot nu toe ook nog geen vragen gekomen voor (gedeeltelijk) medegebruik. In elk geval hangt veel af van de parochiegemeenschappen op zich. Zolang deze gemeenschappen leven, zullen de kerken behouden blijven.
Het kerkenplan, dat werd opgemaakt door het centraal kerkbestuur met daarbij de eindversie van het pastoraal traject van het dekenaat Halle werd donderdagavond ook goedgekeurd door de gemeenteraad.

boomstructuur met sluipwerende maatregelen in binnengebied Brusselbaan – Postweg – Lenniksebaan

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad heeft donderdagavond beslist om de boomstructuur in te voeren in het binnengebied “Brusselbaan– Postweg – Lenniksebaan”, gedurende de 5 maanden durende testperiode. Men start in de 2de helft van april.
In oktober volgt de evaluatie.
.

Voor: NV-A en CD&V (= 16 stemmen)
Tegen: Open VLD, Groen, Sp.a, VL-Belang en PF (= 14 stemmen)

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth nam op de gemeenteraad ruim het woord om het project te verantwoorden.

Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Mobiliteit Jan Desmeth:“Deze maatregel is geen leuke maatregel, maar wel een oodzakelijke om de leefbaarheid en veiligheid in dat gebied te laten terugkeren.

De afgelopen 21 jaar – want de eerste maatregelen uit dit gebied dateren inderdaad van 1993 – hebben we steeds gezocht naar dè maatregel, die het sluipverkeer weert en geen enkel nadelig effect heeft.
Het was een legitieme zoektocht, maar spijtig genoeg heeft de ervaring ons geleerd dat deze wondermaatregel niet bestaat.
We moeten wel beseffen dat niets beslissen, ook een keuze is, ook een beslissing is. Het is de keuze voor het behoud van de bestaande toestand waarbij sommige inwoners elke dag meer dan 700 wagens voorbij hun deur krijgen, dit gedurende de hele dag lang en nog wel zes dagen op zeven.
De maatregelen, die genomen werden in 1993, 1995, 1997, 2004, 2006, 2010, 2012 en de laatste maatregel van 2013 hadden allemaal de bedoeling om het sluipverkeer te weren met een minimale hinder voor de bewoners, zoals bijvoorbeeld het alsmaar verder omrijden.
De ervaringen van de in totaal acht verschillende pogingen hebben aangetoond dat het probleem nooit werd opgelost, maar enkel werd verplaatst.De ene keer was straat X tevreden, maar had straat Y de nieuwe overlast.De volgende keer loste we het probleem van straat Y op, maar verschoof de hinder naar straat Z. En ja,…ook wij, als nieuwe bestuur, hebben dit gedaan met de maatregel van oktober vorig jaar. Na alle pogingen, analyses en metingen staat de gemeenteraad stilaan voor de keuze tussen twee alternatieven

Optie 1 : we aanvaarden het sluipverkeer van 700 wagens per dag, gedurende de hele dag en dit 6 dagen per week.
Dit is niet de visie van het gemeentebestuur.Wij zijn van oordeel dat 700 wagens per dag echt te veel zijn in deze rustige groene en landelijke long met haar smalle wegjes. De leefbaarheid en veiligheid moet in dit gebied kunnen terugkeren zodat ook de meer en meer agressieve opstootjes tot het verleden kunnen behoren.

Optie 2 : we stoppen met het vergroten van de omrijfactor en het verplaatsen van het probleem van de ene straat naar de andere en proberen de komende vijf maanden de boomstructuur uit. De boomstructuur is dè manier hoe je vandaag het binnengebied zou inrichten als je zou vertrekken van een wit blad. Deze opstelling en de impact ervan binnen en buiten het gebied wordt in oktober 2014 evalueren, in samenspraak met de bevolking!

2014-02-28-tractorsluisTijdens het overleg met landbouwers en handelaars uit het gebied, heeft het bestuur nog een paar aanpassingen, aangebracht met de bedoeling de hinder voor de inwoners van het betreffende gebied zoveel mogelijk te beperken.

1) twee van de vier tractorsluizen zullen 2 centimeter lager uitgevoerd worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat op de aangepaste hoogte 98 % van de wagens niet door kunnen rijden. Terwijl de meeste vrachtwagens, ook bijvoorbeeld de vuilniskar, er wel over kunnen. Dit is belangrijk om bepaalde bedrijven en landbouwers verder te kunnen bevoorraden.

2) De sluis in de Herdeweg werd 100 meter opgeschoven zodat bepaalde landbouwers met bepaalde machines, die niet over de tractorsluis kunnen,hun velden kunnen bereiken zonder te moeten omrijden. Daar waar dit mogelijk was, hebben we die aanpassingen doorgevoerd.

3) Tenslotte werd als flankerende matregel een betere bewegwijzering voorzien vanaf respectievelijk de Brusselbaan of de Postweg naar een aantal handelszaken, waar klanten zich tot aan het bedrijf begeven om producten te kopen of diensten te nuttigen. We denken dan aan horecazaken, tuincentra en/of streekproducten.

Wij begrijpen dat bepaalde inwoners in bepaalde onderdelen van het binnengebied het huidige sluipverkeer in hun straat aanvaardbaar vinden en niet onmiddellijk vragende partij zijn om deze boomstructuur in te voeren.
Als je bijvoorbeeld in een straat woont met “slechts 200 à 250 wagens per dag”, zie je niet onmiddellijk een reden tot deze ingreep. Maar wat als we dan enkel een maatregel nemen in het aanpalende gebied waar we 450 en 700 wagens tellen, dan komen die 700 wagens binnen de kortste keren in het gebied waar er nu maar 250 wagens zijn. Op dat moment zal het ook daar een probleem worden.”

Luc-DECONINCK_burgemeester_Sint-Pieters-LeeuwBurgemeester Luc Deconinck : “Daarom is het onze verantwoordelijk om het hele gebied als een geheel aan te pakken en niet langer straat per straat te denken. Met de boomstructuur hebben we een plan uitgewerkt dat de lusten en de lasten zoveel mogelijk spreidt over alle inwoners van het gebied. Zo kunnen we in oktober evalueren welke ervaringen deze boomstructuur heeft opgeleverd.

Wij willen trouwens de komende maanden – over de grenzen van meerderheid en oppositie heen – wel al nadenken over de wijze waarop deze evaluatie best kan verlopen. Maar laten we de boomstructuur met de flankerende maatregelen nu eerst een eerlijke kans geven.”
.

Jean Cornand, fractievoorzitter PF sprak na de uiteenzetting van Schepen Desmeth: ‘ Meneer de procureur een mooie speech. Maar als ik u zo hoor dan bellen de mensen als ze ziek zijn beter de vuilniswagen die over de tractorsluis kan rijden dan de hulpdiensten die moeten rondrijden‘.

De Open Vld fractie is er niet van overtuigd dat deze maatregelen de juiste keuze zijn voor deze problemen.

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwKathleen D’Herde,fractievoorzitter Open Vld: ‘Het is inderdaad zo dat een aantal inwoners, vooral die uit de Zone Zuid, wijk van de kant van de Brusselbaan, dat deze klagen over sluipverkeer. Maar om daarom zo ingrijpende maatregelen te nemen die meer tegenstand krijgen als bijval, vinden we ongehoord.
Deze maatregelen worden voorgesteld alsof ze alleen maar positieve resultaten zal opbrengen. Daar zijn wij echter niet van overtuigd.
Door de tractorsluizen in zone Zuid te plaatsen en dus de boom- en ringstructuur te creëren, zullen er ongetwijfeld veel kilometers meer gereden worden, doordat de plaatselijke bewoners zich ook moeten verplaatsen. Waar ze nu bv. maar 1 km moeten rijden om bij iemand op bezoek te gaan of een handelszaak in het gebied te bezoeken, zullen ze met de invoering van de maatregelen al snel 6 à 7 km meer moeten rijden. Dit in tijden dat iedereen de mond vol heeft van het milieu en de economische crisis, zijn deze maatregelen ongeoorloofd.

En dan is er nog de problematiek van de hulpdiensten. Iedereen weet dat het soms op enkele seconden aan kan komen tijdens een interventie, op leven en dood. Wel door deze maatregelen worden bepaalde straten in 2 gesneden en wat als de hulpdiensten de verkeerde kant inrijden. Er is ons reeds meegedeeld dat dit kan gecommuniceerd worden, maar we weten allemaal dat het dagelijkse kost is in Vlaanderen dat hulpdiensten door dergelijke maatregelen te laat ter plaatse aankomen.
En wie gaat he economisch verlies betalen van handelaars in het gebied die schade lijden door deze ingrepen?

Zie ook ons artikel: actie tegen tractorsluizen voor gemeenteraad

actie tegen tractorsluizen voor gemeenteraad

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voor de gemeenteraad donderdagavond hielden buurtbewoners een actie tegen de komst van 4 tractorsluizen aan Rattendaal en Sobroek.
2014-03-27-actie-tractorsluis (10)
Jean-Pierre De Leener van het actiecomité: ‘Sedert de “Blokkenactie”van 13 maart hebben we niet stilgezeten. Vandaag moet de gemeenteraad zich uitspreken over het al dan niet plaatsen van de blokken.
Intussen verzamelden wij meer dan 700 handtekeningen in de wijken Rattendaal en Sobroek.
De ondertekenaars vragen een algemene snelheidsbeperking van 50 km/u in de ganse zone met uiteraard de nodige politiecontrole en verbalisering.
We spraken ook met een aantal bewoners van de Domstraat en Zeypestraat die last hebben van het sluipverkeer. Voor hen zijn ook andere maatregelen ok. Het moeten niet noodzakelijk blokken worden.
Wij hopen dat de gemeenteraad de juiste beslissing zal nemen.’

Deze slideshow vereist JavaScript.


UPDATE: Zie ook ons artikel van na de gemeenteraad: boomstructuur met sluipwerende maatregelen in binnengebied Brusselbaan – Postweg – Lenniksebaan

jeugdboekenweek: jeugdauteur Patrick Lagrou op bezoek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de jeugdboekenweek nodigde de bibliotheek jeugdauteur Patrick Lagrou uit in het Colomakasteel voor de leerlingen van het 6de leerjaar.
2014-03-27-jeugdboekenweek-lagrou_0 2014-03-27-jeugdboekenweek-lagrou_1
Alle leerlingen van de 6de leerjaren van de Leeuwse scholen kwamen vandaag in 2 sessies tesamen in kasteel Coloma om de voorstelling ‘Klimaatreeks’ van Patrick Lagrou bij te wonen.
Patrick Lagrou is een bekende jeugdauteur die in
zijn klimaatreeks de dramatische gevolgen van de
opwarming van de aarde beschrijft.
2014-03-27-jeugdboekenweek-lagrou_42014-03-27-jeugdboekenweek-lagrou_4

Bergensesteenweg afgesloten door bommelding

SINT-PIETERS-LEEUW: – Wegens een bommelding iets voor 11 uur betreffende het fitness centrum Basic Fit is de N6,  Bergensesteenweg, afgesloten tussen Ruisbroeksesteenweg en Georges Wittouckstraat.
2014-03-27-bommelding_basic-fit
De naastliggende winkels Action, DSM keukens en Ixina werden eveneens ontruimd.

commissaris Christian Steens: ‘Een twintigtal werknemers is geëvacueerd naar en rusthuis in de buurt. De winkels zullen worden doorzocht op verdachte paketten en door een explosievenhond. Ook DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, is verwittigd en is onderweg. Pas als we zeker zijn dat alles ok is zullen we de Bergensesteenweg en de winkels terug vrijgeven.’
2014-03-27-bommelding_00 2014-03-27-bommelding_02

2014-03-27-bommelding_01UPDATE 12.40 uur: Normaal gezien wordt om 13.00 uur de Bergensesteenweg terug vrijgegeven. De explosievenhond heeft niets gevonden.

UPDATE 13.10 uur: Bergensesteenweg is terug vrij in beide rijrichtingen.

agenda: mossen-excursie

2009-10-12_20jaar-oude-zuun_walter-Gansemans-3SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 30 maart 2014 organiseren Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden een “Mossen-excursie” in natuurgebieden Baasberg en Oude Zuun.

Gids: Dirk De Beer (expert mossen) / Lieven Decrick – 0474/73.73.95
Samenkomst: 10u – ex-herberg “In de Blauw” – Brabantsebaan/Hoogstraat – St-Pieters-Leeuw
Middagpauze ten huize van Lieven Decrick
Niet vergeten: wandelschoenen of bij nat weer regenlaarzen, flesje water

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: Moedermonoloog door An Nelissen

2014-04-04-flyer_An-Nelissen_moedermonoloogVlezenbeek: Op vrijdag 4 april 2014 om 20 uur kan je in De Merselborre gaan kijken naar An Nelissen met de voorstelling ” Moedermonoloog “.

An Nelissen heeft een patent op succesvolle voorstellingen over belangrijke momenten in een vrouwenleven. Moedermonoloog bundelt 105 minuten uiterst herkenbare en daardoor juist hilarische situaties uit het dagelijkse leven van een moeder. Tegelijk is het haar meest persoonlijke show tot nu toe.

Voorverkoop 10 euro – kassa 12 euro
Meer info: 02 371 22 62 – cultuur@sint-pieters-leeuw.be

agenda: Carnaval Halle 2014

2014-03-31-affiche-carnaval-HalleHALLE: – Dit weekend heeft het grootste event van de Zennevallei plaats “Carnaval Halle”.

Halle staat op zijn kop op 29, 30 en 31 maart 2014. Het jaarlijkse carnaval is een van de grootste en kleurrijkste carnavalsfeesten van België en het mooiste carnavalfeest in Vlaanderen.

Elk jaar bouwen de Halse carnavalgroepen een nieuwe prachtige praalwagen, maken nieuwe kostuums en geven het beste van zichzelf tijdens de grote carnavalstoet op zondag.

ZATERDAG 29 MAART
15u11 Vertrek van de deuvelstoet vanop het Sisseplein te Essenbeek
16u33 Aankomst van de deuvelstoet op de Grote Markt
16u55 Brouwen van de prins en verwekken van het vrouwelijk schoon
18u11 Aankleden van de kleine vaantjesboer op de Beestenmarkt
22u33 Halle duikt in zijn eerste dolle nacht
2010-03-15-winnaars-carnaval-Halle-2010-de-mannen-van-de-metZONDAG 30 MAART
09u44 Kaarsofferande in de basiliek door de Gilles & Pierrots van Groot Halle
10u22 Pronkzitting in het historische stadhuis
11u44 Kaarsofferande in de St.-Rochuskerk door de Gilles & Paysannes van St.-Rochus
14u00 Vertrek van de reuze reclamestoet vanop St.-Rochus
14u33 Vertrek van de Carnavalstoet vanop St.-Rochus
Parcours: Nijvelsesteenweg – Sint- Rochusstraat – Willamekaai – Slingerweg – M. Senciestraat – Brusselsesteenweg – A. Demaeghtlaan – Ninoofsesteenweg – Melkstraat – Grote Markt – Basiliekstraat
15u11 Doortocht van de carnavalstoet over de Grote Markt
20u44 Vertrek van de grote vernieuwde lichtstoet, met doorlopende shows van de Halse carnavalgroepen
21u22 Aankomst van de lichtstoet op de Grote Markt
23u55 Verrassingsact op de Grote Markt
00u33 Halle duikt in zijn tweede dolle nacht
MAANDAG 31 MAART
10u11 Bezoek aan het Zonnig Huis, centrum Koekebeek & Ten Hove
18u44 Krottenworp op de Grote Markt, met als hoofdprijs de “gouden krot” t.w.v. € 500
18u44 Vertrek krottenmaandagstoet
21u33 Prijsuitreiking aan de Halse carnavalverenigingen
22u22 Monstervuurwerk vanop de Graankaai
23u11 Verbranding van carnaval 2014 op de Grote Markt door de Gilles & Pierrots van Groot Halle
23u33 Verrassingsact op de Grote Markt
00u11 Verbranding van carnaval 2014 in de Biezeweide door de Gilles & Paysannes van St.-Rochus
00u22 Halle duikt in zijn derde en laatste dolle nacht

De-Lijn_carnaval-HalleOok dit jaar leggen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en De Lijn een speciale carnavalbus in.

Dit jaar doet de bus ook Vlezenbeek en Ruisbroek aan.

Bekijk ons artikel hierover: http://sint-pieters-leeuw.eu/2014/03/02/leeuwse-carnavalbus-stopt-nu-ook-in-ruisbroek-en-vlezenbeek/

.

Meer info over Carnaval Halle: www.carnavalhalle.be en www.gruutemet.be

carnaval bij de boogschutters

SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar jaarlijkse traditie hield de Koninklijke schuttersgilde Sint Sebastiaan woensdag voor carnaval Halle haar carnaval schieting.
2014-03-27-carnaval-schuttershof_10
Een twintigtal leden kwamen verkleed naar het schuttershof.
Wat carnavalmuziek , het Leeuwse schuttersbier en een hotdog en de sfeer zat er weer goed in.

Deze slideshow vereist JavaScript.

oppositiepartij Groen tegen betalende bewonerskaart voor openbare parking aan Meerweg

2013-12-17-molens-RuisbroekRUISBROEK: – Op de gemeenteraad van donderdag staat de betalende bewonerskaart voor de nieuwe openbare parking aan de Meerweg op de agenda, een punt waar Groen Sint-Pieters-Leeuw het niet mee eens is.

Jenny Sleeuwaegen: ‘ De Meerweg was een rustige straat in Ruisbroek, met voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners. Tot het vorige bestuur toelating gaf om in het oude gebouw van de Molens van Ruisbroek lofts in te richten, die mochten gebouwd worden zonder voldoende parking te voorzien voor de 50 extra gezinnen.
Het bestuur heeft zich door geldhonger laten leiden, zij zagen de extra belastinginkomsten van deze nieuwe gezinnen maar al te graag komen. De klachten van de vroegere en nieuwe bewoners werden jarenlang genegeerd, de verkeersonveilige situaties die door het foutparkeren ontstonden moesten de mensen er maar bij nemen. Nu wil het bestuur eindelijk maatregelen nemen en een terrein, eigendom van Waterwegen en Zeekanaal huren om er een buurtparking van te maken.

Het siert het bestuur dat ze eindelijk maatregelen nemen maar de concrete uitwerking laat heel wat te wensen over.
Bewoners moeten 100 euro betalen voor een bewonerskaart, moeten financieel bijdragen aan de oplossing van een probleem dat enkel door een foute beslissing van het bestuur ontstaan is! Wij vinden dat het bestuur zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen en de kosten van de parking moet dragen en deze kosten niet mag afwentelen op de bewoners. Wij pleiten voor een gratis bewonerskaart, één per gezin en enkel voor de wagen ingeschreven op het adres op de Meerweg. De nummerplaat moet op de bewonerskaart vermeld worden, zodat we zeker kunnen zijn dat de kaart niet wordt doorgegeven aan mensen die niet aan de Meerweg wonen.

Groen vreest dat het bestuur deze betalende bewonerskaart nu invoert als een kleine maatregel in een kleine zone, maar dat dit later kan gebruikt worden om vergelijkbare maatregelen te nemen in andere reeds overbevolkte wijken waar het bestuur toch vrolijk toestemming geeft om bij te bouwen. Denken we maar aan de bloemenwijk, de Wittoucksite, het centrum van Negenmanneke, de Kerkstraat in Ruisbroek. Zo wil de meerderheid de Leeuwse bevolking verplichten het gat in de gemeentefinanciën te dichten: ofwel heb je een villa met garage en bijhorende hoge onroerende voorheffing, ofwel heb je een bescheiden woning of appartement en betaal je extra om te mogen parkeren.’

stem nu voor Graffiti tegen graffiti

2014-03-25-graffiti-tegen-graffitiRUISBROEK: – Het wijkteam van Ruisbroek wil het station van Ruisbroek opfraaiien met een heus graffitiproject. Hiervoor nemen ze deel aan een wedstrijd waarbij ze dagelijks uw stem nodig hebben.

In elke provincie zal Fintro uit de drie populairste projecten een winnaar aanduiden. De winnende projecten krijgen 3500 euro om hun project te realiseren.

Stem nu op: www.fintroverbetertjebuurt.be/project/60

Tom Pardaens: ‘De stationsomgeving en het perron willen we voorzien van kleurrijke graffiti en dit in nauwe samenwerking met de inwoners van Ruisbroek. De graffitiwerken willen we deels laten uitvoeren door professionele artiesten en deels door de jongeren van Ruisbroek (begeleide graffitiworkshop)! Verder willen we dit graffiti-evenement laten uitgroeien tot een heus buurtfeest: we bieden muziekartiesten uit Ruisbroek een podium aan en inwoners organiseren een picknick waarbij de hele buurt kan aanschuiven. Kortom een evenement voor en door de inwoners van Ruisbroek, met als hoofddoel de stationsomgeving op te fleuren.’

sluikstort in Jan-Baptist Wautersstraat

ZUUN: – Onaangename verrassing voor Françoise Vandersteen tijdens haar wandeling langs de voetweg aan de Jan-Baptist Wautersstraat in Zuun. Dinsdag stootte ze er op een enorm sluikstort met vooral bouwafval.
2014-03-26-sluikstort_01 2014-03-26-sluikstort_02
Het sluikstort was zo groot dat wandelaars met een kinderwagen er zelfs niet langs konden”, vertelt Françoise.
Françoise, die ook SP.A-bestuurslid is, nam meteen contact op met de bevoegde gemeentediensten om dit te melden.

agenda: Concert Wally & de technisch werklozen

2014-03-29-affiche_leeuwkeSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 29 maart 2014 is er in café ’t Leeuwke een optreden van “Wally & de technisch werklozen”.

Opgelet! Het optreden begint om 21.00 uur (een uur vroeger dan vermeld op affiches).

Chanson, kleinkunst, wereldmuziek – Winnaars van de publieksprijs NEKKa nacht
Meer info: http://vi.be/wallyendetechnischwerklozen

café ’t Leeuwke, Rink 47 te Sint-Pieters-Leeuw

Nacht van de geschiedenis 2014

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zo’n 23.500 geschiedenisliefhebbers namen op dinsdag 25 maart deel aan 235 activiteiten tijdens de twaalfde Nacht van de Geschiedenis. Dit jaar draaide alles rond het thema van de Eerste Wereldoorlog.
2014-03-25-nacht-van-de-geschiedenis_01
Ook in Sint-Pieters-Leeuw bracht het Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw en Davidsfonds Vlezenbeek een boeiende lezing in het Cultuurcentrum Coloma.
Aan de zowat 100 aanwezigen legde Pat Delrue, luitenant-kolonel op rust, uit wat de militaire situatie was in 1914, welke de strategische plannen aan Duitse en Franse zijde waren en hoe het gesteld was met de onderlinge krachtsverhoudingen.
2014-03-25-nacht-van-de-geschiedenis_05 2014-03-25-nacht-van-de-geschiedenis_06
Voornamelijk de situatie in België tussen 4 augustus en 16 oktober 1914 werd van nabij toegelicht en ook aan het vluchtelingenprobleem werd de nodige aandacht besteed.
2014-03-25-nacht-van-de-geschiedenis_042014-03-25-nacht-van-de-geschiedenis_07

In 2014 geen Buitenspeeldag in Sint-Pieters-Leeuw

2011-04-06-buitenspeeldag_07SINT-PIETERS-LEEUW: – Op woensdag 2 april 2014 zal er GEEN buitenspeeldag georganiseerd worden in Sint-Pieters-Leeuw.

Dit jaar geen buitenspeeldag in Sint-Pieters-Leeuw. Toch blijft de gemeente het evenement een warm hart toedragen.
Schepenen van jeugd en sport Bart Keymolen en Jos Speeckaert lichten toe; “Vorig jaar kende de buitenspeeldag rond A.J. Braillard opnieuw een groot succes, maar we willen niet vastgeroest raken. Door de afwisseling van het ene jaar een buitenspeeldag te organiseren en het andere jaar voor een andere activiteit te kiezen, hopen we de ‘goesting’ bij onze jongeren hoog te houden”.

Kinderen die er op 2 april willen op uittrekken, kunnen terecht in onze buurgemeenten. Wie info wenst, kan die vinden op www.buitenspeeldag.be .

Schepen van Jeugd Bart Keymolen: “We programmeren in november een aantrekkelijk aanbod rond ‘Kunstendag voor Kinderen’. De Jeugddienst is volop bezig met de organisatie van een aantrekkelijk aanbod voor de Leeuwse kinderen en jongeren. Hou daarom zeker de website van onze gemeente en de infoLeeuw in de gaten voor meer info.”

17 november 2014 kunstendag voor kinderen: www.kunstendagvoorkinderen.be.

2012-03-28-buitenspeeldag_Sint-Pieters-Leeuw (9)Herbekijk onze foto-reportages van de voorbije buitenspeeldagen: 2013 – Ruisbroek, 2012 – Zuun, 2011 – Zuun, 2010 – Zuun en de 1ste Leeuwse  buitenspeeldag in 2009 op 4 locaties.

De buitenspeeldag is een initiatief van Nickelodeon, Ketnet, VTMKZOOM, de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse overheid. De drie televisiezenders gaan op woensdag 2 april 2014 van 13u tot 17u op zwart. Je hebt die dag dus geen enkel excuus om binnen te blijven! Op verscheidene plaatsenl in Vlaanderen worden er leuke activiteiten georganiseerd waarin je al je energie kwijt kan.

Vlaams-Brabantse organisaties uit het middenveld ondertekenen ook provinciaal klimaatengagement

vlaams-brabant-klimaatneutraal-logoVLAAMS-BRABANT: – Na de 56 Vlaams-Brabantse gemeenten engageren nu ook de organisaties uit het middenveld zich voor een klimaatneutrale provincie door het klimaatengagement te ondertekenen.

De komende jaren zetten we sterk in om van Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken’,zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Na de gemeenten engageren zich nu ook organisaties. Middenveldorganisaties zijn een essentiële partner bij het vergroten van het draagvlak voor een klimaatneutrale provincie. Ze werken immers op een dynamische manier van onderuit. En zijn daarom een meerwaarde in de strijd tegen de klimaatverandering’.
2014-03-25-klimaatneutraal_01
Deze organisaties zullen een rol spelen in het klimaatneutraal maken van Vlaams-Brabant:
ACW – ACV – Ons – Boerenbond – Mobiel 21 – Bond Beter Leefmilieu – Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei – Natuurpunt Pajottenland – Vzw Paddenbroek- Wonen en Werken – Groep Intro – Autopia – Archeduc – Dialoog – VELT – LETS Vlaanderen- Cvba Rivierstroom – Climaxi

Ze gaan samen op zoek naar concrete ideeën en samenwerkingsverbanden. Wonen en recht op energie, duurzame mobiliteit, duurzame voeding en landbouw zijn daarbij prioritaire thema’s. De provincie zal hen hierbij jaarlijks met zo’n 500.000 euro ondersteunen via het nieuwe subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten.

Leeuwse judo jeugd behaalde mooie resultaten in Lennik

SINT-PIETERS-LEEUW: Vorig weekend nam Judoclub Sint-Pieters-Leeuw deel aan een tornooi bij de buren in Lennik.

ploeg U 13 met coachs Robert en Alain Decuyper
ploeg U 13 met coachs Robert en Alain Decuyper

12 Leeuwse deelnemers deden mee aan het tornooi voor 3de provinciale pupillen (min 11 jaar) en miniemen (min13 jaar).
Ze kwamen terug met 2 x goud,3 x zilver, 6 xbrons en een 4de plaats.

ploeg U 11 met voorzitter Jean-Willy Peeters  en coach Alain Decuyper
ploeg U 11 met voorzitter Jean-Willy Peeters en coach Alain Decuyper