Move tegen pesten Gemeentelijke basisschool Wegwijzer

Ruisbroek – Vandaag, donderdag 27 februari 2014, om 13u.30 stipt dansten meer dan 300 000 kinderen de Move tegen pesten in Vlaanderen. Ook de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Wegwijzer namen deel aan dit initiatief van Ketnet. Door samen de move te dansen willen ze tonen dat pesten echt niet oké is.
2014-02-27-Ruisbroek_movetegenpesten_02
2014-02-27-Ruisbroek_movetegenpesten_01
Tineke Coeck, directeur: ‘De voorbije “Toeka-week” zette de school het (niet) pesten in de kijker met verschillende acties. Eentje daarvan was de oproep aan iedereen om complimentjes te geven. In plaats van te pesten gingen ze elkaars kwaliteiten in de verf zetten. Een mooie stap op weg naar een pestvrije school.Move tegen pesten Gemeentelijke basisschool Wegwijzer.

Overheveli​ng strafregis​ter het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden naar gemeente

gemeentehuis_SINT-PIETERS-LEEUWSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf maandag 3 maart 2014 zal het afleveren van een uittreksel uit het strafregister, het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, niet meer door de lokale politie gebeuren maar door de gemeente. Alle inwoners kunnen dan bij de bevolkingsdienst terecht voor een uittreksel. Het is een officieel document dat een opsomming geeft van mogelijke veroordelingen. Het vermeldt jouw eventuele strafrechtelijk verleden.

Soorten uittreksels

  • Model 595 is het basisdocument.
  • Model 596.1 voor gereglementeerde activiteiten en beroepen.
  • Model 596.2 voor een beroep of activiteit die onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. Dit model vereist een bijkomende controle door de politie.

Hoe kan je een uittreksel aanvragen?
De aanvraag gebeurt door de burger:

  • aan het loket;
  • online via de website http://www.sint-pieters-leeuw.be/strafregister;
  • per e-mail: strafregister@sint-pieters-leeuw.be (download het formulier via de website hierboven);
  • per brief: Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw, dienst Bevolking, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (reden vermelden waarvoor je het nodig hebt);
  • per fax: 02 377 72 26 (reden vermelden waarvoor je het nodig hebt).

Wie kan een uittreksel afhalen?
Het uittreksel mag je zelf afhalen vijf werkdagen na de aanvraag bij de dienst Bevolking tenzij anders bepaald (model 596.2). Indien je niet zelf kan komen om het af te halen, mag dit ook gebeuren door een derde. Diegene die het getuigschrift komt afhalen, moet dus zowel zijn eigen identiteitskaart als een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever meebrengen en een volmacht.

Wat kost het?
Een uittreksel uit het strafregister kost 5 euro, te betalen bij afhaling. Bepaalde uittreksels zijn vrijgesteld van de belasting op administratieve stukken (bv. voor sollicitatie).

Nieuwe website: Lambik1801

2014-02-27-nieuwe-lambik-websitePAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: -Raf Meert werkt momenteel aan een nieuw historisch project. Vorig jaar deed hij nog onderzoek naar de jubilerende handbooggilde van Sint-Sebastiaan uit Sint-Pieters-Leeuw en eerder schreef hij ook al over de kastelen Rattendaal en Coloma. Zijn nieuwste onderzoek gaat over de geschiedenis van de lambiek, geuze en kriek. Hij beperkt zich daarbij niet tot de Leeuwse brouwerijen Belle-Vue en Lindemans, maar ook de ontstaansgeschiedenis van andere brouwerijen in het Pajottenland en de historiek van het bier zelf zal hij onder de loep nemen.

Raf Meert 26 ste Ridder Sint-Sebastiaan

Raf Meert: “Ik ben eigenlijk toevallig geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van de lambiek. Toen ik enkele jaren terug aan mijn stamboom werkte, ontdekte ik een grote fout in de historiek van brouwerij Timmermans in Itterbeek. Eén van mijn voorvaders was daar al aan het brouwen in 1733 terwijl ze bij Timmermans bij hoog en bij laag beweerde dat er maar eerst in 1781 een brouwerij werd opgericht. Uit mijn archiefonderzoek bleek echter dat Timmermans zich baseerde op gegevens van een andere brouwerij, die elders in het dorp stond.

Maar het bleef niet bij één brouwerij. Toen René Lindemans van de gelijknamige brouwerij in Vlezenbeek in 2011 het Erediploma Vic Feytons uit handen van het Davidsfonds kreeg, besloot Raf ook de historiek van die brouwerij te onderzoeken.

Raf Meert: “Na de huldiging door het Davidsfonds riep Lindemans 2011 uit als jubileumjaar voor haar 200-jarig bestaan. Op etiketten en publiciteitsmateriaal verscheen plots 1811 als stichtingsjaar, terwijl de brouwerij tot kort daarvoor 1809 had aangehouden. Ik vond dat eigenaardig en schreef de brouwerij daarover aan. Uit hun antwoord bleek dat ze voor geen van beide data ook maar enig effectief bewijs hadden. Zowel 1809 als 1811 waren dus uit de lucht gegrepen! Uiteindelijk vond ik in archiefstukken dat Lindemans haar jubileum bijna 20 jaar te vroeg vierde. Het duurde namelijk tot 1829 vooraleer er een Lindemans aan het hoofd van de brouwerij kwam.”

Lichtzinnig.
Dat twee lambiekbrouwerijen op vrij lichtzinnig met de historiek van hun bedrijf omsprongen, stemde Raf tot nadenken: wat als er nog meer aan het gangbare verhaal van de lambiek schortte? Hij besloot daarop een ruimer onderzoek te voeren naar de geschiedenis van het Brusselse streekbier.
2011-05-01-lambik_01 2011-05-01-lambik_02
Raf Meert: “ Wat daarop volgde had ik nooit verwacht. Naast nog eens vier foutieve brouwerijkronieken, ontdekte ik dat ook over de receptuur, de ouderdom en de naamgeving van het bier heel wat onzin wordt verteld. Bierjournalisten, toerismedeskundigen en erfgoedwerkers mogen de laatste jaren dan wel een meer dan bijzondere aandacht voor de lambiek hebben, de kwaliteit van de meegedeelde historische informatie laat duidelijk te wensen over. Bierliefhebbers en toeristen worden meermaals op het verkeerde been gezet. ”

lambik1801_logoWie benieuwd is naar de conclusies van het archiefonderzoek, kan terecht op een website die Raf heeft opgericht: www.lambik1801.be.

In een eerste artikel maakt hij alvast komaf met het vermeend oudste lambiekrecept van Halle uit 1559. Verder zal hij proberen om de 6 tot 8 weken een nieuw artikel te publiceren, tot alle conclusies zijn neergeschreven. Voor wie oprecht en zonder vooringenomenheid geïnteresseerd is in de ware geschiedenis van de lambiek, is een bezoek aan de website dus zeker de moeite waard.