inschrijven babbel en knabbelfestijn

2013-09-22-opendeur-LDC_Negenhof_04RUISBROEK: – Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2014 organiseert Rudi Tastenoe in samenwerking met een aantal vrienden een “babbel en knabbelfestijn” ten voordele van een aantal goede doelen, o.a. vzw De Poel Ruisbroek.

Een lekkere portie scampis in look / roomsaus of een spaghetti bolognèse, in een gezellig kader met sfeermuziek en Cava Bar. Dit worden gegarandeerd 2 fijne avonden om zeker niet te missen.
Daar er maar 50 zitplaatsen zijn is het aan te raden om te reserveren.
Het gaat door in de parochiezaal Gieterijstraat, 9 te Ruisbroek.
Wij serveren vrijdagavond van 18.00u tot 21.00u. Zaterdagmiddag van 11.30u tot 14.00u en ’s avonds van 18.00u tot 21.00u
Misschien tot dan, Rudi. Reserveren via 0476/754298

RUP Open Ruimte – aankondiging openbaar onderzoek

2008-09-10-luchtfoto_wijk-de-witte-roosSINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 30 januari 2014 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een kaartenbundel en een grafisch plan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 28 februari 2014 tot en met 28 april 2014.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 28 april 2014.

agenda: Chiro Snoopy fuif

2014-03-01-affiche_nisjappengewuunkappenSINT-PIETERS-LEEUW: – De leiding van Chiro Snoopy presenteert op zaterdag 1 maart 2014 vanaf 21.00 uur” Ni sjappen, gewuun kappen “

LINE – UP ♫
Lucky G: 21u00 – 22u00
Act Ill: 22u00 – 00u00
Juicy B2B Big Blend: 00u00 – 01u00
Laaionhead: 01u00 – 03u00

VVK : 3 EURO ADK : 5 EURO
-16: Geen alcoholische dranken!
-18: Geen sterke dranken!

locatie: Laekelinde – Lotstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw