vrijwilligersfeest OCMW Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw kan gedurende het jaar beroep doen op zo’n 118 vrijwilligers. Met een warm hart voor hun medemens staan ze iedere dag klaar!
Om de vrijwilligers te bedanken organiseerde het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw ieder jaar een feest. Een dag dat vrijwilligers en partners eens lekker worden verwend met koffie en gebak.
2014-02-13-vrijwilligersfeest
Een dag waar we allen naar uitkijken. Want die dag kunnen wij eens iets terug doen. Een dag dat wij eens alle aandacht schenken aan hun werk. Een dag dat het OCMW hen kan verwennen. En verwennen, daar weten vrijwilligers alles van. Ze zijn namelijk expert in verwennen. Ze doen dit ook alle dagen.” aldus OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Geïnteresseerd om zelf vrijwilliger te worden?
Neem contact op met Karin Poldervaart, centrumcoördinator op het nummer 02 377 03 55, e-mail: karin.poldervaart@ocmwspl.be of kijk op onze website www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be/vrijwilligerswerking.

CD&V blij met eerste vorderingen in het dossier Puur Natuur

OUDENAKEN/SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Het Leeuwse schepencollege heeft besloten om de kleuterschool Puur natuur niet te laten uitgroeien tot een school voor 110 leerlingen in de Molenborre. (zie artikel: Inspraaktraject toekomst Puur Natuur – klik HIER).
2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_Oudenaken 2013-11-29-school_puur_Natuur_03b_archieffoto-Molenborre
Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwCD&V organiseerde enkele weken geleden een dialoogmoment “Oog in oog” in de wijken Oudenaken & Sint-Laureins-Berchem. We merkten toen heel wat verzet en reserves tegenover de verhuisplannen van de school Puur Natuur, die het gemeentebestuur deze legislatuur plant. We zijn dan ook niet bij de pakken blijven zitten en samen met onze coalitiepartner hebben we reeds enkele belangrijke aanpassingen aan het project doorgevoerd. Zo kunnen we nu reeds een school van 110 leerlingen in de Molenborre uitsluiten, dit zou de draagkracht van een klein dorp zoals Sint-Laureins-Berchem overstijgen. Dit behoort dus niet langer tot de mogelijkheden. Bovendien zal de school Puur Natuur voortaan een satellietschool worden en gelinkt worden aan de gemeentelijke school Den Top. En dus niet langer aan de gemeentelijke basisschool De Wegwijzer uit Ruisbroek. Geografisch gezien leunt Den Top dichter aan bij de dorpen Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem, we kiezen hier dus voor een meer logische voor de hand liggende keuze. Dit zullen we zo snel mogelijk naar de gemeenteraad brengen, zodat we hier de mensen snel zekerheid kunnen over verschaffen. Tenslotte zal ook het mobiliteitsverhaal sterk meegenomen worden in het vervolgtraject over de toekomst van de school Puur Natuur. We gaan verder onderzoeken wat mogelijk en wenselijk is, en dit in samenspraak met onze inwoners”, aldus eerste schepen (CD&V) Jos Speeckaert.”

Lokaal partijvoorzitter Siebe Ruykens (CD&V): “We zijn blij met de vorderingen die we samen met onze coalitiepartner in dit belangrijke dossier hebben gemaakt. We hebben hiermee een belangrijke stap in de goede richting gezet. Toch zijn we er nog helemaal niet. Er zal de komende weken een intensief inspraaktraject worden opgestart waar de verschillende alternatieven die op tafel liggen op gelijke voet zullen worden onderzocht en besproken. CD&V is ervan overtuigd dat dit dossier enkel kan slagen wanneer er voldoende draagkracht wordt gevonden in deze wijken.”

Inspraaktraject toekomst Puur Natuur

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde woensdagavond voor de inwoners van Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken en alle ouders van kinderen die school lopen of hun kinderen willen inschrijven in de gemeentelijke basisschool Puur Natuur een infoavond over de herstructurering van de school.  De infoavond was tevens de start van het “Inspraaktraject toekomst Puur Natuur“.
Heel wat buurtbewoners en ouders waren op de uitnodiging ingegaan en tekenden present in de raadzaal van het gemeentehuis.

2014-02-12-inspraaktraject-Puur-Natuur_01
Burgemeester , Luc Deconinck opende de avond met de mededeling dat het schepencollege geen vooraf bepaald traject meer heeft en dat alle positieve en negatieve zaken moeten onderzocht worden.
Buiten deze startavond plant hij daarom nog minimum 3 overlegmomenten waar in werkgroepen de meer technische zaken behandeld zullen worden om dan tegen eind april terug een plenaire vergadering te houden voor alle geïnteresseerden om hen de conclusies van de verschillende werkgroepen, waar ook mensen uit de zaal zich voor konden inschrijven, mee te delen. Om zo tot een besluit te komen die mee gedragen wordt door de bevolking.

Burgemeester , Luc Deconinck: “ We zijn ondertussen reeds afgestapt van de idee om 110 kinderen onder te brengen in De Molenborre. Eén van de mogelijke pistes zou wel kunnen zijn dat er twee kleuterklasjes komen in Puur Natuur en een lagere school met 3 klassen voor zo’n 40 à 50 kinderen in de Molenborre. Maar zoals gezegd alle pistes liggen open en niets is beslist. De Werkgroepen moeten dit bekijken”.
2014-02-12-inspraaktraject-Puur-Natuur_02 2014-02-12-inspraaktraject-Puur-Natuur_04

Voor Puur Natuur zal men moeten nadenken over 4 opties:
1) Kleuterschool Puur Natuur stopt -> Waar gaan die kleuters dan naar school?
2) Puur Natuur alleen kleuterschool -> Waar gaan die kinderen naar het eerste leerjaar?
3) (2) kleuterklassen in Puur Natuur + (3) lagere schoolklassen in de Molenborre?
4) Andere mogelijkheden?

Gunther Coppens, schepen Onderwijs: “ Op dit moment is Puur Natuur een afdeling van de Wegwijzer in Ruisbroek. Misschien is het een optie om de school in de toekomst te koppelen aan Den Top in het centrum van Leeuw. Het college opteert hiervoor maar zulke beslissingen moeten via het ministerie van onderwijs gaan wat zeker meer dan een jaar duurt.
Als er geopteerd word om alleen een kleuterschool te behouden in Oudenaken dan kan men nadenken om qua mobiliteit misschien een gemeentelijke schoolbus in te leggen naar de lagere school van Den Top. Is het een uit te werken idee? Dat moeten we uitzoeken.

Verder doet zich voor heel Sint-Pieters-Leeuw een groot capaciteitsprobleem voor in het 1ste leerjaar. Dit jaar zullen we door het centraal aanmeldregister voor de eerste keer duidelijke cijfers kennen van het jammer genoeg grote aantal weigeringen dat we zullen hebben. Vroeger hadden we hierover geen concrete cijfers omdat vele ouders naar de school belden om te horen of er plaats was en indien de school reeds volzet was schreven ze hun kind niet in waardoor ze ook niet geweigerd werden. Maar nu zullen we de cijfers wel kennen.
We zijn ons reeds enige tijd bewust van dit capaciteitsprobleem en hebben reeds samen met de Leeuwse scholen een taskforce opgericht die met het ministerie de capaciteitsproblemen bespreekt.”

Jan Desmeth, schepen Mobiliteit en Verkeer: “ We moeten er niet over liegen als er een school komt aan de Molenborre is er een mobiliteitsprobleem de 20 minuten ’s morgens en ’s avonds als de ouders hun kinderen komen afzetten en ophalen. Als buurtbewoners te voet of met de fiets komen verkleinen we dit reeds op een eenvoudige manier.
Op de beschikbare 6 meter kunnen we een weg met voetpad en parkeergelegenheid creëren. Nadeel is dan wel dat er geen parkeerplaats meer is langs de berm en dat de buurtbewoners hun wagen op de oprit moeten zetten. Dit zal dus besproken moeten worden indien de werkgroepen ervoor opteren om een school te hebben in de Molenborre.”

Jos Speeckaert, schepen van Financiën en begroting: “Bij eender welke optie die gekozen wordt moeten we natuurlijk ook de financiële haalbaarheid bekijken. In het meerjarenplan van de gemeente stond de verkoop van Puur Natuur ingeschreven. Als deze blijft voor bijvoorbeeld de kleuters dan moeten we bij het hele verhaal waakzaam zijn qua budgetten. Want heel veel financiële opties laat het meerjarenplan niet toe.

Over de 4 opties en de vele vragen moeten tijdens de 3 overlegmomenten gediscussieerd worden in de werkgroepen.
Met daarin vertegenwoordigers van de bevolking van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem, ouders wiens kinderen naar Puur Natuur gaan, de directies van de scholen, de mobiliteitsambtenaar, OVSG= Onderwijs Verbond Steden en Gemeenten. Zij kunnen via hun juridische dienst helpen om te zien wat kan en niet. Verder de dienst buitenschoolse kinderopvang, de bevoegde schepenen en leden van de gemeenteraad.
2014-02-12-inspraaktraject-Puur-Natuur_03
Dat er in de werkgroepen over heel wat gediscussieerd kan worden bleek al snel tijdens de vragenronde die de avond afsloot. Enkele fragmenten van de vragen:

Zijn we niet van een muis een olifant aan het maken, is er in Oudenken en Sint-Laureins-Berchem nood aan zoveel schoolplaatsen, hoeveel kinderen wonen er effectief in het gebied, kan het niet kleinschaliger, ik wil dat het schooltje blijft voor mijn kinderen, is een kleine school leefbaar, Den Top ligt centraal kan deze school niet uitgebreid worden, wat met het verkeer, kinderen zijn de toekomst dus het zou spijtig zijn als er geen school meer zou zijn, Hoe zit het qua veiligheid de hulpdiensten kennen de weg niet bij ons, we kennen het systeem van leeftijdsgroepen in de lagere school niet goed is dit degelijk, als bij inschrijven de kortbij afstand geldt zullen er dan niet veel kinderen van Gaasbeek en Elingen in de school zitten, we willen een buurtschool geen mastodont, …

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels over Puur Natuur:
16/01/2014 sp.a vraagt dringend investeren in uitbreiding schoolcapaciteit
29/11/2014 CD&V-standpunt inzake de verhuis van Puur Natuur
29/11/2014 Open VLD kan zich niet vinden in de herstructurering van Puur Natuur in Oudenaken
29/11/2014 Kleuterschool Puur natuur wordt dorpsschool en verhuist op termijn naar Sint-Laureins-Berchem

01/09/2009 gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur in Oudenaken is kleinste schooltje in Vlaams-Brabant.

bestel kaarten voor: Michel Wuyts over zijn toeren

2014-02-12-mwVLEZENBEEK: – Op 21 maart 2014 om 20.00 uur kan u in de Merselborre in Vlezenbeek gaan kijken naar “Michel Wuyts over zijn toeren”.

Voor wie graag verrast wil worden, voor wie van sport houdt, maar nog meer van het leven. In een meeslepende avond neemt de meesterverteller Michel Wuyts u mee op reis in de intrigerende wereld van de koers.
Michel demarreert, temporiseert, prikt, ontroert en steekt de draak met zichzelf. Hij toont wat de kijker nooit ziet : de zanger in Merckx, het diepmenselijke in Nys, de onvatbare fantasie van Vandenbroucke, de gulle humor van Boonen of de aanlokkelijke tred van een Italiaanse schone. Wuyts praat en zingt zijn passie de zaal in. Woord, beeld en muziek zijn verweven in een aanstekelijke gloed. De Ant Band, met gouden stem Bert Voordeckers, brengt muziek van Boudewijn De Groot tot David Bowie.
Een avond die u meer dan ervoor goesting doet krijgen in goed leven.

The And Band :Bert Voordeckers, zang (finalist The Voice van Vlaanderen) – Ann Engels, cello – Patrick Janssens, accordeon – Koen Elsen, piano – Filip Mulders, drum.

vvk : 13 euro – kassa : 15 euro
kaarten via: Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma 02 371 22 62 – cultuur@sint-pieters-leeuw.be