46.529,22 euro subsidie voor kinderarmoedebestrijding in Sint-Pieters-Leeuw

kinderarmoede_campagnebeeldVLAANDEREN/SINT-PIETERS-LEEUW: – Om de kinderarmoede in Vlaanderen terug te dringen krijgen 70 gemeenten extra fondsen van minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a). In totaal wordt 4,5 miljoen euro verdeeld.
Sint-Pieters-Leeuw wordt op de kinderarmoedebarometer onderverdeeld in categorie 5 en ontvangt een subsisie van 46.529,22 euro.

Nu krijgen gemeenten geld om de strijd tegen kinderarmoede voortdurend aan te pakken”, aldus Ingrid Lieten. “Voortaan kunnen ze dus rekenen op een stevige ondersteuning vanuit Vlaanderen om kinderarmoede op het terrein aan te pakken, niet meer voor één jaar, maar op permanente basis.”

Er wordt van de gemeenten verwacht dat ze een lokaal netwerk kinderarmoede opstarten waar alle lokale actoren bij betrokken worden. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeentes twee belangrijke vuistregels in acht nemen. Werken aan kinderarmoede is werken aan de situatie van het hele gezin en effectief armoede bestrijden moet je doen samen met de mensen in armoede”, laat Ingrid Lieten weten.

Sint-Pieters-Leeuw ontvangt hiervoor jaarlijks 46.500 euro. sp.a Sint-Pieters-Leeuw roept het OCMW- en gemeentebestuur op om een breed gedragen lokaal actieplan tegen kinderarmoede uit te werken. Kwaliteitsvolle, toegankelijke kinderopvang en de oprichting van een Huis van het Kind zijn voor sp.a de voornaamste prioriteiten.

In 2012 werden in Sint-Pieters-Leeuw 351 kinderen geboren in een kansarm gezin (kansarmoede-index van Kind & Gezin). Dat is bijna 6% van alle geboorten in de gemeente. Dit aantal is de voorbije jaren sterk toegenomen.

David-Van-VoorenWij vinden het belangrijk dat alle betrokken actoren alles in het werk zetten om deze trend te keren en te voorzien in een gepaste begeleiding van deze kinderen en hun ouders. We mogen niet aanvaarden dat kinderen reeds van bij hun geboorte met armoede en sociale uitsluiting te kampen krijgen”, vertelt David Van Vooren, politiek secretaris van sp.a Sint-Pieters-Leeuw. “Wij roepen het OCMW- en gemeentebestuur op een lokaal netwerk kinderarmoede op te starten waar alle lokale actoren bij betrokken worden. Dat netwerk moet een reeks heel concrete acties gaan ontwikkelen in de strijd tegen kinderarmoede.”

Zelf schuift sp.a Sint-Pieters-Leeuw twee prioriteiten naar voren: meer betaalbare kinderopvang en de oprichting van een Huis van het Kind.

Geschikte kinderopvang is een belangrijke stimulans voor de tewerkstelling van moeders met jonge kinderen”, aldus Van Vooren. “Maar ook voor de kinderen zelf heeft het gebruik van kinderopvang tal van positieve gevolgen. Ze leren er omgaan met leeftijdsgenootjes, krijgen er structuur aangeboden en worden er gestimuleerd om nieuwe dingen te ontdekken. Zeker voor kinderen die opgroeien in een kansarm gezin, waar dergelijke prikkels vaak ontbreken, is dit belangrijk. Het voorzien van voldoende betaalbare kinderopvang, en deze ook toegankelijk maken voor kinderen uit een kansarm gezin is dus essentieel”.

Daarnaast pleit sp.a voor de oprichting van een Huis van het Kind. “Dit is niet per sé een nieuwe voorziening, maar een partnerschap tussen verschillende lokale organisaties, met uiteenlopende diensten voor ouders en kinderen. Bedoeling is dat dit dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor ouders wordt. In het Huis van het Kind is er plaats voor bijvoorbeeld een consultatiebureau, een kinderopvanginitiatief, een babysitdienst, de plaatselijke Gezinsbond, pre- of postnatale gym, een opvoedingswinkel, lezingen, workshops, …”, vertelt Van Vooren. “Niet alleen kansarme gezinnen maar alle ouders die met vragen zitten over de opvoeding van hun kinderen zouden hier terecht moeten kunnen. Wel moeten bijzondere inspanningen worden geleverd om ook kansarme gezinnen hierbij te betrekken”.

sp.a vraagt alle partijen en betrokken actoren op de handen in mekaar te slaan, en samen de strijd tegen kinderarmoede aan te gaan.

Nathan Decuyper Zilver op het Vlaams kampioenschap

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op het Vlaams kampioenschap jeugd 2014 te Dendermonde behaalde Nathan Decuyper van judoclub Sint-Pieters-Leeuw Zilver in de categorie U 18 ,-46kg.
2014-02-11-zilver-nathan
De 4 eerste judoka’s van de 5 Vlaamse provincie waren automatisch geselecteerd voor het Vlaams kampioenschap.
Dankzij zijn podiumplaats mag Nathan vechten voor de titel van kampioen van België te Brugge , zaterdag 15 februari 2014.

Provincie investeert in groene ruimte voor jeugd

bouwen-aan-Vlaams-Brabant_logoVLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde een gewijzigd subsidiereglement voor de inrichting van jeugdvriendelijke openbare ruimten goed.
Het nieuwe reglement legt meer nadruk op de speel- en ontwikkelingskansen voor kinderen in een natuurlijke en avontuurlijke omgeving.  Steeds meer lokale besturen kiezen bij de inrichting van hun ruimte voor jeugd voor natuurlijke en duurzame materialen.

We komen met het vernieuwde reglement tegemoet aan de stijgende vraag naar groene en avontuurlijke speel- en ontmoetingsruimte. De focus van het reglement ligt nu meer op speel- en ontwikkelingskansen voor kinderen in een natuurlijke en avontuurlijke omgeving’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor jeugd en duurzaamheid. ‘Maar participatie blijft nog steeds belangrijk. Een project komt enkel in aanmerking voor subsidies als de gemeente kan aantonen dat jongeren mee gestalte hebben gegeven aan het ontwerp van een speelterrein of ontmoetingsplek’.

6 bestuurders bliezen positief bij alcoholcontrole

ALCOHOLCONTROLERUISBROEK / SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdagnacht 8 februari 2014 werd een alcoholcontrole gehouden. De controle vond plaats in Ruisbroek (Humaniteitslaan) en in het centrum van SInt-Pieters-Leeuw (Brusselbaan).

Van 80 bestuurders werd een ademtest afgenomen.
6 bestuurders hadden een glas te veel op (0.30, 0.31, 0.26 mg/lual = 3 u rijverbod en 0.44, 0.46, 0.44 mg/lual = 6u rijverbod)

Twee bestuurders reden zonder geldige technische keuring. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat het niet verzekerd was. Twee bestuurders reden zonder geldig rijbewijs.

agenda: Volksspelen KVG

KVG-logoSINT-PIETERS-LEEUW: – De Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) Sint-Pieters-Leeuw organiseert op zaterdag 15 februari 2014 van 14.00 tot 17.00 uur een namiddag “Oude volksspelen” voor iedereen.

In het Parochiecentrum – R. Balléstraat  5 te Sint-Pieters-Leeuw

agenda: Poëziematinee

KERK_Sint-Laureins-BerchemSINT-LAUREINS-BERCHEM: – Noteer nu reeds in uw agenda, de kunstenvereniging Mansveld vzw organiseert op zondag 16 maart 2014 om 11.00 uur een “Poëziematinee”.

U bent welkom in het gotisch kerkje van Sint-Laureins-Berchem voor een POËZIEMATINEE met een speciale leessessie gehouden door Jan Vanhaelen, Sylvain Peeters, Jos De Decker.
dat mede in het teken staat van 10 jaar ArtsElingen.

Het wordt een hartverwarmende matinee in een uitzonderlijk kader met nababbel en gratis drankje. Men zegge het voort !
Toegang (deelname in de kosten): 2 €.

Meer info: www.mansveld.be