verborgen Ruisbroekse natuurparel wordt heropgewaardeerd

RUISBROEK: – Een groot stuk natuurgebied, de zogenaamde ‘beemd’ in Ruisbroek zit gekneld tussen de woonkern van Ruisbroek en de Ring Rond Brussel.
Deze oude Zennebeemd is voor vele mensen onbekend en bijgevolg ook onbemind terrein. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en gemeente Sint-Pieters-Leeuw slaan de handen in elkaar om ‘Groen Ruisbroek’ rond sporthal AJ Braillard te versterken als groene cluster en open te stellen voor recreatie en natuurbeleving.

2014-02-10-groen-Ruisbroek_08
2014-02-10-groen-Ruisbroek_02 2014-02-10-groen-Ruisbroek_04
Kim Ceusters van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei coördineert het project: “ We werken steeds zo concreet mogelijk en in overleg met alle betrokkenen. De komende maanden wordt gestart met het afwerken van de visvijver, ingroening van de omgeving van de sporthal, herinrichting van de beemdstraat en beheer en versterken van groenbuffers. Er komt ook een groene verbinding tussen de sporthal en dienstencentrum ’t Paviljoentje en verbindingen over Lakebeek met wijk.
2014-02-10-groen-Ruisbroek_06 2014-02-10-groen-Ruisbroek_03
Aan de vijver, die uitgeeft op het educatief bos, komt een speciale ‘kijkwand’ om watervogels te spotten. De eerste vijver blijft een visvijver. Het geheel wordt verfraaid met zitbanken. De eerste fase van de werkzaamheden moet dit jaar afgewerkt worden.

Schepen van Leefmilieu Gunther Coppens: “Dit dossier heeft naast de opwaardering van het natuurrijke gebied in Ruisbroek, ook nog een belangrijke bijkomende functie, met name het bevorderen van de sociale cohesie onder de inwoners van Ruisbroek. Dit doen we o.a. door een bos om te vormen tot speelbos en door groene onthaalpunten te voorzien in het gebied. Op termijn zal via wandel- en fietsnetwerk aangetakt worden op de groene wandeling van Brussel
2014-02-10-groen-Ruisbroek_101 2014-02-10-groen-Ruisbroek_100
2014-02-10-groen-Ruisbroek_09Naast de Wandelingstraat wordt het bestaande intensief gemaaide grasland omgetoverd tot een natuurlijk speelparadijs. De eerste zone wordt ingericht met het oog op de allerkleinsten. Twee wilgenhutten, een houten tipi, boomstammetjes, totempalen, robuuste zitbanken en de afwisseling tussen intensief en extensief gemaaid gazon zorgen voor uren speelplezier.
De tweede biedt ruimte voor balsporten en jongeren. De speelterreinen worden omgeven door nieuwe laanbomen, stroken bloemenweide, gemengde hagen met knotbomen en gevarieerde houtkanten.

Het project ‘Groen Ruisbroek’ is een semenwerking met ProNatura en milieuraad Sint-Pieters-Leeuw met financiële steun van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM, quickwin Vlaamse Rand), Ruimte Vlaanderen (ARP, strategisch project Zuurstof voor de Zenne) en Provincie Vlaams-Brabant.
2014-02-10-groen-ruisbroek-plan-4 2014-02-10-groen-ruisbroek-plan-3 2014-02-10-groen-ruisbroek-plan 2014-02-10-groen-ruisbroek-plan-2

Tijdens de open milieuraad van 22 februari 2014 wordt dit project toegelicht en krijg je de kans om er ter plaatse kennis mee te maken.

De vergadering is toegankelijk voor elke inwoner van de gemeente. Ze vindt plaats op zaterdag 22 februari om 14.00 uur in het dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A te Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw).
Indien het weer het toelaat, bezoeken we het terrein.
2014-02-10-groen-Ruisbroek_01

agenda: 37ste gastronomisch visfestijn

2014-02-17-flyer-37ste-visfestijnZUUN: – Volleybalclub Zuun nodigt u uit op hun “37ste gastronomisch visfestijn”, ook vleesschotel verkrijgbaar.

zaterdag 15 februari 2014 vanaf 18.00 uur
zondag 16 februari 2014 van 12.00 tot 15.00 uur
maandag 17 februari 2014 vanaf 18.00 uur

In het parochiecentrum ‘Sint-Lutgardis’, Arthur Quintusstraat 22.

Projectvoorstelling afdeling Zeekanaal 2014

2014-02-10-kanaalnaarcharlerloi-2014VLAANDEREN: – De afdeling Zeekanaal van Waterwegen en Zeekanaal NV belichtte haar belangrijkste projecten voor 2014 tijdens haar jaarlijkse persbijeenkomst.
De belangrijkste projecten voor 2014 in onze regio zijn:
1. Voorbereidend studiewerk modernisering doortocht Halle
2. Streefbeeldstudie modernisering doortocht Sint-Pieters-Leeuw, Lot en Drogenbos.

Projecten afdeling Zeekanaal 2014 in Vlaanderen:
Geplande investeringen (o.v. goedkeuring Fysisch Programma):
Onderhoudswerken: 4.791.000,00 EUR
Onderhoudsbaggerwerken: 3.089.000,00 EUR
Investeringswerken: 23.277.000,00 EUR
Totaal: 31.157.000 EUR

Kevin Polfliet, communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeekanaal:
2014-02-10-kanaalnaarcharlerloi-2014-HalleOp het kanaal naar Charleroi zal de modernisering van de doortocht Halle vanaf dit jaar concreet vorm krijgen. Tegen maart zal hierover een protocol met de stad Halle worden ondertekend, waarin de principes van de aanpassingswerken van de kanaaldoortocht in Halle verankerd zullen worden.
Op het terrein zal dit jaar over 300 meter een nieuwe rechteroever aangelegd worden onder de spoorwegbruggen in Halle waardoor de huidige vernauwing van het kanaal onder de bruggen al aan één zijde weggewerkt wordt. Dit jaar wordt ook, in samenwerking met het Waterbouwkundig Labo, een detailstudie uitgevoerd naar de positionering van de nieuwe sluizen en de oevers en wordt de waterbalans onderzocht van een verbreed kanaal (door de verbreding van het kanaal en de bouw van grotere sluizen zal meer water nodig zijn bij versassing).
Nog in het kader van de modernisering van het kanaal naar Charleroi, zal de ontwerpstudie worden aanbesteed voor de bouw van de nieuwe bruggen in Halle. De nieuwe Bospoortbrug wordt een beweegbare brug voorbehouden voor fietsers en voetgangers. De Zuidbrug en Nederhembrug worden vaste bruggen met een doorvaarthoogte van 7 meter.

Tenslotte zal een ontwerpstudie worden opgestart voor de bouw van een nieuwe Zenneduiker en zal in aansluiting op de vernieuwing van de doortocht Halle de aanbestedingsprocedure worden gestart voor een gelijkaardige streefbeeldstudie op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw, Lot en Drogenbos.”

agenda: kaas- en wijnavond

2014-02-15-affiche_kaasenwijnZUUN: – De directie en personeel , de leerlingen van de gemeentelijke basisschool ’t populiertje nodigen u uit op hun “kaas- en wijnavond”.

Menu: kaas en vleesbuffet, croque monsieur, dessertenbuffet.
vrijdag 14 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur
zaterdag 15 februari 2014 van 17.30 tot 21.00 uur

Zaal Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198.