Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw steunt Damiaanactie

SINT-PIETERS-LEEUW: – De basisschool Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw ontving vandaag Dirk De Mesmaeker op hun school. In de loop van de voorbije maanden bezocht hij Congo in functie van de Damiaanactie.
2014-02-28-Don-Bosco_Sint-Pieters-Leeuw_steunt_Damiaanactie_00
De kinderen kregen uitleg en bekeken een film over de concrete werking van deze organisatie.
De voorbij week organiseerden de kinderen van de vijfde klas een sleutelhangerverkoop.
De opbrengst hiervan ging integraal naar de Damiaanactie.
2014-02-28-Don-Bosco_Sint-Pieters-Leeuw_steunt_Damiaanactie_03
2014-02-28-Don-Bosco_Sint-Pieters-Leeuw_steunt_Damiaanactie_02 2014-02-28-Don-Bosco_Sint-Pieters-Leeuw_steunt_Damiaanactie_04
Dirk De Mesmaeker van Ring-TV mocht een cheque van 496 euro in ontvangst nemen voor de Damiaanactie.

bron: Katrien Michiels

Testperiode: sluipverkeer tussen Brusselbaan, Postweg en Lenniksebaan beperken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het sluipverkeer in de landelijke zone tussen de Brusselbaan, de Vlezenbeeklaan en de Postweg is al jaren een zorgenkind van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. Vorig jaar werd een nieuwe maatregel als test gedurende 12 maanden ingevoerd. We zijn nu halverwege en het gemeentebestuur heeft heel wat metingen laten uitvoeren door het studiebureau MINT. Als gevolg hiervan start in april 2014 de tweede fase van de 12 maanden durende testperiode om het sluipverkeer in het landelijke gebied aan te pakken. Tijdens deze tweede fase zal de “boomstructuur” ingevoerd worden. Einde september 2014 volgt de eindevaluatie.

Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth en Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen
Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth en Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen

Maandag 24 februari 2014 organiseerde het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een infoavond voor de bevolking van de betreffende binnengebieden. Ruim 200 inwoners kwamen luisteren en debatteerde mee met de experten en het bestuur. Tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van 13 februari 2014 werd immers beslist de meetresultaten en het advies van de commissie te delen met de inwoners alvorens het definitief aan de gemeenteraad voor te leggen.
2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart01-bis 2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart01
Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth: “Weliswaar is de definitieve oplossing gekoppeld aan het
oplossen van een betere doorstroming op de Steenweg op Bergen en de Postweg, maar het probleem
is te nijpend om hierop te wachten. De N6 blijft wel onze eerste prioriteit!

De uitvoerige meetresultaten tonen aan dat het sluipverkeer in de Herdeweg en Rattendaal
gehalveerd werd dankzij het vergroten van de omrijfactor. Echter,…de daling is onvoldoende om een leefbare situatie te bekomen in het gebied Domstraat en Kleine Nederstraat, waar de verschillende sluipwegen samen komen.

“600 tot 700 wagens per dag in een landelijk gebied met smalle wegen en dit de hele dag door, is inderdaad onleefbaar en onveilig”, zo zegt Jan Desmeth.

Alternatieven werden besproken om de doelstelling te bereiken, zijnde de doorstroming langs de
hoofdwegen te verbeteren en het sluipverkeer door het binnengebied voorkomen.
Aangezien de omrijfactor het probleem onvoldoende oplost en de problemen verschuift naar de
Domstraat/Klein Nederstraat, zal aan de gemeenteraad voorgesteld worden om de tweede helft van
de testperiode de zogenaamde boomstructuur uit te testen.

BOOMSTRUCTUUR

Schepen Jan Desmeth: “De boomstructuur is de manier, die je vandaag zou kiezen indien het gebied nog niet bewoond zou zijn en je woningen en wijken nieuw zou aanleggen. Je zou vandaag zeker geen verbinding meer leggen tussen Brusselbaan en Postweg omdat je dan weet dat dit sluipverkeer door de nieuwe wijken zou opleveren. Je zou het aanleggen zoals bijvoorbeeld de meer recente wijk “Hoge Paal”, waar je steeds dezelfde uitgang moet nemen afhankelijk van waar je de wijk binnen rijdt.”
2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart02 2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart03
Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen:” Daarom gaan we nu deze boomstructuur nabootsen
en het gebied in drie delen opdelen door middel van het knippen van drie plaatsen. Er is nog overleg gepland met de landbouwsector om de juiste locaties vast te leggen. Inspraak en draagvlak creëren is belangrijk. In april voorzien we de aanpassingswerken. Van einde april tot einde september 2014 zal deze oplossing in praktijk gebracht worden.

2014-02-28-tractorsluisAlle informatie zal tijdig doorgegeven worden aan alle hulpdiensten, zodat zij ook tijdens deze
testperiode op de hoogte zijn en hiermee rekening kunnen houden.
De Steenbergstraat, de Parijsstraat en de Groenstraat zullen opnieuw in beide richtingen worden opengesteld omdat bij deze oplossing enkel plaatselijk verkeer mogelijk is en dit alle kansen moet krijgen. De borden “uitgezonderd plaatselijk verkeer” zullen verwijderd worden. De tractorsluis ten noorden van de Postweg blijft hierbij best bestaan omdat anders het sluipverkeer tussen Postweg en Lenniksebaan opnieuw onleefbare proporties dreigt aan te nemen. Einde september 2014 volgt dan de eindevaluatie.

Op de infoavond kwam vooral tot uiting dat er voor- en tegenstanders van de boomstructuur zijn. Tegenstanders argumenteren dat ze als bewoners van het gebied gestraft worden omdat ze zelf
moeten omrijden. Voorstanders nemen deze omrijfactor er graag bij omdat ze een leefbare en veilige leefomgeving in de plaats krijgen.
Na een testperiode van 5 maanden zullen we de voor- en nadelen moeten afwegen op basis van de ervaringen tijdens deze periode”, zo meldt het gemeentebestuur.

Op de infoavond waren de inwoners ook erg nieuwsgierig naar de stand van zaken rond de Steenweg
op Bergen, het probleemkind sinds de komst van IKEA in 2005.

Schepen Jan Desmeth en schepen Bart Keymolen: “De afgelopen 14 maanden is er hard gewerkt aan
dit dossier, ook en vooral om het overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op gang te trekken. Onder andere dankzij de contacten, die we in 2013 legden, met het kabinet van Minister Grouwels, zijn we blij dat Brussel drie maanden geleden een expert heeft aangeduid. Eindelijk kunnen we nu samen oplossingen bedenken voor het traject tussen de Van Cotthemstraat en de lichten van IKEA. Zonder ingrepen op het Brusselsgrondgebied, hebben ingrepen op het gebied van Sint-Pieters-Leeuw.

Schepen Bart Keymolen: “We hopen dat dit voor einde 2014 tot resultaten zal leiden. In afwachting
dringen maatregelen zich op om het sluipverkeer in het binnengebied aan te pakken.”

Schepen Jan Desmeth: “Zodra mogelijke oplossingen voorliggen en beide gewesten het eens zijn
om één van deze oplossingen effectief uit te voeren, zullen we zeker infoavonden organiseren om de bevolking transparant en tijdig te informeren.

2014-02-28_Postweg-VlezenbeekMaatregelen die voorgesteld worden op Gemeenteraad 27 maart 2014:
Zone Zuid
-Boom- en ringstructuur van april tot en met september in de praktijk brengen, inclusief:
-Verwijderen tractorsluis in Groenstraat
-Opheffen uitgezonderd plaatselijk verkeer
-Opheffen eenrichtingsverkeer in Steenbergstraat en Parijsstraat
-Invoeren zone 50
Zone Noord
-Behoud van tractorsluis in de Beersbrugstraat met aanpassing (uitwijkstroken) Beersbrugstraat ter hoogte van groene strook
-Dossier opstarten voor extra verlichting ter hoogte van de tractorsluis
-Invoeren zone 50

verkiezingen 2014: Bart Keymolen 3e opvolger voor het Vlaams Parlement

verkiezingen-stemmen-potloodSINT-PIETERS-LEEUW: – Afgelopen weekend werden op het provinciaal congres van CD&V de Vlaams-Brabantse kandidaten voorgesteld voor de komende verkiezingen op 25 mei 2014.

Voor Sint-Pieters-Leeuw is schepen en landbouwer Bart Keymolen kandidaat voor het Vlaams Parlement, hij haalde een zichtbare plaats als 3e opvolger.
.
2014-02-28_bart-keymolen
In 2012 deed Bart de stap naar de politiek en behaalde met 494 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bart werd meteen schepen en kreeg enkele belangrijke bevoegdheden mee: openbare werken, jeugd en speelpleinwerking, kinderopvang en landbouw. Voorheen was hij reeds jaren actief in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en in tal van verenigingen en organisaties zoals ondermeer de KLJ, Landelijke Gilde en de ouderraad van Ave Maria basisschool in Vlezenbeek.

2014-02-28-bart-keymolen_3de-opvolgerBart Keymolen (CD&V): “Een zichtbare opvolgersplaats is een blijk van vertrouwen in de vernieuwingsoperatie die we momenteel inzetten met onze lokale partijafdeling. Dit stemt me verheugd, ik ga dan ook met plezier en vooral veel goesting deze uitdaging aan. De komende maanden gaan we samen met onze vele vrijwilligers op pad om de mensen van ons programma te overtuigen. Ik zal hierbij vooral sterk inzetten op jeugd en kinderopvang, op openbare werken, mobiliteit en natuurlijk ook op landbouw. De uitdagingen in onze Vlaamse Rand zijn groot. Ik wil dan ook niet aan de kant blijven staan, maar de handen uit de mouwen steken.”

Belangrijk hierbij zijn de uitgebreide contacten die we leggen met onze buurgemeenten en bovenlokale overheden. Zo hebben we dankzij deze vernieuwde aanpak de laatste maanden grote vooruitgang kunnen boeken in enkele belangrijke dossiers. Twee voorbeelden hiervan zijn het uitbreiden van het aantal Leeuwse kinderopvangplaatsen die onder de bevoegdheid valt van Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) en de fileproblematiek van de N6 onder de bevoegdheid van Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V)”, aldus Bart Keymolen.

agenda: Poppentheater De Neus speelt Feestneuzen

logo_gezinsbondSINT-PIETERS-LEEUW: – Gezinsbond afdeling Sint-Pieters-Leeuw organiseert op woensdag 5 maart 2014 om 14.30 uur een voorstelling van Poppentheater De Neus met “Feestneuzen”.

Poppentheater De neus speelt met handpoppen :de feestneuzen, een verhaal voor carnaval en andere feesten. Meneertje Pom is op zoek naar de feestneuzen. Hij komt bij zeurkous, kletskous en slaper….niemand kan of wil feesten. Waar is dat feestje, hier is dat feestje !

doelpubliek: kinderen tot 10 jaar
ingang 3 € – iedereen welkom!
info: Marie-Jeanne Meert (02/377.19.44)
Parochiecentrum Sint-Pieter, Balléstraat Rink

Move tegen pesten Gemeentelijke basisschool Wegwijzer

Ruisbroek – Vandaag, donderdag 27 februari 2014, om 13u.30 stipt dansten meer dan 300 000 kinderen de Move tegen pesten in Vlaanderen. Ook de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Wegwijzer namen deel aan dit initiatief van Ketnet. Door samen de move te dansen willen ze tonen dat pesten echt niet oké is.
2014-02-27-Ruisbroek_movetegenpesten_02
2014-02-27-Ruisbroek_movetegenpesten_01
Tineke Coeck, directeur: ‘De voorbije “Toeka-week” zette de school het (niet) pesten in de kijker met verschillende acties. Eentje daarvan was de oproep aan iedereen om complimentjes te geven. In plaats van te pesten gingen ze elkaars kwaliteiten in de verf zetten. Een mooie stap op weg naar een pestvrije school.Move tegen pesten Gemeentelijke basisschool Wegwijzer.

Overheveli​ng strafregis​ter het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden naar gemeente

gemeentehuis_SINT-PIETERS-LEEUWSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf maandag 3 maart 2014 zal het afleveren van een uittreksel uit het strafregister, het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, niet meer door de lokale politie gebeuren maar door de gemeente. Alle inwoners kunnen dan bij de bevolkingsdienst terecht voor een uittreksel. Het is een officieel document dat een opsomming geeft van mogelijke veroordelingen. Het vermeldt jouw eventuele strafrechtelijk verleden.

Soorten uittreksels

  • Model 595 is het basisdocument.
  • Model 596.1 voor gereglementeerde activiteiten en beroepen.
  • Model 596.2 voor een beroep of activiteit die onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. Dit model vereist een bijkomende controle door de politie.

Hoe kan je een uittreksel aanvragen?
De aanvraag gebeurt door de burger:

  • aan het loket;
  • online via de website http://www.sint-pieters-leeuw.be/strafregister;
  • per e-mail: strafregister@sint-pieters-leeuw.be (download het formulier via de website hierboven);
  • per brief: Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw, dienst Bevolking, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (reden vermelden waarvoor je het nodig hebt);
  • per fax: 02 377 72 26 (reden vermelden waarvoor je het nodig hebt).

Wie kan een uittreksel afhalen?
Het uittreksel mag je zelf afhalen vijf werkdagen na de aanvraag bij de dienst Bevolking tenzij anders bepaald (model 596.2). Indien je niet zelf kan komen om het af te halen, mag dit ook gebeuren door een derde. Diegene die het getuigschrift komt afhalen, moet dus zowel zijn eigen identiteitskaart als een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever meebrengen en een volmacht.

Wat kost het?
Een uittreksel uit het strafregister kost 5 euro, te betalen bij afhaling. Bepaalde uittreksels zijn vrijgesteld van de belasting op administratieve stukken (bv. voor sollicitatie).

Nieuwe website: Lambik1801

2014-02-27-nieuwe-lambik-websitePAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: -Raf Meert werkt momenteel aan een nieuw historisch project. Vorig jaar deed hij nog onderzoek naar de jubilerende handbooggilde van Sint-Sebastiaan uit Sint-Pieters-Leeuw en eerder schreef hij ook al over de kastelen Rattendaal en Coloma. Zijn nieuwste onderzoek gaat over de geschiedenis van de lambiek, geuze en kriek. Hij beperkt zich daarbij niet tot de Leeuwse brouwerijen Belle-Vue en Lindemans, maar ook de ontstaansgeschiedenis van andere brouwerijen in het Pajottenland en de historiek van het bier zelf zal hij onder de loep nemen.

Raf Meert 26 ste Ridder Sint-Sebastiaan

Raf Meert: “Ik ben eigenlijk toevallig geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van de lambiek. Toen ik enkele jaren terug aan mijn stamboom werkte, ontdekte ik een grote fout in de historiek van brouwerij Timmermans in Itterbeek. Eén van mijn voorvaders was daar al aan het brouwen in 1733 terwijl ze bij Timmermans bij hoog en bij laag beweerde dat er maar eerst in 1781 een brouwerij werd opgericht. Uit mijn archiefonderzoek bleek echter dat Timmermans zich baseerde op gegevens van een andere brouwerij, die elders in het dorp stond.

Maar het bleef niet bij één brouwerij. Toen René Lindemans van de gelijknamige brouwerij in Vlezenbeek in 2011 het Erediploma Vic Feytons uit handen van het Davidsfonds kreeg, besloot Raf ook de historiek van die brouwerij te onderzoeken.

Raf Meert: “Na de huldiging door het Davidsfonds riep Lindemans 2011 uit als jubileumjaar voor haar 200-jarig bestaan. Op etiketten en publiciteitsmateriaal verscheen plots 1811 als stichtingsjaar, terwijl de brouwerij tot kort daarvoor 1809 had aangehouden. Ik vond dat eigenaardig en schreef de brouwerij daarover aan. Uit hun antwoord bleek dat ze voor geen van beide data ook maar enig effectief bewijs hadden. Zowel 1809 als 1811 waren dus uit de lucht gegrepen! Uiteindelijk vond ik in archiefstukken dat Lindemans haar jubileum bijna 20 jaar te vroeg vierde. Het duurde namelijk tot 1829 vooraleer er een Lindemans aan het hoofd van de brouwerij kwam.”

Lichtzinnig.
Dat twee lambiekbrouwerijen op vrij lichtzinnig met de historiek van hun bedrijf omsprongen, stemde Raf tot nadenken: wat als er nog meer aan het gangbare verhaal van de lambiek schortte? Hij besloot daarop een ruimer onderzoek te voeren naar de geschiedenis van het Brusselse streekbier.
2011-05-01-lambik_01 2011-05-01-lambik_02
Raf Meert: “ Wat daarop volgde had ik nooit verwacht. Naast nog eens vier foutieve brouwerijkronieken, ontdekte ik dat ook over de receptuur, de ouderdom en de naamgeving van het bier heel wat onzin wordt verteld. Bierjournalisten, toerismedeskundigen en erfgoedwerkers mogen de laatste jaren dan wel een meer dan bijzondere aandacht voor de lambiek hebben, de kwaliteit van de meegedeelde historische informatie laat duidelijk te wensen over. Bierliefhebbers en toeristen worden meermaals op het verkeerde been gezet. ”

lambik1801_logoWie benieuwd is naar de conclusies van het archiefonderzoek, kan terecht op een website die Raf heeft opgericht: www.lambik1801.be.

In een eerste artikel maakt hij alvast komaf met het vermeend oudste lambiekrecept van Halle uit 1559. Verder zal hij proberen om de 6 tot 8 weken een nieuw artikel te publiceren, tot alle conclusies zijn neergeschreven. Voor wie oprecht en zonder vooringenomenheid geïnteresseerd is in de ware geschiedenis van de lambiek, is een bezoek aan de website dus zeker de moeite waard.

Coöperatie Lekkers uit het Pajottenland bestaat 1 jaar

PAJOTTENLAND: – Eind 2012 startte de coöperatieve en op 23 februari 2013 had de feestelijke startreceptie plaats van de Coöperatie ‘Lekkers uit het Pajottenland’(klik hier).
Nu een jaar later kunnen de coöperanten al mooie resultaten voorleggen.
2014-02-26-cvba_lekkers-uit-het-Pajottenland_dankt_Herne
De cvba Lekkers uit het Pajottenland is een producentencoöperatie bestaande uit:
Rudi Basteleus (Sint-Pieters-Leeuw) – Brouwerij Lindemans (Vlezenbeek) – Beverse kaasmakerij (Bever) – Duizendblad (Ternat) – Fruitburght (Bever) – Hof ter Vrijlegem (Asse) – De Lingeren (Gooik) – Het Waterhof(Gaasbeek) – Valentino (Schepdaal)

Coöperant Willy Deville: ‘ Het voorbije jaar zijn ze gestart met een webwinkel en afhaalpunten. Ook in verscheidene winkels in de regio kan je reeds onze producten vinden in de rekken. Verder zijn we met vallen en opstaan met de cvba ook naar Brussel getrokken. En weldra leveren we onze streekproducten ook aan de hypermarkten van Carrefour in de brede regio . Ook de website zal nog uitgebreid worden met nog meer geschenkpakketten.’
Frederik Vaeremans,zelfstandige leverancier van de coöperatie die ook een deel van de promotie doet vervolledigd: ‘ We hebben ondertussen ook contacten gelegd met mensen uit de Sheratongroup. We zijn bij hen langsgeweest en hebben hun laten proeven van onze producten en dat is meteen overtuigende reclame voor de kwaliteit die we leveren. ‘

Gemeente Herne koopt voor 6000 euro aandelen.
De gemeente Herne heeft als eerste gemeente in het Pajottenland en de Zennevallei voor 6.000 euro aandelen gekocht van de coöperatie “Lekkers uit het Pajottenland”. De gemeente wil daarmee de lokale producenten steunen.
Burgemeester, Kris Poelaert: ‘We willen als gemeente het voorbeeld geven om te investeren in lokale producten die zeer kwaliteitsvol zijn. Wij geloven in het concept van ambachtelijke producten en zijn voorstander van de korte keten die duurzamer en ecologisch is. We geven bij allerlei gelegenheden in de gemeente ook streekproducten als geschenk.’

Je kan de streekproducten van “Lekkers uit het Pajottenland” ook via het internet bestellen via de webwinkel:http://winkel.lekkersuithetpajottenland.be
Geef je bestelling ten laatste woensdagavond om 18u door. Je pakket wordt op vrijdagvoormiddag van diezelfde week geleverd in het door jou gekozen afhaalpunt. Jij kan je bestelling dan afhalen op vrijdagnamiddag of zaterdag.

Het bestelsysteem werkt zo: Geef je bestelling ten laatste woensdagavond om 18u door. Je pakket wordt op vrijdagvoormiddag van diezelfde week geleverd in het door jou gekozen afhaalpunt. Jij kan je bestelling dan afhalen op vrijdagnamiddag of zaterdag.
– Klavertje Vier, Zuun – Georges Wittouckstraat 45, 1600 Sint-Pieters-Leeuw – 02-378 29 85
– Het Waterhof, Gaasbeek – Donkerstraat 8, 1750 Gaasbeek
– Proxy Delhaize, Buizingen – Alsembergsesteenweg 229, 1501 Buizingen
– Of zie op onderstaande kaart.

Meer info: www.lekkersuithetpajottenland.be

18 mei 2014: Opendeurdag bij Pajotse producenten.
Jos Huwaert, Pajottenland+ : ‘Pajottenland+ werkt binnen de LEADER werking al 10 jaar voor de versterking van de plattelandseconomie. Mede daarom organiseren we op 18 mei een opendeurdag bij Pajotse ambassadeurs-producenten. Want buiten de 9 coöpreranten dragen nog 17 andere bedrijven de merknaam “Pajottenland” op hun producten en op zondag 18 mei kan iedereen dit bij verschillende bedrijven eens van nabij gaan bekijken .

SK Leeuw: met de bus naar kwartfinale in de beker van Brabant

2014-03-02-affiche_kwart-finaleSINT-PIETERS-LEEUW: – Voor het eerst in haar bestaan speelt SK Leeuw de kwartfinales van de beker van Brabant!
Op zondag 2 maart 2014 gaat voetbalklub SK Leeuw (3°prov) massaal naar KAC Betekom (momenteel 4° in 1° prov) voor de kwartfinale van de beker van Brabant.
De ploeg legt speciaal voor deze gelegenheid enkele bussen in om alle supporters toe te laten mee te genieten van dit uniek moment.

Eerder schakelde SK Leeuw al RAS Jodoigne (3° prov) uit en in de achtste finale moest Union Lovenjoel (Leider in 2°prov.B) voor de bijl met 1-0.
Hierdoor is SK Leeuw ook zeker van deelname aan de Beker van Belgie volgend seizoen.
SK Leeuw doet het momenteel ook goed in de eigen competitie en staat op een mooie 2° plaats in 3° provinciale.

Dirk Moriau: ‘Momenteel zijn er al 3 bussen met supporters ingeschreven die de trip naar Betekom maken. Sjaals en vlaggen, toeters en bellen…alles ligt klaar.

Het vertrek is voorzien om 12u30 aan de Terreinen Lotstraat te Sint-Pieters-Leeuw.
De wedstrijd begint om 15u.
De terugkomst vertrek in Betekom is voorzien rond 18u.
Leden betalen 5 € , niet-leden betalen 10 €.
Een drankje wordt u aangeboden op de bus.

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij je kan nog altijd inschrijven via inschrijvingsformulier in de kantine of tel 0477/31.39.59 of email : dirk.moriau@moriaugas.be

Vierde inbraak in Jan Ruusbroec op minder dan een jaar tijd

logo_inbreker-diefstal-overvalRUISBROEK: – Vannacht werd de Jan Ruusbroec voor de vierde maal geconfronteerd met “ongewenste bezoekers”.

Directrice Greta Muylaert: ‘Dit heeft weer de nodige gevolgen: een hoop schade en een afschuwelijk gevoel.
Ik probeer al het nodige te doen om preventief op te treden: o.a. werken aan een sleutelbeheer. Volgende week zal een inbraakalarm geplaatst worden. Weer moesten we aan onze kinderen de boodschap brengen dat er “stoute mijnheren” lelijke dingen gedaan hebben. Wij willen een buurtschool zijn met een open kijk naar anderen, met respect voor elk; waar elk zich goed en vooral veilig voelt!’

Net als bij de drie vorige inbraken lijkt de schade die de daders hebben aangericht, raam kapot, ingetrapte deur,… opnieuw een pak groter dan de waarde van de buit.

inschrijven babbel en knabbelfestijn

2013-09-22-opendeur-LDC_Negenhof_04RUISBROEK: – Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2014 organiseert Rudi Tastenoe in samenwerking met een aantal vrienden een “babbel en knabbelfestijn” ten voordele van een aantal goede doelen, o.a. vzw De Poel Ruisbroek.

Een lekkere portie scampis in look / roomsaus of een spaghetti bolognèse, in een gezellig kader met sfeermuziek en Cava Bar. Dit worden gegarandeerd 2 fijne avonden om zeker niet te missen.
Daar er maar 50 zitplaatsen zijn is het aan te raden om te reserveren.
Het gaat door in de parochiezaal Gieterijstraat, 9 te Ruisbroek.
Wij serveren vrijdagavond van 18.00u tot 21.00u. Zaterdagmiddag van 11.30u tot 14.00u en ’s avonds van 18.00u tot 21.00u
Misschien tot dan, Rudi. Reserveren via 0476/754298

RUP Open Ruimte – aankondiging openbaar onderzoek

2008-09-10-luchtfoto_wijk-de-witte-roosSINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 30 januari 2014 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een kaartenbundel en een grafisch plan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 28 februari 2014 tot en met 28 april 2014.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 28 april 2014.

agenda: Chiro Snoopy fuif

2014-03-01-affiche_nisjappengewuunkappenSINT-PIETERS-LEEUW: – De leiding van Chiro Snoopy presenteert op zaterdag 1 maart 2014 vanaf 21.00 uur” Ni sjappen, gewuun kappen “

LINE – UP ♫
Lucky G: 21u00 – 22u00
Act Ill: 22u00 – 00u00
Juicy B2B Big Blend: 00u00 – 01u00
Laaionhead: 01u00 – 03u00

VVK : 3 EURO ADK : 5 EURO
-16: Geen alcoholische dranken!
-18: Geen sterke dranken!

locatie: Laekelinde – Lotstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw

Leeuwse bibliothee​k start met bib aan huis

SINT-PIETERS-LEEUW: – De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw start met de ‘Bib aan huis’ voor minder mobiele personen. De ‘Bib aan huis’ is een dienst die boeken aan huis levert aan ouderen, zieken en mindervaliden die hun woning moeilijk kunnen verlaten.

‘Bib aan huis’, met bibliotheekmedewerker Bea Suetens en vrijwilliger Anny De Ridder
‘Bib aan huis’, met bibliotheekmedewerker Bea Suetens en vrijwilliger Anny De Ridder

Het eerste bezoek is een kennismakingsgesprek met een bibliotheekmedewerker. Dan kan je aangeven welke boeken en onderwerpen jouw voorkeur genieten. Vervolgens komt een vrijwilliger de boeken maandelijks thuis leveren en ophalen.
Je kan alle materialen van de bibliotheek aanvragen, zowel boeken, tijdschriften, grootletterboeken, cd’s en dvd’s.

2014-02-24-bib-aan-huis-2
De 3 vrijwilligers:Francis Paesmans, Françoise Vandersteen en Anny De Ridder

Deze dienstverlening is voor alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en is gratis.
Je hoeft enkel lid te zijn van de bibliotheek.

Schepen Gunther Coppens: “Alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw moeten gebruik kunnen maken van onze bibliotheek, ook de inwoners die zelf niet naar de bibliotheek kunnen komen. Daarom starten wij met de ‘Bib aan huis’ en leveren wij gratis boeken, tijdschriften, cd’s of dvd’s bij onze minder mobiele inwoners direct aan huis. Dankzij onze vrijwilligers kunnen wij deze nieuwe dienst succesvol realiseren. Het geheel wordt gecoördineerd door onze bibliotheek, maar het zijn onze vrijwilligers die de materialen maandelijks thuis leveren en ophalen.“

agenda: Spaghettifestijn

2014-03-02-affiche-spaghetti-festijnZUUN: – Chiro Smasjh Jeko Zuun nodigt u uit op hun jaarlijks “Spaghettifestijn”.

zaterdag 1 maart 2014van 17 uur tot 22 uur
zondag 2 maart 2014 vanaf 11u30 tot 20 uur

– Spaghetti bolognaise – Spaghetti carbonara – Spaghetti met zeevruchten – Spaghetti Smasjh Jeko
– Croque Monsieur – Croque Hawaï – Croque Bolognaise – Croque Carbonara

In het Parochiecentrum Sint-Lutgardis (Kerk Zuun) Arthur Quintusstraat.

inschrijven: Lessenreek​s Afrikaanse dans

2014-02-23-affiche-afrikaanse-dansRUISBROEK: Vanaf donderdag 6 maart 2014 organiseert de vzw ‘Dialy Cunda’ een lessenreeks Afrikaanse dans in Sportcentrum AJ Braillard Ruisbroek.

Noah, een ervaren dansleraar en ex-danser van de Afrikaanse baletten van Senegal geft Afrikaanse dans met percussie.

U kan deelnemen per les of een abonnement voor 10 lessen.

Meer info en inschrijven: 0495/13 03 02 – noahsoumano@hotmail.com

voetbaluitslagen 23 februari 2014

voetbal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoDe voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2013-2014
SK Leeuw – KV Brucom Sportief 2-0
KV Zuun – SK Oetingen VC 1-3

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2013-2014
FC Dworp – SK Leeuw B 4-0
KV Zuun B – Sp Eizeingen B 1-0
Beersel Drogenbos B – SK Vlezenbeek 2-0
Kester Gooik B – FC Negenmanneke 1-8

Dames 2de provinciale B – Prov. Brabant – 2013-2014
SK Leeuwinnen /

volleybal uitslagen 23 februari 2014

volleybal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – De volleybal uitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw:

eerste divisie Heren B:
Jartazi Denderhoutem – Zuun VC 3/2 – Res.: 0/3

1PD – Eerste provinciale Dames

2PDA – Tweede provinciale Dames reeks A
VC Knødde Meise – Zuun VC 2 2/3 – Res.: 0/3

2PHA – Tweede provinciale Heren reeks A
Volley Sterko Kortenberg 1 – Zuun VC 2 3/2 – Res.: 0/3
Kruikenburg Ternat 2 – Ruisbroek 84 1/3 – Res.: 3/0

3PDB – Derde provinciale Dames reeks B


Open milieuraad project Groen Ruisbroek

RUISBROEK: -Vandaag had de nieuwe installatie van de gemeentelijke milieuraad plaats. Hun taak is sensibiliseren, informeren, adviseren, activeren en coördineren. Daniel Vandegucht werd herverkozen als voorzitter van de milieuraad.
Op de Open Milieuraad werd aan de buurtbewoners ook het project ‘Groen Ruisbroek’ toegelicht door milieuambtenaar Ben Vanhoorebeek. Nadien kregen de belangstellenden een rondleiding en maakten ze kennis met dit prachtig stuk natuurgebied.

2014-02-22-open-milieuraad_06
2014-02-10-groen-ruisbroek-plan-5Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en gemeente Sint-Pieters-Leeuw slaan de handen in elkaar om ‘Groen Ruisbroek’ rond sporthal AJ Braillard te versterken als groene cluster en open te stellen voor recreatie en natuurbeleving.
De komende maanden wordt gestart met het afwerken van de visvijver, ingroening van de omgeving van de sporthal, herinrichting van de beemdstraat en beheer en versterken van groenbuffers. Er komt ook een groene verbinding tussen de sporthal en dienstencentrum ‘t Paviljoentje en verbindingen over Lakebeek met wijk. Naast de Wandelingstraat wordt het bestaande intensief gemaaide grasland omgetoverd tot een natuurlijk speelparadijs. De eerste zone wordt ingericht met het oog op de allerkleinsten. Twee wilgenhutten, een houten tipi, boomstammetjes, totempalen, robuuste zitbanken en de afwisseling tussen intensief en extensief gemaaid gazon zorgen voor uren speelplezier.
De tweede biedt ruimte voor balsporten en jongeren. De speelterreinen worden omgeven door nieuwe laanbomen, stroken bloemenweide, gemengde hagen met knotbomen en gevarieerde houtkanten.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Zie ook artikel van 10/02/2014: verborgen Ruisbroekse natuurparel wordt heropgewaardeerd

23.760 euro voor extra lessen Nederlands in Vlaamse Rand

2014-02-21-taallessenVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant maakte 23.760 euro vrij voor een extra aanbod lessen Nederlands voor laaggeschoolden. Er is steeds meer vraag naar deze alfabetiseringscursus.

‘De provincie Vlaams-Brabant organiseert elk jaar een campagne om anderstaligen aan te zetten tot het volgen van lessen Nederlands in de Vlaamse Rand rond Brussel. De kennis van het Nederlands is immers essentieel voor de integratie in onze samenleving. Bovendien stijgen de kansen op de arbeidsmarkt gevoelig en verloopt ook de sociale integratie hierdoor vlotter.

In Vlaams-Brabant zijn er momenteel 14.000 ingeschreven cursisten, 2/3 hiervan in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Een specifieke doelgroep zijn de laaggeschoolden, vaak analfabeten. In 2013 waren er 1.120 analfabeten ingeschreven in een alfacursus Nederlands, waarvan 39 % in Halle Vilvoorde. En de vraag stijgt.
De verdeling van de inschrijvingen voor de alfabetiseringscursus is als volgt:
– Vilvoorde/Machelen/Diegem: 18%
– Halle/Buizingen: 10%
– Asse/Zellik/Dilbeek: 7%
– Zaventem: 3,5%
– Leuven: 59,5%
– Tienen: 2%

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag hebben we 23.760 euro vrijgemaakt voor een bijkomend aanbod taallessen voor deze doelgroep. Zo kunnen ze extra en in versneld tempo de lessen ‘Alfabetisering Nederlands als Tweede Taal’ volgen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

agenda: Infoavond wegenwerken Pelikaanberg e.a.

Oudenaken-luchtfotoOUDENAKEN / SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Binnenkort starten er wegenwerken aan de Pelikaanberg, Brabantsebaan, Hazeveld, Oude Postweg en Molenborrestraat.

De nutswerken zijn momenteel in uitvoering.
In het voorjaar wordt gestart met de riolerings- en wegeniswerken.

Het gemeentebestuur nodigt daarom al de bewoners van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem graag uit op een infoavond op woensdag 26 februari 2014 om 20.00 uur in De Merselborre (Schaliestraat 2 te Vlezenbeek).
Iedereen is van harte welkom!

agenda: Wandeling in het Negenmanneke

OCMW-dienstencentra_knop-www-sint-pieters-leeuw-EUNEGENMANNEKE: – Het Lokaal dienstencentrum Negenhof organiseert op maandag 24 februari 2014 om 14.00 uur een wandeling in het Negenmanneke.

Afspraak op de parking van het Wildersportcomplex, Sportlaan 11, in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Om 14.00 uur stipt vertrekken we voor een winterse wandeling langs de grenzen van het Negenmanneke. We belopen verharde paden en mijden modder. In het totaal stappen we 7 km.
Bij slecht weer gaat de wandeling niet door.

Resultaten alcoholcontrole van 19 februari 2014

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond werd door de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw een alcohol- en drugscontrole georganiseerd.

Op de Vlezenbeeklaan werden 58 bestuurders gecontroleerd tussen 17 en 19u. Al de bestuurders testten negatief voor alcoholopname, één bestuurder legde een positieve speekseltest af, zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.

Op de Galgstraat werden tussen 19 en 20u 18 bestuurders gecontroleerd. Al de bestuurders waren ‘Safe’.

Tussen 21u30 en 24u00 werden 36 bestuurders gecontroleerd langsheen de Spoorwegstraat. Al de bestuurders testten negatief voor alcoholopname, één bestuurder legde een positieve speekseltest af, zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.

agenda: open milieuraad project Groen Ruisbroek

RUISBROEK:- Op zaterdag 22 februari 2014 om 14.00 uur is er een open milieuraad over het project “Groen Ruisbroek”.
2014-02-10-groen-ruisbroek-32 2014-02-10-groen-ruisbroek-34
Ondanks de sterke verstedelijking en de slierten lintbebouwing beschikt Ruisbroek nog steeds over een groot stuk groengebied, met name de ‘beemd’. Hoewel deze groene strook ontzettend veel mogelijkheden omvat, is dit voor vele inwoners van Ruisbroek nog steeds een onbekend en bijgevolg onbemind stukje terrein.
2014-02-10-groen-ruisbroek-plan-5Omdat dit gebied, gekneld tussen de woonkern van Ruisbroek en de R0-ringweg, een heuse opwaardering verdient, werd het project ‘Groen Ruisbroek’ in het leven geroepen. Recreatie en natuurbeleving gaan hier hand in hand.

Tijdens de open milieuraad wordt dit project toegelicht en krijg je de kans om er ter plaatse kennis mee te maken.

Waar en wanneer?
De vergadering is toegankelijk voor elke inwoner van de gemeente.
Ze vindt plaats op 22 februari om 14.00 uur in het dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A te Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw).
Indien het weer het toelaat, bezoeken we het terrein.

Zie ook artikel van 10/02/2014: verborgen Ruisbroekse natuurparel wordt heropgewaardeerd