Don Bosco Sint–Pieters–Leeuw viert feest

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voor de leerlingen en leerkrachten van de Don Bosco – scholen is het vandaag een belangrijke dag. Overal herdenken ze het leven en werk van Don Bosco, hun stichter.
2014-01-31-don-bosco_01
De kinderen van Sint–Pieters–Leeuw moesten niet op de schoolbanken zitten, maar konden heel wat leuke activiteiten doen: volksspelen, springkasteel, volksdans, kwissen, gezelschapsspelen, …
Na de eucharistieviering konden de kinderen nog genieten van een heerlijke hotdog.
2014-01-31-don-bosco_02 2014-01-31-don-bosco_03
bron: Katrien Michiels

Leeuwse speelpleinwerking 2014

2011-07-05-speelplein_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen keurde begin januari de conceptnota speelpleinwerking reeds goed. Ook de gemeenteraad gaf gisteren zijn fiat!

Tijd om de inwoners op de hoogte te brengen van enkele belangrijke wijzigingen’, aldus Bart Keymolen, schepen van Jeugd en Speelpleinwerking.

Gedurende 7 zomervakantieweken kunnen kinderen terecht bij de gemeentelijke speelpleinwerking ‘De Leeuwtjes’. Van 30 juni tot 18 juli (met uitzondering van 11 juli) en van 28 juli tot 22 augustus (met uitzondering van 15 augustus) bezorgen een 60-tal animatoren de Leeuwse kinderen onvergetelijke vakantiemomenten. Zoals de voorbije jaren gaan de activiteiten van de kleuters door in de gemeenteschool ’t Populiertje en voor de lagere schoolkinderen in Zonnig Leven. Elke morgen en elke avond is er opvang voorzien op deze locaties alsook in de gemeentelijke basisschool Wegwijzer te Ruisbroek. Het speelplein staat open voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar, woonachtig in Sint-Pieters-Leeuw of er school lopend.
Ook in 2014 zal er busvervoer worden voorzien vanuit Ruisbroek naar ’t Populiertje en Zonnig Leven. Voortaan zal deze dienst betalend zijn, een dagrit heen en terug kost 3 euro per kind.
Om niet aan kwaliteit te moeten inboeten, worden de opvangprijzen aangepast. Een kind gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw betaalt 10 euro, een tweede en volgend kind krijgt 25 % korting. Voor kinderen die niet in onze gemeente wonen, wordt de prijs verhoogd naar 15 euro per dag. Het gemeentebestuur blijft fiscale attesten afleveren voor de aangerekende en betaalde kosten!

Bart-KEYMOLEN_schepen_Sint-Pieters-Leeuw

Schepen Bart Keymolen draagt kwaliteit hoog in het vaandel: ‘Om de kwaliteit te kunnen waarborgen gaan we vanaf dit jaar een beperking zetten op het aantal deelnemers en kan er enkel per volledige week ingeschreven worden. Op die manier kunnen animatoren hun groep met de nodige aandacht en professionaliteit begeleiden. Ouders kunnen hun kinderen vanaf half april online inschrijven en doen dit dan ook liefst zo snel mogelijk.’

We hebben de voorbije speelpleinweken gemerkt dat anderstalige kinderen het vaak moeilijk hebben om in de omvang met vriendjes Nederlands te praten. Er zal tijdens de speelpleinwerking extra aandacht worden besteed aan het stimuleren van het gebruik van de Nederlandse taal,’ laat schepen Bart Keymolen tot slot nog weten.

De jeugddienst is nog op zoek naar gemotiveerde animatoren.
Wie zich kandidaat wil stellen, kan dit online via de site www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd.

Vanaf februari is het mogelijk je kandidatuur te stellen.

Meer info over het speelplein: www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd, via het gemeentemagazine infoLeeuw of bij de jeugddienst T 02 370 28 86.
Wil je meer weten over andere activiteiten die georganiseerd worden door de jeugddienst: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.

meerjarenplan OCMW Sint-Pieters-Leeuw 2014-2019 goedgekeurd

2009-09-11-administratieve-zetel-OCMWSINT-PIETERS-LEEUW: – Het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW werd in zitting van 11 december 2013 vastgesteld door de OCMW-raad en werd donderdag goedgekeurd door de gemeenteraad.

Ook het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw zal nog zuiniger moeten omspringen met de financiële middelen die het ter beschikking krijgt.

OCMW voorzitter Paul Defranc legt uit:

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwEen behoorlijke uitdaging was het om aan het begin van de legislatuur het meerjarenplan uit te werken en vorm te geven.
De opdracht: meer doen met minder
We zijn dus genoodzaakt om te focussen. Focussen op wat we echt willen bereiken.
Waar willen we naartoe? Wat willen wij realiseren? Waar willen wij voor staan? Voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw, voor de medewerkers van het OCMW, de vrijwilligers, onze partners, …?

Focussen: 4 doelstellingen
Wij willen:
– Cirkels doorbreken
– Mensen doen groeien
– Zorgen voor mensen
– Klaarheid scheppen

Korte en krachtige doelstellingen, waar wij alles voor in beweging zetten. Acties werden bedacht en uitgeschreven. Acties zowel extern gericht op onze doelgroep als intern, onze eigen personeelsleden, vrijwilligers en partners.

Cirkels doorbreken
Onze eerste focus leggen we op cirkels doorbreken, cirkels van armoede, kansarmoede en eenzaamheid doorbreken. Daarbij zal in het bijzonder worden ingezet op “detectie en preventie” en “ondersteuning en begeleiding”. Dezelfde prioriteit willen we ook ten aanzien van onze organisatie nastreven. Zelf willen we meer samenwerken: de verschillende diensten van het OCMW met elkaar, wij met het gemeentebestuur en ook met andere diensten in de regio. Samengevat netwerken en samenwerken.

Mensen doen groeien
Ons doelpubliek willen we doen groeien in hun zijn en in hun burgerschap, onze medewerkers en vrijwilligers in hun persoon en in hun functie. We zullen in het bijzonder inzetten op “informatie en vorming” en “ondersteuning en begeleiding”.

Zorgen voor mensen
Onze derde focus leggen we op de “Zorg voor mensen”. Zorgen voor ons doelpubliek interpreteren we als ervoor zorgen dat mensen met behoefte aan praktische, financiële of sociale ondersteuning, ofwel met steun op maat toch op comfortabele wijze voor zichzelf kunnen zorgen, ofwel een geborgen thuis geboden wordt. Ook hier zetten we in op “detectie en preventie” en “ondersteuning en begeleiding” enerzijds, en op “netwerking en samenwerking” anderzijds. Zorgen voor onze personeelsleden en vrijwilligers willen we doen door vooral oog te hebben voor talent.

Klaarheid scheppen
Een mens kan maar zijn weg vinden als de wegenkaart juist en duidelijk is en als de bestemming gekend is. Dit geldt ook voor organisaties. Voor ons doelpubliek willen we klaarheid in onze dienstverlening, procedures en trajecten, zowel in aanpak als in taalgebruik. Voor onze organisatie klaarheid in onze administratie, documentatie, organisatie, zowel info-architectuur als in taalgebruik.

Niet zonder verlies
Meer doen met minder. Ook het OCMW zal, zoals gemeentebestuur en politie, inleveren
wat het aantal personeelsleden betreft. Doch heeft het OCMW er voor gekozen om niet in te boeten op de kwaliteit van dienstverlening. We kiezen voor de zwaksten eerst en we blijven efficiëntie als uitgangspunt nemen. Er vallen geen naakte ontslagen.
Wel zullen personeelsleden die met pensioen gaan niet meer automatisch vervangen worden, tijdelijke contracten niet altijd verlengd, … Dit zijn ondertussen de welgekende maatregelen.
De dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg zal worden overgedragen aan de Welzijnskoepel West-Brabant een OCMW-vereniging waarvan het OCMW nu al deelgenoot is. De verzorging bij mensen thuis, zal dus niet altijd meer door eigen OCMW-personeelsleden gebeuren, wel zullen we instaan voor de coördinatie van zorg bij ouderen.
Verder werden nog een hele reeks kleine maatregelen getroffen om uitgaven te beperken en inkomsten – waar mogelijk – te verhogen.

Focussen en actie
Een greep uit de acties die wij willen realiseren:
– Inzetten op integratie en participatie
– wederzijdse communicatie mogelijk maken door taalbeleid
– woonmarkt uitbreiden voor onze doelgroep
– actief en preventief inzetten op schuldbeheersing
– activeren van mensen
– dienstoverschrijdend werken
– focussen op talent
– …