2012-gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek gaan naar de Raad van State tegen de benoeming van de vijfde Franstalige directeur (op een totaal van 5) bij watermaatschappij Vivaqua. Watermaatschappij Vivaqua (die zorgt voor de productie en de distributie van het water) is een intercommunale die actief is in de drie gewesten. Met name in de 19 gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, maar ook in 15 gemeenten van Vlaams-Brabant (waaronder Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek) en in 4 gemeenten van Waals-Brabant. Voor dergelijke intercommunale schrijft de taalwet voor dat er een taalpariteit is bij de directiefuncties.

20 november 2013 diende de raad van bestuur van Vivaqua te beslissen over de aanstelling van een nieuwe directeur van de dienst Studie, Logistiek en Laboratorium (DSL). Voor de directiefuncties schrijft de taalwet pariteit voor tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Vermits er al 4 Franstalige directeurs waren moest de vijfde, volgens Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek, zeker een Nederlandstalige zijn. En dan nog bleef men ver onder de wettelijk vereiste taalpariteit.
Voor de benoeming waren er drie kandidaten, waaronder 2 Nederlandstaligen. Toch werd voorbijgegaan aan de twee Nederlandstalige kandidaten, ten voordele van de enige Franstalige kandidaat. Door deze beslissing is er bij de vijf directiefuncties geen enkele Nederlandstalige.

Van een taalevenwicht op directieniveau bij Vivaqua is dus helemaal geen sprake: op 1 directeur-generaal, 1 secretaris-generaal en 3 directeuren is geen enkele van de Nederlandse taalrol (0 op 5). Op het niveau daaronder (2 onderdirecteuren en 4 afdelingschefs) zijn er 2 Nederlandstaligen (2 op 6). In totaal zijn er slechts 2 Nederlandstaligen op de 11 functies met de graad van afdelingschef of hoger.

Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek vinden deze toestand onaanvaardbaar. Daarom hebben de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de vertegenwoordigers van Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek in de raad van bestuur van Vivaqua (Luc Deconinck, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, en Stijn Quaghebeur, schepen van Openbare Werken van Dilbeek) een verzoekschrift tot vernietiging van deze benoeming ingediend bij de Raad van State.

%d bloggers liken dit: