Nieuwe regels voor het rijbewijs B vanaf 3 februari 2014

2010-09-08-opening_Lidl_verkeer_bBELGIË: – Ingevolge het Koninklijk Besluit van 4 december 2013 wordt de reglementering inzake het rijbewijs B aangepast. De nieuwe reglementering treedt in voege op 3 februari 2014.

In het kort: Wat verandert er?
• Verplicht 12 uur theorieonderricht na 2 niet geslaagde theorie-examens categorie B (bepaalde uitzonderingen).
• Nieuwe voorwaarden voor de begeleiders en de passagiers, zowel tijdens de stage als tijdens het praktijkexamen.
• De begeleider(s) moet(en) op het voorlopig rijbewijs 36 maanden worden vermeld.
• Je kan slechts éénmaal van scholingsmethode veranderen tijdens de geldigheid van je voorlopig rijbewijs.
• Verplicht 6 uur praktijkonderricht na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs.
• Na het verstrijken van de geldigheid kan een nieuw voorlopig rijbewijs pas bekomen worden na 3 jaar.
• Het praktijkexamen kan enkel nog worden afgelegd tijdens de geldigheid van het theorie-examen (3 jaar).

Meer info op GOCA vzw (groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs):
www.goca.be/nl/p/reglementering

coöperatieve Samen Sterker voorgesteld in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – In CC Coloma werd de coöperatieve Samen Sterker voorgesteld. Guy Jonville, voorzitter van sp.a Sint-Pieters-Leeuw, verwelkomde het opgenomen publiek en wenste iedereen een voorspoedig 2014. Nadien stelde gastspreker en Europees Parlementslid Saïd El Khadraoui (sp.a) de werking van Samen Sterker Vlaams-Brabant voor.
2013-01-28-samen-sterker-meeting
Sinds 2011 kunnen Vlaams-Brabantse gezinnen via de samenaankoop van gas- en elektriciteit sterk besparen op hun energiefactuur. Deze acties zijn een groot succes. In 2013 hebben net geen 30.000 gezinnen zich ingeschreven. Door dit succes en door de vele vragen om verder te gaan, hebben de stichtende partners, sp.a, Curieus en ABVV Vlaams-Brabant besloten het aanbod uit te breiden. Hiertoe hebben ze Samen Sterker opgericht.

“In het verlengde van de samenaankoop energie, hebben we gekozen om verder te werken rond energie en bieden we energiebesparende maatregelen aan”, vertelt Saïd El Khadraoui. “De goedkoopste energie is immers nog steeds de energie die je niet gebruikt. En uit onderzoek blijkt dat in 7 op 10 Vlaamse woningen nog ruimte is voor energiebesparende maatregelen.” Concreet biedt Samen Sterker dakisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas, condensatieketels en energiescans aan.

“Op termijn willen we dit aanbod nog verder uitbreiden. We zijn al een aantal mogelijke nieuwe samenaankopen aan het onderzoeken. Ik denk dan aan mazout en elektrische fietsen”, kijkt Saïd El Khadraoui vooruit. Elke suggestie is welkom. Maar het moet natuurlijk gaan om een basisbehoefte of producten met een maatschappelijke meerwaarde.

De voordelen van de energiebesparende maatregelen zijn evident. Ze zorgen voor minder energieverbruik en zijn dus op die manier goed voor het milieu en voor de portemonnee van de gebruiker. De investeringen zijn bovendien snel terugverdiend. De isolatie van een dak van een gemiddeld huis levert bijvoorbeeld een besparing van 255 euro op. Je kan er ook verschillende prmeies voor krijgen. Hierdoor is de investering vaak al op 5 jaar terugbetaald.

Door de investeringen in groepsverband te organiseren, garandeert Samen Sterker een scherpe prijs, kijkt toe op de kwaliteit en controleert of alle ingrepen correct gebeuren, ontlast de gebruiker van alle administratieve rompslomp èn biedt hulp bij het opzoeken en aanvragen van alle mogelijke premies.

Het aanbod van Samen Sterker staat open voor elk gezin in Vlaams-Brabant; iedereen kan zich inschrijven.Geïnteresseerde inwoners kunnen info vinden en zich inschrijven via de website http://www.samensterker.be

Huub Moonen geëerd voor zijn 20 jaren inzet bij het scrabbletornooi

VLEZENBEEK: – Cultuurcentrum Coloma organiseert de scholen scrabble voormiddagen voor de 20ste keer (In 2012 was er wel een sabbatjaar toen het gemeentebestuur de Leeuwse cultuurvzw’s voor de rechtbank daagde om ze te laten ontbinden.) Zes voormiddagen komen alle leerlingen van het 4de, 5de en 6de studiejaar – zowel gemeentelijk als vrij onderwijs – naar de Merselborre met de bus om een 2-tal uurtjes te scrabbelen met leerlingen van de andere scholen.
Vandaag werd begeleider Huub Moonen door de schepen van cultuur en onderwijs geëerd voor zijn 20 jaren inzet bij het tornooi.

2014-01-29-begeleiding-scrabbletornooi-scholen_01
Huub Moonen stelde  jaren geleden een scrabbellijst samen met meer dan 550.000 toegelaten Nederlandstalige woorden van 2 tot 15 letters die mogen gebruikt worden bij het Scrabbellen. In 2008 werd deze ‘bijbel’ van het correcte Nederlands geactualiseerd met geüpdatete lijsten.

Huub Moonen: ” Belangrijk bij de jongeren is dat we hen leren om woorden te zoeken die uit meer dan drie letters bestaan. We hebben een zeer rijke taal en lange woorden zorgen voor heel wat extra spelplezier en punten bij scrabble“.

Schepen van Cultuur, Jan Desmeth: “Ik ben blij dat de opvolging van begeleider – scrabblegrootmeester Huub Moonen gegarandeerd is via het engagement van één van de Vrienden van Coloma, zijnde Rita Desmecht. Rita was altijd actief in het onderwijs in het Heilig Hart Instituut in Halle. Ik ben vooral blij dat haar aanpak nauw aansluit bij de leefwereld van de kinderen van vandaag. Dat is immers een belangrijk aspect in de begeleiding van een grote groep kinderen.

2014-01-29-begeleiding-scrabbletornooi-scholen_02Rita Desmecht: “Toen ik werd aangesproken om het scrabbeltoernooi voor scholen mee te begeleiden, was ik meteen enthousiast en wel om verschillende redenen.Als gepensioneerde leerkracht vind ik het leuk om met kinderen bezig te zijn en ze iets bij te brengen. Met scrabbel kon dat bovendien op een speelse manier. Scrabbel verenigt ook verschillende vaardigheden/kenniselementen in zich die iedereen goed kan gebruiken: inzicht in taal, kennis aan woordenschat, hanteren van spelregels en ze ten goede gebruikten, kunnen verliezen of winnen, samen spelen, geduldig wachten tot het jouw beurt is, … Wie zou daar niet aan willen meewerken?
Als lid van de ‘vrienden van Coloma’, vrijwillig(st)ers die mee de balie van ons cultureel centrum bevolken, vond ik de deelname aan het scrabbeltoernooi meteen een logisch vervolg van mijn engagement in onze gemeente.
En tenslotte, hoop ik als oma, dat dit prachtig initiatief ook weerklank vind bij de gemeenten waar mijn kleinkinderen naar school gaan.

Sint-Piete​rs-Leeuw en Dilbeek naar Raad van State tegen vijfde Franstalig​e directeur bij Vivaqua

2012-gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek gaan naar de Raad van State tegen de benoeming van de vijfde Franstalige directeur (op een totaal van 5) bij watermaatschappij Vivaqua. Watermaatschappij Vivaqua (die zorgt voor de productie en de distributie van het water) is een intercommunale die actief is in de drie gewesten. Met name in de 19 gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, maar ook in 15 gemeenten van Vlaams-Brabant (waaronder Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek) en in 4 gemeenten van Waals-Brabant. Voor dergelijke intercommunale schrijft de taalwet voor dat er een taalpariteit is bij de directiefuncties.

20 november 2013 diende de raad van bestuur van Vivaqua te beslissen over de aanstelling van een nieuwe directeur van de dienst Studie, Logistiek en Laboratorium (DSL). Voor de directiefuncties schrijft de taalwet pariteit voor tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Vermits er al 4 Franstalige directeurs waren moest de vijfde, volgens Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek, zeker een Nederlandstalige zijn. En dan nog bleef men ver onder de wettelijk vereiste taalpariteit.
Voor de benoeming waren er drie kandidaten, waaronder 2 Nederlandstaligen. Toch werd voorbijgegaan aan de twee Nederlandstalige kandidaten, ten voordele van de enige Franstalige kandidaat. Door deze beslissing is er bij de vijf directiefuncties geen enkele Nederlandstalige.

Van een taalevenwicht op directieniveau bij Vivaqua is dus helemaal geen sprake: op 1 directeur-generaal, 1 secretaris-generaal en 3 directeuren is geen enkele van de Nederlandse taalrol (0 op 5). Op het niveau daaronder (2 onderdirecteuren en 4 afdelingschefs) zijn er 2 Nederlandstaligen (2 op 6). In totaal zijn er slechts 2 Nederlandstaligen op de 11 functies met de graad van afdelingschef of hoger.

Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek vinden deze toestand onaanvaardbaar. Daarom hebben de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de vertegenwoordigers van Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek in de raad van bestuur van Vivaqua (Luc Deconinck, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, en Stijn Quaghebeur, schepen van Openbare Werken van Dilbeek) een verzoekschrift tot vernietiging van deze benoeming ingediend bij de Raad van State.

kleine prijsverhoging maaltijden lokale dienstencentra Sint-Pieters-Leeuw

2013-02-28-Negenhof_03SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 01 februari 2014 bedraagt de nieuwe prijs voor een middagmaaltijd in het seniorenrestaurant  van de Lokale Dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw € 7,00.

Voor dit bedrag krijgt u lekkere soep, een gevarieerde hoofdschotel en een drankje t.b.v. € 1,50 naar keuze.
Op dinsdag en vrijdag staat er vis op het menu. Bent u geen visliefhebber? Dan kan u op dinsdag ook voor vlees kiezen!
Het seniorenrestaurant is elke werkdag open, u moet wel ten laatste op donderdag uw bestelling voor de volgende week doorgeven in één van de dienstencentra.

Eten in de lokale dienstencentra heeft alleen meer voordelen: u hoeft zelf niet te koken, u krijgt een lekkere en gezonde maaltijd, u eet in aangenaam gezelschap en de afwas is voor ons!

menu februari:
www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be/images/dbimages/docs/2014-02_copy_1.pdf

LDC ’t Paviljoentje: open: ma – vrij van 9.30 tot 17 uur
Fabriekstraat 1A, 1601 RUISBROEK – Tel. 02 377 03 55
Kristel Dubois, centrumverantwoordelijke, kristel.dubois@ocmwspl.be

LDC Negenhof: open: ma – vrij van 10 tot 17 uur
Sint-Stevensstraat 62, 1600 SINT-PIETERS-LEEUW – Tel. 02 332 59 53
Els Aerts, centrumverantwoordelijke, els.aerts@ocmwspl.be

LDC Meander: open: ma – vrij van 9.30 tot 17 uur en za – zo en feestdagen van 14 tot 17 uur
Welzijnsweg 2 (ter hoogte van de Jan Vanderstraetenstraat 273), 1600 SINT-PIETERS-LEEUW -Tel. 02 370 88 80
Wenke Peetroons, centrumverantwoordelijke, wenke.peetroons@ocmwspl.be

agenda: Infoavond gemeentelijke basisschool Puur Natuur

2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_Oudenaken

OUDENAKEN: – Alle inwoners van Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken en alle ouders van kinderen die school lopen of hun kinderen willen inschrijven in de gemeentelijke basisschool Puur Natuur worden uitgenodigd op een infoavond in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw op woensdag 12 februari 2014 om 20.00 uur.

Er zal toelichting gegeven worden bij:
Infoavond gemeentelijke basisschool Puur Natuur de capaciteitsproblematiek van het onderwijs in Sint-Pieters-Leeuw;
de mogelijkheden in het kader van de herstructurering van Puur Natuur versus de uitbreiding van andere Leeuwse scholen;
de mogelijke locaties voor de uitbreiding van Puur Natuur;
het verder verloop van het buurt- en ouderoverleg.
Iedereen is van harte welkom.