sp.a vraagt dringend investeren in uitbreiding schoolcapaciteit

SINT-PIETERS-LEEUW: – Gisteren kwamen de directies van alle Leeuwse scholen en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur samen om het dreigende plaatstekort in onze scholen te bespreken. sp.a juicht dit initiatief toe, en hoopt dat dit op korte termijn tot concrete resultaten zal leiden.

Na de inschrijvingsperiode van vorig jaar vroeg sp.a de cijfers van de bezettingsgraad van alle scholen in Sint-Pieters-Leeuw op.
David-Van-VoorenHieruit blijkt dat we met een ernstig capaciteitsprobleem te kampen hebben. In de gemeentelijke basisscholen ‘Wegwijzer’ en ‘Den Top’ is de maximale capaciteit in de kleuterklassen dit schooljaar zo goed als bereikt. Op de inschrijvingen voor het schooljaar 2014-2015 hebben wij nog geen zicht”, vertelt politiek secretaris David Van Vooren. “Wetende dat het aantal kinderen tussen 3 en 12 jaar in onze gemeente de komende jaren nog verder zal toenemen, is het duidelijk dat er dringend maatregelen moeten worden getroffen. Het lijkt ons logisch dat de uitbreiding er vooral komt in die wijken en deelgemeenten waar de druk het grootst is, zoals Ruisbroek en Leeuw-Centrum”.
sp.a kaartte dit probleem de voorbije maanden verschillende keren aan op de gemeenteraad, en is dan ook tevreden met de aandacht die dit thema nu krijgt via de oprichting van een taskforce.
2013-11-29-school_puur_Natuur_03b_archieffoto-MolenborreVoor sp.a is een nieuwe basisschool in de Molenborre (Sint-Laureins-Berchem), zoals het Leeuwse gemeentebestuur voorstelt, evenwel geen prioriteit. “Met een school in Sint-Laureins-Berchem los je de problemen in de meer verstedelijkte wijken niet op. Integendeel, je verplicht kinderen dan om dagelijks naar de andere kant van de gemeente te trekken om naar school te gaan”, aldus Van Vooren. “De herinrichting van de Molenborre is voor sp.a hoogstens een tijdelijke maatregel, als er werkelijk geen andere mogelijkheden zijn om op korte termijn een capaciteitsuitbreiding te realiseren op andere plaatsen”.
Als zou blijken dat er op termijn ook in Vlezenbeek, Oudenaken of Sint-Laureins-Berchem nood is aan bijkomende capaciteit, pleit sp.a ervoor om in Vlezenbeek op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor een nieuwe gemeentelijke basisschool. “Dat is niet alleen beter op het vlak van mobiliteit, maar het zorgt er ook voor dat in Vlezenbeek opnieuw levensbeschouwelijk neutraal onderwijs wordt aangeboden –iets waar wij als sp.a veel belang aan hechten”.
Voor sp.a is het alvast duidelijk dat de Leeuwse meerjarenbegroting zal moeten worden bijgesteld om investeringen in capaciteitsuitbreiding mogelijk te maken. “De begroting voorziet 350.000 euro investeringen in de Molenborre. De verkoop van ‘Puur Natuur’ in Oudenaken moet 290.000 euro opleveren. Met een netto-investering van amper 60.000 euro zie ik echt niet in hoe we dit probleem structureel gaan oplossen”, besluit Van Vooren.

jeugdige toneelspeler gezocht

toneel-theaterRUISBROEK: – Toneelgroep Jeugdwerking ‘Door Eigen Werk Sterk’ is nog dringend op zoek naar een jeugdige toneelspeler voor onze toneelopvoering eind maart 2014 in Ruisbroek.

Liefst een jonge man van 12, 13 jaar.
Repetities gaan door iedere zondag van 10 tot 12 in zaal Ons Huis.
Voorstellingen gaan door op vrijdag 28 maart 2014 en zaterdag 29 maart 2014 in zaal Ons Huis te Ruisbroek.

Interesse of inlichtingen nodig? sandra.bossuyt@telenet.be

Provinciale ontleningen blijven stijgen

VLAAMS-BRABANT: – De uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant heeft een goed jaar achter de rug. Het aantal uitleningen steeg met 5%. Dit jaar zal de uitleendienst haar aanbod uitbreiden met veiligheidsmateriaal.

Onze uitleendienst heeft een succesvol 2013 achter de rug. Het aantal ontleningen steeg van 4.076 naar 4.276. Dit is een stijging van 5 %. In het gloednieuwe afhaalpunt in het PIVO in Asse werden vorig jaar 1.637 ontleningen gerealiseerd en in Leuven 2.639. De totale waarde van het ontleend materiaal bedraagt 29.618.351 euro“, zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor de uitleendienst.

Er werden vooral DJ-sets, Pa-installaties, podium, tentoonstellingspanelen, walkie-talkies, verlichtingsarmaturen en fuifmateriaal ontleend.

We blijven gaan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. We gaan de uitleendienst nog meer bekend maken bij de talloze Vlaams-Brabantse verenigingen en zo meewerken aan de evenementen die deze verenigingen elke dag organiseren. We gaan ook investeren in veiligheid met de aankoop van extra geluidsmeters, walkietalkies, noodverlichting en projectieschermen. Ons budget hiervoor bedraagt 185.000 euro’, zegt gedeputeerde Walter Zelderloo.

Adres uitleendienst: PIVO-Loods 104, Poverstraat 75 te Asse
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst

134 snelheidsovertredingen op Bergensesteenweg

politie_snelheidscontrole-sint-pieters-leeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 14 januari 2014 hield de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw tussen 10u00 en 12u30 een snelheidscontrole op de Bergensesteenweg binnen de bebouwde kom alwaar de snelheid beperkt is tot 50km/u.

In totaal werden 2343 voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden er 134 te snel (5,7´%).
De hoogst gemeten snelheid bedroeg 102km/u. De bestuurder werd geïntercepteerd en zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. In totaal werden 14 chauffeurs geïnterpelleerd en geconfronteerd met hun snelheidsovertreding.
Alle geïntercepteerde chauffeurs dienden een ademtest af te leggen. Deze resulteerden allen Safe.

oppositie boos over beperking aantal gemeenteraden in Sint-Pieters-Leeuw

2012-gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf dit jaar worden in Sint-Pieters-Leeuw als besparing door de meerderheid (N-VA en CD&V) maar 10 gemeenteraden meer georganiseerd, het wettelijk minimum aantal, ipv. 12 gemeenteraden zoals de voorbije jaren.

De Open Vld fractie Sint-Pieters-Leeuw betreurt dit ten zeerste.
Open Vld fractievoorzitter, Kathleen D’Herde: “Meer bepaald omdat dit nog maar eens bewijst dat de meerderheid geen respect toont voor de rol van de oppositie. Enkel tijdens de gemeenteraden kunnen de oppostiepartijen hun rol binnen de democratie vervullen, wij zijn allen op een democratische manier verkozen en vertegenwoordigen meer dan de helft van de kiezers.
Wij vinden het dan ook een slecht signaal om hierop te besparen. Want dit is de reden dat de meerderheid hiervoor aanhaalt. Het college had een veel beter signaal gegeven aan de burger door zelf te besparen.
Wij hebben hiervoor alvast 2 mogelijkheden: kiezen voor 1 schepen minder of als elke schepen 1 maandwedde per jaar afstaat aan de gemeentekas, dat zou pas een besparing zijn waar elke burger zou achterstaan! En zou er ten minste niet moeten worden geraakt aan de democratie!