provinciehuis_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant zet 538.000 euro in om bovenlokale culturele initiatieven te ondersteunen. Deze middelen worden verdeeld via twee nieuwe reglementen: ‘Sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies’ en ‘Sociaal-culturele, culturele en artistieke werkingssubsidies’.

Deze reglementen, die sinds 1 januari 2014 in werking zijn, vervangen een aantal geschrapte reglementen van de cultuur- en jeugddienst.

Deze koerswijziging is een gevolg van de interne staatshervorming die ons cultuur- en jeugdbeleid nieuwe verplichtingen oplegt. We hebben van de nood een deugd gemaakt en de werking van een aantal reglementen geoptimaliseerd’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor jeugd.

Binnen deze nieuwe reglementen interpreteren we cultuur in de brede zin van het woord. Het kan zowel gaan om projecten met een uitgesproken artistieke finaliteit als om dossiers waar de focus eerder ligt op het gemeenschapsvormende of kunsteducatieve aspect’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur.

De projecten worden beoordeeld op hun kwaliteit, de mate waarin ze het reguliere aanbod overstijgen en de mate waarin ze bovenlokale uitstraling realiseren.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/cultuur/muziek-en-theater/subsidie-muziek-en-theater/index.jsp

%d bloggers liken dit: