RESOC lanceert streekpact regio Halle-Vilvoorde 2013-2018

2013-11-30-resoc_streekpactREGIO: – RESOC, Het Regionaal Sociaal Overlegcomité Halle-Vilvoorde eist in haar streekpact 2013-2018 dat de Vlaamse regering werk maakt van de erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumstad. Zo een erkenning is cruciaal om de stedelijke problemen waar ook onze regio mee geconfronteerd wordt aan te pakken. Deze uitdrukkelijke vraag is een van de blikvangers van het strekpact dat provincie, gemeenten, werkgevers en vakbonden hebben uitgewerkt.

Zo kunnen extra middelen worden vrijgemaakt voor de aanpak van verkeerscongestie, druk op de woningmarkt, de inwijking van anderstalige inwoners, de toenemende jeugdwerkloosheid en de nood aan meer onderwijs- en welzijnsvoorzieningen.

Het pact wordt in de volgende maanden omgezet in concrete acties die de werkgelegenheid en de economie in de regio een boost moeten geven. Geen dure woorden maar daden.
Een belangrijk dossier voor regio Halle-Vilvoorde is een specifiek statuut, conform een centrumstaderkenning, voor de Vlaamse Rand en dit met het oog op de aanpak van de grootstedelijke problematieken uitdijend vanuit Brussel. In het streekpact wordt voorts ook aangedrongen op om voor de taalondersteuning van anderstalige werkzoekenden alternatieve wegen te bewandelen zoals taalstages op de werkvloer en intensievere taalbegeleiding op de werkvloer van werkenden.

gedeputeerde en voorzitter Karin Jiroflée: “Dit pact zet alle neuzen in dezelfde richting, voor eenzelfde droom, met één stem en gezamenlijke acties. Iedereen mee naar morgen!

Zie ook ons artikel van 30 november 2013 over het streekpact 2013-2018

Infoavond: Werken Gaasbeeksesteenweg en Brabantsebaan

2014-01-10-archieffoto_Werken-Gaasbeeksesteenweg-BrabantsebaanHALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 14 januari 2014 geven de ontwerper en de betrokken gemeenten Halle en Sint-Pieters-Leeuw een toelichting over het ontwerp voor de weg- en rioleringswerken op de Gaasbeeksesteenweg/Brabantsebaan.

Deze infoavond vindt plaats om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis van Halle.

Zie ook ons artikel van 11 september 2013 ter gelegenheid van de inhuldiging van de vorige fase.

3de inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na het startdebat in de Merselborre en het inspraakmoment op het gemeentehuis van Lennik vorig jaar had donderdagavond het 3de culturele inspraakmoment plaats op de Zolder van het kasteel Coloma.

De studie onderzoekt de mogelijkheden van een lokaal cultureel centrum type C in Sint-Pieters-Leeuw of van een boven gemeentelijke culturele vuurtoren voor de regio. Wat het al dan niet wordt is nog niet bepaald, alle mogelijkheden liggen nog open.
2014-01-09-3de-inspraakmoment-cultuur
Cultuurexpert Hugo De Greef van “vzw De School van Gaasbeek” die de haalbaarheidsstudie uitvoert gaf de eerste, voorlopige cijfergegevens uit het lopende onderzoek.
Het publiek had heel wat vragen die  voortvloeiden uit de eerste gegevens van het onderzoek.

Schepen van Cultuur Jan Desmeth: “We hadden aan Hugo De Greef gevraagd om halverwege de studie een nieuw inspraakmoment te houden met alle geïnteresseerden uit Sint-Pieters-leeuw en Lennik. Zo kon iedereen vragen stellen over de eerste resultaten, maar ook verwachtingen en behoeften formuleren, die meegenomen worden in het tweede deel van de studie. Op dinsdag 14 januari 2014 zal Hugo De Greef ook een tussenstand geven aan de Cultuurraad van Sint-Pieters-Leeuw. Hij zal er o.a. een inventaris opmaken van de behoeften van alle verenigingen, zoals fanfares, harmonie, toneel- en zangverenigingen. Begin maart 2014 verwachten wij het eindrapport, dat we – na bespreking in de gemeenteraden van beide gemeenten – vervolgens zullen bezorgen aan de Vlaamse Regering, die deze studie tenslotte bekostigt.”

Deze slideshow vereist JavaScript.


Schepen van Cultuur Jan Desmeth: “Wat er ook komt, het zal in alle geval iets moeten zijn waar iedereen zich echt thuis voelt en participeert. Het moet een echt ontmoetingscentrum worden, dat een meerwaarde biedt en het sociale weefsel versterkt!”

agenda: nieuwjaarsbal lokale dienstencentra

2014-01-16-nieuwjaarsbal-dienstencentraSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale dienstencentra ’t Paviljoentje, Negenhof en Meander nodigen u van harte uit om op donderdag 16 januari 2014 mee te klinken op het nieuwe jaar.

14.30 uur: receptie
15.00 uur show winnaars talentenjacht
15.30 uur: bal met Guy en Rudi

Locatie: Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 te Zuun