agenda: concert Keep the Faith tvv Smile to Me

2014-01-05-affiche_keep-the-faithVLEZENBEEK: – Op zondag 5 januari 2014 presenteert Zangvereniging Redoris olv Sarah Van Hassel het concert “Keep the Faith”.

Om 15.00 uur in de parochiekerk van Vlezenbeek (deuren 14u30).
Ingang 8 euro.

Redoris steunt met dit concert het project ‘Smile to Me’.

Smile to Me’ is een feitetlijke vereninging die jaarlijks een evenement in Sint-Pieters-Leeuw organiseert voor ‘anders kinderen’ (kinderen met een fysieke of mentale beperking).

Tickets verkrijgbaar via de leden van Redoris of stuur een mailtje naar redoris_vlezenbeek@hotmail.com en jouw tickets zullen klaarliggen aan de kassa!

Er komen 10 ondergrondse glascontainers in Sint-Pieters-Leeuw

2014-01-01-ondergrondse-glascontainer_02SINT-PIETERS-LEEUW: – In januari 2014 is er een nog een huis-aan-huis glasophaling. Nadien is er nog één keer per kwartaal een huis-aan-huis glasophaling in Sint-Pieters-Leeuw .
De ophaaldata staan vermeld op de afvalkalender 2014.
Verder kan je met glas ook steeds terecht op het containerpark.

NIEUW: – Tegen eind januari installeert de gemeente op verschillende plaatsen ondergrondse glascontainers.

De ondergrondse glasbollen bevinden zich tegen februari aan:

  •   Molenborre te Sint-Laureins-Berchem.
  •   Merselborre te Vlezenbeek.
  •   Stationsplein te Ruisbroek.
  •   Klein Bijgaardenstraat te Negenmanneke.
  •   Gemeentehuis te Sint-Pieters-Leeuw.
  •   Witte Roos te Sint-Pieters-Leeuw.
  •   Jagersdal te Sint-Pieters-Leeuw.
  •   Zonneweelde te Sint-Pieters-Leeuw.
  •   Parking Zonnig Leven te Zuun.
  •   Parkplein te Zuun.

2014-01-01-ondergrondse-glascontainerJe kan er altijd met je glas terecht tussen 8u en 22u behalve op zondag. Er werd gekozen voor ondergrondse containers om op deze manier de geluidshinder tot een minimum te beperken. Ondergrondse glasbolsites worden op een duurzame en degelijke manier ingericht. Zo kunnen ze makkelijk netjes worden gehouden.

Uit de gemeenteraad van donderdag 27 juni 2013:
Alleen al door het verminderen van de glasophalingen is er een besparing van 123.300 euro.
De huur van de ondergrondse containers kost ongeveer 1.300 euro per maand en dat via een huurkoopformule.”

2014 start nieuw afvalbeleid in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal vanaf nu verschillende wijzigingen aanbrengen in het afvalbeleid. Dit om de dienstverlening te optimaliseren en efficiëntie te verhogen.
De wijzigingen zijn duidelijk aangegeven op de nieuwe afvalkalenders. Ze zullen geëvalueerd worden om de werking verder te optimaliseren en binnen de budgetten, de dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de inwoners.
2013-12-31-containerpark_01

Opening nieuw recyclagepark aan de Pepingensesteenweg 250.

Het recyclagepark is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. Bij de ingang zal de parkwachter naar je identiteitskaart vragen en tegelijk controleren welke afvalstoffen je hebt meegebracht.
Voor bepaalde afvalstoffen wordt een toegang gevraagd. Bij de eerste 10 bezoeken geldt de basisprijs:
• Voetgangers, één-, twee- en driewielige voertuigen en personenwagens: 2 euro.
• Personenwagens met aanhangwagen: 4 euro.
• Bestelwagen: 4 euro.
• Bestelwagen met aanhangwagen: 8 euro.
Vanaf het 11e bezoek wordt deze prijs met 8 vermenigvuldigd.
2013-12-31-containerpark_anim
Hieronder vindt u een overzicht van afval dat op het recyclagepark kan worden gestort.
Fracties 1 tot 11 kunnen gratis binnen gebracht worden.
Voor de overige wordt toegangsgeld gevraagd.
Voor grofvuil dient u geen toegangsgeld te betalen, maar betaalt u volgens het gewicht: 0,16 euro/kg.

1. PMD:
Plastiek flessen en flacons, Metalen verpakkingen (ook spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen) en Drankkartons.
2. Papier en karton:
Kranten en tijdschriften, liefst niet ouder dan zes maanden, kartonnen dozen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier.
3. Oude metalen:
Alle schroot bestaande uit ijzer, staal, aluminium, zink, koper, lood en andere non-ferrometalen.
Geen koelkasten en diepvriezers.
4. Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA):
Koel- en vriestoestellen, fornuizen, (af)wasmachines, droogmachines, (microgolf)ovens, verwarmingsapparaten, monitors, televisies, radio’s, computer en randapparatuur, mediaspelers, waterkokers, frituurpannen, broodroosters, mixers, stofzuigers, strijkijzers, …
5. Autobanden:
Autobanden van personenwagens of bestelwagens zonder velgen: geen vrachtwagen- of tractorbanden. De diameter bedraagt maximaal 80 cm.
De maximaal toegelaten hoeveelheid is 4 autobanden per gezin per jaar.
6. Piepschuim:
Enkel wit geëxpandeerd polystyreen wordt aanvaard (piepschuim met bolletjesstructuur geen verpakkingschips). Het gebrachte materiaal moet droog, zuiver en vrij zijn van vreemde materialen (plaklinten, stickers, folie, enz.).
7. Textiel:
Niet verontreinigd of herbruikbaar textiel en lederwaren verpakt in een plastieken zak.
8. KGA:
Verven, inkten, lijmen, harsen, olie, vetten, solventen, zuren, basen, schoonmaakmiddelen, batterijen, stoffen en producten met kwik, gevaarlijk huishoudelijk afval van gemengde samenstelling, verpakkingen die nog resten van hogervermelde afvalstoffen bevatten.
9. Herbruikbare materialen
10. Gebonden asbest:
Per gezin kan er gratis 1 m³ asbest per jaar worden binnen gebracht. Indien u meer wilt brengen, geldt de toegangsprijs.
11. Glas:
Wit, groen, gekleurd hol glas evenals vlak glas worden afzonderlijk ingezameld. Het glas is ontdaan van alle stopsels (kurk, lood, kunststof, blik) en bevat geen resten meer.
Het glas wordt vooraf gereinigd.
Hol glas kan u gratis binnen brengen. Voor vlak glas geldt de toegangsprijs.
12. Bouw- en sloopafval:
Alle afvalstoffen afkomstig van bouw- en afbraakwerken voor zover ze nog kunnen herbruikt worden in nieuwe bouwactiviteiten of verhardingen en ophogingen. Alles wat niet van steenachtig materiaal of beton is kan niet aanvaard worden.
13. Tuinafval:
Kleine takken, gras, bladeren, haagscheersel, maaisel, verwelkte snijbloemen of kamerplanten, onkruid, resten uit sier- en groententuin (bv aardappelkruid) en boomstronken (boom- en wortelstronken zonder aarde en stenen).
Hierbij hoort geen groenten- en fruitafval, evenmin koffiefilters, etensresten, eierschalen, schillen, …
14. Snoeihout:
Snoeihout is afval afkomstig van bomen en struiken (met uitzondering van boomstronken). De maximumdiameter van de takken bedraagt 10 cm aan de basis.
15. Houtafval:
Alle houtafval afkomstig van afbraakmaterialen van particuliere oorsprong, zoals afbraakhout, oude deuren, ramen (het glas dient verwijderd te zijn), bekistingshout, vezelplaten, multiplex, kisten, hout afkomstig van grof vuil (zoals stoelen en tafels), geen MDF.
16. Plastic:
Soepele en zuivere kunststoffolies met uitzondering van voedselverpakkingen. Plastic bloempotten en plantentrays: kunststof bloempotjes met symbool PP of PS.
17. Grof huisvuil:
Alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van de selectief in te zamelen fracties.

Openingsuren recyclagepark – Pepingsesteenweg 250:
dinsdag: 11.00 tot 18.00 uur
woensdag: 11.00 tot 18.00 uur
donderdag: 11.00 tot 18.00 uur
vrijdag: 11.00 tot 18.00 uur
zaterdag: 10.00 tot 16.00 uur