Don Bosco Sint–Pieters–Leeuw viert feest

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voor de leerlingen en leerkrachten van de Don Bosco – scholen is het vandaag een belangrijke dag. Overal herdenken ze het leven en werk van Don Bosco, hun stichter.
2014-01-31-don-bosco_01
De kinderen van Sint–Pieters–Leeuw moesten niet op de schoolbanken zitten, maar konden heel wat leuke activiteiten doen: volksspelen, springkasteel, volksdans, kwissen, gezelschapsspelen, …
Na de eucharistieviering konden de kinderen nog genieten van een heerlijke hotdog.
2014-01-31-don-bosco_02 2014-01-31-don-bosco_03
bron: Katrien Michiels

Leeuwse speelpleinwerking 2014

2011-07-05-speelplein_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen keurde begin januari de conceptnota speelpleinwerking reeds goed. Ook de gemeenteraad gaf gisteren zijn fiat!

Tijd om de inwoners op de hoogte te brengen van enkele belangrijke wijzigingen’, aldus Bart Keymolen, schepen van Jeugd en Speelpleinwerking.

Gedurende 7 zomervakantieweken kunnen kinderen terecht bij de gemeentelijke speelpleinwerking ‘De Leeuwtjes’. Van 30 juni tot 18 juli (met uitzondering van 11 juli) en van 28 juli tot 22 augustus (met uitzondering van 15 augustus) bezorgen een 60-tal animatoren de Leeuwse kinderen onvergetelijke vakantiemomenten. Zoals de voorbije jaren gaan de activiteiten van de kleuters door in de gemeenteschool ’t Populiertje en voor de lagere schoolkinderen in Zonnig Leven. Elke morgen en elke avond is er opvang voorzien op deze locaties alsook in de gemeentelijke basisschool Wegwijzer te Ruisbroek. Het speelplein staat open voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar, woonachtig in Sint-Pieters-Leeuw of er school lopend.
Ook in 2014 zal er busvervoer worden voorzien vanuit Ruisbroek naar ’t Populiertje en Zonnig Leven. Voortaan zal deze dienst betalend zijn, een dagrit heen en terug kost 3 euro per kind.
Om niet aan kwaliteit te moeten inboeten, worden de opvangprijzen aangepast. Een kind gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw betaalt 10 euro, een tweede en volgend kind krijgt 25 % korting. Voor kinderen die niet in onze gemeente wonen, wordt de prijs verhoogd naar 15 euro per dag. Het gemeentebestuur blijft fiscale attesten afleveren voor de aangerekende en betaalde kosten!

Bart-KEYMOLEN_schepen_Sint-Pieters-Leeuw

Schepen Bart Keymolen draagt kwaliteit hoog in het vaandel: ‘Om de kwaliteit te kunnen waarborgen gaan we vanaf dit jaar een beperking zetten op het aantal deelnemers en kan er enkel per volledige week ingeschreven worden. Op die manier kunnen animatoren hun groep met de nodige aandacht en professionaliteit begeleiden. Ouders kunnen hun kinderen vanaf half april online inschrijven en doen dit dan ook liefst zo snel mogelijk.’

We hebben de voorbije speelpleinweken gemerkt dat anderstalige kinderen het vaak moeilijk hebben om in de omvang met vriendjes Nederlands te praten. Er zal tijdens de speelpleinwerking extra aandacht worden besteed aan het stimuleren van het gebruik van de Nederlandse taal,’ laat schepen Bart Keymolen tot slot nog weten.

De jeugddienst is nog op zoek naar gemotiveerde animatoren.
Wie zich kandidaat wil stellen, kan dit online via de site www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd.

Vanaf februari is het mogelijk je kandidatuur te stellen.

Meer info over het speelplein: www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd, via het gemeentemagazine infoLeeuw of bij de jeugddienst T 02 370 28 86.
Wil je meer weten over andere activiteiten die georganiseerd worden door de jeugddienst: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.

meerjarenplan OCMW Sint-Pieters-Leeuw 2014-2019 goedgekeurd

2009-09-11-administratieve-zetel-OCMWSINT-PIETERS-LEEUW: – Het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW werd in zitting van 11 december 2013 vastgesteld door de OCMW-raad en werd donderdag goedgekeurd door de gemeenteraad.

Ook het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw zal nog zuiniger moeten omspringen met de financiële middelen die het ter beschikking krijgt.

OCMW voorzitter Paul Defranc legt uit:

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwEen behoorlijke uitdaging was het om aan het begin van de legislatuur het meerjarenplan uit te werken en vorm te geven.
De opdracht: meer doen met minder
We zijn dus genoodzaakt om te focussen. Focussen op wat we echt willen bereiken.
Waar willen we naartoe? Wat willen wij realiseren? Waar willen wij voor staan? Voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw, voor de medewerkers van het OCMW, de vrijwilligers, onze partners, …?

Focussen: 4 doelstellingen
Wij willen:
– Cirkels doorbreken
– Mensen doen groeien
– Zorgen voor mensen
– Klaarheid scheppen

Korte en krachtige doelstellingen, waar wij alles voor in beweging zetten. Acties werden bedacht en uitgeschreven. Acties zowel extern gericht op onze doelgroep als intern, onze eigen personeelsleden, vrijwilligers en partners.

Cirkels doorbreken
Onze eerste focus leggen we op cirkels doorbreken, cirkels van armoede, kansarmoede en eenzaamheid doorbreken. Daarbij zal in het bijzonder worden ingezet op “detectie en preventie” en “ondersteuning en begeleiding”. Dezelfde prioriteit willen we ook ten aanzien van onze organisatie nastreven. Zelf willen we meer samenwerken: de verschillende diensten van het OCMW met elkaar, wij met het gemeentebestuur en ook met andere diensten in de regio. Samengevat netwerken en samenwerken.

Mensen doen groeien
Ons doelpubliek willen we doen groeien in hun zijn en in hun burgerschap, onze medewerkers en vrijwilligers in hun persoon en in hun functie. We zullen in het bijzonder inzetten op “informatie en vorming” en “ondersteuning en begeleiding”.

Zorgen voor mensen
Onze derde focus leggen we op de “Zorg voor mensen”. Zorgen voor ons doelpubliek interpreteren we als ervoor zorgen dat mensen met behoefte aan praktische, financiële of sociale ondersteuning, ofwel met steun op maat toch op comfortabele wijze voor zichzelf kunnen zorgen, ofwel een geborgen thuis geboden wordt. Ook hier zetten we in op “detectie en preventie” en “ondersteuning en begeleiding” enerzijds, en op “netwerking en samenwerking” anderzijds. Zorgen voor onze personeelsleden en vrijwilligers willen we doen door vooral oog te hebben voor talent.

Klaarheid scheppen
Een mens kan maar zijn weg vinden als de wegenkaart juist en duidelijk is en als de bestemming gekend is. Dit geldt ook voor organisaties. Voor ons doelpubliek willen we klaarheid in onze dienstverlening, procedures en trajecten, zowel in aanpak als in taalgebruik. Voor onze organisatie klaarheid in onze administratie, documentatie, organisatie, zowel info-architectuur als in taalgebruik.

Niet zonder verlies
Meer doen met minder. Ook het OCMW zal, zoals gemeentebestuur en politie, inleveren
wat het aantal personeelsleden betreft. Doch heeft het OCMW er voor gekozen om niet in te boeten op de kwaliteit van dienstverlening. We kiezen voor de zwaksten eerst en we blijven efficiëntie als uitgangspunt nemen. Er vallen geen naakte ontslagen.
Wel zullen personeelsleden die met pensioen gaan niet meer automatisch vervangen worden, tijdelijke contracten niet altijd verlengd, … Dit zijn ondertussen de welgekende maatregelen.
De dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg zal worden overgedragen aan de Welzijnskoepel West-Brabant een OCMW-vereniging waarvan het OCMW nu al deelgenoot is. De verzorging bij mensen thuis, zal dus niet altijd meer door eigen OCMW-personeelsleden gebeuren, wel zullen we instaan voor de coördinatie van zorg bij ouderen.
Verder werden nog een hele reeks kleine maatregelen getroffen om uitgaven te beperken en inkomsten – waar mogelijk – te verhogen.

Focussen en actie
Een greep uit de acties die wij willen realiseren:
– Inzetten op integratie en participatie
– wederzijdse communicatie mogelijk maken door taalbeleid
– woonmarkt uitbreiden voor onze doelgroep
– actief en preventief inzetten op schuldbeheersing
– activeren van mensen
– dienstoverschrijdend werken
– focussen op talent
– …

Postweg 155 wordt niet verkocht

postweg-155_VlezenbeekVLEZENBEEK: – De voormalige onderwijzerswoning gelegen aan de Postweg 155 in Vlezenbeek wordt door het gemeentebestuur niet verkocht, dat besliste de gemeenteraad van donderdag 30 januari 2014.
Hiermee trekt de meerderheid haar principebeslissing van 29 maart 2012 om over te gaan tot een openbare verkoop, in.

Schepen van gebouwen Lucien wauters (CD&V): “Door het niet verkopen van het gebouw aan de Postweg 155 komt de meerderheid tegemoet aan het bestuursakkoord. De gemeentelijke technische en gebouwendienst heeft reeds al heel wat verbouwingswerken uitgevoerd. Hiermee werd de voormalige onderwijswoning verder geïntegreerd in de Merselborre met verschillende polyvalente zalen.”
Verder werd op de gemeenteraad ook het bestek voor een deel van de aanpassingswerken aan de Merselborre goedgekeurd. Deze opdracht omvat de binnenafwerking (perceel 1) en de levering en plaatsing van een nieuwe licht- en klankinstallatie (perceel 2) en van een nieuwe tribune (perceel 3). Voor perceel 1 wordt een open aanbesteding opgestart, voor percelen 2 en 3 een open offerteaanvraag.”

Schepen van Jeugd Bart Keymolen (CD&V) en lokaal partijvoorzitter Siebe Ruykens (CD&V), beiden uit Vlezenbeek, zijn verheugd met de nieuwe toekomstplannen van de Postweg 155. Na de verhuis van de KLJ had de gemeente de intentie om het gebouw te verkopen, daar komt ze gelukkig nu op terug. Samen met de verdere integratie van de Postweg 155 zal de Merselborre beter uitgerust zijn en voldoende vergaderruimtes bieden voor onze vele Leeuwse verenigingen.

CD&V voorzitter Siebe Ruykens, schepen van Jeugd Bart Keymolen en schepen van gebouwen Lucien Wauters
CD&V voorzitter Siebe Ruykens, schepen van Jeugd Bart Keymolen en schepen van gebouwen Lucien Wauters

verkiezingen 2014: Luc Deconinck Lijstduwer voor N-VA Kamer van Volksvertegenwoordigers

verkiezingen-stemmen-potloodSINT-PIETERS-LEEUW: – op 25 mei 2014 zijn het federale, Vlaamse en Europese verkiezingen.
Gisterenavond vulde het Nationaal Kiescollege van de N-VA de zogenaamde ‘beschermde plaatsen’ in. Dat zijn de plaatsen op de kieslijsten die – op basis van de verkiezingsuitslag van 2010 – verkiesbaar zijn.
Luc Deconinck, de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw is lijstduwer voor Kamer van Volksvertegenwoordigers – Provincie Vlaams-Brabant.

Luc-DeconinckKamerlid en burgemeester van Lubbeek Theo Francken neemt de eerste plaats van de Kamerlijst in Vlaams-Brabant voor zijn rekening, gevolgd door Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh op plaats twee. Lijstduwer is Luc Deconinck, de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.
N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts staat op de eerste plaats van de Vlaamse lijst, Nadia Sminate, die momenteel in de Kamer zetelt, net achter hem. De lijst wordt geduwd door Vlaams Parlementslid Willy Segers.

De lijsten worden nu overgemaakt aan de Provinciale Kiescolleges voor goedkeuring en de verdere invulling. Op zaterdag 22 februari liggen de volledige kieslijsten voor op de partijraad van de N-VA, het hoogste partijorgaan na het congres, om daar definitief goedgekeurd te worden.

agenda: 30ste namiddag met breughelkost

2014-02-02-affiche-30ste-breughelkostVLEZENBEEK: – Ziekenzorg Vlezenbeek nodigt u allen uit op hun “30ste namiddag met breughelkost”.

Met zelfgebakken brood, boerenhesp, kaas en plattekaas en voor de kids… croque uit het vuistje.

Zondag 2 februari 2014 vanaf 11.30 uur in de Parochiezaal, Dorp 48 te Vlezenbeek

Nieuwe regels voor het rijbewijs B vanaf 3 februari 2014

2010-09-08-opening_Lidl_verkeer_bBELGIË: – Ingevolge het Koninklijk Besluit van 4 december 2013 wordt de reglementering inzake het rijbewijs B aangepast. De nieuwe reglementering treedt in voege op 3 februari 2014.

In het kort: Wat verandert er?
• Verplicht 12 uur theorieonderricht na 2 niet geslaagde theorie-examens categorie B (bepaalde uitzonderingen).
• Nieuwe voorwaarden voor de begeleiders en de passagiers, zowel tijdens de stage als tijdens het praktijkexamen.
• De begeleider(s) moet(en) op het voorlopig rijbewijs 36 maanden worden vermeld.
• Je kan slechts éénmaal van scholingsmethode veranderen tijdens de geldigheid van je voorlopig rijbewijs.
• Verplicht 6 uur praktijkonderricht na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs.
• Na het verstrijken van de geldigheid kan een nieuw voorlopig rijbewijs pas bekomen worden na 3 jaar.
• Het praktijkexamen kan enkel nog worden afgelegd tijdens de geldigheid van het theorie-examen (3 jaar).

Meer info op GOCA vzw (groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs):
www.goca.be/nl/p/reglementering

coöperatieve Samen Sterker voorgesteld in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – In CC Coloma werd de coöperatieve Samen Sterker voorgesteld. Guy Jonville, voorzitter van sp.a Sint-Pieters-Leeuw, verwelkomde het opgenomen publiek en wenste iedereen een voorspoedig 2014. Nadien stelde gastspreker en Europees Parlementslid Saïd El Khadraoui (sp.a) de werking van Samen Sterker Vlaams-Brabant voor.
2013-01-28-samen-sterker-meeting
Sinds 2011 kunnen Vlaams-Brabantse gezinnen via de samenaankoop van gas- en elektriciteit sterk besparen op hun energiefactuur. Deze acties zijn een groot succes. In 2013 hebben net geen 30.000 gezinnen zich ingeschreven. Door dit succes en door de vele vragen om verder te gaan, hebben de stichtende partners, sp.a, Curieus en ABVV Vlaams-Brabant besloten het aanbod uit te breiden. Hiertoe hebben ze Samen Sterker opgericht.

“In het verlengde van de samenaankoop energie, hebben we gekozen om verder te werken rond energie en bieden we energiebesparende maatregelen aan”, vertelt Saïd El Khadraoui. “De goedkoopste energie is immers nog steeds de energie die je niet gebruikt. En uit onderzoek blijkt dat in 7 op 10 Vlaamse woningen nog ruimte is voor energiebesparende maatregelen.” Concreet biedt Samen Sterker dakisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas, condensatieketels en energiescans aan.

“Op termijn willen we dit aanbod nog verder uitbreiden. We zijn al een aantal mogelijke nieuwe samenaankopen aan het onderzoeken. Ik denk dan aan mazout en elektrische fietsen”, kijkt Saïd El Khadraoui vooruit. Elke suggestie is welkom. Maar het moet natuurlijk gaan om een basisbehoefte of producten met een maatschappelijke meerwaarde.

De voordelen van de energiebesparende maatregelen zijn evident. Ze zorgen voor minder energieverbruik en zijn dus op die manier goed voor het milieu en voor de portemonnee van de gebruiker. De investeringen zijn bovendien snel terugverdiend. De isolatie van een dak van een gemiddeld huis levert bijvoorbeeld een besparing van 255 euro op. Je kan er ook verschillende prmeies voor krijgen. Hierdoor is de investering vaak al op 5 jaar terugbetaald.

Door de investeringen in groepsverband te organiseren, garandeert Samen Sterker een scherpe prijs, kijkt toe op de kwaliteit en controleert of alle ingrepen correct gebeuren, ontlast de gebruiker van alle administratieve rompslomp èn biedt hulp bij het opzoeken en aanvragen van alle mogelijke premies.

Het aanbod van Samen Sterker staat open voor elk gezin in Vlaams-Brabant; iedereen kan zich inschrijven.Geïnteresseerde inwoners kunnen info vinden en zich inschrijven via de website http://www.samensterker.be

Huub Moonen geëerd voor zijn 20 jaren inzet bij het scrabbletornooi

VLEZENBEEK: – Cultuurcentrum Coloma organiseert de scholen scrabble voormiddagen voor de 20ste keer (In 2012 was er wel een sabbatjaar toen het gemeentebestuur de Leeuwse cultuurvzw’s voor de rechtbank daagde om ze te laten ontbinden.) Zes voormiddagen komen alle leerlingen van het 4de, 5de en 6de studiejaar – zowel gemeentelijk als vrij onderwijs – naar de Merselborre met de bus om een 2-tal uurtjes te scrabbelen met leerlingen van de andere scholen.
Vandaag werd begeleider Huub Moonen door de schepen van cultuur en onderwijs geëerd voor zijn 20 jaren inzet bij het tornooi.

2014-01-29-begeleiding-scrabbletornooi-scholen_01
Huub Moonen stelde  jaren geleden een scrabbellijst samen met meer dan 550.000 toegelaten Nederlandstalige woorden van 2 tot 15 letters die mogen gebruikt worden bij het Scrabbellen. In 2008 werd deze ‘bijbel’ van het correcte Nederlands geactualiseerd met geüpdatete lijsten.

Huub Moonen: ” Belangrijk bij de jongeren is dat we hen leren om woorden te zoeken die uit meer dan drie letters bestaan. We hebben een zeer rijke taal en lange woorden zorgen voor heel wat extra spelplezier en punten bij scrabble“.

Schepen van Cultuur, Jan Desmeth: “Ik ben blij dat de opvolging van begeleider – scrabblegrootmeester Huub Moonen gegarandeerd is via het engagement van één van de Vrienden van Coloma, zijnde Rita Desmecht. Rita was altijd actief in het onderwijs in het Heilig Hart Instituut in Halle. Ik ben vooral blij dat haar aanpak nauw aansluit bij de leefwereld van de kinderen van vandaag. Dat is immers een belangrijk aspect in de begeleiding van een grote groep kinderen.

2014-01-29-begeleiding-scrabbletornooi-scholen_02Rita Desmecht: “Toen ik werd aangesproken om het scrabbeltoernooi voor scholen mee te begeleiden, was ik meteen enthousiast en wel om verschillende redenen.Als gepensioneerde leerkracht vind ik het leuk om met kinderen bezig te zijn en ze iets bij te brengen. Met scrabbel kon dat bovendien op een speelse manier. Scrabbel verenigt ook verschillende vaardigheden/kenniselementen in zich die iedereen goed kan gebruiken: inzicht in taal, kennis aan woordenschat, hanteren van spelregels en ze ten goede gebruikten, kunnen verliezen of winnen, samen spelen, geduldig wachten tot het jouw beurt is, … Wie zou daar niet aan willen meewerken?
Als lid van de ‘vrienden van Coloma’, vrijwillig(st)ers die mee de balie van ons cultureel centrum bevolken, vond ik de deelname aan het scrabbeltoernooi meteen een logisch vervolg van mijn engagement in onze gemeente.
En tenslotte, hoop ik als oma, dat dit prachtig initiatief ook weerklank vind bij de gemeenten waar mijn kleinkinderen naar school gaan.

Sint-Piete​rs-Leeuw en Dilbeek naar Raad van State tegen vijfde Franstalig​e directeur bij Vivaqua

2012-gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek gaan naar de Raad van State tegen de benoeming van de vijfde Franstalige directeur (op een totaal van 5) bij watermaatschappij Vivaqua. Watermaatschappij Vivaqua (die zorgt voor de productie en de distributie van het water) is een intercommunale die actief is in de drie gewesten. Met name in de 19 gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, maar ook in 15 gemeenten van Vlaams-Brabant (waaronder Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek) en in 4 gemeenten van Waals-Brabant. Voor dergelijke intercommunale schrijft de taalwet voor dat er een taalpariteit is bij de directiefuncties.

20 november 2013 diende de raad van bestuur van Vivaqua te beslissen over de aanstelling van een nieuwe directeur van de dienst Studie, Logistiek en Laboratorium (DSL). Voor de directiefuncties schrijft de taalwet pariteit voor tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Vermits er al 4 Franstalige directeurs waren moest de vijfde, volgens Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek, zeker een Nederlandstalige zijn. En dan nog bleef men ver onder de wettelijk vereiste taalpariteit.
Voor de benoeming waren er drie kandidaten, waaronder 2 Nederlandstaligen. Toch werd voorbijgegaan aan de twee Nederlandstalige kandidaten, ten voordele van de enige Franstalige kandidaat. Door deze beslissing is er bij de vijf directiefuncties geen enkele Nederlandstalige.

Van een taalevenwicht op directieniveau bij Vivaqua is dus helemaal geen sprake: op 1 directeur-generaal, 1 secretaris-generaal en 3 directeuren is geen enkele van de Nederlandse taalrol (0 op 5). Op het niveau daaronder (2 onderdirecteuren en 4 afdelingschefs) zijn er 2 Nederlandstaligen (2 op 6). In totaal zijn er slechts 2 Nederlandstaligen op de 11 functies met de graad van afdelingschef of hoger.

Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek vinden deze toestand onaanvaardbaar. Daarom hebben de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de vertegenwoordigers van Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek in de raad van bestuur van Vivaqua (Luc Deconinck, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, en Stijn Quaghebeur, schepen van Openbare Werken van Dilbeek) een verzoekschrift tot vernietiging van deze benoeming ingediend bij de Raad van State.

kleine prijsverhoging maaltijden lokale dienstencentra Sint-Pieters-Leeuw

2013-02-28-Negenhof_03SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 01 februari 2014 bedraagt de nieuwe prijs voor een middagmaaltijd in het seniorenrestaurant  van de Lokale Dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw € 7,00.

Voor dit bedrag krijgt u lekkere soep, een gevarieerde hoofdschotel en een drankje t.b.v. € 1,50 naar keuze.
Op dinsdag en vrijdag staat er vis op het menu. Bent u geen visliefhebber? Dan kan u op dinsdag ook voor vlees kiezen!
Het seniorenrestaurant is elke werkdag open, u moet wel ten laatste op donderdag uw bestelling voor de volgende week doorgeven in één van de dienstencentra.

Eten in de lokale dienstencentra heeft alleen meer voordelen: u hoeft zelf niet te koken, u krijgt een lekkere en gezonde maaltijd, u eet in aangenaam gezelschap en de afwas is voor ons!

menu februari:
www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be/images/dbimages/docs/2014-02_copy_1.pdf

LDC ’t Paviljoentje: open: ma – vrij van 9.30 tot 17 uur
Fabriekstraat 1A, 1601 RUISBROEK – Tel. 02 377 03 55
Kristel Dubois, centrumverantwoordelijke, kristel.dubois@ocmwspl.be

LDC Negenhof: open: ma – vrij van 10 tot 17 uur
Sint-Stevensstraat 62, 1600 SINT-PIETERS-LEEUW – Tel. 02 332 59 53
Els Aerts, centrumverantwoordelijke, els.aerts@ocmwspl.be

LDC Meander: open: ma – vrij van 9.30 tot 17 uur en za – zo en feestdagen van 14 tot 17 uur
Welzijnsweg 2 (ter hoogte van de Jan Vanderstraetenstraat 273), 1600 SINT-PIETERS-LEEUW -Tel. 02 370 88 80
Wenke Peetroons, centrumverantwoordelijke, wenke.peetroons@ocmwspl.be

agenda: Infoavond gemeentelijke basisschool Puur Natuur

2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_Oudenaken

OUDENAKEN: – Alle inwoners van Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken en alle ouders van kinderen die school lopen of hun kinderen willen inschrijven in de gemeentelijke basisschool Puur Natuur worden uitgenodigd op een infoavond in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw op woensdag 12 februari 2014 om 20.00 uur.

Er zal toelichting gegeven worden bij:
Infoavond gemeentelijke basisschool Puur Natuur de capaciteitsproblematiek van het onderwijs in Sint-Pieters-Leeuw;
de mogelijkheden in het kader van de herstructurering van Puur Natuur versus de uitbreiding van andere Leeuwse scholen;
de mogelijke locaties voor de uitbreiding van Puur Natuur;
het verder verloop van het buurt- en ouderoverleg.
Iedereen is van harte welkom.

vorming: leren communiceren – praktische workshops

erfgoedcel_pajottenland-zennevallei_adresREGIO: – Digitale agenda’s, sociale media, een eigen webstek, de pers,… wie zijn werking en activiteiten bekend wil maken moet op veel plekken aanwezig zijn. Het is dan ook niet altijd even gemakkelijk om op de hoogte te blijven van de juiste kanalen en om de technische aspecten onder de knie te krijgen. Daarom schiet Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei graag ter hulp met een reeks praktische workshops. In deze workshops hebben we het slechts kort even over de theorie, we gaan vooral aan de slag en keren op het einde met bruikbaar resultaat naar huis.

In 2014 bieden we zelf workshops aan en communiceren we mee over vormingen van andere organisaties. De komende jaren werken we graag ook rond andere thema’s. Met welke communicatiekanalen wil jij nog praktisch aan de slag gaan? Laat het ons weten via karen@erfgoedcelpz.be.

Haal het maximum uit de UITdatabank
(organisatie van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei– vrijwilligersacademie)
UitinVlaanderen.be is de grootste cultuur- en vrijetijdsagenda voor Vlaanderen en Brussel. De activiteiten die je ingeeft op de Uitdatabank verschijnen niet enkel op de website maar eveneens in heel wat gedrukte media, gemeente- en regiowebsites. Hoe je daarvoor kan zorgen, leer je in deze workshop. We kijken eveneens hoe je je activiteit rond de herdenking van WOI extra in de kijker kan plaatsen en hoe je ervoor zorgt dat ook PenZine (Pajottenland en Zennevallei Magazine) de activiteit opneemt.
Locatie: Gemeentehuis Lennik (raadszaal), Markt 18
Datum: Dinsdag 25 februari
Prijs: gratis februari van 17u tot 18u30
Reserveren: e-mail: karen@erfgoedcelpz.be of T:02/4516949
Reserveren kan tot en met maandag 17 februari.
Meer informatie: www.erfgoedcelpz.be

Websites bouwen
(organisatie van arch’educ – vrijwilligersacademie)
Wil je een eigen website bouwen voor je vereniging, maar weet je niet hoe er aan te beginnen? In deze workshopreeks ontdek je al doende hoe je infopagina’s, foto’s, verslagen, enz. een plekje op het web kan geven. Je werkt met gratis softwareprogramma’s zoals Drupalgardens en WordPress. Basiskennis van het internet is vereist. i.s.m. gemeenste Beersel en provincie Vlaams-Brabant
Locatie: Brusselsesteenweg 77, 1652 Alsemberg
Datum: do 24/04/14 van 19:00 tot 22:00 di 29/04/14 van 19:00 tot 22:00 do 08/05/14 van 19:00 tot 22:00
Prijs: € 18
Reserveren: e-mail: info@archeduc.be tel.: 02 454 54 01
Meer informatie: www.archeduc.be

Foto’s beheren en bewerken met Picasa
(organisatie van arch’educ – vrijwilligersacademie)
Picasa is een gratis programma van Google waarmee je uiterst gebruiksvriendelijk foto’s op je computer kunt organiseren, zoeken, bewerken, en met andere personen delen. Het laat je toe op een eenvoudige manier tal van bewerkingen uit te voeren. We verkennen de verschillende mogelijkheden om foto’s van of voor je organisatie online te plaatsen en deze toegankelijk te maken voor je mede-vrijwilligers.
Waar: Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde
Wanneer: do 05/06/14 van 19:00 tot 22:00 do 12/06/14 van 19:00 tot 22:00 do 19/06/14 van 19:00 tot 22:00
Prijs: € 18
Reserveren: e-mail: info@archeduc.be – tel.: 02 454 54 01
Meer informatie: www.archeduc.be

agenda: Poëzieweek van 30 januari tot 5 februari 2014 in de bibliotheek

2014-01-28-poezieweek2014SINT-PIETERS-LEEUW: – Bezoek tijdens de Poëzieweek, van 30 januari tot 5 februari 2014, de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw en je krijgt poëzie cadeau.

De bibliotheek deelt ansichtkaarten uit met daarop een inspirerend gedicht over het thema van de Poëzieweek: Verwondering.

Meer info over de bib: www.sint-pieters-leeuw.be/bibliotheek en www.poezieweek.com

inschrijven: sportkampen krokusvakantie 2014

RUISBROEK: – De sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw organiseert tijdens de krokusvakantie van van 3 tot 7 maart 2014 onvergetelijke kleuter- en omnisportkampen voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
In Sporthal A.J. Braillard, Wandelingstraat 54 te Ruisbroek.

KLEUTERSPORTKAMPEN voor kinderen van 3 tot 6 jaar
elke dag van 9.00 tot 16.00 uur.
OMNISPORTKAMPEN voor kinderen van 7 tot 14 jaar
elke dag van 9.00 tot 16.00 uur.

Deelnameprijs: € 70,00 per kind voor 5 dagen.
Verzekering, lesgevers, accommodatie inbegrepen.
Informeer u bij uw ziekenfonds voor een eventuele tegemoetkoming.

Meer info  & inschrijvingen: sportdienst – 02 334.21.62 – sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

NMBS talmt met reparatie lichten voetgangerstunnel station Ruisbroek

2013-12-14-Station-Ruisbroek_trein_NMBS_spoor_02RUISBROEK: – Al een week is het pikdonker in de voetgangerstunnel onder het station te Ruisbroek. sp.a Sint-Pieters-Leeuw diende een klachtenformulier in bij de NMBS en vroeg een aantal dagen daarna om snel het nodige te doen.

De voetgangerstunnel onder het station van Ruisbroek wordt veel gebruikt door pendelaars. Sinds meer dan een week moeten ze echter in het donker hun weg zien te vinden.

Kurt Annendijck, secretaris van sp.a: “Begin vorige week diende ik een klachtenformulier in via de website van de NMBS. Een paar dagen later stonden we nog altijd in het donker. Daarom heb ik hen via Twitter nogmaals attent gemaakt op deze onveilige situatie. Het enige antwoord dat ik toen kreeg, was dat ze mijn klacht overmaakten aan de juiste dienst.”

UPDATE 28/01/2014: De lichten in de tunnel zijn hersteld en werken terug.

Resultaten aangekondigde alcoholcontrole

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – Dit weekend hield de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw alcoholcontroles. Deze actie was door de politie op voorhand aangekondigd via de sociale media.

Tijdens een aangekondigde alcoholcontrole werden zaterdagavond 25/01/2014 eenenzestig bestuurders gecontroleerd.

  • Tussen 21u00 en 23u00 bliezen 50 bestuurders negatief op de Postweg in Vlezenbeek.
  • Langsheen de Brusselbaan werden 11 bestuurders gecontroleerd tussen 00u30 en 01u30, twee ervan bliezen positief. Hun rijbewijs werd zes uur ingetrokken.

Ook in Politiezone Halle waren er dit weekend alcoholcontroles
In het kader van de BOB-campagne werden dit weekend door de PZ Halle alcoholcontroles gehouden op vrijdag- en zaterdagavond. Er werden tijdens de 2 nachten in totaal 242 ademtesten afgenomen. 6 personen bliezen ‘alarm’, 6 personen legden een positieve test af, waarvan 3 met onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Daarenboven legden 2 bestuurders een positieve drugstest af en hun rijbewijs werd ook onmiddellijk ingetrokken.

agenda: pensenkermis

2014-02-02-affiche_pensenkermisSINT-PIETERS-LEEUW: – Taverne De Gareelmaeker nodigt u uit op hun “pensenkermis” tzen voordele van de Spaarkas.

zaterdag 1 februari 2014 van 12.00 tot 22.00 uur
zondag 2 februari 2014 van 12.00 tot 16.00 uur

Iedereen welkom aan de Rink 3

voetbaluitslagen 26 januari 2014

voetbal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoDe voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2013-2014
SK Leeuw – KHO Huizingen 2-1
KV Zuun /
Itna Itterbeek – KV Brucom Sportief 1-2

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2013-2014
KV Zuun B – SK Leeuw B 5-2
SK Vlezenbeek – Groot Dilbeek B 6-0
Pepingen B – FC Negenmanneke 0-2

Dames 2de provinciale B – Prov. Brabant – 2013-2014
Rac. Jet Wavre – SK Leeuwinnen 0-5 (De Leeuwinnen staan 1ste in het klassenment!)

5 medailles voor judoclub Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – 5 medailles voor judoclub Sint-Pieters-Leeuw tijdens de provinciale kampioenschappen te Lennik op 25 januari 2014.
2014-01-26-5-medailles-voor-leeuwe-judoclub
Coaches Robert en Alain Decuyper mogen blij zijn met de prestaties van hun judokas.
Goud : Nathan Decuyper
Zilver : Katrien De Neef en Jeroen Vanderlinden
Brons : Sander Driessen en Jens Debroeyer

Dankzij deze podiumplaatsen zijn ze automatisch geselecteerd voor het Vlaams kampioenschap dat plaats vindt 08 en 09 februari te Dendermonde.

volleybal uitslagen 26 januari 2014

volleybal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – De volleybal uitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw:

eerste divisie Heren B:
Zuun VC – Doskom Moorslede 3/1 – Res.: 1/2

1PD – Eerste provinciale Dames
Jeugdvolleybal Londerzeel 2 – Zuun VC 0/3 – Res.: 2/1

2PDA – Tweede provinciale Dames reeks A

2PHA – Tweede provinciale Heren reeks A
Ruisbroek 84 – Zuun VC 2 3/0 – Res.: 3/0

3PDB – Derde provinciale Dames reeks B
Zuun VC 3 Daatmet Liedekerke 2 3/0 – Res.: 3/0
Jeugdvolleybal Londerzeel 3 – Zuun VC 4 3/0 – Res.: 3/0

Vic Feytons Erediploma voor Ridder Jozef Sluys

2014-01-26-nieuwjaarsfeest-Davidsfonds_10SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Davidsfonds besliste unaniem om het Vic Feytons Erediploma 2013 toe te kennen aan Ridder Jozef Sluys.
Het Erediploma werd vanmiddag in Coloma in ontvangst genomen door zijn vrouw.
Gastspreker van het nieuwjaarsfeest was Mieke Vanhecke, Directeur-generaal van het Vlaams ecretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). Muzikale intermezzo’s werden verzorgd door Patrick Riguelle en Jan Hautekiet.

Het erediploma werd in ontvangst genomen door zijn echtgenote Griet. De laureaat die zelf niet aanwezig kon zijn, brak in zijn dankwoord, uitgesproken door zijn zoon, een lans voor meer klassieke muziek op radio en televisie, ook op meer populaire zenders, een knipoog naar Jan Hautekiet die tijdens deze Nieuwjaarsviering samen met Patrick Riguelle de muzikale omlijsting schitterend verzorgde.

De gelegenheidstoespraak werd gehouden door Mieke Van Hecke, hoofd van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Zij betreurde de pogingen van de overheid de voorbije paar jaren, om zich feitelijk te mengen in het pedagogisch project van de scholen door er ook de subsidievoorwaarden aan te koppelen. Ze stelde dat het een inbreuk is op het vrij initiatief van onderwijs, maar ook dat het leidt tot een “eenheidsworst” van onderwijsaanbod en dus tot kwaliteitsverlies.

Deze slideshow vereist JavaScript.


De heer Sluys was jarenlang de organist van de Sint-Michielskathedraal te Brussel. Als artiest van wereldniveau trad hij op van de Verenigde Staten tot Nieuw-Zeeland, van Mexico tot Zuid-Afrika en tot in de vroegere Sovjet-Unie. Eind 2012 rondde hij zijn artistieke loopbaan af en begin 2013 schonk hij zijn schitterend persoonlijk archief aan “Archief en Museum voor het Vlaams Leven” te Brussel, waardoor het ook bewaard en toegankelijk blijft voor het brede publiek.

Hij is zonder meer de grootste artistieke ambassadeur die Sint-Pieters-Leeuw de voorbije decennia heeft gehad. In 2009 werd hij verheven in de adelstand. Van de pauselijke vertegenwoordiger kreeg hij het Silvesterkruis, de op twee na hoogste kerkelijke onderscheiding.

Jan De Backer : “Het bestuur is al jaren vol bewondering voor zijn unieke en indrukwekkende loopbaan in binnen- en buitenland. Het is een uitgelezen gelegenheid om deze prominente inwoner van Sint-Pieters-Leeuw te vieren en zijn werk nog eens extra onder publieke de aandacht te brengen.”

Het Erediploma is genoemd naar Vic Feytons, een kwarteeuw lang de Davidsfondsvoorzitter en eerste Cultuurraadvoorzitter, tot zijn overlijden in 1997. Het wordt uitgereikt op het voor Nieuwjaarsfeest, dat plaatsvindt op zondag 26 januari 2014 in het kasteel Coloma.
Eerdere winnaars waren onder andere architect Karel Breda, kunstglazenier Maurice Nevens en beeldhouwer Luc Van Ruysevelt die in 1998 de allereerste laureaat was.

Roland Meulemans overleden na ongeval in Thailand

Roland-MeulemansSINT-PIETERS-LEEUW: – Gewezen schepen en OCMW voorzitter Roland Meulemans (CD&V) is bij een motorongeval in Thailand omgekomen.

Roland Meulemans, geboren op 19 februari 1953.
In 1981 verkozen als gemeenteraadslid, in 1994 verkozen als schepen van jeugd en sport hij realiseerde toen de bouw van Laekelinde en de aanpassingen aan het zwembad. Sinds 2000 was hij 12 jaar voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.

De laatste jaren van zijn politieke carriere realiseerde hij bij het OCMW de dienstencentra, de maaltijdbedeling, het uitbreiden van de sociale dienst en het hoofdstuk werd afgesloten met de bouw van WZC Zilverlinde en LDC Meander.
2012-09-23-opendeur-Meander_07b 2009-12-12-Eerstesteenlegging-Zilverlinde_1
Na zijn pensionering in het begin van 2013 week hij definitief uit naar Thailand, in Chiang Mai, het land dat hij sinds enkele jaren een grote plaats in zijn hart gegeven had.

archief: www.sint-pieters-leeuw.eu/?s=roland+meulemans

agenda: Walk On By

DE-MERSELBORRE_Vlezenbeek_Sint-Pieters-LeeuwVLEZENBEEK: – Op zondag 2 februari 2014 om 15.00 en 19.00 uur “Walk On By” in De Merselborre

Walk On By is de gloednieuwe voorstelling over het leven van componist Burt Bacharach en is meer dan alleen een liedjesprogramma. Piano, zang, beeld en acteursspel zijn het medium. Deze voorstelling, gedrenkt in een muzikaal parfum van overbekende songs, vertelt het boeiende leven van een Amerikaanse componist.
Zang en spel : Leeuwenaar Leendert De Vis
Piano en spel : Stefanie Vanspauwen
Sinds 2013 vormen Leendert De Vis en Stefanie Vanspauwen samen het duo Close To You. Een vereniging voor al uw trouwnissen, begrafenissen, concerten, e.a. Zij brengen ook voor u de voorstelling Walk On By. Neem gerust ook eens een kijkje op hun website http://www.closetoyou.be
Waar: De Merselborre, Schaliestraat 2 te Vlezenbeek
Prijs: vvk : 8 euro – kassa : 10 euro
Organisatie: Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma 02 371 22 62 – 02 331 18 71

N-VA Nieuwjaarsreceptie: Ben Weyts feliciteert Luc Deconinck en zijn ploeg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagavond 24 januari 2014 hield N-VA Sint-Pieters-Leeuw haar nieuwjaarsreceptie.
2014-01-24-nieuwjaarsreceptie_NVA_10
Ben Weyts uit buurgemeente Beersel, Nationaal Ondervoorzitter, hield de gelegenheidstoespraak voor een volle zaal met 350 aanwezigen. Hij blikte vooruit naar de verkiezingen van 25 mei 2014 en lichte de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma toe.
Aan de hand van de Catalaanse Cava maakte hij de link met het economisch confederalisme van N-VA.
Laat ons stoppen met zoveel energie te steken in minimale stapjes naar beter bestuur. “Mogen we onze eigen problemen met onze eigen oplossingen en met onze eigen centen aanpakken?”, zo besloot hij.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Nadien feliciteerde hij nog Burgemeester Luc Deconinck met de behaalde score in de bevraging van Het Nieuwsblad.
Luc Deconinck bedankte op zijn beurt de gastspreker en het aanwezige publiek. “De score is het resultaat van teamwerk”, waarop hij onder andere de N-VA schepenen even in de bloemetjes zette. “We houden beide voeten op de grond en werken verder aan veranderingen in Sint-Pieters-Leeuw, die goed zijn voor inwoners, verenigingen en handelaars”, besloot hij.
Met een live band werd het nadien een gezellige bedoening.

inschrijven: WATT met je lampen

2014-02-07-affiche-kwb-watt-met-je-lmampenVLEZENBEEK: – Op vrijdag 7 februariom 19.30 uur organiseert KWB Vlezenbeek een gratis infoavond ” WATT met je lampen “.

Verlichting maakt tussen 15% en 30% uit van je totale energiefactuur. Je betaalt al snel 250€ per jaar, enkel voor verlichting. KWB wil je tijdens een avondvullende infosessie op sleeptouw nemen en dit met het volgende programma:
Waarom duurzame verlichting?
Hoe(veel) kan je besparen?
Welke lamp voor welk gebruik?
Aan welke criteria moet een goede lamp voldoen?
De nieuwste LED-technologie.

Elke deelnemer krijgt een kortingsbon waarmee hij/zij aan speciaal KWB tarief lampen kan aankopen bij Massive/Philips Light Galleries.

Tip: draai thuis enkele vaak gebruikte lampen uit en neem ze mee naar de info avond.
We nemen deze lampen onder loep en kijken of er alternatieven zijn.

Om organisatorische redenen vragen wij om op voorhand in te schrijven via mail: info.kwbvlezenbeek@gmail.com – Inkom: gratis
Op 7 februari 2014 om 19u30 – GCC De Merselborre Schaliestraat 2 1602 Vlezenbeek
Info bij: De bakker Filip 0496/238351

Typische wegwijzer teruggeplaatst in Oudenaken

OUDENAKEN: – Tijdens de opnames van de televisiereeks Witse werd in 2006 één van de vier resterende en zeer typische wegwijzers aangereden, waardoor deze wegwijzer al enkele jaren uit het straatbeeld van Oudenaken verdwenen was.

Schepen Luc Van Ruysevelt, zelf woonachtig in Oudenaken, sprak er zijn collega, schepen van Erfgoed, Jan Desmeth, over aan. Een dergelijke karakteristieke wegwijzer is een stuk erfgoed dat het waard is om te herstellen en terug te plaatsen.
2014-01-24-wegwijzer-teruggeplaatst
De wens die beide schepenen uitten, kreeg gehoor. De gemeentelijke technische diensten herstelden in nauwe samenwerking met Patrick Huybrechts, directeur van de Leeuwse kunstacademie deze unieke wegwijzer. Inmiddels staat de wegwijzer terug op zijn oorspronkelijke plaats, vlakbij de kleuterschool Puur Natuur. Het trio resterende wegwijzers is vandaag opnieuw een kwartet geworden.

aangekondigde alcoholcontrole

2014-01-24-aangekondigde-alcoholcontroleSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw kondigt via de sociale media een alcoholcontrole aan voor het weekend van 24-26 januari 2014.

In uitvoering van het actieplan verkeersveiligheid worden zeer regelmatig verkeerscontroles uitgevoerd.
Dit weekend plant de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw een alcoholcontrole op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
.”

Diefstal in woning in de Nederstraat

DIEFSTAL-INBRAAKVLEZENBEEK: – Er werd donderdag 23/01/2013 tijdens de dag en de afwezigheid van de bewoners ingebroken in een woning langsheen de Nederstraat.

De voordeur werd ingetrapt. Uit de woning werd een laptop, GSM, playstation en muntstukken ontvreemd. Een buurtonderzoek bracht aan het licht dat in de buurt in de namiddag 2 verdachten werden opgemerkt. De lokale politie verricht een verder buurtonderzoek.
Indien er getuigen zijn kunnen deze zich melden bij de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw op het telefoonnummer 02 371 22 28.

683 leerlingen scrabbelen in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Het cultuurcentrum Coloma en de Vlaamse Werkgroep De Vrede organiseren dit jaar de jubileum editie “20 jaar scrabbeltornooien “ correct Algemeen Nederlands in de Merselborre.
Ruim 683 kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar uit alle Leeuwse scholen nemen hieraan deel deze week. Het doel van dit scholenscrabbletornooi blijft het zich bekwamen in het Algemeen Nederlands, samen met meisjes en jongens van de andere Leeuwse basisscholen.

2014-01-24-scrabbletornooi_10
Deze voormiddag scrabbelden 128 leerlingen uit het 5de leerjaar van Sint-Lutgardis, Sint-Stevens, De Wegwijzer, Don Bosco en De Groene Parel samen onder het waakzame oog van Scrabble grootmeester Huub Moonen.

Deze slideshow vereist JavaScript.


20 jaar scrabble avondtornooi op vrijdag 31 januari 2014
De scrabbleweek wordt afgesloten met een tornooi op vrijdag 31 januari 2014 om 19 uur in de Merselborre waarbij zowel clubspelers, gelegenheidsspelers, jeugdspelers en ook anderstaligen welkom zijn om te komen spelen.
toegang avondtornooi: 5 euro individueel – 7,5 euro gezin
Inschrijven voor dat tornooi kan via cultuur@sint-pieters-leeuw.be of 02/371.63.08.

plaatselijk gladde wegen

slibgevaarREGIO: – Op sommige plaatsen is het erg glad op de weg vanmorgen. De federale politie waarschuwt voor ijzel, vooral op bruggen, wegen en afritten. Er zijn al verschillende ongevallen gebeurd, voorlopig zonder al te veel verkeershinder.

Woordvoerder Vlaams Verkeerscentrum, Hajo Beeckman:”Wees érg op je hoede op de wegen rond Brussel en in Brabant. De wegpolitie in die zone telde al 40 ongevallen.

– E40 – A10: Ongeval ter hoogte van Groot-Bijgaarden Rechterrijstrook versperd (6u28u)
– A8 – N203a: Lembeek -> Halle File tussen (N7) Edingsesteenweg en Ring Brussel in Halle (6.43u)
– R0 Brussel – Buitenring: Ongeval ter hoogte van Halle Linkerrijstrook versperd (7.39u)

Automobilisten wordt aangeraden voorzichtig te rijden, afstand te houden, en niet bruusk te remmen.

UPDATE 08.45 uur: Hajo Beeckman: “Gladheid: Door ongevallen staan in Brabant erg lange files, vooral op de E40 bij Leuven, E411 Waver-Brussel en R0 rond Halle/Ittre.”

agenda: Beheerswer​ken Volsembroe​k

2012-12-03-archief_vogelkijkZUUN: – Op zaterdag 25/01/2014 om 9 uur en zondag 26/01/2014 om 9u30 organiseert Natuurpunt, Leeuwse Natuurvrienden hun eerste beheerdagen van het jaar in het Volsembroek ter hoogte van de kijkhutweide.

Op het programma staat het knotten van de wilgen in de gracht naast hun kijkhut en het herstellen en aanvullen van het takkenscherm welk er voor zorgt dat de vogels niet opschrikken wanneer men naar de kijkhut gaat.
Dit is een niet te onderschatten werk waar groot en klein, handig of onhandig, sterk of zwak, … kan meehelpen.

Kettingzagen en stokzaag wordt door de vereniging meegebracht maar eigen zagen en grote snoeischaren zijn welkom.
Het is ook aangeraden om laarzen en werkhandschoenen te voorzien.

Bij goed weer proberen ze zaterdag door te werken tot +/- 16 uur en kan men ‘s middags ter plaatse gezamenlijk picknicken. Eten breng je zelf mee, drank wordt voorzien door de vereniging.
Zondag stoppen ze tegen de middag.
Voor eventuele bijkomende info kan je terecht op 0478 306 905 (Belle) of per mail: den.belle@telenet.be.

Noteer ook al maar in jullie agenda (onder voorbehoud van o.a. de weersomstandigheden) volgende data voor beheerwerken:
·Maandag 10/02 (werken in oude Zuun)
·Zondag 23/02 (vervoeren van hout uit de houtmijten)
·Maandag 03/03 (werken in Cortenbroek)

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: Wedj et nog?

HALLE/REGIO: – De Halse Persavond, tot enkele jaren geleden een begrip in Halle, komt terug. Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2014 is er in het nieuwe auditorium van het Heilig Hart&College aan de Parklaan weer een Halse avond met een eigenzinnige terugblik op 2013. Onder het motto ‘Wedj et nog’ komen oude Halse filmpjes, sketches en liedjes boven.
2014-01-23-archief-halse-persavond
2014-01-31-affiche_persavond_wedj-et-nogHet initiatief kwam van de Confrérie van de Vaantjesboer en zij vroegen de medewerking van De Halse Persclub.
Regisseur André Herremans zorgde voor de spelers en de teksten. Tijdens deze twee avonden worden ook de beste filmpjes vertoond die destijds getoond werden op de persavonden van de Halse Persclub. De sketches zelf zijn nieuw. Het zal dus weer lachen geblazen worden.
De persprijs zelf wordt uitgereikt op vrijdag 31 januari. Dan zal men weten wie de opvolger wordt van Hugo Swalus en Olympic Essenbeek Halle.

Kaarten VVK 8 euro zijn te koop in Halle bij café De Sleutel op de Grote Markt, La Dragée in de Basiliekstraat, het toerismekantoor en bij de leden van de Confrérie van de Vaantjesboer. Aan de kassa 10 euro.

Den Top en ‘t Populiertje op sneeuwklassen 2014

SINT-PIETERS-LEEUW: – De leerlingen van het 6-de leerjaar van de gemeentelijke basisscholen ‘t Populiertje (Zuun) en Den Top (centrum Leeuw) vertrokken dinsdag samen op sneeuwklassen. Ook dit jaar skieën ze in Valmeinier, Frankrijk.
2014-01-22-ski
Eerste berichtje Populiertje: Liefste thuisfront,
Nadat we tijdig zijn vertrokken, verliep de busreis vlot en veilig. Toen onze engeltjes vanmorgen hun oogjes uitwreven, konden ze reeds genieten van besneeuwde bergtoppen met een heerlijke zonsopgang. Na de aankomst hebben we ontbeten, skimateriaal afgehaald, met de lakens gevochten, koffers uitgepakt… Na het middagmaal zijn we de omgeving gaan verkennen. Wat hebben onze sloebers genoten van de zon, de sneeuw, het landschap en het zakglijden. De juffen zijn er zeker van dat ze het in Valmeinier weten dat de Spetters zijn aangekomen : hun pret en gelach was tot ver in de omtrek te horen!
Na het avondmaal hebben we een deugddoend stortbad genomen en zijn we onder de wol gekropen om morgen fris aan onze 1ste skiles te kunnen beginnen.

Meer info: www.dentop.bewww.populiertje.be
http://zesdeklasdentop.skynetblogs.be/http://spetters2014.blogspot.com/