Landelijk Jobcoöperatief heet nu Oziki

VLAAMS-BRABANT: – Landelijk Jobcoöperatief vond onlangs dat het tijd werd voor een jongere en goed klinkende naam. De nieuwe naam is Oziki.
2013-12-21-archieffoto-november_Oziki
Oziki is door de jaren gegroeid tot een organisatie, die garant staat voor kwaliteitsvolle oppas van zieke kindjes aan huis vooral in samenwerking met CM.
Met de nieuwe naam willen ze hun organisatie een nieuw elan geven, aangepast aan de doelgroep, het jonge gezin.
Ze hebben hiervoor een speelse naam gekozen die gemakkelijk in de mond ligt. De gekozen huisstijl benadrukt het kindvriendelijke en open karakter van hun dienstverlening.

Bekijk de nieuwe website met nieuwe inhoud én in de nieuwe huisstijl: www.oziki.be

Open VLD: De verkeerde keuzes van de meerderheid in Sint-Pieters-Leeuw

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad deze week werd de meerjarenplanning 2014-2019 goedgekeurd.
De Open Vld fractie van Sint-Pieters-Leeuw had heel wat bedenkingen bij de keuzes die de meerderheid van NVA en CD&V maakten bij het meerjarenplan vertelt Kathleen D’ Herde in een persbericht:


2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwDrastische besparingen in het OCMW, bij de politie en in de gemeente wat de exploitatierekening betreft, maar niet in de investeringen!

Men gaat besparen op de werkingskosten, serieus besparen. En dat in tijden van economische crisis, want dat is de reden die men geeft tijdens de financiële commissie en in de media. Op een moment
dat het heel belangrijk is dat mensen aan het werk blijven, dat er jobs gecreëerd worden, gaat ons
bestuur het tegenovergestelde doen. Heel fier komt men zeggen dat men noodgedwongen moet
besparen want dat men anders het budget niet in evenwicht krijgt.
De Open Vld fractie heeft deze cijfers grondig bestudeerd en heeft daar een heel ander idee over!
Niks om fier op te zijn. Men maakt de verkeerde keuzes.
Men gaat besparen op arbeidskrachten, niet alleen in de gemeente, ook bij de politie en bij het OCMW. En dat alles zonder dat de dienstverlening erop achteruit gaat. Wie houdt men hier voor de gek ? Het is toch onmogelijk om met minder personeel, minder middelen dezelfde dienstverlening te garanderen. Mensen die met pensioen gaan worden niet meer vervangen, personeel met een contract van beperkte duur verlengt men niet, het overblijvend personeel zal wel een tandje bijsteken. Want hun taken die ze momenteel doen, zijn niet wichtig genoeg en degene die op pensioen gaat heeft blijkbaar ook geen belangrijke taken vervuld. Ongelooflijk hoe men iemand kan vernederen op zo’n manier! Respectloos noem ik dat!

Maar langs de andere kant gaat men investeren!
Bij de politie dankt men agenten af, maar voorziet men wel een extra commissariaat in Zuun van 787.000 euro (en als je weet wat de norm per personeelslid is, zal men er niet mee komen). En wat ons vooral verwondert: men zou dat nieuwe gebouw voorzien op de voormalige voetbalterreinen van het Wilderveld, samen met de verkoop van 3 bouwgronden daar.
Verkeerde keuze dus: investeer in mensen niet in nog meer gebouwen, dat zorgt niet voor onze veiligheid! Meer blauw op straat, dat is er nodig!

En laat het ons dan eens terug hebben over cultuur!
Men gaat zwaar investeren in cultuur, verbouwingen aan de Merselborre voor 400.000 euro, men voorziet 6 miljoen euro voor de bouw van culturele infrastructuur. Al eens gedacht of mensen nog wel geld gaan hebben om aan cultuur te doen, als je mensen ontslaat, geen jobs creëert. Mensen hebben een inkomen nodig om een theaterticket te kopen. Gaan ze dat geld wel nog hebben?
Daarenboven zal de werking van dergelijke culturele infrastructuur ook geld kosten. Wij hebben trouwens een artikel gelezen in de Randkrant, waar een specialist ter zake stelde dat culturele centra
financieel onhoudbaar zijn. Waarom gaat Sint-Pieters-Leeuw er dan nog 1 bijmaken?Wel beste mensen, ook hier maakt onze meerderheid een serieuze fout, en maakt ze de verkeerde keuze!
Ook de investering van 350.000 euro die voorzien is voor de oprichting van een eliteschool in Sint-
Laureins-Berchem is een verkeerde keuze. Investeer dit geld beter in de scholen waar er zich een
capaciteitsprobleem stelt. Creëer geen problemen bij, zoals mobiliteitsproblemen en dergelijke!
Want de volgende stap zal dan ongetwijfeld de opmaak van een studie zijn voor de leefbaarheid in
Sint-Laureins-Berchem te verbeteren, de parkeerproblematiek aan te pakken, het landelijke karakter te vrijwaren.
En dan zijn er de fameuze uitgaven voor de aanpassingswerken aan het gemeentehuis, 2 miljoen voor het gebouw zelf en dan nog eens 250.000 euro voor de openbare verlichting op de parking van het gemeentehuis. Dat er gerenoveerd wordt, ok, zeker op gebied van verwarming, want dat kan je recupereren in de stookkosten. Maar de rest, lijkt ons serieus overdreven! De meerderheid wil van
dit gemeentehuis een prestigeproject maken via een architectenwedstrijd, waarvoor men 30.000 euro voorziet ipv. te investeren in mensen!

Men gaat de belastingen niet verhogen! Nog zo een leugen!

Men verhoogt inderdaad niet de personenbelasting en de onroerende voorheffing.
De meerderheid heeft afgelopen donderdag in verschillende punten een heleboel belastingen verhoogd. Het gaat natuurlijk om verdoken belastingverhogingen, maar wel van die aard dat elke burger ermee geconfronteerd wordt.Er zou een kerntaken debat gevoerd zijn. Wel ik stel me hier vragen bij. Zijn deze documenten hiervan het resultaat? Wel dan is onze bevolking gezien met de huidige meerderheid.

De Vld-fractie keurde de meerjarenplanning 2014-2019 en het gemeentebudget 2014 niet goed.

sp.a: Leeuwse Meerjarenbegroting treft vooral sociaal zwakkeren

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad deze week werd de meerjarenplanning 2014-2019 goedgekeurd.

Dit ondanks scherpe kritiek van de oppositie. Sp.a-gemeenteraadslid Guy Jonville nam vooral de besparingen bij het OCMW op de korrel en hield een pleidooi voor meer investeringen in onderwijs en verkeersveiligheid.

Guy-JonvilleHet OCMW is het grootste slachtoffer van de besparingsplannen van deze meerderheid”, vertelt Jonville. “Tussen 2014 en 2019 wordt meer dan 1 miljoen euro bespaard. Een serviceflat wordt meer dan 100 euro per maand duurder, een kamer in het woonzorgcentrum 60 euro. De thuiszorgdiensten worden waarschijnlijk duurder gemaakt of geprivatiseerd. Van investeringen in assistentiewoningen en een nieuw dienstencentrum op het Wilgenhof is in de begroting al helemaal geen sprake.”

Het sp.a-raadslid betreurt ook het gebrek aan investeringen in het onderwijs. “We kampen met een ernstig capaciteitsprobleem in onze basisscholen. De meeste kleuterklassen zitten propvol. De volgende jaren zullen er steeds meer kinderen bijkomen. Het enige dat deze meerderheid kan verzinnen is een verhuizing en uitbreiding van ‘Puur Natuur’ naar de Molenborre. Ver weg van die deelgemeenten en wijken waar de capaciteitsproblemen het grootst zijn, zoals Ruisbroek. Dat is onbegrijpelijk.”

Ook wat betreft investeringen in veilige fietspaden had Jonville graag wat meer ambitie gezien. “Elke school beschikt over een ‘schoolbereikbaarheidskaart’ waarop gevaarlijke plekken rondom de school worden aangeduid. Eerder dit jaar drong sp.a erop aan om zoveel mogelijk van deze zwarte punten weg te werken. Op een aantal van onze suggesties, zoals de heraanleg van het fietspad langs de Galgstraat, werd ingegaan. Voor het fietspad langs de Brusselbaan is jammer genoeg niets voorzien.”

Het gemeentebestuur wil 6.000.000 euro investeren in een cultuurcentrum en 2.250.000 euro in de herinrichting van het gemeentehuis en de parking. “De meerderheid verkondigt overal dat we door de crisis moeten besparen. Maar voor dergelijke prestigeprojecten is er blijkbaar wel geld. Ik ben ervan overtuigd dat die middelen veel beter besteed kunnen worden aan sociale voorzieningen, onderwijs en verkeersveiligheid. Daar hebben de inwoners van onze gemeente momenteel veel meer baat bij”, besluit Jonville.