Sluizen kanaal naar Charleroi vanaf 1 januari 2014 centraal bediend

RUISBROEK: – De afdeling Zeekanaal gaat vanaf 1 januari 2014 van start met het van op afstand bedienen van de sluizen van Halle, Lot en Ruisbroek op het kanaal naar Charleroi.
Ondertussen wordt ook verder gewerkt aan een automatische waterpeilregeling die vanaf 2014 de regio rond het kanaal naar Charleroi beter moet beschermen tegen wateroverlast.

2013-12-17-automatisatie-sluis-Ruisbroek_03
De afstandsbediening op het kanaal naar Charleroi is een volgende stap in het telematicaproject van de afdeling Zeekanaal, dat eerder al resulteerde in de uitbouw van afstandsbediening voor de bruggen op het zeekanaal Brussel-Schelde vanuit Willebroek en de bruggen en sluizen op het kanaal Leuven-Dijle vanuit Kampenhout.

Kevin Polfliet,communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV: “Door ze te centraliseren kan de bediening van bruggen en sluizen sneller gebeuren, met tal van voordelen. Op het kanaal Leuven-Dijle konden de bedieningstijden voor de scheepvaart zo gevoelig worden uitgebreid. Daarnaast levert de monitoring met videocamera’s ook een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de doorstroming en de verkeersveiligheid op en langs het water en laat zij toe om behalve de reisduur voor schepen, ook de wachttijden aan de bruggen bij scheepspassages te verkleinen.

Het telematicaproject levert dus voor alle betrokkenen een grote meerwaarde op, zodat in 2012 werd beslist om het ook door te trekken naar het kanaal naar Charleroi. Daar zullen vanaf 1 januari 2014 de sluizen van Halle, Ruisbroek en Lot centraal worden bediend van op de sluis van Lembeek, wat ook hier ongetwijfeld voor efficiëntiewinsten zal zorgen. In samenspraak met de Haven van Brussel en het Waals Gewest wordt alvast onderzocht of ook op het kanaal naar Charleroi een uitbreiding van de bedieningstijden mogelijk is.”
2013-12-17-sluis-Ruisbroek_kanaal_Brussel-Charlerloi 2013-12-17-automatisatie-sluis-Ruisbroek_01
Waterpeilregeling

Nu wordt in aanvulling hierop dus de waterpeilregeling geautomatiseerd, wat binnen afzienbare tijd zal toelaten om de waterpeilen op de verschillende kanaalpanden constant te registreren en waar nodig de aan- en afvoer van water beter te regelen.
2013-12-17-molens-Ruisbroek
Ondertussen wordt ook verder gewerkt aan de automatisering van de waterpeilregeling op het kanaal naar Charleroi. Die ingreep maakt deel uit van een reeks maatregelen die werden en worden genomen na de uitzonderlijke wateroverlast rond het kanaal naar Charleroi, eind 2010. Zo werd de kanaaloever ter hoogte van de voormalige Molens van Ruisbroek vernieuwd en verhoogd en werden de hefschuiven van de afvoerriolen van de sluizen aangepast om hun capaciteit te vergroten.
2013-12-17-automatisatie-sluis-Ruisbroek_02
Het doel ervan is de regio rond het kanaal beter te beschermen tegen wateroverlast. De afstandsbediening van de sluizen op het kanaal naar Charleroi en de automatisering van de waterpeilregeling kosten in totaal circa 2.120.000 euro excl. BTW en werden uitgevoerd door Egemin NV uit Zwijndrecht

Provincie investeert in nieuwe en betere fietspaden

2010-04-25-fietsknooppuntennetwerk-opening_gemeentehuis_14VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant gaf dit jaar zo’n 2,38 miljoen euro subsidies aan 7 mobiliteitsprojecten in Bierbeek, Herne, Leuven, Liedekerke, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. Hiermee wordt 10 km comfortabele fietsinfrastructuur aangelegd.

Gemeenten kunnen bij de provincie Vlaams-Brabant subsidies aanvragen voor de verbetering of aanleg van infrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. De gemeenten kunnen zo 80% van de kostprijs dekken. De subsidies komen voor 40% van ons en voor 40% van het Vlaams Gewest.
We hebben een goed zicht op de bovengemeentelijke assen waarlangs fietsers zich bewegen. Die assen werden opgenomen in het Bovenlokaal (Functioneel of Recreatief) Fietsroutenetwerk. Om gemeenten te stimuleren om veilige en comfortabele fietspaden langs dat netwerk aan te leggen, bieden wij subsidies aan. Ik ben blij dat daar zo gretig op ingespeeld wordt’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Aanleg ontbrekende fietsschakel tussen Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
Sint-Pieters-Leeuw gaat het ontbrekende stuk fietspad tussen Halle en Lennik aanleggen. Over een lengte van 880 m wordt op de Pelikaanberg een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 2,20 meter aangelegd, afgescheiden van de rijweg met een haag. Ten zuiden van het kruispunt met de F. Wijnsstraat staan de huizen zeer dicht tegen de rijweg. Hier zullen verkeerslichten afwisselend éénrichtingsverkeer regelen en verdwijnt plaatselijk de haag tussen het fietspad en de rijweg.
De totale subsidie bedraagt 123.470 euro.

agenda: fuif 9 lives

2013-12-20-affiche-fuifchironegenmnnekeSINT-PIETERS-LEEUW: – Chiro Negenmanneke organiseert op vrijdag 20 december 2013 een fuif in Laekelinde:”9 lives”.

9 levens zullen jullie wel nodig hebben om het einde van het feestje te halen! Maar geen zorgen, daar zullen de dj’s wel een handje in helpen:
21u – 23u: Kremistrudl
23u – 1u: Matsou & Sooth
1u – 3u: Dj Vega
VVK: €3 – ADK: €5
Dit jaar zijn wij genoodzaakt een identiteitskaartencontrole te houden aan de ingang van dit feestje, VERGEET DEZE DUS ZEKER NIET! De fuif zal enkel toegankelijk zijn vanaf 16 jaar.
Locatie: Laekelinde, Lotstraat te Sint-Pieters-Leeuw