gemeente wil voetbalinfrastructuur Vlezenbeek behouden

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wenst de voetbalinfrastructuur van Vlezenbeek te behouden in de Inkendaalstraat.
SK-Vlezenbeek_terreinen

Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Sport, Jos Speeckaert: “De voetbalterreinen liggen echter in landbouwgebied. In het nieuwe RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) van Vlezenbeek, dat momenteel in opmaak is, voorzien wij om deze zone om te vormen tot recreatiezone. Dat geeft ons de mogelijkheid om een degelijke sportinfrastructuur op deze locatie te voorzien.
De goedkeuring van een RUP duurt ongeveer 2 jaar. Als het RUP volgens het voorgesteld schema wordt goedgekeurd, kan SK Vlezenbeek op de huidige terreinen verder voetballen en kunnen wij hen voorzien van een degelijke accomodatie.”

zie ook onze artikels:
20/09/2012: Politiek debat Vlezenbeek
05/09/2012: open brief voetbalclu​b SK Vlezenbeek ivm de infrastruc​tuur van de club

Waterwegen en Zeekanaal wil meer watergebonden transport in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De laatste maanden is in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal nv onderzoek gedaan naar de mogelijke inrichting en ontsluiting van het bedrijventerrein langs het Kanaal Brussel-Charleroi te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Daarbij werden het gemeentebestuur en andere betrokken instanties nauw betrokken.
2013-12-16-kanaal_Brussel-Charlerloi_in_Ruisbroek_1 2013-12-16-kanaal_Brussel-Charlerloi_in_Ruisbroek_2

Voor het onderzoek werd uitgegaan van volgende doelstellingen voor het projectgebied:
2013-12-16-watergebonden-mogelijkhedenDe aan- en afvoer van goederen via schepen dient te worden verhoogd en het aandeel van vrachtwagens verminderd, wat positieve effecten zal hebben voor de leefbaarheid, het milieu en de mobiliteit in onze gemeente.
Het verkeer van de bedrijven dient zoveel mogelijk te worden gesplitst van het woonverkeer. Er is in de studie dan ook telkens uitgegaan van een nieuwe brug over het kanaal en bijhorende nieuwe wegenis. Vrachtverkeer kan dan via de Humaniteitslaan naar de Ring rijden in plaats van via de Bergensesteenweg.
De inrichting van het bedrijventerrein moet worden verbeterd en landschappelijk ingepast.
De leefbaarheid van de wijk dient te verhogen. Het vrachtverkeer door de wijken wordt daartoe zoveel mogelijk via andere wegen ontsloten en de openbare ruimte wordt beter ingericht zodat de hinder van de bedrijven naar de woningen beperkt wordt. Ook de fietsers moeten vlot en veilig door of langs het bedrijventerrein kunnen fietsen.
De mogelijkheden worden onderzocht om meer groen te creëren en ook de waterlopen in het gebied terug ruimte te geven. Dit kan ook mee een deel van de oplossing bieden voor de overstromingsproblematiek in de regio.
De nieuwe en lopende ontwikkelingen (bv. de uitbreiding van het bedrijventerreinen in Ruisbroekveld) worden mee opgenomen om zo tot een beter functionerende bedrijvenzone te komen.

Het onderzoek heeft nu geresulteerd in drie denkpistes voor de verdere ontwikkeling. Zoals gezegd, is telkens uitgegaan van een scheiding van het woon- en werkverkeer. Afhankelijk van de omvorming naar een watergebonden bedrijventerrein en de verschillende types van brug is elk plan licht afwijkend van het andere.

Denkpiste 1: Individueel initiatief (minimum scenario).
Denkpiste 2: Collectieve kade.
Denkpiste 3: Maximaal watergebonden mogelijkheden.

2013-12-17-watergebonden-transport_Ruisbroek_kanaal_Brussele-Charlerloi
Vandaag zijn er nog geen beslissingen genomen voor de echte uitvoering van deze nieuwe inrichting. Momenteel worden bij verschillende overheden, bewoners en andere betrokkenen de mogelijkheden afgetoetst en gevraagd naar hun bezorgdheden en visie op opportuniteiten binnen het gebied. Dit moet dan binnenkort resulteren in een geïntegreerd plan met een langetermijnvisie. Verschillende partijen kunnen dan finaal in verschillende fasen delen van het plan uitvoeren.

tweede twitterspreekuur van de Leeuwse politie

SINT-PIETERS-LEEUW: – De politie van Sint-Pieters-Leeuw hield vanavond tussen 19 en 20 uur haar tweede digitaal spreekuur op twitter en facebook.
politie_sint-pieters-leeuw_sociale-media_facebook_twitter  . 2013-12-16-2de-twitterspreekuur-politie

Iedereen kon online vragen stellen op de twitteraccount  @politieleeuw waarop de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw meteen antwoord verschafte. Er waren wat minder effectief twitterende mensen die de hashtag #tsuspl gebruikten om hun vraag te stellen dan in de eerste sessie van 9 september.
Hoeveel mensen de sessie op hun computer, smartphone effectief volgden is niet te meten.

In deze sessie kwamen er vragen binnen over de verhuis van het politiekantoor in Zuun naar site 250, de politiefusie met Halle en Beersel.
Maar evengoed kwam er een meldingen binnen van een zwerfkattenplaag waar de politie beloofde om een wijkinspecteur langs te sturen om de situatie ter plaatse te bekijken.

De 3de twitter sessie wordt gepland in maart 2014.

agenda: kerstfeesten in de Leeuwse dienstencentra 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw organiseren deze week hun kerstfeestjes waarop iedereen welkom is.
2013-12-17-kerstfeest_meander  2013-12-19-kerstfeest-negenhof  2013-12-20-kerstfees-paviljoentje

Dinsdag 17 december 2013
Kerstfeest in de Meander Om 14.30 uur Met een optreden van De Ronald Lee White Dancers “It’s Christmas Time”.
De Ronald Lee White Dancers is een gerenommeerd showballet.
Met schitterende herkenbare melodieën, adembenemende dansen en oogverblindende kostuums nemen 4 dansers(essen) ons mee, tijdens een wervelend Revuespektakel, naar de Seine, het culturele centrum van Europa, het mekka van de Romantiek. Met glitter en glamour wordt u door The Ronald Lee White Dancers volledig in de frivole Parijse sfeer vervoerd. Na dit spektakel worden we door Guy en Rudi uitgenodigd op de dansvloer om de beentjes los te gooien op hun swingende live-muziek.
LDC Meander – Welzijnsweg 2 (ter hoogte van de Jan Vanderstraetenstraat 273).

Donderdag 19 december 2013
Kerstfeest in Negenhof van 14.30 tot 19.00 uur Met Win & Syl.
LDC Negenhof – Sint-Stevensstraat 62

vrijdag 20 december 2013
Kerstfeest in ’t Paviljoentje om 14.30 uur Chris en Chris show.
Bal met Guy en Rudi.
LDC ’t Paviljoentje – Fabriekstraat 1A