jongeren genoten van Muziek-Speel-Dag

VLEZENBEEK: Zangvereniging Redoris organiseerde vandaag in de Merselborre een “Muziek-Speel-Dag” voor jongeren.
2013-11-30-muziek-speel-dag_zangvereniging-redoris
Alle jongens en meisjes die aan de Muziek-Speel-Dag wilden deelnemen waren vandaag welkom in de Merselborre. Zangvereniging Redoris olv. Sarah Vanhassel zorgde voor een dag van creatief musiceren, expressief bewegen en spelen en zingen. Dit alles in het teken van Sint en Piet.
Piet was al helemaal in zijn nopjes met al die musicerende kinderen en keek uit naar het toonmoment voor de ouders die de leuke dag afsloot.

Bijscholing coördinatietraining voor jonge sporters, opent nieuwe deuren voor trainers

RUISBROEK: – Donderdag volgden trainers en begeleiders uit diverse sportdisciplines een gratis bijscholing aangeboden door Sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw.
2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_01

Theorie en praktijk werden gegeven door sportkinesist Roel Bockstal. Deze conditie- en revalidatietrainer is ook gespecialiseerd in Manama neurologische revalidatie. Bovenop deze leerzame en dynamische avondsessie, ook voor elke deelnemer een cursus met veel uitleg en een CD met alle oefeningen, gedemonstreerd in de praktijk door de deelnemers.

Coördinatie kan iedereen leren mits veel oefenen, tot de bewegingen zijn “ingeslepen” in het motorisch geheugen en het lichaam ze makkelijk herkent en uitvoert,’ aldus een enthousiaste lesgever. ‘Dit geldt voor alle onderdelen zoals uithouding, kracht, snelheid en lenigheid maar ook het verwerken van de coördinatie door 7 vermogens : reactie, oriëntatie, differentiatie, ritme, evenwicht, koppeling en aanpassing’.
2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_03 2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_02

Daarna wordt de theorie met tientallen oefeningen en voorbeelden in de praktijk gebracht. Algemene training en ook sport specifieke oefeningen naar voetbal, dans, boks of turnen toe. Ook een paar revalidatie oefeningen en een spectaculaire oefening van kinesist Roel om te tonen wat mensen “zonder goede coördinatie”- waar hij zichzelf bij rekent – toch kunnen bereiken met veel oefenen. Hij hopt met 2 voeten op een fitbal, gaat rechtstaan, doet een paar squats en springt vlotjes van de bal af alsof het niks is. Applaus van alle deelnemers en de intentie alvast te beginnen oefenen. De avond werd afgesloten met een drankje in de nieuwe kantine van Sportcentrum Braillard.
2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_04 2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_05
Initiatiefnemer Bart Van Onsem van de sportdienst wrijft tevreden het zweet van zijn voorhoofd. ‘Dit was een interessante work-out… Wij organiseren meerdere bijscholingen per jaar en hopen, voor het welzijn van onze sportende jeugd, dat trainers massaal deelnemen‘.

Bron: Marian Debaillie

vrijdagnacht alcoholcontroles op 71 plaatsen in de regio

federale-politieSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Er werd vrijdagnacht op 71 plaatsen in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde gericht op alcohol- en drugsgebruik gecontroleerd door lokale politiekorpsen en autosnelwegenpolitie.

De grote controleactie was meteen het startschot van de jaarlijkse eindejaars-BOB-campagne. Tot 27 januari 2014, zullen de politiediensten regelmatig controleacties houden.

In Sint-Pieters-Leeuw waren er, volgens twitter en facebook, controles op de Postweg, Bergensesteenweg en aan het op-en afrrittencomplex in Ruisbroek.

Tijdens de nieuwe BOB-campagne zullen politieagenten zich heel snel en met kleine ploegen verplaatsen. Dit om de verspreiding van de locatie van de alcoholcontrole via sociale media te slim af te zijn.

UPDATE: – De federale politie meldt: 4.023 bestuurders werden gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur. 91 van hen, of 2,2 procent, hadden te veel gedronken en 3 bestuurders bleken drugs gebruikt te hebben.

Sint-Pieters-Leeuw vraagt extra aandacht voor verscheidene punten in het Streekpact Halle – Vilvoorde 2013 – 2018 van RESOC Vlaams Brabant

2013-11-30-resoc_streekpactSINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeente Sint-Pieters-Leeuw keurde donderdagavond het ‘Streekpact Halle Vilvoorde 2013 – 2018’ van RESOC Vlaams Brabant goed. Wel werden enkele suggesties geadviseerd voor het streekpact om meer aandacht te besteden aan volgende aspecten:
– Driefonteinenbrug
– Mobiliteit Bergensesteenweg
– Dorpskernvernieuwing Ruisbroek
– Streefbeeld en ontwikkeling Kanaalzone
– Reconversie Michelinsite.
– Ondertunneling A8 en aansluiting A8 op de ring.

Het Streekpact is dé sociaal economische toekomstvisie voor onze regio.


Het streekpact 2013-2018
VLAAMS-BRABANT: – Na overleg met de lokale besturen tijdens ‘streektafels’, na toetsing op de algemene vergadering in juni jl. en na besprekingen tijdens de RESOC-vergaderingen hebben de partners een consensus bereikt over de prioritaire sociaaleconomische doelstellingen en streekdossiers 2013-2018.

Aan alle gemeenteraden, de provincieraad en de bestuursorganen van de sociale partners wordt de tekst deze maand ter goedkeuring voorgelegd.

De tekst is het resultaat van een dynamisch proces en zal, na de formele goedkeuringsronde, vertaald worden in een actieplan waarin de concrete aanpak van de verschillende streekdossiers is uitgewerkt en uitgezet in de tijd. Ook worden indicatoren toegevoegd om de effectieve vooruitgang te monitoren. In de toekomst zullen de streekdossiers en de doelstellingen worden geactualiseerd op basis van de ‘voortschrijdende inzichten’.

Om het nieuwe streekpact te vertalen naar het Vlaamse niveau zal RESOC inspanningen doen om, voor de verkiezingen van 2014, de ‘streekagenda’ op het Vlaams niveau te bespreken met de Vlaamse regering en de administraties. Er wordt een streekmemorandum bezorgt aan alle belanghebbenden.

Bekijk het Streekpact Halle-Vilvoorde 2013-2018 via onderstaande link:
http://www.ersvvlaamsbrabant.be/wp-content/uploads/2012/01/20130925-GELAYOUT-streekpact-Halle-Vilvoorde-klein.pdf